• Jak założyć i prowadzić działalność gospodarczą w Polsce i wybranych krajach europejskich (wyd. VIII poprawione)

Poradnik pełni rolę doradcy dla osób zainteresowanych uruchomieniem działalności gospodarczej, a następnie jej prowadzeniem. Omówiono w nim krok po kroku wszystkie czynności, jakie należy wykonać by prawidłowo przygotować dokumenty potrzebne do uruchomienia przedsiębiorstwa w poszcze­gólnych urzędach zobowiązanych do rejestracji firmy. Każdy etap procedury rejestracyjnej został zaprezentowany zgodnie z obowiązującym ustawo­dawstwem i obowiązującymi normami. Autorzy publikacji szczególną uwagę poświęcili zmianom w zakresie prawa dotyczącego Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, Kodeksu cywilnego, Kodeksu spółek handlowych, Kodeksu pracy. W poradniku odnależć można także wartościowe porady eksperta z dziedziny księgowości, który wyjaśnia najważniejsze kwestie z zakresu rozliczeń z Urzędem Skarbowym, jak i Zakładem Ubezpieczeń Spo­łecznych. W poradniku odnajdziesz odpowiedzi na następujące pytania: - Jaki rodzaj działalności wybrać by nowotworzona firma w przyszłości przynosiła k

Podtytuł Jak założyć i prowadzić działalność gospodarczą w Polsce i wybranych krajach europejskich (wyd. VIII poprawione)
Autor Przemysław Mućko, Aneta Sokół
Rok wydania 2017
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 276
45.00
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24h
ISBN 978-83-7556-994-0

Poradnik pełni rolę doradcy dla osób zainteresowanych uruchomieniem działalności gospodarczej, a następnie jej prowadzeniem. Omówiono w nim krok po kroku wszystkie czynności, jakie należy wykonać by prawidłowo przygotować dokumenty potrzebne do uruchomienia przedsiębiorstwa w poszcze­gólnych urzędach zobowiązanych do rejestracji firmy. Każdy etap procedury rejestracyjnej został zaprezentowany zgodnie z obowiązującym ustawo­dawstwem i obowiązującymi normami. Autorzy publikacji szczególną uwagę poświęcili zmianom w zakresie prawa dotyczącego Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, Kodeksu cywilnego, Kodeksu spółek handlowych, Kodeksu pracy. W poradniku odnależć można także wartościowe porady eksperta z dziedziny księgowości, który wyjaśnia najważniejsze kwestie z zakresu rozliczeń z Urzędem Skarbowym, jak i Zakładem Ubezpieczeń Spo­łecznych.

W poradniku odnajdziesz odpowiedzi na następujące pytania:
- Jaki rodzaj działalności wybrać by nowo tworzona firma w przyszłości przynosiła korzyści, a nie straty?
- Jakie czynności należy wykonać by założyć własną firmę oraz gdzie poszukiwać ważnych informacji?
- Jakie druki i jak należy wypełnić by dokonać rejestracji firmy?
- Jakie terminy obowiązują przyszłego przedsiębiorcę, który zakłada działalność gospodarczą?
- Do jakich instytucji należy się zwrócić, aby uruchomić własną firmę?
- Jakie normy prawne obowiązują przyszłego przedsiębiorcę?
- Jak i gdzie odnależć przepisy prawa, a następnie jak je zastosować?
- Jaką formę opodatkowania najlepiej wybrać, gdy uruchamiamy działalność gospodarczą?
- Jak wypełniać dokumenty księgowe, by ustrzec się kar w Urzędzie Skarbowym?
- Na jakich warunkach zatrudniać pracownika, jakie są jego prawa, a jakie Twoje - jako pracodawcy - obowiązki?
- Jak rozliczać sie z ZUS-em, kto i kiedy?
- Co lepiej wybrać w ramach finansowania naszej działalności: kredyt czy leasing?
- Jak sporządzić biznesplan?
- Jakich błędów uniknąć przy planowaniu przedsięwzięć?
- W jaki sposób można prowadzić działalność przez Internet?
- Kiedy należy uzyskać koncesję, licencję czy zezwolenie by prowadzić przedsiębiorstwo?

