Międzynarodowe i wewnętrzne uwarunkowania bezpieczeństwa w Polsce. Tom 33

Autorzy:
Rodzaj
24.00 16.56
Międzynarodowe i wewnętrzne uwarunkowania bezpieczeństwa w Polsce. Tom 33
Wydawca: CeDeWu
ISBN:978-83-7556-083-1
Data dodania:2014-10-24
Format: 165x235
Oprawa: Miękka
Podtytuł: Międzynarodowe i wewnętrzne uwarunkowania bezpieczeństwa w Polsce. Tom 33
Rok wydania: 2014
Stron: 240


Bezpieczeństwo to najważniejsza wartość, potrzeba psychiczna i społeczna, priorytetowy cel zarówno w odniesieniu do państwa, bloków państw, jak i poszczególnych jednostek. Zapewnienie bezpieczeństwa państwa jest następstwem nie tylko skutecznej ochrony granic, terytorium oraz życia ludzi go zamieszkujących i ich mienia, ale też właściwego zabezpieczenia ich interesów. Jest to więc zdolność państwa i społeczeństwa do stworzenia warunków służących przetrwaniu i rozwojowi politycznej organizacji państwa, wspólnoty obywatelskiej i narodowej, integralności terytorialnej i niezależności politycznej, stabilności wewnętrznej oraz odpowiedniej jakości życia. Szeroko rozumiane bezpieczeństwo kojarzone jest też z bezpieczeństwem publicznym, które związane jest z ochroną ładu prawnego stojącego na straży norm funkcjonowania państwa i jego obywateli.

Pojęcie bezpieczeństwa ewoluowało przez wieki, szczególnie przez ostatnich kilkadziesiąt lat. W przeszłości sprowadzano je najczęściej do bezpieczeństwa militarnego w przypadku państwa oraz przeciwdziałania patologiom społecznym i sytuacjom kryzysowym w przypadku społeczeństwa. Współcześnie zakres tego pojęcia ulega rozszerzeniu. Rozwojowi kulturowo-cywilizacyjnemu towarzyszy też zmiana rozłożenia akcentów dotycząca określenia bezpieczeństwa. Wyłoniło się więc np. bezpieczeństwo ekologiczne, ekonomiczne, socjalne, energetyczne, informacyjne, informatyczne, kulturowe, zdrowotne. Jest to konsekwencja zmian cywilizacyjnych i znak naszych czasów - początku XXI wieku. Prezentowana monografia poświęcona jest wybranym aspektom bezpieczeństwa i skoncentrowana jest na zagadnieniach pozamilitarnych.

Wstęp 7

1. Bezpieczeństwo a procesy przemian globalnych świata - Andrzej Chodubski 11
Streszczenie/Summary . 21
Bibliografia 22

2. Bezpieczeństwo publiczne w opinii i doświadczeniu Polaków - stan i tendencje zmian w świetle danych empirycznych - Jarosław Załęcki . 25
2.1. Przestępczość pospolita w oficjalnych statystykach . 27
2.2. Subiektywne poczucie bezpieczeństwa . 28
2.3. Bezpieczeństwo w Internecie 31
2.4. Poczucie zagrożenia terroryzmem 36
2.5. Ocena oraz zaufanie do instytucji bezpieczeństwa publicznego . 39
Streszczenie/Summary . 42
Bibliogafia 43

3. Przedsięwzięcia przeciwpowodziowe na przykładzie „Budowy zintegrowanego systemu powiadamiania i alarmowania ludności oraz zintegrowanej łączności na potrzeby systemu ratownictwa w gminach Pruszcz Gdański, Cedry Wielkie, Suchy Dąb i Stegna" - Grzegorz Pietrek . 45
3.1. Projekt - założenia . 47
3.2. Realizacja projektu . 50
Streszczenie/Summary . 53
Bibliografia 54
4. Działalność społeczności międzynarodowej w celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym - Andrzej Stanek . 55
4.1. Działania Unii Europejskiej dla ustanowienia wspólnej polityki transportowej . 56
4.2. Działania o charakterze prawnym w zakresie poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym 59
4.3. Działania programowe w zakresie kształtowania bezpieczeństwa w ruchu drogowym 62
4.4. Instrumenty finansowe jako środek oddziaływania na poprawę bezpieczeństwa 65
4.5. Działania informacyjno-edukacyjne dla poprawy bezpieczeństwa 67
4.6. Działalność Organizacji Narodów Zjednoczonych dla poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego . 69
Streszczenie/Summary . 72
Bibliografia 72

