• Outsourcing w polskich przedsiębiorstwach

Podtytuł Outsourcing w polskich przedsiębiorstwach
Autor Monika Kłos
Rok wydania 2009
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 216
29.00
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24h
ISBN 978-83-7556-199-9
Książka ta stanowi przewodnik po outsourcingu. To weryfikacja outsourcingu i jego uwarunkowań. Pokazuje, że dziś - w dobie rozwoju nowocze­snych technologii - jest on instrumentem strategicznym dla wielu przedsiębiorstw.Pierwszą część książki stanowi przedstawienie koncepcji outsourcingu w kontekście zarządzania strategicznego. Celem tej części jest szczegółowe zaprezentowanie istoty koncepcji, począwszy od definicji, poprzez rodzaje, wady, zalety, korzyści i zagrożenia, etapy projektu oraz warunki˙ umowy outsourcingowej. Rola outsourcingu w realizacji celów i strategii przedsiębiorstwa to motyw przewodni teraźniejszego postrzegania tej metody. Stąd au­torka określiła jego strategiczny kontekst na tle kluczowych kompetencji przedsiębiorstwa, łańcucha wartości, analizy strategicznej oraz różnych form współpracy przedsiębiorstw, które zyskały na znaczeniu w ostatnim czasie.Drugą część książki stanowią wyniki badań własnych autorki - przeprowadzonych na 322 polskich przedsiębiorstwach - dotyczące skali analizowane­go zjawiska, przyczyn decyzji outsourcingowych i ich wpływu na funkcjonowanie badanych przedsiębiorstw, a także wad outsourcingu, jako przyczyn jego niepowodzenia. Zidentyfikowano czynniki determinujące stosowanie outsourcingu, z podziałem ich na wewnętrzne i zewnętrzne. Jest to opis ob­szernego badania dotyczącego outsourcingu, nie spotkany do tej pory na polskim rynku wydawniczym. Autorka głęboko wkracza we wnętrze przedsię­biorstwa. Pokazuje błędy popełniane przez polskie przedsiębiorstwa, wskazuje jednocześnie bariery i sposoby ich pokonywania. Wykazuje także przy­kłady nieumiejętności posługiwania się strategią oraz˙ niewłaściwe przykłady zarządzania projektem. Dodatkowo, szczegółowa analiza zakresu stoso­wania, czyli obszarów stosowania outsourcingu z podziałem na poszczególne funkcje podstawowe i uboczne (według łańcucha wartości) jest˙ cen­nym walorem książki.W książce zaprezentowano zalecenia (wytyczne) stworzenia projektu outsourcingowego i zarządzania nim. Zaprezentowano etapy skutecznego pro­cesu outsourcingu oraz elementy dobrze skonstruowanej umowy.
W konsekwencji opracowanie to wskazuje na kierunki i metody stosowania outsourcingu dla teoretyków i praktyków.

Wprowadzenie 7Rozdział 1

Współczesne rozwiązania w zarządzaniu przedsiębiorstwem jako tło outsourcingu 9

1.1. Przedsiębiorstwo w turbulentnym otoczeniu 9

1.2. Współczesne tendencje w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem 16

Przypisy 26Rozdział 2

Koncepcja outsourcingu 29

2.1. Teoretyczne podstawy koncepcji outsourcingu 29

2.2. Istota outsourcingu 33

2.3. Cele outsourcingu i motywy stosowania 36

2.4. Korzyści i zagrożenia outsourcingu 41

2.4.1. Korzyści outsourcingu 43

2.4.2. Zagrożenia outsourcingu 48

2.5. Ekonomiczny aspekt outsourcingu 50

2.6. Rodzaje outsourcingu 54

2.7. Proces outsourcingu i jego etapy 64

2.8. Aspekty prawne outsourcingu 74

Przypisy 82Rozdział 3

Rola outsourcingu w realizacji celów i strategii przedsiębiorstwa 91

3.1. Określenie kontekstu outsourcingu w przedsiębiorstwie 91

3.1.1. Koncepcja kluczowych kompetencji 91

3.1.2. Łańcuch wartości przedsiębiorstwa 96

3.1.3. Outsourcing w strategii przedsiębiorstwa 100

3.1.4. Outsourcing typu offshore jako narzędzie zarządzania strategicznego 104

3.2. Outsourcing jako przykład współpracy sieciowej 111

3.2.1. Outsourcing na tle innych form współpracy przedsiębiorstw 113

3.3. Modele biznesowe w realizacji celów i strategii przedsiębiorstwa 117

3.3.1. Model Operatora, Integratora, Dyrygenta 118

3.4. Modele outsourcingu 121

Przypisy 132Rozdział 4

Uwarunkowania stosowania outsourcingu w świetle przeprowadzonych badańempirycznych 137

4.1. Formy outsourcingu 137

4.2. Główne cele outsourcingu 141

4.3. Planowanie outsourcingu 142

4.4. Sprawy pracownicze 145

4.5. Wybór dostawcy outsourcingu 151

4.6. Zakres stosowania outsourcingu 153

4.6.1. Funkcje zlecane na zewnątrz przez badane przedsiębiorstwa 153

4.6.2. Obszary stosowania outsourcingu 158

4.7. Korzyści i zagrożenia outsourcingu 170

4.7.1. Korzyści oczekiwane i osiągnięte przez przedsiębiorstwa 170

4.7.2. Zagrożenia outsourcingu 174

4.7.3. Sposoby niwelowania zagrożeń outsourcingu 177

4.8. Pomiar rezultatów outsourcingu 177

Przypisy 180Rozdział 5

Skuteczny outsourcing - wytyczne projektu w świetle

przeprowadzonego badania 183

5.1. Planowanie skutecznego outsourcingu 183

5.2. Kluczowe czynniki outsourcingu 185

5.3. Etapy skutecznego outsourcingu 187

5.4. Umowa o outsourcing. Budowa i taktyka 191

5.5. Przyszłość outsourcingu 199

5.5.1. Outsourcing na świecie 199

5.5.2. Przyszłość outsourcingu w Polsce 203

5.6. Outsourcing XXI wieku 207

5.7. Transformacja - outsourcing IT i outsourcing BPO 210

Przypisy 213Zakończenie 215

Monika Kłos. Absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W czasie studiów magisterskich otrzymała stypendium Erasmus Sokrates we Francji. Studiowała również w Centrum Studiów Europejskich im. Jeana Moneta przy UMK w Toruniu. W la­tach 2004/2008 studentka stacjonarnych studiów doktoranckich. Otrzymała stypendium ze środków Unii Europejskiej, jako wyróżnienie tematu rozprawy doktorskiej. W marcu 2009 roku uzyskała stopień doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu na UMK w Toruniu. Pracuje jako na­uczyciel akademicki.

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.