Te i wiele innych pytań oraz odpowiedzi odnajdą Państwo w oferowanym przewodniku. Życzymy udanego korzystania.

Wprowadzenie 11

1. ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (Aneta Sokół) 13
1.1. Działalność gospodarcza i przedsiębiorca 14
1.2. Małe i średnie przedsiębiorstwa 15
1.3. Pomysł na działalność gospodarczą 18
1.4. Pozycja jednostki gospodarczej na rynku - popyt i podaż 19
1.5. Lokalizacja i obszar działania 20
1.6. Analiza otoczenia przedsiębiorstwa 22
1.7. Rola Internetu w rozwoju przedsiębiorstwa 24


2. FORMY PRAWNE PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (Aneta Sokół) 29
2.1. Wybór formy prawnej działalności gospodarczej 30
2.2. Formy prawno-organizacyjne działalności gospodarczej 31
2.2.1. Jednoosobowa działalność gospodarcza prowadzona przez osoby fizyczne 32
2.2.2. Spółka cywilna 33
2.2.3. Spółki prawa handlowego 36
2.2.3.1. Spółka jawna 36
2.2.3.2. Spółka partnerska 39
2.2.3.3. Spółka komandytowa 41
2.2.3.4. Spółka komandytowo-akcyjna 43
2.2.3.5. Spółka z o.o. 45
2.2.3.6. Spółka akcyjna 51


3. PANEUROPJESKIE FORMY PRZEDSIĘBIORSTW (Aneta Sokół) 59
3.1. Spółdzielnia Europejska 60
3.2. Europejska Spółka Akcyjna 63
3.3. Europejska Spółka Prywatna 66
3.4. Europejskie Zgrupowanie Interesów Gospodarczych 67


4. PROCEDURA ZAKŁADANIA FIRMY (Aneta Sokół) 71
4.1. Rejestracja spółki prawa handlowego 72
4.1.1. Notariusz 73
4.1.2. Krajowy Rejestr Sądowy 73
4.1.3. Urząd Statystyczny - nadanie numeru REGON 79
4.1.4. Wybór formy opodatkowania i nadanie numeru NIP - Urząd Skarbowy 80
4.1.5. Zgłoszenie obowiązku ubezpiecznia - ZUS 83
4.1.6. Wyrobienie pieczątki firmy 85
4.1.7. Założenie konta bankowego - bank 85
4.1.8. Państwowa Inspekcja Pracy - PIP 86
4.1.9. Państwowa Inspekcja Sanitarna - Sanepid 87
4.2. Jednoosobowa działalność gospodarcza i spółka cywilna 89


5. OGRANICZENIA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (Aneta Sokół) 95
5.1. Działalność regulowana 96
5.2. Działalność wymagająca zgody lub zezwolenia 98
5.3. Działalność licencjonowana 100
5.4. Działalność koncesjonowana 101


6. STAN I KIERUNKI ROZWOJU WYBRANYCH ELEKTRONICZNYCH UŁATWIEŃ ZAKŁADANIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W POLSCE (Aneta Sokół) 105
6.1. Wybrane elektroniczne ułatwienia zakładania działalności gospodarczej 107
6.2. Wybrane elektroniczne ułatwienia prowadzenia działalności gospodarczej 109
6.2.1. Możliwości i perspektywy rozwoju rozliczeń z e-administracją państwową 109
6.2.2. Elektroniczne nawiązywanie współpracy i prowadzenie rozliczeń z klientami, kontrahentami i dostawcami 111
6.2.3. Wykorzystanie narzędzi gospodarki elektronicznej do prowadzenia działalności gospodarczej 112


