Ocena prawna i kryminalistyczna przestępczości komputerowej

Autorzy: Marek Białkowski
Rodzaj
Ocena prawna i kryminalistyczna przestępczości komputerowej
Wydawca: CeDeWu
ISBN:978-83-7556-838-7
Data dodania:2016-07-01
Format: 165x235
Oprawa: Miękka
Podtytuł: Ocena prawna i kryminalistyczna przestępczości komputerowej
Rok wydania: 2016
Stron: 324


Powstanie i rozwój nowoczesnych technologii, jako nowe zjawisko, niesie za sobą nie tylko zmiany kulturowe, ale także zmiany funkcjonowania wielu obszarów aktywności społeczeństw współczesnego świata. Wprowadza nowe możliwości aktywności gospodarczej, jednakże w ślad za nimi pojawiają się także działania przestępcze, dla których środowisko komputerowe stanowi doskonałe narzędzie ich popełniania. Tym działaniom przyświecają różne przesłanki, jednak w jednym i w drugim przypadku zawsze będziemy mieli do czynienia z działaniami o charakterze nielegalnym, określanym jako przestępstwa komputerowe. Jedni w swoich działaniach są bezinteresowni, a innym sieć Internet służy jako narzędzie do osiągania zysków. W każdym z poruszanych przypadków obie grupy stosują bardzo podobne narzędzia, a nawet tworzą w tym celu określone struktury i grupy przestępcze.

Ocena prawna i kryminalistyczna przestępczości komputerowej obejmuje analizę spektrum tego zjawiska cyberprzestępczości i w gruncie rzeczy ma charakter interdyscyplinarny. Obejmuje swym zakresem elementy prawnokarne i cywilistyczne. W książce przedstawiono także wiele interesujących zagadnień z dziedziny kryminalistycznej samego środowiska, jak i jego sprawcy.

W rezultacie do Państwa rąk trafia opracowanie o charakterze analitycznym, poddające ocenie przyjęte w dotychczasowej doktrynie prawa karnego rozwiązania o charakterze normatywnym, uzupełnione przez rozważania z innych dziedzin prawa. Poprzez wskazanie charakteru i rodzajów zagrożeń opracowanie może przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników sieci teleinformatycznych. Dodatkową jego zaletą jest także i to, że zawiera szereg wskazówek praktycznych, umożliwiających skuteczną walkę z przestępstwami komputerowymi, które swoją specyfiką znacznie odbiegają od klasycznych ich odmian.

Wstęp 9

Rozdział 1
Powstanie i rozwój technologii oraz systemów komputerowych 11
1.1. Historia i rozwój komputerów oraz sieci komputerowych 11
1.2. Znaczenie protokołu TCP/IP i jego pochodnych dla działania sieci komputerowych 22
1.3. Pierwsze regulacje prawne w zakresie zwalczania cyberprzestępczości 25

Rozdział 2
Ogólna charakterystyka przestępczości komputerowej 35
2.1. Rozwój i charakterystyka przestępczości komputerowej 35
2.2. Klasyfikacja przestępstw komputerowych 44

Rozdział 3
Regulacje prawne w przedmiocie ochrony praw autorskich i informacji 53
3.1. Ochrona praw do programów komputerowych 53
3.2. Regulacje prawne w zakresie powielania topografii układów scalonych 61
3.3. Rozwiązania prawne w zakresie karalności sprawców przestępstw komputerowych w Polsce 63

Rozdział 4
Ochrona obrotu gospodarczego 89
4.1. Zagadnienia ogólne 89
4.2. Definicja i przesłanki jej kształtowania 90
4.3. Przestępczość gospodarcza w środowisku komputerowym 91
4.4. Odpowiedzialność sprawcy w polskim systemie prawnym 96
4.5. Oszustwo komputerowe 103
4.6. Oszustwo telekomunikacyjne 110
4.7. Fałszerstwo komputerowe 115
4.8. Kradzież czasu pracy komputera 124

Rozdział 5
Techniki popełniania przestępstw z wykorzystaniem komputera 127
5.1. Atak komputerowy 127
5.2. Niszczenie danych i programów komputerowych 138
5.3. Sabotaż i szantaż komputerowy 151
5.4. Nieuprawnione wejście do systemu komputerowego 155
5.5. Podsłuch komputerowy 170
5.6. Szpiegostwo komputerowe 177
5.7. Cyberterrozym 182

