Kanały dystrybucji - kształtowanie relacji

Autorzy: Zbigniew Spyra
Rodzaj
4.00 2.60
Rozdział 5. Relacje między podmiotami - uczestnikami kanału dystrybucji na rynku produktów konsumpcyjnych w Polsce w świetle badań
Rozdział 4. Handel detaliczny w systemie dystrybucji na rynku produktów konsumpcyjnych w Polsce
Zbigniew Spyra
stron: 117
2.60
978-83-7941-066-8
E-book - cała książka
Zbigniew Spyra
stron: 288
18.85
978-83-7941-062-0
Rozdział 3. Metodyka badań relacji międzyorganizacyjnych w kanale dystrybucji
Zbigniew Spyra
stron: 47
2.60
978-83-7941-065-1
Rozdział 2. Determinanty i typy relacji międzyorganizacyjnych w kanałach dystrybucji
Zbigniew Spyra
stron: 85
2.60
978-83-7941-064-4
Rozdział 1. Istota kanałów dystrybucji we współczesnej gospodarce
Zbigniew Spyra
stron: 59
2.60
978-83-7941-063-7
Kanały dystrybucji - kształtowanie relacji (wyd. II)
Zbigniew Spyra
stron: 278
29.25
978-83-7556-026-8
Wydawca: CeDeWu
ISBN:978-83-7941-067-5
Data dodania:2014-09-03
Format: 165x235
Oprawa: E-book
Podtytuł: Rozdział 5. Relacje między podmiotami - uczestnikami kanału dystrybucji na rynku produktów konsumpcyjnych w Polsce w świetle badań
Rok wydania: 2014
Stron: 87
Typ pliku: PDF


Książka Zbigniewa Spyry jest jedną z nielicznych na polskim rynku publikacji podejmujących problematykę relacji międzyorganizacyjnych w kanale dystry­bucji w sposób tak kompleksowy i udokumentowany. Dla lepszego zrozumienia poruszanej problematyki Autor trafnie dobiera przykłady oraz umiejętnie wykorzystuje możliwości graficznego przedstawienia wielu zjawisk i zależności. W kwestiach dotyczących badania relacji krajowych dostawców z za­granicznymi sieciami handlowymi zachowuje dystans i obiektywizm w sposób wyważony przedstawiając złożoną i wielopłaszczyznową diagnozę obecnego stanu i uwarunkowań, a także perspektywy i kierunki zmian.

Książka powinna zainteresować praktyków szukających możliwości pogłębienia swojej wiedzy, w tym przede wszystkim specjalistów z dziedziny dys­trybucji, menedżerów przedsiębiorstw handlowych krajowych i zagranicznych oraz menedżerów producentów - dostawców odpowiedzialnych za kształtowanie relacji z międzynarodowymi i krajowymi sieciami handlowymi.
Wprowadzenie.....................................................7

Rozdział 1
Istota kanałów dystrybucji we współczesnej gospodarce....................13
1.1. Funkcje i charakter kanałów dystrybucji w zmieniającym się otoczeniu rynkowym.....13
1.2. Podmioty kanałów dystrybucji na rynku produktów konsumpcyjnych......17
1.2.1. Producent jako podmiot kanału dystrybucji....................19
1.2.2. Przedsiębiorstwo handlowe jako podmiot kanału dystrybucji......22
l .3. Dobór partnerów do współpracy w kanale dystrybucji..................28
1.3.1. Optyka producenta......................................28
1.3.2. Optyka przedsiębiorstwa handlowego........................30
1.4. Podstawowe problemy decyzyjne w sferze dystrybucji..................34

Rozdział 2
Determinanty i typy relacji międzyorganizacyjnych w kanałach dystrybucji.....43
2.1. Istota relacji międzyorganizacyjnych w kanale dystrybucji...............43
2.2. Współdziałanie podmiotów w kanale dystrybucji - pojęcie, cechy, zasady ... 49
2.2.1. Modele współdziałania podmiotów w kanałach dystrybucji..........53
2.3. Konflikty między podmiotami - uczestnikami kanału dystrybucji............64
2.3.1. Rozwiązywanie konfliktów w kanale dystrybucji................77
2.4. Czynniki stymulujące i ograniczające rozwój współdziałania podmiotów w kanale dystrybucji.81
2.5. Ewolucja relacji międzyorganizacyjnych w kanale dystrybucji............83
2.6. Współczesne tendencje w kształtowaniu relacji między podmiotami -
uczestnikami kanału dystrybucji........87

