Innowacje i jakość w zarządzaniu organizacjami

Autorzy: Joanna Wiśniewska, Krzysztof Janasz (red.)
Rodzaj
Innowacje i jakość w zarządzaniu organizacjami
Wydawca: CeDeWu
ISBN:978-83-7556-554-6
Data dodania:2014-05-21
Format: 165x235
Oprawa: Miękka
Podtytuł: Innowacje i jakość w zarządzaniu organizacjami
Rok wydania: 2013
Stron: 256


W aktualnych realiach gospodarczych o efektach i przyszłych możliwościach rozwojowych każdej organizacji decydują w znacznej mierze charakter i intensywność różnorodnych przedsięwzięć innowacyjnych dostosowujących zachowanie organizacji do wymogów globalnego rynku oraz stanu, struktury, złożoności i dynamiki ich otoczenia. Niezmiernie ważnym aspektem funkcjonowania organizacji jest zarządzanie przez jakość, w której powin­ni brać udział wszyscy członkowie organizacji, ponieważ tylko wtedy można kształtować jakość i kierować określone działania na osiągnięcie długofalo­wego sukcesu. Należy stwierdzić, że dla podmiotu gospodarującego strategiczne znaczenie mają procesy zarządzania jakością oraz zarządzania inno­wacjami, które są składowymi ogólnej (globalnej) strategii, obejmującej inne dziedziny jego działania.
Istotnym elementem zarządzania przedsiębiorstwem są działania modyfikacyjne, których celem jest ciągłe usprawnianie jakości i wprowadzanie innowa­cji. Bardzo ważne staje się zrozumienie określonych współzależności i różnic występujących w procesie tych zmian, co wymaga podejścia integralne­go. Zapotrzebowaniu temu wychodzi naprzeciw recenzowane opracowanie, napisane przez pracowników Uniwersytetu Szczecińskiego, pod redakcją naukową dr hab. prof. US Joanny Wiśniewskiej i dr. hab. prof. US Krzysztofa Janasza. Stanowi ono wartościowe studium teoretyczno-metodyczno-po­znawcze przedstawiające zagadnienia innowacyjności i jakości polskich organizacji w sektorach przemysłowym oraz usługowym w przekrojach lokal­nym (regionalnym) i ogólnopolskim.
Myślą przewodnią monografii jest stwierdzenie, że ciągłe doskonalenie innowacyjności i jakość wdrażana we wszystkich obszarach funkcjonowania, pozwalają organizacjom na osiąganie szeregu strategicznych korzyści, przez co możliwe jest nie tylko tworzenie, ale i skuteczne utrzymywanie przewa­gi konkurencyjnej.

Z recenzji prof. zw. dr. hab. Ryszarda Borowieckiego
Wstęp 7
Rozdział 1

Innowacyjność i jakość - wyzwania współczesnych organizacji - Joanna Wiśniewska 13

1.1. Strategiczny wymiar innowacji i jakości w gospodarce Unii Europejskiej 13

1.2. Jakość i innowacje jako źródła przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw 20

1.3. Komplementarność jakości i innowacji w organizacji 26
Rozdział 2

Wiedza w procesie innowacyjnym organizacji - Władysław Janasz 35

2.1. Pojęcie wiedzy jako zasobu organizacji 35

2.2. Warunki rozwoju kreatywnej i innowacyjnej organizacji 43

2.3. Modele zarządzania wiedzą 46

2.4. Zdolność organizacji do tworzenia i absorpcji wiedzy 48

2.5. Restrukturyzacja kreatywna 50

2.6. Zarządzanie wiedzą w procesie innowacji 53
Rozdział 3

System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce - Roman Tylżanowski 59

3.1. Istota transferu technologii i komercjalizacji wiedzy 59

3.2. Stymulatory w systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy 65

3.3. Bariery w systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy 69
Rozdział 4

System zarządzania jakością w organizacji i jego certyfikacja - Marian Gołębiowski 75

4.1. Pojęcie i ewolucja zarządzania jakością 75

4.2. System zarządzania jakością według ISO 9001:2008 82

4.3. Certyfikacja systemu zarządzania jakością 93
Rozdział 5

Podnoszenie poziomu innowacyjności organizacji za pomocą metod i zasad projakościowych - Katarzyna Kozioł-Nadolna 105

5.1. Kaizen jako filozofia ciągłego doskonalenia 105

5.2. Metody kształtowania jakości w przedsiębiorstwie 110

5.3. Wybrane zasady i systemy projakościowe 115
Rozdział 6

Zarządzanie projektem innowacyjnym i jakościowym w organizacji - Krzysztof Janasz 123

6.1. Charakterystyka zarządzania projektami innowacyjnymi 123

6.2. Etapy zarządzania projektami innowacyjnymi i jakościowymi 131

6.3. Standardowe metody oceny projektów w organizacji 134

6.4. Znaczenie (zapewnienie) jakości w zarządzaniu projektem innowacyjnym 141

6.5. Ryzyko w zarządzaniu projektami innowacyjnymi i jakościowymi 144
Rozdział 7

Kapitał w finansowaniu działalności innowacyjnej w organizacji - Krzysztof Janasz 153

7.1. Koncepcja kapitału w finansowaniu innowacji 153

7.2. Uwarunkowania finansowania projektów innowacyjnych w organizacji 157

7.3. Formy i modele finansowania działalności innowacyjnej 162
Rozdział 8

Działalność innowacyjna w przedsiębiorstwach przemysłowych w województwie zachodniopomorskim - wybrane charakterystyki - Katarzyna Szopik-Depczyń­ska 171

8.1. Charakterystyka województwa 171

8.2. Podstawowe charakterystyki przedsiębiorstw przemysłowych województwa zachodniopomorskiego prowadzących działalność innowacyjną 173

8.3. Procesy kooperacji przedsiębiorstw przemysłowych województwa zachodniopomorskiego prowadzących działalności innowacyjną 179
Rozdział 9

Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwach usługowych - Anna Bielawa 185

9.1. Istota jakości w usługach 185

9.2. Jakość usług w sektorze turystycznym 188

9.3. Jakość usług w opiece zdrowotnej 193

9.4. Jakość usług w sektorze motoryzacyjnym 197
Rozdział 10

Standardy jakości w bankach - Katarzyna Szopik-Depczyńska 207

10.1. Specyfika usług bankowych 207

10.2. Znaczenie klienta a jakość usług bankowych 209

10.3. Standardy bezpośredniej obsługi klienta 218

10.4. Rola personelu w kreowaniu jakości 221

10.5. Modele zachowań w bankach 226
Bibliografia 233

Netografia 243

Spis tabel 245

Spis rysunków 247

Opinie i oceny (0)

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Komentarze i opinie mogą dodawać tylko zalogowani Klienci.
Oprogramowanie sklepu internetowego SKY-SHOP Sklep internetowy
Proszę czekać ...

Informacja

Zalogowano poprawnie

Produkt został dodany do koszyka

Do Twojego koszyka została dodana wybrana ilość sztuk produktu. Podczas realizacji zamówienia będzie można ją zmienić.

Szczegółowa zawartość koszyka znajduje się u góry strony pod ikoną koszyka.

Informacja

Produkt został dodany do przechowalni

Dział handlowy

- Tel: 22 396 15 00 
- Mob. 53 396 15 00

- E-mail:

hurt@cedewu.pl
dystrybucja@cedewu.pl

imagedystrybucja.cedewu