Rachunkowość dla Ciebie - rachunkowość od podstaw (wyd. IV zmienione)

Autorzy: Piotr Szczypa (red.)
Rodzaj
Rachunkowość dla Ciebie - rachunkowość od podstaw (wyd. IV zmienione)
Wydawca: CeDeWu
ISBN:978-83-7556-560-7
Data dodania:2014-10-21
Format: 165x235
Oprawa: Miękka
Podtytuł: Rachunkowość dla Ciebie - rachunkowość od podstaw (wyd. IV zmienione)
Rok wydania: 2013
Stron: 348


W książce tej autorzy przedstawili w jak najprostrzy sposób podstawowe zagadnienia rachunkowości finansowej.Rachunkowość jako swoisty „język biznesu" powinna być zrozumiała nie tylko przez doświadczonych w system rachunkowości menadżerów ale także przez początkujących pracowni­ków, przedsiębiorców, uczniów oraz studentów.

Dzieki tej książce zdobędziesz nie tylko wiedzę ale także praktyczne umiejętności przydatne w życiu zawodowym, między innymi:
- rozróżnianie składników majątku i źródeł finansowania majątku,
- rozróżnianie kosztów i przychodów,
- ewidencjonowanie operacji gospodarczych,
- przeprowadzenie inwentaryzacji,
- ustalenie wyniku finansowego,
- sporządzenie elementów sprawozdania finansowego i wiele innych.

Ponadto, atutem tej publikacji jest to, że do wszystkich ćwiczeń zamieszczone są rozwiązania.Dzięki temu możesz na każdym etapie zdobywania nowej wiedzy i umiejętności sprawdzić swoje postępy.

Wprowadzenie 9

Plan kont stosowany w książce 11

Część I - Teoria i przykłady

Rozdział 1
System rachunkowości - jego funkcje i zasady - Magdalena Ossowska 17
1.1. Definicja i klasyfikacja rachunkowości 17
1.2. Podmiotowy i przedmiotowy zakres rachunkowości 24
1.3. Funkcje rachunkowości 27
1.4. Zasady rachunkowości 29
1.5. Sprawdź swoją wiedzę 33
1.6. Literatura 33

Rozdział 2
Aktywa jednostek gospodarczych (majątek) - Konrad Kochański 35
2.1. Istota i klasyfikacja aktywów 35
2.2. Charakterystyka aktywów trwałych 38
2.3. Charakterystyka aktywów obrotowych 43
2.4. Sprawdź swoją wiedzę 47
2.5. Literatura 48

Rozdział 3
Pasywa jednostek gospodarczych (źródła finansowania majątku) - Konrad Kochański 49
3.1. Istota i klasyfikacja pasywów 49
3.2. Charakterystyka kapitałów (funduszy) własnych 51
3.3. Charakterystyka zobowiązań i rezerw na zobowiązania 53
3.4. Sprawdź swoją wiedzę 55
3.5. Literatura 56

Rozdział 4
Bilans oraz wpływ operacji gospodarczych na jego składniki - Piotr Szczypa 57
4.1. Układ bilansu i istota metody bilansowej 57
4.2. Zdarzenia a operacje gospodarcze 60
4.3. Wpływ operacji gospodarczych na składniki bilansu 63
4.4. Sprawdź swoją wiedzę 68
4.5. Literatura 68

Rozdział 5
Zasady funkcjonowania kont księgowych - Adam Niewęgłowski 71
5.1. Konto księgowe i jego charakterystyka 71
5.2. Zasady ewidencji na kontach księgowych 74
5.3. Funkcjonowanie kont bilansowych 78
5.4. Funkcjonowanie kont wynikowych 84
5.5. Dzielenie i łączenie kont 87
5.6. Ewidencja syntetyczna i analityczna 90
5.7. Sprawdź swoją wiedzę 93
5.8. Literatura 93

Rozdział 6
Organizacja rachunkowości i zakres ksiąg rachunkowych - Piotr Szczypa 95
6.1. Podstawy organizacji rachunkowości 95
6.2. Dokumentacja księgowa 97
6.3. Zakładowy plan kont 102
6.4. Inwentaryzacja składników aktywów i pasywów 105
6.5. Księgi rachunkowe 110
6.6. Formy techniki ewidencji księgowej 114
6.7. Sprawdź swoją wiedzę 116
6.8. Literatura 117

Rozdział 7
Koszty i przychody w jednostkach gospodarczych - Piotr Szczypa 119
7.1. Koszty a pojęcia bliskoznaczne 119
7.2. Przychody a pojęcia bliskoznaczne 122
7.3. Klasyfikacja kosztów i przychodów 124
7.4. Koszty według rodzajów 126
7.5. Koszty według typów działalności 131
7.6. Przychody i koszty uzyskania przychodów 133
7.7. Straty i zyski nadzwyczajne 138
7.8. Sprawdź swoją wiedzę 140
7.9. Literatura 141