Rozdział 3
Metodyka badań relacji międzyorganizacyjnych w kanale dystrybucji..........99
3.1. Relacje międzyorganizacyjne w kanale dystrybucji jako obiekt badań......99
3.2. Aspekty i dylematy metodyczne badania relacji między podmiotami
w kanałach dystrybucji...104
3.3. Modele przydatne do badania uwarunkowań relacji międzyorganizacyjnych
w kanałach dystrybucji. .109
3.4. Mierniki procesu współdziałania podmiotów w kanale dystrybucji........113

Rozdział 4
Handel detaliczny w systemie dystrybucji na rynku produktów konsumpcyjnych w Polsce...117
4.1. Znaczenie sektora handlu w Polsce i w wybranych krajach europejskich. ..117
4.2. Zagraniczne sieci handlowe w polskim systemie dystrybucji............124
4.2.1. Zagraniczna sieć handlowa - próba definicji pojęcia............124
4.2.2. Strategie wejścia zagranicznych sieci handlowych na polski rynek... 128
4.2.3. Podmioty zagraniczne działające w Polsce według form handlu detalicznego..........135
4.3. Instrumenty marketingowego oddziaływania zagranicznych sieci handlowych
na rynku produktów konsumpcyjnych w Polsce..........137
4.4. Marki własne w strategiach marketingowych zagranicznych sieci handlowych....158
4.4.1. Polityka marki w zagranicznych sieciach handlowych...........158
4.4.2. Kategorie marek własnych zagranicznych sieci handlowych rozwijane w Polsce...163
4.4.3. Marketingowe wyróżniki polityki marek własnych zagranicznych sieci handlowych
w Polsce...............172
4.4.4. Znaczenie marek własnych zagranicznych sieci handlowych na wybranych
rynkach produktowych w Polsce................175
4.4.5. Pozycjonowanie cenowe marek własnych zagranicznych sieci handlowych w Polsce........181
4.4.6. Perspektywy rozwoju marek własnych zagranicznych sieci handlowych w Polsce...............185
4.5. Podstawowe cele zagranicznych sieci handlowych w sferze dystrybucji na rynku
produktów konsumpcyjnych w Polsce..189
4.6. Współczesne przemiany i trendy w systemie dystrybucji międzynarodowej...194

Rozdział 5
Relacje między podmiotami - uczestnikami kanału dystrybucji na rynku produktów
konsumpcyjnych w Polsce w świetle badań...205
5.1. Przebieg badań bezpośrednich i charakterystyka prób badawczych.......205
5.2. Motywy współdziałania krajowych dostawców z zagranicznymi sieciami handlowymi
na rynku produktów konsumpcyjnych w Polsce . . . 208
5.3. Ocena warunków współpracy krajowych producentów - dostawców i zagranicznych
sieci handlowych w kanale dystrybucji na rynku produktów konsumpcyjnych...215
5.4. Identyfikacja pól konfliktów w kanale dystrybucji krajowy dostawca - zagraniczna
sieć handlowa na rynku produktów konsumpcyjnych.....223
5.5. Pozytywne i negatywne aspekty współpracy w sferze dystrybucji z zagranicznymi
sieciami handlowymi w opinii krajowych dostawców .... 233
5.6. Relacje zagranicznych sieci handlowych i krajowych producentów - dostawców
marek własnych w świetle badań.....................240
5.7. Perspektywy rozwoju procesu współdziałania krajowych dostawców i zagranicznych sieci
handlowych w sferze dystrybucji produktów konsumpcyjnych - prognoza procesu
do 2010 r....................255

Zakończenie.................................263
Bibliografia....................................269

Opinie i oceny (0)

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Komentarze i opinie mogą dodawać tylko zalogowani Klienci.
Oprogramowanie sklepu internetowego SKY-SHOP Sklep internetowy
Proszę czekać ...

Informacja

Zalogowano poprawnie

Produkt został dodany do koszyka

Do Twojego koszyka została dodana wybrana ilość sztuk produktu. Podczas realizacji zamówienia będzie można ją zmienić.

Szczegółowa zawartość koszyka znajduje się u góry strony pod ikoną koszyka.

Informacja

Produkt został dodany do przechowalni

Dział handlowy

- Tel: 22 396 15 00 
- Mob. 53 396 15 00

- E-mail:

hurt@cedewu.pl
dystrybucja@cedewu.pl

imagedystrybucja.cedewu