Rozdział 6
Metodyka ujawniania i zwalczania przestępstw komputerowych 185
6.1. Ujawnianie przestępstw komputerowych i gospodarczych 185
6.2. Źródła pierwszych informacji o przestępstwie 186
6.3. Reakcja organów ścigania na zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa 188
6.4. Formy i cele postępowania 190
6.4.1. Czynności sprawdzające 190
6.4.2. Dochodzenie w niezbędnym zakresie 191
6.4.3. Dochodzenie w sprawach o przestępstwa komputerowe i pranie brudnych pieniędzy 193
6.4.4. Śledztwo w sprawach o przestępstwa komputerowe 196
6.5. Zabezpieczenie miejsca zdarzenia 198
6.6. Oględziny - ujawnianie i zabezpieczanie śladów 200
6.7. Przeszukanie i zabezpieczenie dowodów przestępstwa 201
6.7.1. Organizacja i zasady działania grupy operacyjno-rozpoznawczej 201
6.7.2. Poszukiwanie narzędzi i środków służących popełnieniu przestępstwa 202
6.7.2.1. Przygotowanie przeszukania 203
6.7.2.2. Przeszukanie miejsca zdarzenia 207
6.7.2.3. Przeszukanie przestrzeni komputera 208
6.7.2.4. Czynności końcowe 210
6.8. Przesłuchanie świadków i uprawnienia pokrzywdzonych 211
6.8.1. Stadia i taktyka przesłuchania świadków 211
6.8.2. Problematyka zeznań świadka - zestaw pytań 212
6.8.3. Uprawnienia pokrzywdzonych 213
6.9. Biegli i ekspertyzy 214
6.9.1. Biegły jako opiniodawca lub konsultant 214
6.9.2. Rola ekspertyzy kryminalistycznej i wiadomości specjalnych 216
6.9.3. Schemat ekspertyzy 216
6.9.4. Rodzaje ekspertyz 217
6.10. Czynności operacyjno-rozpoznawcze 220
6.11. Przesłuchanie podejrzanego 224
6.12. Okazanie osób i rzeczy 226
6.13. Konfrontacja 227
6.14. Zatrzymanie podejrzanego 228
6.15. Eksperyment procesowo-kryminalistyczny 230
6.16. Wniesienie aktu oskarżenia 231

Rozdział 7
Sprawca przestępstwa komputerowego 235

Rozdział 8
Zapobieganie przestępczości komputerowej 251
8.1. Przeciwdziałanie piractwu komputerowemu 251
8.2. Prawne podstawy modelu zwalczania przestępczości komputerowej 267
8.3. Techniczno-organizacyjne podstawy modelu zwalczania przestępczości komputerowej 278

Wnioski 291
Bibliografia 299
Słowniczek pojęć informatycznych 317
Wykaz skrótów 323

Marek Białkowski - doktor nauk prawnych, adiunkt Uniwersytetu Szczecińskiego, jak również praktyk wykonujący zawód adwokata w Polsce i RFN. W swoim dorobku naukowym posiada kilkadziesiąt publikacji z zakresu prawa karnego, gospodarczego i handlowego. Szczególnym zainteresowaniem cieszy się u niego tematyka europeizacji prawa i jej wpływ na regulacje krajowe.

Opinie i oceny (0)

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Komentarze i opinie mogą dodawać tylko zalogowani Klienci.
Oprogramowanie sklepu internetowego SKY-SHOP Sklep internetowy
Proszę czekać ...

Informacja

Zalogowano poprawnie

Produkt został dodany do koszyka

Do Twojego koszyka została dodana wybrana ilość sztuk produktu. Podczas realizacji zamówienia będzie można ją zmienić.

Szczegółowa zawartość koszyka znajduje się u góry strony pod ikoną koszyka.

Informacja

Produkt został dodany do przechowalni

Dział handlowy

- Tel: 22 396 15 00 
- Mob. 53 396 15 00

- E-mail:

hurt@cedewu.pl
dystrybucja@cedewu.pl

imagedystrybucja.cedewu