5. Stadiony piłkarskie - bezpieczne świątynie futbolu czy bastiony chuligaństwa? - Radosław Kossakowski 75
5.1. Wprowadzenie - stadiony jako centra rozrywki 75
5.2. Raport Taylora i transformacja brytyjskiej piłki . 78
5.3. Zapewnienie bezpieczeństwa podczas mistrzostw Europy w piłce nożnej EURO 2012 . 80
5.4. Bezpieczeństwo imprez sportowych 82
5.5. Co mówi statystyka? . 86
5.6. Kontrowersyjna ustawa czy zasadne reguły? 88
Streszczenie/Summary . 91
Bibliografia 92

6. Możliwość zderzeń kulturowych wynikających z napływu do Polski imigrantów - Maria Giedz 95
6.1. Mniejszości narodowe i etniczne oraz obcokrajowcy żyjący w Polsce 97
6.2. Polska polityka migracyjna 101
6.3. Polityka unijna dotycząca imigrantów . 103
6.4. Stosunek społeczeństwa polskiego do imigrantów . 105
6.5. Integracja i asymilacja czy izolacja . 108
6.6. Zderzenie cywilizacji jako podłoże konfliktogenne . 110
Streszczenie/Summary 114
Bibliografia . 115

7. Migracje a system bezpieczeństwa państwa - Rafał Majewski . 119
Streszczenie/Summary 130
Bibliografia . 130

8. Rosyjska polityka energetyczna w państwach wschodniego obrzeża UE ze szczególnym uwzględnieniem konfliktu ukraińskiego - Łukasz Makowski, Sylwia W. Żechowska 133
8.1. Specyfika polityki energetycznej Federacji Rosyjskiej wobec Białorusi, Ukrainy oraz państw bałtyckich 133
8.2. Konflikt Ukraiński . 141
Streszczenie/Summary 147
Bibliografia . 148

9. Zabezpieczenie społeczne jako instrument realizacji bezpieczeństwa socjalnego - Marek Bednarz . 151
9.1. Pojęcie i definicje zabezpieczenia społecznego 151
9.2. Techniki zabezpieczenia społecznego 154
9.3. Struktura zreformowanego systemu ubezpieczeń społecznych w Polsce 156
9.4. Problem zabezpieczenia warunków życia ludności w społeczeństwie postindustrialnym . 163
Streszczenie/Summary 168
Bibliografia . 168

10. Działalność kapitału ponadnarodowego a bezpieczeństwo państwa - Ewa Polak . 171
10.1. Korporacje ponadnarodowe w liczbach 172
10.2. Aspiracje korporacji ponadnarodowych 174
10.3. Korporacje ponadnarodowe a szanse i zagrożenia dla państwa . 177
10.4. Promocja neoliberalizmu i podejścia mikroekonomicznego 180
10.5. Strategie korporacji ponadnarodowych 181
10.6. Przywileje kapitału ponadnarodowego . 182
10.7. Wpływ korporacji na polityków. Oligarchizacja władzy . 184
10.8. Wirtualizacja gospodarki i jej konsekwencje. Instytucje finansowe 187
10.9. Korporacje ponadnarodowe czy narodowe? 189
Wyjaśnienia . 191
Streszczenie/Summary 194
Bibliografia . 195

11. Bezpieczeństwo a aterytorialność cyberprzestrzeni - Anna Górska . 197
11.1. Definicja cyberprzestrzeni 198
11.2. Kwalifikacja cyberprzestrzeni 200
11.3. Zasada terytorialności 201
11.4. Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni . 202
Streszczenie/Summary 205
Bibliografia . 206

12. Anti-Terrorism and National Security Newspeak - Andrzej Kołłątaj 209
12.1. Newspeak as a Sociolinguistic Phenomenon 209
12.2. Jargon and Newspeak 213
12.3. Newspeak of the Cold War 214
12.4. Anti-Terrorism and National Security Newspeak of the Post-September 11 Era 219
Summary/Streszczenie 227
Bibliography 227

13. Introducing the Slang of Espionage - Małgorzata Kowalczyk . 229
13.1. Terms . 230
13.2. Forms . 231
13.3. Meanings 233
13.4. Themes 234
13.5. Uses . 236
Summary/Streszczenie 239
Bibliografia . 239

Opinie i oceny (0)

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Komentarze i opinie mogą dodawać tylko zalogowani Klienci.
Oprogramowanie sklepu internetowego SKY-SHOP Sklep internetowy
Proszę czekać ...

Informacja

Zalogowano poprawnie

Produkt został dodany do koszyka

Do Twojego koszyka została dodana wybrana ilość sztuk produktu. Podczas realizacji zamówienia będzie można ją zmienić.

Szczegółowa zawartość koszyka znajduje się u góry strony pod ikoną koszyka.

Informacja

Produkt został dodany do przechowalni

Dział handlowy

- Tel: 22 396 15 00 
- Mob. 53 396 15 00

- E-mail:

hurt@cedewu.pl
dystrybucja@cedewu.pl

imagedystrybucja.cedewu