Rynek pracy w Polsce w dobie integracji europejskiej i globalizacji

Autorzy: Marian Noga, Magdalena Kinga Stawicka (red.)
Rodzaj
46.00 29.90
Rynek pracy w Polsce w dobie integracji europejskiej i globaliza
Wydawca: CeDeWu
ISBN:978-83-7556-160-9
Data dodania:2014-05-21
Format: 165x235
Oprawa: Miękka
Podtytuł: Rynek pracy w Polsce w dobie integracji europejskiej i globaliza
Rok wydania: 2009
Stron: 173


Współcześnie na rynku pracy na tradycyjne czynniki, kształtujące popyt na pracę i jej podaż oddziałują procesy globalizacji i integracji. Procesy te wpływają na gospodarkę, jej charakter oraz czynniki wzrostu, modyfikują model zatrudnienia i pracy. Czynią to w różnym zakresie i w różnym stopniu, w zależności m.in. od stopnia rozwoju społeczno-gospodarczego danego kraju, jego struktury produkcyjnej i możliwości adaptacyjnej. Także polski ry­nek pracy podlega tym oddziaływaniom zarówno w odniesieniu do popytu jak i podaży.

Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej spowodowało wzrost eksportu i napływ środków z funduszy unijnych, co doprowadziło do szybkiego wzro­stu gospodarczego. Zjawiska te spowodowały, że przedsiębiorstwa zaczęły odważniej przeznaczać środki na inwestycje, które napędzały popyt we­wnętrzny oraz spowodowały wzrost popytu na pracę. Efektem tego był jest wzrost zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw w Polsce.

Niniejsza książka jest prezentacją badań przedstawicieli z ośrodków naukowych
z całej Polski. Autorzy w swoich opracowaniach podjęli się analizy teoretycznej i empirycznej, poruszając istotne kwestie związane z rynkiem pracy w Polsce. Należą do nich:


rynek pracy w województwach polskich
stopa bezrobocia w Polsce i w innych krajach Unii Europejskiej
kształcenie kapitału ludzkiego a potrzeby rynku pracy
migracje zagraniczne
aktywność zawodowa osób starszych i niepełnosprawnych

1. Wpływ globalizacji i integracji na zmiany rynku pracy - Urszula Kalina-Prasznic
1.1. Wprowadzenie
1.2. Globalizacja i integracja a rynek pracy
1.3. Podsumowanie
Bibliografia

2. Rynek pracy w Polsce a integracja europejska - Rafał Nagaj
2.1. Wprowadzenie
2.2. Polityka zatrudnienia w Polsce i Unii Europejskiej
2.3. Poziom bezrobocia w Polsce
2.4. Zatrudnienie i aktywność zawodowa w Polsce
2.5. Rynek pracy w Polsce na tle Unii Europejskiej
2.6. Podsumowanie
Bibliografia

3. Studium sytuacyjne polskiego rynku pracy (lata 2000-2007) - Wacław Jarmołowicz, Magdalena Knapińska
3.1. Wprowadzenie
3.2. Zmiany liczby pracujących
3.3. Koszty pracy
3.4. Poziom i relacje wynagrodzeń
3.5. Poziom bezrobocia
3.6. Podsumowanie
Bibliografia

4. Aspekty rynku pracy w województwach Polski - Stanisława Bartosiewicz
4.1. Wprowadzenie
4.2. Opis procedury badań wraz z wynikami
4.3. Podsumowanie
Bibliografia

5. Wybrane problemy ograniczania bezrobocia - Grażyna Węgrzyn
5.1. Wprowadzenie
5.2. Polityka państwa na rynku pracy
5.3. Sytuacja gospodarcza a polityka rynku pracy
5.4. Efektywność aktywnych programów ograniczania bezrobocia w Polsce
5.5. Podsumowanie
Bibliografia

6. Stopa bezrobocia a poziom oszczędności indywidualnych w Polsce w latach
1990-2007 na tle wybranych krajów europejskich - Elżbiet a Nosal-Szczygieł
6.1. Wprowadzenie
6.2. Stopa bezrobocia w Polsce w latach 1990-2007 na tle wybranych krajów europejskich
6.3. Stopa oszczędności gospodarstw domowych w Polsce w latach 1990-2007 na tle wybranych krajów europejskich
6.4. Wpływ bezrobocia na zjawisko oszczędzania w gospodarstwach domowych - wyniki analizy statystycznej
6.5. Podsumowanie
Bibliografia

