Internet a konkurencyjność banków w Polsce (wyd II.)

Autorzy: Michał Kisiel
Rodzaj
Internet a konkurencyjność banków w Polsce (wyd II.)
Wydawca: CeDeWu
ISBN:978-83-7556-043-5
Data dodania:2014-05-21
Format: 165x235
Oprawa: Miękka
Podtytuł: Internet a konkurencyjność banków w Polsce (wyd II.)
Rok wydania: 2007
Stron: 282


Celem niniejszej książki jest nie tylko wskazanie możliwości wykorzystania Internetu w kształtowaniu konkurencyjności współczesnego banku w Polsce (głównie w obszarze bankowości detalicznej), ale przede wszystkim dobitne podkreślenie, iż sieć ma dla bankowości znaczenie pierwszoplanowe. Pa­trząc na Internet jak na „,,ogólnoświatową plątaninę kabli?? traci się z oczu fakt, że globalna sieć już dawno stała się czymś więcej niż kolejną technolo­gią - stała się środowiskiem, do którego powoli, lecz nieuchronnie, przenosi się coraz większa część ludzkiej aktywności. Podjęty temat wydaje się i fra­pujący i przyszłościowy. Pozycja ta stanowi jedno z pierwszych w Polsce pionierskich kompleksowych opracowań dotyczących bankowości interneto­wej [...] jest dowodem odwagi jej Autora, który podjął problem nie uboczny, marginalny, przyczynkarski lecz pierwszorzędny w piśmiennictwie polskim i zagranicznym oraz publicystyce przełomu minionego i obecnego stulecia [...]. Analizuje z różnych punktów widzenia problematykę wykorzystania Inter­netu jako czynnika wpływającego na konkurencyjność banków komercyjnych w Polsce [...], fenomen znajdujący się nie tylko w Polsce in stotu nascen­di. Autor umiejętnie łączy rozważania teoretyczne z analizą empiryczną, wywody o charakterze akademickim ze spostrzeżeniami o wymiarze praktycz­no-aplikacyjnym.

Rozdział l
Podstawy konkurencyjności banku komercyjnego w kontekście formowania
się gospodarki sieciowej 11
1.1. Istota i przesłanki konkurencyjności banku komercyjnego w obszarze
bankowości detalicznej 11
1.1.1. Ogólna charakterystyka konkurencji na rynku usług bankowych 12
1.1.2. Pojęcie konkurencyjności i strategii konkurencyjnej 15
1.1.3. Model makrootoczenia i otoczenia konkurencyjnego banku 20
1.1.4. Istota i specyfika bankowości detalicznej 23
1.1.5. Podstawowe determinanty zmian w bankowości detalicznej 28
1.1.6. Źródła przewagi konkurencyjnej banku na rynku bankowości
detalicznej 31
1.2. Internet - geneza, właściwości, kierunki rozwoju 38
1.2.1. Geneza i rozwój Internetu 40
1.2.2. Główne właściwości Internetu 43
1.2.3. Przyszłość Internetu - podstawowe trendy 46
1.3. Internet jako czynnik zmiany w makrootoczeniu i otoczeniu
konkurencyjnym - kształotowanie się gospodarki sieciowej i społeczeństwa
informacyjnego 56
1.3.1. Gospodarka sieciowa i społeczeństwo informacyjne - charakterystyka
pojęć 57
1.3.2. Gospodarka sieciowa - wpływ Internetu na funkcjonowanie rynku
i procesy konkurencji 60
1.3.3. Wpływ Internetu na makrootoczenie - wybrane kierunki 67
1.3.4. Rola i funkcje banków w gospodarce sieciowej - próba identyfikacji
podstawowych wyzwań 69

Rozdział 2
Orientacja internetowa jako czynnik kreacji konkurencyjności banku 79
2.1. Bankowość internetowa - charakterystyka, stan rozwoju w Polsce 79
2.1.1. Bankowość internetowa - definicja pojęcia, etapy rozwoju 80
2.1.2. Rozwój bankowości internetowej w Polsce - próba oceny 85
2.1.3. Modele umiejscowienia bankowości internetowej w działalności
banku komercyjnego 93
2.1.4. Główne kierunki rozwoju bankowości internetowej na świecie 97
2.2. Modele wykorzystania Internetu w działalności rynkowej banku
i ich wpływ na konkurencyjność 114
2.2.1. Wykorzystanie Internetu jako narzędzia komunikacji z rynkiem 116
2.2.2. Internet jako kanał dystrybucji - bankowość internetowa 120
2.2.3. Bank wirtualny - Internet jako tworzywo organizacji 130
2.3. Orientacja internetowa jako strategiczna odpowiedź banku na wyzwania
gospodarki sieciowej 133
2.3.1. Orientacja internetowa - prezentacja koncepcji, etapy implementacji
do praktyki 135
2.3.2. Strategie konkurencyjne oparte na orientacji internetowej -
modele 138
2.3.3. Wdrożenie orientacji internetowej do praktyki bankowej - rola
otoczenia zewnętrznego 147

