Międzynarodowa ekspansja przedsiębiorstw w poszukiwaniu źródeł wzrostu wartości rynkowej

Autorzy: Alina Gorczyńska
Rodzaj
Międzynarodowa ekspansja przedsiębiorstw w poszukiwaniu źródeł wzrostu wartości rynkowej
Wydawca: CeDeWu
ISBN:978-83-7556-100-5
Data dodania:2014-05-21
Format: 165x235
Oprawa: Miękka
Podtytuł: Międzynarodowa ekspansja przedsiębiorstw w poszukiwaniu źródeł wzrostu wartości rynkowej
Rok wydania: 2008
Stron: 224


Wobec postępujących procesów integracji i globalizacji,problem między- narodowej ekspansji staje się nader aktualny.Przedsiębiorstwa funkcjo- nujące w nowych warunkach spowodowanych przez liberalizację przepływów handlowych i kapitałowych oraz rozwój nowych technologii, mogą coraz swo­bodniej rozszerzać działalność na rynki zagraniczne.W li- teraturze problem międzynarodowej ekspansji przedsiębiorstw ogranicza się do wskazania form międzynarodowej ekspansji,z uwzględnieniem uwarunkowań kraju lokalizacji.Nie podejmuje się jednak oceny między- narodowej ekspansji z punktu widzenia kreacji rynkowej wartości przed- siębiorstwa,a przecież zmiany zachodzące w otoczeniu stwarzają podstawy do międzynarodowej ekspan­sji,która dla wielu przedsiębiorstw staje się naturalną drogą rozwoju.

Niniejsza publikacja rozpatruje problem międzynarodowej ekspansji z punktu widzenia poszukiwań źródeł wzrostu wartości rynkowej przedsię­biorstw.Całość rozważań została zawarta w trzech częściach pra- cy.Pierwsza część zawiera modelowe ujęcie międzynarodowej ekspansji przedsię­biorstw,począwszy od zdefiniowania pojęć,poprzez przedstawie- nie uwarunkowań podejmowania międzynarodowej ekspansji,wskazanie wzrostu wartości rynkowej jako celu ekspansji do przedstawienia źródeł tej wartości.Ujęcie modelowe międzynarodowej ekspansji doprowadziło do wyznacze­nia macierzy i ścieżek ekspansji.Druga część pracy prezentu- je poszczególne formy międzynarodowej ekspansji,poprzez ukazanie uwarunkowań ich podejmowania,a następnie przedstawienie ich w for- mie łańcucha wartości i wskazanie źródeł wzrostu wartości rynkowej.Roz- ważania teoretyczne poparte są częścią empiryczną,ukazującą problem międzynarodowej ekspansji wśród polskich przedsiębiorstw.Część empi- ryczna to również prezen­tacja międzynarodowej ekspansji trzech polskich firm:LPP,Comarch oraz Bioton,z przedstawieniem ścieżek ich ekspansji, łańcuchów wartości oraz wskazaniem źródeł wzrostu ich wartości na sku- tek ekspansji. Część ta stanowi przełożenie koncepcji i modeli teoretycz- nych, zbudowanych w po­przednich częściach,na grunt praktyki.

Wprowadzenie
Część I
Modelowe ujęcie międzynarodowej ekspansji przedsiębiorstw
Rozdział 1
Problem ekspansji
1.1. Istota ekspansji przedsiębiorstw
1.1.1. Definicje ekspansji
1.1.2. Ekspansja przedsiębiorstw - ujęcie problemu
1.2. Czynniki ekspansji przedsiębiorstw
1.2.1. Otoczenie przedsiębiorstwa jako szanse i zagrożenia
1.2.2. Zasoby przedsiębiorstwa jako atuty i słabości
1.2.3. Łańcuch wartości
1.3. Cel ekspansji
1.3.1. Maksymalizacja wartości rynkowej jako nadrzędny cel ekspansji .
1.3.2. Kwantyfikacja celu ekspansji i źródeł wzrostu wartości rynkowej.
Rozdział 2
Modele międzynarodowej ekspansji.
2.1. Opis modeli międzynarodowej ekspansji
2.1.1. Definicje międzynarodowej ekspansji przedsiębiorstw
2.1.2. Macierze ekspansji
2.1.3. Ścieżki ekspansji
2.2. Istota form międzynarodowej ekspansji
2.2.1. Pojęcie i klasyfikacje form międzynarodowej ekspansji
2.2.2. Ścieżki form międzynarodowej ekspansji
2.3. Międzynarodowa ekspansja a wzrost wartości rynkowej przedsiębiorstwa
2.3.1. Etapy międzynarodowej ekspansji i ich wpływ na wzrost wartości
rynkowej przedsiębiorstwa
2.3.2 Uwarunkowania międzynarodowej ekspansji i ich udział
w kształtowaniu wartości rynkowej przedsiębiorstwa

