Polityka ekonomiczna i rynki finansowe a funkcjonowanie gospodarki. Tom 23

Autorzy: Michał Pronobis (red.)
Rodzaj
Polityka ekonomiczna i rynki finansowe a funkcjonowanie gospodarki. Tom 23
Wydawca: CeDeWu
ISBN:978-83-7556-611-6
Data dodania:2014-05-21
Format: 165x235
Oprawa: Miękka
Podtytuł: Polityka ekonomiczna i rynki finansowe a funkcjonowanie gospodarki. Tom 23
Rok wydania: 2013
Stron: 198


Kilka lat po największym od dekad kryzysie gospodarczym na świecie, jakże aktualne pozostaje pytanie o optymalną politykę ekonomiczną rządów i ban­ków centralnych. Jej celem powinny być: wzrost gospodarczy, zapewnienie wysokiego poziomu życia obywatelom, równowaga makroekonomiczna i stabilność finansowa. Mimo postępów w rozwoju badań naukowych rzeczywistość cały czas weryfikuje teorię ekonomii, zmuszając do poszukiwania odpowiedzi na fundamentalne pytania o sposób zagwarantowania dobrobytu ekonomicznego, możliwości unikania gwałtownych kryzysów, czy też wła­ściwą jakość polityki gospodarczej. Niektórym z tych ważnych dylematów starają się stawiać czoła autorzy niniejszej pracy zbiorowej.

Przedmiotem publikacji są wybrane aspekty z dziedziny teorii i praktyki polityki gospodarczej, zwłaszcza jej optymalnego kształtu w okresie kryzysu. Uwaga autorów poświęcona została także wybranym zagadnieniom z zakresu funkcjonowania rynków finansowych i ich koegzystencji z realną gospo­darką.
Wprowadzenie 7

Część I
Polityka ekonomiczna

1. Polityka monetarna i fiskalna a cykle koniunkturalne w strefie euro - Jan Borowiec 11
1.1. Warunki cykliczne w strefie euro 12
1.2. Polityka monetarna 14
1.3. Polityka fiskalna 17
1.4. Polityka makroekonomiczna 20
Summary 22
Bibliografia 23

2. Cele i zadania polityki makroekonomicznej w USA i w Unii Europejskiej. Analiza porównawcza - Dariusz Graj 25
2.1. Ogólne cele polityki makroekonomicznej 25
2.2. Cele i zadania polityki makroekonomicznej w ujęciu amerykańskim 26
2.3. Cele i zadania polityki makroekonomicznej w ujęciu europejskim 32
2.4. Analiza porównawcza i podsumowanie 39
Streszczenie/Summary 41
Bibliografia 42

3. Model polityki stabilizacyjno-monetarnej Europejskiego Banku Centralnego w fazie kryzysu w 2011 roku - Tadeusz Miruszew­ski 43
3.1. Strategia polityki pieniężnej Europejskiego Banku Centralnego w warunkach kryzysu a bezpośredni cel inflacyjny 44
3.2. Kryzys płynności i kryzys zadłużenia - wyzwania dla polityki monetarnej i stabilizacyjnej Europejskiego Banku Centralnego 49
Streszczenie/Summary 54
Bibliografia 55

4. Integracja rynków finansowych Polski i strefy euro a wzrost gospodarczy w Polsce - Krzysztof Biegun 57
4.1. Wpływ integracji finansowej na wzrost gospodarczy - zagadnienia teoretyczne 58
4.2. Integracja rynków finansowych Polski i strefy euro 61
4.3. Potencjalny wpływ procesu integracji ze strefą euro na tempo wzrostu gospodarczego w Polsce 65
4.3.1. Ograniczenie kosztów transakcyjnych 65
4.3.2. Ograniczenie ryzyka kursowego 68
4.3.3. Integracja ze strefą euro a inwestycje zagraniczne i handel międzynarodowy 69
4.4. Integracja rynków finansowych a synchronizacja cykli koniunkturalnych 73
Streszczenie/Summary 74
Bibliografia 75

5. Perspektywy rozwoju rynku konsumentów w Chinach w świetle globalizacji - Marcin Jałowiecki 77
5.1. Perspektywy rozwoju chińskich 78
5.2. Zmiany demograficzne 79
5.3. Nowe wzorce wydatków 82
5.4. Implikacje dla firm 85
Streszczenie/Summary 87
Bibliografia 88

