Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce - dylematy i sposoby wspierania środkami Unii Europejskiej

Autorzy: Dariusz Rosati, Joanna Wiśniewska (red. nauk.)
Rodzaj
Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce - dylematy i sposoby wspierania środkami Unii Europejskiej
Wydawca: CeDeWu
ISBN:978-83-7941-243-3
Data dodania:2017-01-24
Format: 165x235
Oprawa: E-book
Podtytuł: Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce - dylematy i sposoby wspierania środkami Unii Europejskiej
Rok wydania: 2016
Stron: 214
Typ pliku: PDF


Link do pobrania publikacji:

https://www.dropbox.com/s/8k6p1l2rkfns0tn/Rosatki%20D.%20-%20Działalność%20innowacyjna%20przedsiębiorstw%20w%20Polsce%20%28E-book%20całość%29.pdf?dl=0

Aktywność innowacyjna przedsiębiorstw, nie tylko wyznacza pozycję konkurencyjną na rynku krajowym i międzynarodowym, decyduje o tempie i kierunkach rozwoju, ale też wyznacza formy i strukturę międzynarodowej współpracy. Innowacje przyczyniają się do dynamicznego wzrostu gospodarczego, spadku bezrobocia, jak również osiągania lepszych wyników przez przedsiębiorstwa.

Tymczasem sytuacja Polski w zakresie innowacyjności, traktowanej jako jeden z filarów konkurencyjności, nie jest satysfakcjonująca. Zarówno w Europie, jak również na arenie światowej polska gospodarka zajmuje odległe miejsca.

Dążąc do poprawy sytuacji zarówno w UE, jak też poszczególnych krajach członkowskich, opracowano i podjęto realizację kolejnych programów strategicznych (Strategia Lizbońska, Europa 2020), które miały sprzyjać wzrostowi innowacyjności .

Oznacza to konieczność tworzenia różnorodnych form i działań mających na celu pobudzanie i stymulowanie aktywności innowacyjnej we wszystkich krajach członkowskich. To z kolei wiąże się z niezbędnością identyfikacji określonych uwarunkowań i współzależności występujących w procesach innowacyjnych. Ponadto koniecznym staje się właściwe bieżące rozpoznawanie istniejących barier, a także mechanizmów stymulowania oraz wspierania działalności innowacyjnej.

Zapotrzebowaniu temu wychodzi naprzeciw recenzowane opracowanie, przygotowane jako efekt wielowątkowych dyskusji prowadzonych w trakcie konferencji naukowej nt. „Wykorzystania środków Unii Europejskiej na działalność innowacyjną w przemyśle". Organizatorzy wydarzenia i redaktorzy naukowi opracowania podjęli inicjatywę stworzenia platformy dyskusji pomiędzy naukowcami i praktykami biznesu, o wspomnianych zagadnieniach, w efekcie której powstała monografia, stanowiąca wartościowe studium teoretyczno-metodyczno-poznawcze przedstawiające wybrane aspekty związane z dylematami działalności innowacyjnej przedsiębiorstw.
Z recenzji prof. dr. hab. Henryka Sobolewskiego
z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Wstęp 11

Rozdział 1
Miejsce Polski na mapie innowacyjnej Europy. Analiza statystyczna - Marek Szajt 17
1.1. Wprowadzenie 17
1.2. Europa a świat 18
1.3. Miejsce Polski w Europie 23
1.4. Zakończenie 25
Bibliografia 25

Rozdział 2
Struktura przemysłu a implementacja innowacji w polskich przedsiębiorstwach - Piotr Dzikowski, Jadwiga Gorączkowska, Arkadiusz Świadek, Marek Tomaszewski 27
2.1. Wprowadzenie 27
2.2. Charakterystyka próby badawczej i metodyczne aspekty prowadzonych badań 32
2.3. Wpływ struktury przemysłowej na implementację innowacji 35
2.4. Zakończenie 39
Bibliografia 40

