Eliminowanie zagrożeń korupcyjnych w systemie zarządzania organizacją medyczną

Autorzy: Jerzy Kowalczyk
Rodzaj
Eliminowanie zagrożeń korupcyjnych w systemie zarządzania organizacją medyczną
Wydawca: CeDeWu
ISBN:978-83-8102-046-6
Data dodania:2018-01-15
Format: 165x235
Oprawa: Miękka
Podtytuł: Eliminowanie zagrożeń korupcyjnych w systemie zarządzania organizacją medyczną
Rok wydania: 2018
Stron: 262


Polska jest postrzegana jako kraj o dużej korupcji, występującej we wszystkich obszarach życia społeczno-gospodarczego i politycznego. Najbardziej społecznie szkodliwa jest korupcja w:
- administracji - ponieważ nieetyczne zachowania urzędnika dają moralne przyzwolenie na podobne zachowania przez obywatela, u którego rodzi się brak zaufania do prawa;
- ochronie zdrowia - gdzie jest bardziej etycznie naganna niż w innych branżach, bo jej stawką jest zdrowie i życie pacjenta.

Doświadczenia krajów o niskiej korupcji wskazują, że walka z nią jest działaniem wielopłaszczyznowym, angażującym wszystkie instytucje państwa i całe społeczeństwo, a widoczne jej efekty mogą pojawić się w następnych pokoleniach. Działania doraźne zamiast zmniejszyć mogą zwiększyć zjawisko korupcji.

Opracowanie koncentruje się na przeciwdziałaniu korupcji w relacjach placówki medycznej z pacjentem, mając świadomość występowania korupcji w innych obszarach ochrony zdrowia (NFZ, kwalifikowanie świadczeń oraz leków itp.). Jednak efekty przeciwdziałania korupcji można uzyskać szyb­ciej w skali małej organizacji niż w skali całej gospodarki, gdzie wymaga to zmian systemowych oraz zaangażowania wielu organizacji i instytucji, czę­sto o nieczytelnych wzajemnych związkach i uprawnieniach.

W publikacji są pokazane te elementy i narzędzia „wpisane" w system zarządzania organizacją, których właściwe postrzeganie przez kierownictwa or­ganizacji zwiększa świadomość społeczną pracowników, eliminując wiele zagrożeń korupcyjnych, co zostało potwierdzone w praktyce przez szpitale i inne placówki medyczne, które w swój model zarządzania wpisały przeciwdziałanie zagrożeniom korupcyjnym.

Wprowadzenie 9

Rozdział 1
Uwarunkowania zjawiska korupcji 15
1.1. Co to jest korupcja? 15
1.2. Korupcja - uwarunkowania globalne 18
1.3. Uwarunkowania zjawiska korupcji w kraju 25

Rozdział 2
Korupcja w ochronie zdrowia 35
2.1. Zagrożenia korupcyjne w ochronie zdrowia 36
2.2. Relacje pacjent - placówka medyczna 41

Rozdział 3
Zarządzanie w placówkach ochronie zdrowia w aspekcie zagrożeń korupcyjnych 45
3.1. Zarządzanie jakością w placówkach ochronie zdrowia - pierwszy krok na drodze zmniejszania ryzyka zagrożeń korupcyjnych 46
3.1.1. System zarządzania jakością w aspekcie zmniejszania ryzyka zagrożeń korupcyjnych 56
3.1.2. Spełnienie potrzeb i oczekiwań klienta (pacjenta) - warunek zmniejszenia ryzyka zagrożeń korupcyjnych 61
3.1.3. System zarządzania jakością - procesy realizacji usługi medycznej 64
3.1.4. Rola przywództwa w systemie zarządzania jakością
3.2. Zarządzanie personelem w placówce medycznej 86
3.2.1. Kształtowanie relacji pomiędzy pracownikiem i organizacją 86
3.2.2. Rola organizacji w procesie adaptacyjnym nowo zatrudnionego pracownika 99
3.3. Etyka w organizacji medycznej 104
3.3.1. Rola etyki w zarządzaniu organizacją 104
3.3.2. Etyka w relacjach lekarz - pacjent 109
3.3.3. Odpowiedzialność społeczna organizacji 112
3.3.4. Norma AA 1000 - Audyt etyczny 117
3.3.5. Kodeks etyki - realizacja zasad etyki w praktyce 118
3.4. Wymagania systemu zarządzania jakością ze względu na specyfikę organizacji świadczącej usługi medyczne 126

