Rynek pracy w teoriach ekonomicznych (wyd. II)

Autorzy: Mariusz Zieliński
Rodzaj
45.00 32.40
Rynek pracy w teoriach ekonomicznych (wyd. II)
Wydawca: CeDeWu
ISBN:978-83-7556-933-9
Data dodania:2017-01-24
Format: 165x235
Oprawa: Miękka
Podtytuł: Rynek pracy w teoriach ekonomicznych (wyd. II)
Rok wydania: 2017
Stron: 162


Książka traktuje o funkcjonowaniu rynku pracy z punktu widzenia prezentowanego w teoriach ekonomicznych. Skupiono się przede wszystkim na teoriach będących dorobkiem kierunku neoklasycznego i kierunku neokeynesowskiego, tworzących tzw. główny nurt ekonomii. Rozpatrywane teorie przedstawiono w podziale na teorie o charakterze mikroekonomicznym i makroekonomicznym. W ujęciu mikroekonomicznym, rozważania dotyczą głównie decyzji przedsiębiorstw i pracobiorców (gospodarstw domowych), przy uwzględnieniu szeroko rozumianego instytucjonalnego otoczenia rynku pracy, tworzonego przez państwo. W skali makroekonomicznej, rozważania dotyczą głównie narzędzi polityki gospodarczej wykorzystywanej przez państwo, przy uwzględnieniu oczekiwanych reakcji przedsiębiorstw i gospodarstw domowych na zmiany polityki państwa, warunkujących skuteczność tej polityki. W obu perspektywach uwzględniono zmiany stanu koniunktury gospodarczej, co zdaniem autora ma decydujący wpływ na adekwatność poszczególnych modeli teoretycznych do rzeczywistości gospodarczej.

W książce zaproponowano schemat prowadzenia przez państwo polityki gospodarczej, zmierzającej do zrównoważenia rynku pracy, w zależności od zmian koniunktury gospodarczej. Jest on schematem postępowania wykorzystującego zalecenia obu dominujących w głównym nurcie ekonomii kierunków teoretycznych. Interwencja państwa w gospodarce powinna uwzględniać poziom aktywności gospodarczej i rodzaj szoków powodujących niepełne wykorzystanie zasobów. Okres rozkwitu gospodarczego zachęca do korzystania ze wskazań kierunku neoklasycznego, rozpatrującego gospodarkę funkcjonującą przy pełnym wykorzystaniu zasobów. W okresie kryzysu i depresji gospodarczej pojawia się możliwość wykorzystania zaleceń neokeynesowskich, jeśli załamanie aktywności gospodarczej zostało wywołane szokiem popytowym. W okresie między dnem a szczytem cyklu koniunkturalnego lub gdy brak pewności, co do charakteru szoku destabilizującego gospodarkę, stosować należy mieszankę zaleceń dominujących kierunków teoretycznych.

Rozważania dotyczące skali mikroekonomicznej i makroekonomicznej kończą się propozycjami długookresowych priorytetów (przekraczających perspektywę wahań koniunkturalnych), jakie powinny przyświecać polityce gospodarczej, zmierzającej do pełnego wykorzystania zasobów pracy pozostających w gestii gospodarki.

Wprowadzenie 5

Rozdział 1
Ekonomiczny obraz rynku pracy 9
1.1. Rynek pracy - podstawowe pojęcia 9
1.2. Zasoby na rynku pracy 11
1.3. Strumienie przepływu na rynku pracy 16
1.4. Równowaga rynku pracy 20
1.5. Cykl koniunkturalny a rynek pracy 23
1.6. Szkoły i kierunki myślenia ekonomicznego a interwencja państwa w gospodarce 28

Rozdział 2
Rynek pracy w ujęciu mikroekonomicznym 39
2.1. Popyt na pracę 39
2.2. Podaż pracy 42
2.3. Płaca jako cena pracy 47
2.4. Przyczyny nierównowagi rynku pracy w ujęciu mikroekonomicznym 48
2.4.1. Teorie kierunku neoklasycznego 48
2.4.2. Teorie kierunku neokeynesowskiego 55
2.4.3. Segmentacja rynku pracy 60
2.5. Możliwości ingerencji państwa w sytuację na rynku pracy na poziomie mikroekonomicznym (instrumenty polityki mikroekonomicznej) 64

Rozdział 3
Rynek pracy w ujęciu makroekonomicznym 83
3.1. Priorytety makroekonomiczne a polityka gospodarcza 83
3.2. Klasyczny i neoklasyczny obraz funkcjonowania rynku pracy 84
3.3. Keynesowski i neokeynesowski obraz funkcjonowania rynku pracy 88
3.4. Spór wokół związków inflacji i bezrobocia a równowaga rynku pracy 91
3.5. Instrumenty polityki makroekonomicznej a rynek pracy 98
3.5.1. Polityka fiskalna a rynek pracy 100
3.5.2. Polityka pieniężna a rynek pracy 111
3.5.3. Polityka fiskalna i pieniężna jako narzędzia stabilizacji koniunktury 116
3.6. Wpływ otwarcia gospodarki na rynek pracy 123
3.6.1. Handel zagraniczny a rynek pracy 123
3.6.2. Polityka kursu walutowego a rynek pracy 128
3.6.3. Otwarcie gospodarki a skuteczność ingerencji państwa 133
3.6.4. Reakcje przedsiębiorstw na otwarcie gospodarki 137
3.7. Oddziaływanie państwa na rynek pracy w skali makroekonomicznej 140

Zakończenie 145
Bibliografia 149

Mariusz Zieliński ukończył studia magisterskie (1988) w Akademii Ekonomicznej w Katowicach, stopień doktora (1995) i doktora habilitowanego (2009) w dziedzinie nauk ekonomicznych uzyskał w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pracował na stanowisku profesora nadzwyczajnego na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej. Obecnie profesor Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej. Jest autorem niemal 160 publikacji, dotyczących głównie problematyki rynku pracy, polityki gospodarczej i zarządzania zasobami ludzkimi.

Opinie i oceny (0)

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Komentarze i opinie mogą dodawać tylko zalogowani Klienci.
Oprogramowanie sklepu internetowego SKY-SHOP Sklep internetowy
Proszę czekać ...

Informacja

Zalogowano poprawnie

Produkt został dodany do koszyka

Do Twojego koszyka została dodana wybrana ilość sztuk produktu. Podczas realizacji zamówienia będzie można ją zmienić.

Szczegółowa zawartość koszyka znajduje się u góry strony pod ikoną koszyka.

Informacja

Produkt został dodany do przechowalni

Dział handlowy

- Tel: 22 396 15 00 
- Mob. 53 396 15 00

- E-mail:

hurt@cedewu.pl
dystrybucja@cedewu.pl

imagedystrybucja.cedewu