Analiza sprawozdań finansowych. Wybrane zagadnienia (wyd II zmienione)

Autorzy: Aneta Sokół, Anna Owidia Surmacz, Małgorzata Brojak-Trzaskowska, Małgorzata Porada-Rochoń, Jolanta Lubomska-Kalisz
Rodzaj
48.00 33.12
Analiza sprawozdań finansowych. Wybrane zagadnienia (wyd II zmienione)
Wydawca: CeDeWu
ISBN:978-83-8102-084-8
Data dodania:2018-03-29
Format: 165x235
Oprawa: Miękka
Podtytuł: Analiza sprawozdań finansowych. Wybrane zagadnienia (wyd II zmienione)
Rok wydania: 2018
Stron: 165


„Analiza sprawozdań finansowych. Wybrane zagadnienia" przedstawia zagadnienia dotyczące elementów sprawozdania finansowego z uwzględnie­niem ich analizy, która szczególnie w ostatnich latach nabrata istotnego znaczenia. Ujmowane w sprawozdaniu finansowym dane i informacje stanowią źródto wiedzy na temat sytuacji ekonomiczno-finansowej analizowanego podmiotu gospodarczego, a umiejętność dokonywania całościowej oceny sytu­acji majątkowej, wypłacalności, rentowności, umożliwia trafną lokalizację występujących w firmie problemów, nieprawidłowości i pozwala na właściwą ocenę decyzji inwestycyjnych.


W książce Czytelnik odnajdzie odpowiedzi na następujące pytania:
* Co to jest sprawozdawczość przedsiębiorstwa i jaką pełni w nim funkcję?
* Z jakich elementów składa się sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa?
* Kto jest zobowiązany sporządzać sprawozdania finansowe?
* Jak przygotować sprawozdanie finansowe oraz jak je zanalizować?
* Jakie informacje można uzyskać dokonując oceny sytuacji majątkowo-finansowej przedsiębiorstwa?
* Które grupy wskaźników należy wykorzystać by dokonać prawidłowej analizy sprawozdania finansowego?

Książka stanowi materiał dydaktyczny dla studentów kierunków ekonomicznych. Może być również przydatna dla właścicieli przedsiębiorstw zaintere­sowanych prezentowaną problematyką.
Wprowadzenie 7

Rozdział 1.
Sprawozdawczość finansowa przedsiębiorstw (Aneta Sokół) 9
1.1. Charakterystyka sprawozdania finansowego 9
1.2. Rodzaje sprawozdań finansowych 15
1.3. Znaczenie sprawozdań finansowych 17
1.4. Normy prawne dotyczące sprawozdań finansowych 19
1.5. Cechy sprawozdań finansowych 19
1.6. Zasady sporządzania i prezentacji sprawozdań finansowych 22
1.7. Interesariusze sprawozdań finansowych 26
1.8. Cele i zakres badania sprawozdań finansowych 29

Rozdział 2.
Elementy sprawozdania finansowego przedsiębiorstwa (Małgorzata Brojak-Trzaskowska, Jolanta Lubomska-Kalisz, Małgorzata Porada-Rochoń, Anna Owidia Surmacz) 33
2.1. Układ i treść bilansu (Małgorzata Brojak-Trzaskowska) 33
2.1.1. Ogólne przybliżenie istoty bilansu 33
2.1.2. Aktywa składnikiem bilansu przedsiębiorstwa 38
2.1.3. Pasywa jako element bilansu przedsiębiorstwa 41
2.2. Istota rachunku zysków i strat (Małgorzata Porada-Rochoń) 43
2.2.1. Wstęp do rachunku zysków i strat 43
2.2.2. Układ rachunku zysków i strat 45
2.3. Rachunek przepływów środków pieniężnych - cash flow statement (Anna Owidia Surmacz) 51
2.3.1. Istota i cele przepływów środków pieniężnych 51
2.3.2. Metoda pośrednia sporządzania rachunku przepływów pieniężnych 57
2.3.3. Metoda bezpośrednia sporządzania rachunku przepływów pieniężnych 59
2.4. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym (Jolanta Lubomska-Kalisz) 61
2.4.1. Istota i cele zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym 61
2.4.2. Struktura zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym 63
2.4.3. Przyczyny zmian w składnikach kapitału (funduszu) własnego 66
2.5. Informacja dodatkowa (Jolanta Lubomska-Kalisz) 71
2.5.1. Istota i struktura informacji dodatkowej 71
2.5.2. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 72
2.5.3. Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego 74

Rozdział 3.
Ocena sprawozdania finansowego przedsiębiorstwa (Małgorzata Brojak-Trzaskowska, Małgorzata Porada-Rochoń, Anna Owidia Surmacz) 83
3.1. Analiza bilansu (Małgorzata Brojak-Trzaskowska) 83
3.1.1. Analiza struktury danych bilansowych 83
3.1.2. Analiza dynamiki danych bilansowych 88
3.1.3. Wskaźnikowa analiza danych bilansowych 91
3.2. Analiza rachunku zysków i strat (Małgorzata Porada-Rochoń) 93
3.2.1. Wstępna analiza wyniku finansowego 93
3.2.2. Analiza pionowa i pozioma rachunku zysków i strat 98
3.2.3. Analiza wyniku finansowego w wielkościach względnych - analiza rentowności 101
3.2.4. Analiza przyczynowa rentowności kapitałów 105
3.2.5 Analiza piramidalna rentowności kapitałów 107
3.2.6.Analiza sprawności działania 109
3.3. Analiza bezwzględna i względna rachunku przepływów środków pieniężnych (Anna Owidia Surmacz) 111
3.3.1. Analiza wstępna rachunku przepływów pieniężnych 113
3.3.2. Wskaźnikowa analiza rachunku przepływów pieniężnych 116

Rozdział 4.
Praktyczna ocena sprawozdania finansowego przedsiębiorstwa - zadania i pytania kontrolne (Małgorzata Brojak-Trzaskowska, Jolanta Lu­bomska-Kalisz, Małgorzata Porada-Rochoń, Anna Owidia Surmacz, Aneta Sokół) 125
4.1. Sprawozdanie finansowe (Aneta Sokół) 125
4.2. Bilans (Małgorzata Brojak-Trzaskowska) 130
4.3. Rachunek zysków i strat (Małgorzata Porada-Rochoń) 136
4.4. Rachunk cash flow (Anna Owidia Surmacz) 142
4.5. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym (Jolanta Lubomska-Kalisz) 158
4.6. Informacja dodatkowa (Jolanta Lubomska-Kalisz) 158

Bibliografia 163

Opinie i oceny (0)

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Komentarze i opinie mogą dodawać tylko zalogowani Klienci.
Oprogramowanie sklepu internetowego SKY-SHOP Sklep internetowy
Proszę czekać ...

Informacja

Zalogowano poprawnie

Produkt został dodany do koszyka

Do Twojego koszyka została dodana wybrana ilość sztuk produktu. Podczas realizacji zamówienia będzie można ją zmienić.

Szczegółowa zawartość koszyka znajduje się u góry strony pod ikoną koszyka.

Informacja

Produkt został dodany do przechowalni

Dział handlowy

- Tel: 22 396 15 00 
- Mob. 53 396 15 00

- E-mail:

hurt@cedewu.pl
dystrybucja@cedewu.pl

imagedystrybucja.cedewu