Część II Formy międzynarodowej ekspansji przedsiębiorstw
Rozdział 3
Międzynarodowa ekspansja produktowa
3.1. Eksport jako forma międzynarodowej ekspansji produktowej
3.1.1. Istota i przesłanki eksportu
3.1.2. Eksport jako źródło wzrostu wartości rynkowej przedsiębiorstw
3.2. Kontrakty jako forma międzynarodowej ekspansji produktowej
3.2.1. Istota i przesłanki kontraktów
3.2.2. Kontrakty jako źródła wzrostu wartości rynkowej przedsiębiorstwa
Rozdział 4
Międzynarodowa ekspansja zasobowa
4.1. Licencjonowanie jako forma międzynarodowej ekspansji zasobowej
4.1.1. Istota i przesłanki licencjonowania
4.1.2. Licencjonowanie jako źródło wzrostu wartości rynkowej
przedsiębiorstwa
4.2. Franchising jako forma międzynarodowej ekspansji zasobowej
4.2.1. Istota i przesłanki franchisingu
4.2.2. Franchising jako źródło wzrostu wartości rynkowej
przedsiębiorstwa
4.3. Alianse strategiczne jako forma międzynarodowej ekspansji zasobowej
4.3.1. Istota i przesłanki aliansów strategicznych
4.3.2. Alianse strategiczne jako źródła wzrostu wartości rynkowej
przedsiębiorstwa
Rozdział 5
Międzynarodowa ekspansja
5.1. Joint venture jako forma międzynarodowej ekspansji kapitałowej
5.1.1. Istota i przesłanki joint venture
5.1.2. Joint venture jako źródło wzrostu wartości rynkowej przedsiębiorstwa
5.2. Samodzielne prowadzenie działalności gospodarczej za granicą jako forma międzynarodowej ekspansji kapitałowej
5.2.1. Istota i przesłanki samodzielnego prowadzenia działalności
za granicą
5.2.2. Samodzielne prowadzenie działalności gospodarczej za granicą
jako źródło wzrostu wartości rynkowej przedsiębiorstwa

Część III
Międzynarodowa ekspansja przedsiębiorstw w liczbach i przykładach w oparciu o polską gospodarkę
Rozdział 6
Międzynarodowa ekspansja przedsiębiorstw w Polsce
6.1. Uwarunkowania rozwoju międzynarodowej ekspansji przedsiębiorstw w Polsce
6.1.1. Ekspansja produktowa
6.1.2. Ekspansja zasobowa
6.1.3. Ekspansja kapitałowa
6.2. Ocena wykorzystania form międzynarodowej ekspansji przez przedsiębiorstwa w Polsce
Rozdział 7
Międzynarodowa wycena przedsiębiorstw i jej wpływ na wzrost wartości
przedsiębiorstw
7.1. LPP
7.1.1. Atuty i słabości LPP
7.1.2. Ścieżka ekspansji LPP
7.1.3. Ocena form międzynarodowej ekspansji LPP z uwzględnieniem
szans i zagrożeń
7.1.4. Wpływ Międzynarodowej ekspansji na wartość rynkową LPP
7.2. Comarch
7.2.1. Atuty i słabości Comarch
7.2.2. Ścieżka ekspansji Comarch
7.2.3. Ocena form międzynarodowej ekspansji Comarch z uwzględnieniem
szans i zagrożeń
7.2.4. Wpływ międzynarodowej ekspansji na wartość rynkową Comarch
7.3. Bioton
7.3.1. Atuty i słabości Biotonu
7.3.2. Ścieżka ekspansji Biotonu
7.3.3. Ocena form międzynarodowej ekspansji Biotonu z uwzględnieniem
szans i zagrożeń
7.3.4. Wpływ międzynarodowej ekspansji na wartość rynkową Biotonu
Podsumowanie
Bibliografia

Opinie i oceny (0)

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Komentarze i opinie mogą dodawać tylko zalogowani Klienci.
Oprogramowanie sklepu internetowego SKY-SHOP Sklep internetowy
Proszę czekać ...

Informacja

Zalogowano poprawnie

Produkt został dodany do koszyka

Do Twojego koszyka została dodana wybrana ilość sztuk produktu. Podczas realizacji zamówienia będzie można ją zmienić.

Szczegółowa zawartość koszyka znajduje się u góry strony pod ikoną koszyka.

Informacja

Produkt został dodany do przechowalni

Dział handlowy

- Tel: 22 396 15 00 
- Mob. 53 396 15 00

- E-mail:

hurt@cedewu.pl
dystrybucja@cedewu.pl

imagedystrybucja.cedewu