6. Znaczenie społecznej odpowiedzialności biznesu dla rozwoju podmiotów gospodarczych i organizacji społecznych - Krystyna Kie­tlińska 89
6.1. Pojęcie i zakres CSR 90
6.2. Rozwój CSR w Polsce 92
6.3. Działania biznesu na rzecz CSR 93
6.4. Rola organizacji społecznych w rozwoju CSR 98
Streszczenie/Summary 102
Bibliografia 103

Część II
Kryzys finansowy i gospodarczy

7. Kryzys finansowy a kryzys sfery realnej gospodarki w świetle ostatniego światowego kryzysu gospodarczego (2007-2011) - ekspo­zycja problemu - Marian Noga, Beniamin Noga 107
7.1. Co to jest kryzys finansowy w gospodarce? 108
7.2. Współczesny cykl koniunkturalny a potencjalny PKB 111
7.3. Kryzys finansowy a sfera realna gospodarki. Mechanizm przekształcenia kryzysu finansowego w kryzys gospodarczy 116
Streszczenie/Summary 121
Bibliografia 122

8. Dyscyplina rynkowa w warunkach kryzysu finansowego na przykładzie długu jednostek samorządu terytorialnego - Michał Bitner, Krzysztof S. Cichocki 123
8.1. Znaczenie dyscypliny rynkowej w ograniczaniu wielkości zadłużenia jednostek władzy terytorialnej 124
8.2. Metodologia badania 129
8.3. Wyniki badania i ich interpretacja 133
Streszczenie/Summary 136
Bibliografia 137

9. Podatek Tobina w nowej odsłonie. Skuteczne remedium na kryzysy finansowe? - Małgorzata Magdalena Hybka 139
9.1. Geneza i ewolucja koncepcji podatku Tobina 140
9.2. Podatek Tobina a pozostałe podatki od transakcji finansowych 142
9.3. Wpływ podatku Tobina na zmienność kursów walutowych 144
9.4. Potencjał fiskalny podatku Tobina 146
Streszczenie/Summary 149
Bibliografia 150

Część III
Rynki finansowe a funkcjonowanie gospodarki

10. Wpływ ocen agencji ratingowych na koszt obsługi długu publicznego - Adam Hetmańczuk, Tomasz Kopyściański 155
10.1. Zasady funkcjonowania agencji ratingowych 156
10.2. Porównanie ocen ratingowych z rentownością 10-letnich obligacji skarbowych państw Unii Europejskiej 160
Streszczenie/Summary 169
Bibliografia 169

11. Ewolucja wielkości, struktury i wykorzystania oficjalnych rezerw walutowych na świecie - Eugeniusz Gostomski 171
11.1. Istota i funkcje oficjalnych rezerw walutowych 171
11.2. Wzrost światowych rezerw walutowych w ostatniej dekadzie 173
11.3. Tendencje zmian w strukturze rezerw walutowych na świecie 175
11.4. Nowe strategie zarządzania rezerwami walutowymi 178
Streszczenie/Summary 181
Bibliografia 182

12. Czy WIBOR jest najlepszym benchmarkiem międzybankowego rynku pieniężnego złotego? Próba oceny - Paweł Żukowski 183
12.1. Nazwa, definicja i historia WIBOR-u 184
12.2. Charakterystyka konstrukcji i procedura obliczania WIBOR-u 185
12.3. Uczestnicy fixingu i „rynku fixingowego" 187
12.4. Wysokość WIBOR-u w okresie od 2 stycznia 2007 do 29 czerwca 2012 roku 189
12.5. Zmienność WIBOR-u w okresie od 2 stycznia 2007 do 29 czerwca 2012 roku 190
12.6. WIBOR a stopy NBP w analizowanym okresie 191
12.7. WIBOR O/N a stawka Polonia w analizowanym okresie 192
Streszczenie/Summary 196
Bibliografia 197

Opinie i oceny (0)

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Komentarze i opinie mogą dodawać tylko zalogowani Klienci.
Oprogramowanie sklepu internetowego SKY-SHOP Sklep internetowy
Proszę czekać ...

Informacja

Zalogowano poprawnie

Produkt został dodany do koszyka

Do Twojego koszyka została dodana wybrana ilość sztuk produktu. Podczas realizacji zamówienia będzie można ją zmienić.

Szczegółowa zawartość koszyka znajduje się u góry strony pod ikoną koszyka.

Informacja

Produkt został dodany do przechowalni

Dział handlowy

- Tel: 22 396 15 00 
- Mob. 53 396 15 00

- E-mail:

hurt@cedewu.pl
dystrybucja@cedewu.pl

imagedystrybucja.cedewu