Podstawy prawa w Polsce. Prawo dla nieprawników

Autorzy: Maciej J. Nowak
Rodzaj
37.00 24.05
Podstawy prawa w Polsce. Prawo dla nieprawników
Wydawca: CeDeWu
ISBN:978-83-7556-188-3
Data dodania:2014-05-21
Format: 165x235
Oprawa: Miękka
Podtytuł: Podstawy prawa w Polsce. Prawo dla nieprawników
Rok wydania: 2009
Stron: 130


W opinii większości nieprawników prawo jest skomplikowaną,monoton-
ną i trudną do zrozumienia dziedziną nauki.Niniejsza książka to próba za-
przeczenia powyższej tezie:pozostając wiernym wymogom języka
prawniczego autor stara się w możliwie najbardziej przystępny sposób omó-
wić poszczególne instytucje prawne,wyjaśniając je dodatkowo na konkret-
nych przykładach.Książka „Podstawy prawa w Polsce -prawo dla
nieprawników " powstała w oparciu o doświadczenia Autora związane z wy--
kładami podstaw prawa na kierunkach nieprawniczych (ekonomii,zarzą-
dzania,zootechniki,rolnictwa,ochrony środowiska,czy też ogrodnictwa).
Kolejne rozdziały dotyczą definicji i podziału prawa,źródeł prawa,pod-
miotów i przedmiotów stosunku cywilnoprawnego,podstawowych zasad
prawa cywilnego,podstaw prawa rzeczowego,prawa zobowiązań,prawa go-
spodarczego oraz procesu cywilnego.
Książka to ciekawy zbiór najważniejszych informacji na temat podstaw
prawa,przygotowany dla studentów kierunków ekonomicznych,rolniczych
i technicznych.
Publikację,ze względu na jej przystępność warto polecić nie tylko studen-
tom,ale wszystkim osobom,które chciałyby poznać podstawy prawa obowią-
zującego w Polsce.

Wstęp
Rozdział 1
Podstawowe wiadomości o prawie
1.1. Pojęcie prawa
1.2. Gałęzie prawa
1.3. Norma prawna i przepis prawny
1.4. Stosowanie prawa i wykładnia prawa
Rozdział 2
Źródła prawa
2.1. Ogólne informacje o źródłach prawa
2.2. Konstytucja
2.3. Ustawy
2.4. Rozporządzenia
2.5. Umowy międzynarodowe i akty prawa miejscowego
2.6. Źródła prawa wewnętrznie obowiązujące
2.7. Orzecznictwo i doktryna
2.8. Decyzje i postanowienia administracyjne
Rozdział 3
Podmioty prawa
3.1. Osoby fizyczne
3.2. Osoby prawne
3.3. Jednostki organizacyjne bez osobowości prawnej
Rozdział 4
Przedmioty stosunków cywilnoprawnych
4.1. Definicja rzeczy
4.2. Rzeczy ruchome i nieruchomości
4.3. Rzeczy oznaczone co do tożsamości i rzeczy oznaczone co do gatunku
4.4. Przedsiębiorstwo i gospodarstwo rolne - specjalne przedmioty stosunku
cywilnoprawnego
4.5. Pożytki
4.6. Pieniądze
4.7. Pozostałe przedmioty stosunku cywilnoprawnego
Rozdział 5
Podstawowe zasady i instytucje prawa i prawa cywilnego
5.1. Lex retro non agit, Ignorantio iuris nocet
5.2. Zasady współżycia społecznego
5.3. Forma czynności prawnych
5.4. Przedstawicielstwo (pełnomocnictwo)
5.5. Warunek i termin
Rozdział 6
Własność i inne prawa rzeczowe
6.1. Prawo własności
6.2. Zasiedzenie i zawłaszczenie rzeczy
6.3. Współwłasność
6.4. Roszczenia dotyczące ochrony własności
6.5. Prawo sąsiedzkie
6.6. Ograniczone prawa rzeczowe
Rozdział 7
Zobowiązania w prawie cywilnym
7.1. Wierzyciel i dłużnik
7.2. Zobowiązania pieniężne
7.3. Zobowiązania solidarne
7.4. Skutki niewykonania zobowiązania
7.5. Umowa sprzedaży
7.7. Pozostałe najważniejsze umowy z kodeksu cywilnego
7.7.1. Najem
7.7.2. Umowa o dzieło
7.7.3. Umowa leasingu
7.7.4. Umowa agencyjna
Rozdział 8
Przedsiębiorcy i działalność gospodarcza
8.1. Definicja i miejsce przedsiębiorcy w kodeksie cywilnym
8.2. Działalność gospodarcza
8.3. Rejestracja przedsiębiorców
8.4. Przedsiębiorcy prowadzący działalność na podstawie wpisu do ewidencji
działalności gospodarczej
8.5. Spółka partnerska
8.6. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
8.7. Spółka akcyjna
Rozdział 9
Podstawowe zasady związane z postępowaniem przed sądami cywilnymi
9.1. Struktura sądów
9.2. Strony w procesie cywilnym
9.3. Dowody
9.4. Orzeczenia sądów
9.5. Środki odwoławcze i skarga kasacyjna
9.6. Postępowanie nakazowe, upominawcze i gospodarcze
9.7. Przedawnienie roszczeń
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

Opinie i oceny (0)

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Komentarze i opinie mogą dodawać tylko zalogowani Klienci.
Oprogramowanie sklepu internetowego SKY-SHOP Sklep internetowy
Proszę czekać ...

Informacja

Zalogowano poprawnie

Produkt został dodany do koszyka

Do Twojego koszyka została dodana wybrana ilość sztuk produktu. Podczas realizacji zamówienia będzie można ją zmienić.

Szczegółowa zawartość koszyka znajduje się u góry strony pod ikoną koszyka.

Informacja

Produkt został dodany do przechowalni

Dział handlowy

- Tel: 22 396 15 00 
- Mob. 53 396 15 00

- E-mail:

hurt@cedewu.pl
dystrybucja@cedewu.pl

imagedystrybucja.cedewu