Rozdział 3
W poszukiwaniu przyczyn słabości innowacyjnej przedsiębiorstw w Polsce. Próba identyfiacji problemu - Bogusława Ziółkowska, Marcin Sitek 43
3.1. Wprowadzenie 43
3.2. Sytuacja Polski i polskich przedsiębiorstw w zakresie innowacyjności 44
3.3. Determinanty poziomu innowacyjności przedsiębiorstw w Polsce 48
3.4. Siły i przyczyny słabości innowacyjności polskich przedsiębiorstw 54
3.5. Zakończenie 59
Bibliografia 59

Rozdział 4
Współpraca z instytucjami otoczenia biznesu a aktywność innowacyjna przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce Wschodniej - Katarzyna Szopik-Depczyńska 63
4.1. Wprowadzenie 63
4.2. Funkcjonowanie instytucji wsparcia innowacji 65
4.3. Metodyczne uwarunkowania badania - modelowanie probitowe 69
4.4. Wpływ instytucji otoczenia biznesu na aktywność innowacyjną przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce Wschodniej 69
4.5. Zakończenie 72
Bibliografia 72

Rozdział 5
Finansowanie działalności klastrów przemysłowych w Polsce - Katarzyna Kazojć, Arkadiusz Marchewka 75
5.1. Wprowadzenie 75
5.2. Stan sektora przemysłowego w Polsce 76
5.3. Znaczenie klastrów przemysłowych i sposoby finansowania ich działalności 79
5.4. Zakończenie 82
Bibliografia 83

Rozdział 6
Podmioty w sieciach naukowo-przemysłowych na przykładzie województwa zachodniopomorskiego - Anna Sworowska 85
6.1. Wprowadzenie 85
6.2. Współwłasność patentowa jako podstawa analizy sieci naukowo-przemysłowej 87
6.3. Struktura podmiotowa sieci współwłasności patentowej w województwie zachodniopomorskim w latach 2008-2013 89
6.4. Relacje w sieci współwłasności patentowej w województwie zachodniopomorskim w latach 2008-2013 93
6.5. Centralne podmioty w sieci współwłasności patentowej w województwie zachodniopomorskim w latach 2008-2013 94
6.6. Zmiany sieci współwłasności patentowej w województwie zachodniopomorskim w latach 2008-2013 96
6.7. Zakończenie 98
Bibliografia 99

Rozdział 7
Metodyka tworzenia indeksów innowacyjności a determinanty ich wyników - Ireneusz Miciuła 101
7.1. Wprowadzenie 101
7.2. Metodyka tworzenia indeksów innowacyjności 103
7.3. Analiza barier wdrażania innowacji a determinanty wzrostu indeksów innowacyjności 109
7.4. Zakończenie 110
Bibliografia 111

Rozdział 8
Potencjał innowacyjny polskich przedsiębiorstw przemysłowych na przykładzie producentów łożysk - ujęcie retrospektywne - Dariusz Nowak 113
8.1. Wprowadzenie 114
8.2. Innowacja, potencjał innowacyjny i skłonność innowacyjna 115
8.3. Ocena potencjału innowacyjnego producentów łożysk tocznych 117
8.3.1. Fabryka Łożysk Tocznych NSK - Iskra S.A. 118
8.3.2. Fabryka Łożysk Tocznych Kraśnik S.A. 121
8.3.3. Fabryka Łożysk Tocznych w Poznaniu 123
8.3.4. Fabryka Łożysk Tocznych Prema Milmet z Sosnowca 125
8.4. Zakończenie 126
Bibliografia 127

Rozdział 9
Analiza wpływu środków UE na innowacyjność polskich przedsiębiorstw - Katarzyna Kozioł-Nadolna 129
9.1. Wprowadzenie 129
9.2. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 130
9.3. Analiza innowacyjności polskich przedsiębiorstw w okresie 2004-2014 131
9.4. Problem niskiej innowacyjności polskich przedsiębiorstw w kontekście wykorzystania środków unijnych 136
9.5. Zakończenie 139
Bibliografia 140