Rozdział 4
System przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym (SPZK) w placówkach ochrony zdrowia 131
4.1. Założenia systemu przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym 132
4.1.1. Zasady i cele systemu 132
4.1.2. Wymagania systemu 135
4.1.3. Na co szczególnie zwrócić uwagę przy wdrażaniu SPZK 140
4.2. System przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym w zintegrowanym zarządzaniu organizacją 158
4.3. Przykłady typowych zagrożeń korupcyjnych - w praktyce wdrażania SPZK 160
4.4. Wdrożenie systemu 166
4.4.1. Program i schemat opracowania i wdrożenia systemu 166
4.4.2. Uwagi ogólne dotyczące wdrożenia systemu 171
4.4.3. Diagnoza stanu organizacji 174
4.4.4. Przegląd systemu 183

Rozdział 5
Przykłady procedur przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym w placówce ochrony zdrowia 191
5.1. Obowiązkowe procedury w SPZK 191
5.2. Proces „Zarządzanie ryzykiem zagrożeń korupcyjnych" 192
5.3. Procedura „Analiza ryzyka zagrożenia korupcyjnego" 195
5.4. Procedura „Postępowanie przy wystąpieniu podejrzenia działania korupcyjnego" 202
5.5. Procedura „Monitorowanie i zarządzanie procesem" 205
5.6. Procedura „Badanie satysfakcji klienta" 210
5.7. Przykład Kodeksu Etyki 214

Rozdział 6
Bariery wdrażania systemu przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym 223
6.1. Bariery wdrażania systemu w skali kraju
6.2. Mankamenty i bariery wdrażania systemu w skali organizacji 225

Rozdział 7
Zmiany w międzynarodowych rozwiązaniach w zakresie zarządzania organizacja i przeciwdziałania korupcji 229
7.1. System zarządzania jakością - nowa norma ISO 9001:2015 229
7.1.1. Norma ISO w doskonaleniu zarządzania organizacją 230
7.1.2. System zarządzania w rozumieniu normy ISO 9001:2015 233
7.1.3. Podejście oparte na ryzyku 236
7.1.4. Zarządzanie ryzykiem w normach ISO serii 9000 238
7.1.5. Zarządzanie ryzykiem - szansa czy kłopot dla organizacji 239
7.1.6. Norma ISO 9001:2015 - kontekst organizacji 241
7.1.7. Kontekst organizacji - określenie czynników 247
7.2. Międzynarodowa norma o przeciwdziałaniu korupcji ISO 37001 254

Podsumowanie 259
Bibliografia 261

Jerzy Kowalczyk - wieloletni doradca i konsultant w dziedzinie zarządzania organizacją. Uczestniczył w ponad 250 wdrożeniach systemów zarządza­nia, w tym opartych na normach ISO, w organizacjach produkcyjnych i usługowych. Wykładowca w zakresie zarządzania na wielu kursach, semina­riach, studiach podyplomowych. Autor książek i ponad 200 artykułów z dziedziny szeroko rozumianej jakości. Współautor systemu odpowiedzialności społecznej i przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym oraz wykładowca i konsultant w zakresie opracowywania i wdrażania tego systemu. Członek organizacji technicznych i ekonomicznych: Naczelna Organizacja Techniczna, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Polskie Towarzy­stwo Ekonomiczne, Stowarzyszenie Elektryków Polskich, odznaczony złotymi odznakami honorowymi tych organizacji. Prezes Honorowy Klubu Dosko­nalenia Zarządzania.

Opinie i oceny (0)

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Komentarze i opinie mogą dodawać tylko zalogowani Klienci.
Oprogramowanie sklepu internetowego SKY-SHOP Sklep internetowy
Proszę czekać ...

Informacja

Zalogowano poprawnie

Produkt został dodany do koszyka

Do Twojego koszyka została dodana wybrana ilość sztuk produktu. Podczas realizacji zamówienia będzie można ją zmienić.

Szczegółowa zawartość koszyka znajduje się u góry strony pod ikoną koszyka.

Informacja

Produkt został dodany do przechowalni

Dział handlowy

- Tel: 22 396 15 00 
- Mob. 53 396 15 00

- E-mail:

hurt@cedewu.pl
dystrybucja@cedewu.pl

imagedystrybucja.cedewu