7. FORMY OPODATKOWANIA MAŁEJ FIRMY W POLSCE (Przemysław Mućko) 117
7.1. Karta podatkowa 119
7.2. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych 124
7.3. Ogólne zasady opodatkowania 130
7.4. Szczególne sytuacje - podatek liniowy i uproszczenia w zaliczkach 143


8. EWIDENCJE PODATKOWE POLSKICH MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW (Przemysław Mućko) 147
8.1. Ewidencja przychodów u podatników opodatkowanych ryczałtem 148
8.2. Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów 151
8.3. Ewidencja majątku małego przedsiębiorcy 158
8.4. Samochód w firmie 163
8.5. Wypełnianie dokumentów księgowych 166
8.6. Spis z natury 171


9. ZATRUDNIENIE PRACOWNIKÓW - PRAWNE FORMY ZATRUDNIENIA (Aneta Sokół) 175
9.1. Umowa o pracę 176
9.2. Umowy cywilnoprawne 178
9.2.1. Umowa zlecenie 178
9.2.2. Umowa o dzieło 182
9.2.3. Umowa agencyjna 184
9.2.4. Kontrakt menedżerski 186
9.3. Pozostałe wybrane formy pracy 188
9.3.1. Praca nakładcza 188
9.3.2. Praca tymczasowa 190
9.3.3. Telepraca 192
9.3.4. Praca na wezwanie 196


10. ROZLICZENIA Z ZAKŁADEM UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH (Przemysław Mućko) 199
10.1. Zasady ogólne 200
10.2. Składki na ubezpieczenia społeczne 203
10.3. Składki na ubezpieczenia zdrowotne i Fundusz Pracy 206
10.4. Formularze ZUS 207


11. WYBRANE FORMY FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (Aneta Sokół) 211
11.1. Źródła finansowania działalności przedsiębiorstw 212
11.2. Kredyt - jak z niego skorzystać? 215
11.3. Leasing - wady i zalety 220
11.4. Factoring jako źródło dodatkowej wartości dodanej dla przedsiębiorstwa 222
11.5. Franchising jako strategia rozwoju nowych rynków zbytu przedsiębiorstw 225
11.6. Fundusze europejskie 2007-2013 230
11.6.1. Unijne wsparcie na inwestycje i innowacje dla sektora MSP 230
11.6.2. Wsparcie dla sektora MSP z funduszy Unii Europejskiej na szkolenia, doradztwo i zatrudnienie 231


12. BIZNESPLAN - JAK GO PRZYGOTOWAĆ (Aneta Sokół, Przemysław Mućko) 235
12.1. Definicja biznesplanu 236
12.2. Cele biznesplanu 238
12.3. Odbiorcy biznesplanu 238
12.4. Rodzaje biznesplanów 240
12.5. Korzyści wynikające ze sporządzenia biznesplanu 241
12.6. Błędy popełniane w trakcie sporządzania biznesplanu 241
12.7. Elementy biznesplanu 243


13. PROCEDURA ZAKŁADANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W WYBRANYCH KRAJACH EUROPEJSKICH (Aneta Sokół, Przemysław Mućko) 259
13.1. Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w Wielkiej Brytanii (Przemysław Mućko) 260
13.1.1. Formy prawne działalności gospodarczej w Wielkiej Brytanii 260
13.1.2. Procedury związane z rozpoczęciem działalności gospodarczej 263
13.1.3. Opodatkowanie działalności gosopodarczej w Wielkiej Brytanii 264
13.2. Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w Republice Irlandii (Przemysław Mućko) 266
13.2.1. Formy prawne działalności gospodarczej w Irlandii 266
13.2.2. Procedury związane z rozpoczęciem działalności gospodarczej 267
13.3. Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w Niemczech (Aneta Sokół) 268
13.3.1. Formy prawne działalności gospodarczej w Niemczech 268
13.3.2. Procedury związane z rozpoczęciem działalności gospodarczej 270


BIBLIOGRAFIA 273

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.