Rozdział 3
Zewnętrzene uwarunkowania implementacji orientacji internetowej w Polsce
- szansę i zagrożenia 149
3.1. Otoczenie ekonomiczne 149
3.1.1. Potencjał detalicznego rynku bankowego w Polsce 150
3.1.2. Zmiany popytu na detalicznym rynku bankowym w Polsce 154
3.1.3. Stan i perspektywy rozwoju gospodarki sieciowej w Polsce 158
3.1.4. Otoczenie ekonomiczne a orientacja internetowa banku - szansę
i zagrożenia. Podsumowanie 163
3.2. Otoczenie prawno-regulacyjne 167
3.2.1. Prawne regulacje uwierzytelniania i składania oświadczeń woli
w środowisku elektronicznym 168
3.2.2. Regulacje świadczenia usług bankowych w środowisku
elektronicznym 172
3.2.3. Pieniądz elektroniczny w polskim prawie 176
3.2.4. Regulacje nadzoru bankowego a bankowość internetowa 179
3.2.5. Pozostałe regulacje prawne - transgraniczne świadczenie
internetowych usług bankowych, outsourcing 181
3.2.6. Regulacje prawne a orientacja internetowa w działalności banku
- szansę i zagrożenia. Podsumowanie 184
3.3. Środowisko techniczno-technologiczne 187
3.3.1. Infrastruktura Internetu w Polsce i jej dostępność 187
3.3.2. Bezpieczeństwo komunikacji w Internecie - technologie
i zagrożenia 196
3.3.3. Infrastruktura i technologie w rozliczeniach bezgotówkowych
jako czynnik wspierający rozwój bankowości internetowej 204
3.3.4. Otoczenie techniczno-technologiczne a orientacja internetowa banku
- szansę i zagrożenia. Podsumowanie 210
3.4. Uwarunkowania psychospołeczne 213
3.4.1. Bankowość internetowa jako innowacja - model teoretyczny 214
3.4.2. Społeczna percepcja bankowości internetowej w świetle wyników
badań w Polsce i za granicą 219
3.4.3. Użytkownicy Internetu i bankowości internetowej w Polsce - profil
demograficzny i psychospołeczny w kontekście procesu akceptacji
innowacji 226
3.4.4. Wirtualne społeczności i ich wykorzystanie w działalności rynkowej
banków 234
3.4.5. Otoczenie psychospołeczne a orientacja internetowa banku - szansę
i zagrożenia. Podsumowanie 236
3.5. Otoczenie konkurencyjne 240
3.5.1. Sektor banków komercyjnych w Polsce - zakres pojęcia, struktura 241
3.5.2. Czynniki kształtujące natężenie konkurencji na rynku detalicznych
usług bankowych w Polsce w kontekście rozwoju gospodarki
sieciowej 245
3.5.3. Działanie sił konkurencji a orientacja internetowa banku.
Podsumowanie 265
Zakończenie 269
Bibliografia 273

Opinie i oceny (0)

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Komentarze i opinie mogą dodawać tylko zalogowani Klienci.
Oprogramowanie sklepu internetowego SKY-SHOP Sklep internetowy
Proszę czekać ...

Informacja

Zalogowano poprawnie

Produkt został dodany do koszyka

Do Twojego koszyka została dodana wybrana ilość sztuk produktu. Podczas realizacji zamówienia będzie można ją zmienić.

Szczegółowa zawartość koszyka znajduje się u góry strony pod ikoną koszyka.

Informacja

Produkt został dodany do przechowalni

Dział handlowy

- Tel: 22 396 15 00 
- Mob. 53 396 15 00

- E-mail:

hurt@cedewu.pl
dystrybucja@cedewu.pl

imagedystrybucja.cedewu