Rozdział 8
Operacje ekwiwalentne i wynikowe - Adam Niewęgłowski 143
8.1. Ewidencja operacji bilansowych 143
8.2. Ewidencja kosztów bieżącej działalności 147
8.3. Ewidencja przychodów i kosztów uzyskania przychodów 152
8.4. Sprawdź swoją wiedzę 161
8.5. Literatura 161

Rozdział 9
Wynik finansowy i jego rozliczenie - Hanna Czaja-Cieszyńska 163
9.1. Istota i elementy kształtujące wynik finansowy 163
9.2. Księgowe ustalanie wyniku finansowego 166
9.3. Podział i rozliczenie wyniku finansowego 173
9.4. Sprawdź swoją wiedzę 177
9.5. Literatura 177

Rozdział 10
Obligatoryjna sprawozdawczość finansowa - Hanna Czaja-Cieszyńska 179
10.1. Zakres i rola sprawozdawczości 179
10.2. Bilans sprawozdawczy 184
10.3. Rachunek zysków i strat 187
10.4. Informacja dodatkowa 192
10.5. Rachunek przepływów pieniężnych 194
10.6. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym 200
10.7. Sprawdź swoją wiedzę 203
10.8. Literatura 203

Rozdział 11
Elementy rachunkowości zarządczej i rachunku kosztów - Piotr Szczypa 205
11.1. Istota i funkcje rachunkowości zarządczej 205
11.2. Pojęcie i istota rachunku kosztów 209
11.3. Funkcje i zadania rachunku kosztów 211
11.4. Systemy i odmiany rachunku kosztów 213
11.5. Sprawdź swoją wiedzę 217
11.6. Literatura 217

Część II - Ćwiczenia i rozwiązania

12. Klasyfikacja aktywów - Konrad Kochański 221
12.1. Ćwiczenia 221
12.2. Rozwiązania 225

13. Klasyfikacja pasywów - Konrad Kochański 228
13.1. Ćwiczenia 228
13.2. Rozwiązania 231

14. Sporządzanie bilansu - Piotr Szczypa 233
14.1. Ćwiczenia 233
14.2. Rozwiązania 239

15. Operacje gospodarcze i ich wpływ na składniki bilansu - Piotr Szczypa 241
15.1. Ćwiczenia 241
15.2. Rozwiązania 246

16. Rodzaje kont księgowych i zasady ich funkcjonowania - Adam Niewęgłowski 250
16.1. Ćwiczenia 250
16.2. Rozwiązania 255

17. Organizacja rachunkowości i zakres ksiąg rachunkowych - Piotr Szczypa 258
17.1. Ćwiczenia 258
17.2. Rozwiązania 262

18. Koszty w jednostkach gospodarczych - Piotr Szczypa 264
18.1. Ćwiczenia 264
18.2. Rozwiązania 270

19. Przychody i koszty uzyskania przychodów - Piotr Szczypa 274
19.1. Ćwiczenia 274
19.2. Rozwiązania 279

20. Operacje ekwiwalentne - Adam Niewęgłowski 281
20.1. Ćwiczenia 281
20.2. Rozwiązania 289

21. Operacje wynikowe - Adam Niewęgłowski 294
21.1. Ćwiczenia 294
21.2. Rozwiązania 303

22. Ustalanie i podział wyniku finansowego - Hanna Czaja-Cieszyńska 308
22.1. Ćwiczenia 308
22.2. Rozwiązania 314

23. Sprawozdawczość finansowa - Hanna Czaja-Cieszyńska 321
23.1. Ćwiczenia 321
23.2. Rozwiązania 333

Opinie i oceny (0)

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Komentarze i opinie mogą dodawać tylko zalogowani Klienci.
Oprogramowanie sklepu internetowego SKY-SHOP Sklep internetowy
Proszę czekać ...

Informacja

Zalogowano poprawnie

Produkt został dodany do koszyka

Do Twojego koszyka została dodana wybrana ilość sztuk produktu. Podczas realizacji zamówienia będzie można ją zmienić.

Szczegółowa zawartość koszyka znajduje się u góry strony pod ikoną koszyka.

Informacja

Produkt został dodany do przechowalni

Dział handlowy

- Tel: 22 396 15 00 
- Mob. 53 396 15 00

- E-mail:

hurt@cedewu.pl
dystrybucja@cedewu.pl

imagedystrybucja.cedewu