7. Sytuacja ludzi młodych na rynku pracy i jej wpływ na ich aktywność - Maria Wanda Kopertyńska
7.1. Wprowadzenie
7.2. Bezrobocie wśród ludzi młodych
7.3. Wpływ sytuacji na rynku pracy na postawy ludzi młodych - wyniki badań ankietowych
7.4. Podsumowanie
Bibliografia

8. Aktywność zawodowa osób starszych - Bernard Jośko
8.1. Wprowadzenie
8.2. Aktywność zawodowa osób starszych w Polsce
8.3. Integracja osób starszych w życie zawodowe
8.3.1. Finlandia
8.3.2. Szwecja
8.3.3. Dania
8.4. Podsumowanie
Bibliografia

9. Szansę i zagrożenia rozwoju rynku telepracy w Polsce - Tomasz Galewski
9.1. Wprowadzenie
9.2. Pojęcie i rodzaje telepracy
9.3. Zalety i wady telepracy
9.4. Rynek telepracy w Polsce
9.5. Uregulowania prawne rynku telepracy w Polsce
9.6. Podsumowanie
Bibliografia

10. Rola kształcenia kapitału ludzkiego wobec potrzeb rynku pracy w obszarze
MSP w Polsce - Maria Klonowska-Matynia, Kamila Radlińska
10.1. Wprowadzenie
10.2. Podstawowe charakterystyki dla rynku pracy w Polsce na tle Unii Europejskiej
10.3. Rola kształcenia w procesie przygotowania kadr dla MSP w Polsce
10.4. Nowe zjawisko na rynku pracy - luka podażowa
10.5. Podsumowanie
Bibliografia

11. Specjalista ds. relacji inwestorskich - poszukiwany pracownik na polskim rynku kapitałowym - Anna Krug
11.1. Wprowadzenie
11.2. Zakres działań relacji inwestorskich
11.3. Profil i warsztat specjalisty IR
11.4. Podsumowanie
Bibliografia

12. Spółdzielnie socjalne jako forma aktywizacji ekonomicznej osób bezrobotnych zagrożonych marginalizacją - Adriana Politaj
12.1. Wprowadzenie
12.2. Działalność spółdzielni socjalnych w Polsce
12.3. Korzyści ekonomiczne z tytułu założenia spółdzielni socjalnej
12.4. Bariery rozwoju oraz sytuacja spółdzielczości socjalnej w Polsce
12.5. Podsumowanie
Bibliografia

13. Migracje zagraniczne na pobyt stały w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej - Elżbieta J. Siek
13.1. Wprowadzenie
13.2. Rozmiary i główne kierunki migracji na stałe
13.3. Struktura demograficzna i społeczna migrantów
13.4. Podsumowanie
Bibliografia

14.Family-friendly arrangements" jako element elastycznego rynku pracy
- doświadczenia Polski i innych krajów Unii Europejskiej - Magdalena Rękas
14.1. Wprowadzenie
14.2. Rynek pracy wobec kobiet z małymi dziećmi
14.3. Umowy "przyjazne rodzinie" w przedsiębiorstwach w Polsce i innych krajach na świecie
14.4. Podsumowanie
Bibliografia

15. Aktywność zawodowa osób niepełnosprawnych w Unii Europejskiej - Adam Kubów
15.1. Wprowadzenie
15.2. Niepełnosprawność
15.3. Niepełnosprawni w Polsce
15.4. Podsumowanie
Bibliografia

16. Przemiany na rynku pracy w Polsce w warunkach rosnącej presji na postęp technologiczny - Katarzyna Kuźniar
16.1. Wprowadzenie
16.2. Polski rynek pracy a edukacja
16.3. Zatrudnienie w sferze B+R w Polsce
16.4. Podsumowanie
Bibliografia

Opinie i oceny (0)

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Komentarze i opinie mogą dodawać tylko zalogowani Klienci.
Oprogramowanie sklepu internetowego SKY-SHOP Sklep internetowy
Proszę czekać ...

Informacja

Zalogowano poprawnie

Produkt został dodany do koszyka

Do Twojego koszyka została dodana wybrana ilość sztuk produktu. Podczas realizacji zamówienia będzie można ją zmienić.

Szczegółowa zawartość koszyka znajduje się u góry strony pod ikoną koszyka.

Informacja

Produkt został dodany do przechowalni

Dział handlowy

- Tel: 22 396 15 00 
- Mob. 53 396 15 00

- E-mail:

hurt@cedewu.pl
dystrybucja@cedewu.pl

imagedystrybucja.cedewu