Hiszpania - Polska. Studium poznawcze rozwoju gospodarczego

Autorzy: Witold Rakowski
Rodzaj
Hiszpania - Polska. Studium poznawcze rozwoju gospodarczego
Wydawca: CeDeWu
ISBN:978-83-7556-906-3
Data dodania:2016-12-20
Format: 165x235
Oprawa: Miękka
Podtytuł: Hiszpania - Polska. Studium poznawcze rozwoju gospodarczego
Rok wydania: 2017
Stron: 254


To pierwsza w Polsce książka porównująca rozwój dwóch państw: Hiszpanii i Polski. W 1950 roku państwa te reprezentowały podobny poziom rozwoju, a w połowie lat 60. XX wieku posiadały identyczną liczbę mieszkańców. Pomimo znacznej odległości fizycznej, jaka dzieli te państwa, w ich przeszłości znaleźć można wiele podobnych zdarzeń. Warto je poznać, aby zrozumieć i zgłębić rozwój tych państw w czasach współczesnych oraz dzielący je dystans w rozwoju.

W książce analizie poddano różne zjawiska, które mają decydujący wpływ na wzrost i rozwój społeczno-gospodarczy, a więc: handel zagraniczny, bilans płatniczy, budżet, deficyt, dług publiczny i zagraniczny, bezpośrednie inwestycje zagraniczne, międzynarodowa pozycja inwestycyjna, aktywa i depozyty banków oraz wiele innych istotnych elementów wzbogacających dotychczasową wiedzę o tych państwach. Zamieszczone w książce dane statystyczne pozwalają Czytelnikowi na ich własną interpretację bez konieczności poszukiwania ich w różnych źródłach.

Skróty 8
Wstęp 9

Rozdział 1
Uwagi metodologiczne 13

Rozdział 2
Rys historyczny Hiszpanii na tle Polski 19

Rozdział 3
Terytorium 31

Rozdział 4
Potencjał demograficzny Hiszpanii i Polski 43
4.1. Rozwój ludności w latach 1950-2014 43
4.2. Struktura wieku ludności Hiszpanii 47
4.3. Zasoby pracy i ich wykorzystanie 49
4.4. Bezrobocie 53
4.5. Migracje zagraniczne 55
4.5. Skala zmian społecznych 58

Rozdział 5
Wzrost gospodarczy Hiszpanii na tle Polski 61
5.1. Wprowadzenie 61
5.2. Zmiany PKB w cenach nominalnych 63
5.3. PKB Hiszpanii i Polski liczone w cenach porównywalnych z 1990 r. w dolarach międzynarodowych (w sile nabywczej) 70
5.4. Tempo wzrostu PKB Hiszpanii na tle Polski w cenach stałych z 2005 r 74
5.5. Produkt krajowy brutto w przeliczeniu na jednego mieszkańca 77
5.6. Produkt krajowy brutto per capita wyrażony w sile nabywczej w dolarach międzynarodowych 80

Rozdział 6
Handel zagraniczny Hiszpanii i Polski 89
6.1. Wielkość obrotów w latach 1990-2014 89
6.2. Struktura towarowa eksportu i importu 92
6.3. Eksport i import usług 94
6.4. Głowni partnerzy handlu zagranicznego Hiszpanii i Polski 99

Rozdział 7
Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Hiszpanii i Polski 107
7.1. Wprowadzenie 107
7.2. Napływ i odpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) 108
7.3. Należności i zobowiązania z tytułu zaangażowania kapitału w bezpośrednie inwestycje zagraniczne 113
7.4. Inwestycje portfelowe 122
7.5. Pozostałe inwestycje kapitałowe 125
7.6. Fundusze rezerwowe 130
7.7. Aktywa i pasywa ogółem w Hiszpanii na tle Polski (synteza 133
7.8. Podsumowanie 141

Rozdział 8
Sytuacja finansowa Hiszpanii na tle Polski 145
8.1. Wprowadzenie 145
8.2. Zadłużenie zagraniczne Hiszpanii i Polski 146
8.3. Dług sektora instytucji rządowych i samorządowych 153
8.4. Bilans płatniczy Hiszpanii i Polski 163
8.5. Aktywa i depozyty sektora bankowego Hiszpanii i Polski 167

Rozdział 9
Dystans rozwojowy Hiszpanii wobec wybranych państw europejskich 179
9.1. Wprowadzenie 179
9.2. Postęp w rozwoju społeczno-gospodarczym Hiszpanii w latach 1980-2012 na tle Polski 180
9.3. Dystans dzielący Hiszpanię i Polskę od wybranych państw europejskich 183
9.4. Wydajność pracy 197
9.5. Wydatki na badania i rozwój 199
9.6. Dystans Hiszpanii i Polski w zakresie wydatków publicznych oraz prywatnych na cele społeczne na tle Niemiec 201
9.7. Konkurencyjność gospodarcza Hiszpanii i Polski na tle Niemiec 203

Rozdział 10
Regionalne zróżnicowanie poziomu rozwoju gospodarczego Hiszpanii i Polski 207
10.1. Hiszpania 207
10.2. Polska 216
10.3. Dystans w poziomie rozwoju między regionami Hiszpanii i Polski 221

Podsumowanie 225
Bibliografia 235
Załącznik 241
Spis tabel 245
Spis wykresów 251

Prof. dr hab. Witold Rakowski jest absolwentem Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie Szkoła Główna Handlowa) i do 2006 roku był w niej nauczycielem akademickim. Ponadto w latach 1981-2012 był pracownikiem naukowym Politechniki Radomskiej, a w latach 1997-2013 rektorem Wyższej Szkoły Rozwoju Lokalnego w Żyrardowie. Po konsolidacji tej Szkoły w 2014 roku ze Staropolską Szkołą Wyższą w Kielcach jest jej nauczycielem akademickim. Autor przeszło 400 publikacji (patrz „Rocznik Mazowiecki" tom 27).

Opinie i oceny (0)

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Komentarze i opinie mogą dodawać tylko zalogowani Klienci.
Oprogramowanie sklepu internetowego SKY-SHOP Sklep internetowy
Proszę czekać ...

Informacja

Zalogowano poprawnie

Produkt został dodany do koszyka

Do Twojego koszyka została dodana wybrana ilość sztuk produktu. Podczas realizacji zamówienia będzie można ją zmienić.

Szczegółowa zawartość koszyka znajduje się u góry strony pod ikoną koszyka.

Informacja

Produkt został dodany do przechowalni

Dział handlowy

- Tel: 22 396 15 00 
- Mob. 53 396 15 00

- E-mail:

hurt@cedewu.pl
dystrybucja@cedewu.pl

imagedystrybucja.cedewu