Rozdział 10
Działalność innowacyjna przedsiębiorstw przemysłowych wysokiej techniki - Roman Tylżanowski 143
10.1. Wprowadzenie 143
10.2. Istota i znaczenie innowacji w przedsiębiorstwach przemysłowych 144
10.3. Rola przedsiębiorstw przemysłowych wysokiej techniki we współczesnej gospodarce 146
10.4. Działalność innowacyjna przemysłu wysokiej techniki w Polsce 149
10.5. Zakończenie 152
Bibliografia 153

Rozdział 11
Wykorzystanie środków europejskich dla wspierania innowacji w turystyce: przykład projektów BalticMuseums 2.0 i 2.0 Plus - Zygmunt Drążek, Jakub Swacha, Karolina Muszyńska 155
11.1. Wprowadzenie 155
11.2. Projekty BalticMuseums 2.0 i BalticMuseums 2.0 Plus 157
11.3. System interaktywnych galerii panoramicznych 159
11.4. System współdzielenia zasobów cyfrowych 161
11.5. Inne wdrożone innowacyjne rozwiązania 162
11.6. Zakończenie 164
Bibliografia 165

Rozdział 12
Kaizen i lean management jako źródło innowacji w przedsiębiorstwie - Jan Maksymilian Janiszewski 167
12.1. Wprowadzenie 167
12.2. Lean management jako innowacja organizacyjna 167
12.3. Wsparcie innowacji w organizacji dzięki koncepcji kaizen 171
12.4. Koła jakości i systemy sugestii jako wewnętrzne źródło innowacji w firmie 172
12.5. Zakończenie 174
Bibliografia 175

Rozdział 13
Ekoinnowacyjność w przedsiębiorstwach szansą dla zrównoważonego rozwoju w Polsce - Bogusława Ziółkowska, Mateusz Bajor 177
13.1. Wprowadzenie 177
13.2. Istota ekoinnowacji 179
13.3. Zalety i bariery wdrażania ekoinnowacji 181
13.4. Ekoinnowacje w Polsce 183
13.5. Zakończenie 186
Bibliografia 186

Rozdział 14
Społecznie odpowiedzialny wymiar innowacyjności - Ewa Mazur-Wierzbicka 189
14.1. Wprowadzenie 189
14.2. Innowacyjność - zagadnienia wprowadzające 190
14.3. CSR jako innowacja 192
14.4. CSR jako źródło innowacji 193
14.5. Zakończenie 197
Bibliografia 197

Rozdział 15
Negatywne zjawiska związane z rozwojem innowacyjności: patent trolling - Henryk Marjak 199
15.1. Wprowadzenie 199
15.2. Istota patent trollingu 202
15.3. Typologia podmiotów korzystających ze strategii typu patent trolling 205
15.4. Statystyki związane z działalnością trolli patentowych 206
15.5. Zmiany prawa ochrony własności intelektualnej w USA 209
15.6. Zakończenie 211
Bibliografia 212

Opinie i oceny (0)

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Komentarze i opinie mogą dodawać tylko zalogowani Klienci.
Oprogramowanie sklepu internetowego SKY-SHOP Sklep internetowy
Proszę czekać ...

Informacja

Zalogowano poprawnie

Produkt został dodany do koszyka

Do Twojego koszyka została dodana wybrana ilość sztuk produktu. Podczas realizacji zamówienia będzie można ją zmienić.

Szczegółowa zawartość koszyka znajduje się u góry strony pod ikoną koszyka.

Informacja

Produkt został dodany do przechowalni

Dział handlowy

- Tel: 22 396 15 00 
- Mob. 53 396 15 00

- E-mail:

hurt@cedewu.pl
dystrybucja@cedewu.pl

imagedystrybucja.cedewu