System powiązań fi nansowych w złożonych strukturach kapitałowych

Autorzy: Danuta Kozłowska-Makóś
Rodzaj
60.00 45.00
System powiązań fi nansowych w złożonych strukturach kapitałowych
Wydawca: CeDeWu
ISBN:978-83-8102-006-0
Data dodania:2017-12-22
Format: 165x235
Oprawa: Miękka
Podtytuł: System powiązań fi nansowych w złożonych strukturach kapitałowych
Rok wydania: 2017
Stron: 294


Książka jest pierwszym kompleksowym ujęciem specyfiki wewnętrznych powiązań finansowych w złożonych strukturach kapitałowych. Autorka w sposób nowatorski wypełnia lukę w tym obszarze, zwracając szczególną uwagę na ceny transferowe, które są instrumentem sterowania efektywnością gospodarki finansowej, a także przyczyniają się do minimalizacji obciążeń z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych. Istotną cechą publikacji jest jej naukowy charakter z wyraźnym wkładem własnym Autorki w rozwój dyscypliny finanse.


W treści ujęto szczególnie:
• ekonomiczne i prawne podstawy tworzenia oraz funkcjonowania złożonych struktur kapitałowych,
• rodzaje wewnętrznych powiązań finansowych i ich wpływ na funkcjonowanie złożonych struktur kapitałowych,
• ceny transferowe jako element wewnętrznych powiązań finansowych w złożonych strukturach kapitałowych.

Prowadzone rozważania Autorka wzbogaciła wynikami własnych badań empirycznych, które mają duże znaczenie aplikacyjne. Poparte zostały one wieloma studiami przypadków. Materia prowadzonych badań przez Autorkę jest szczególnie skomplikowana, a ich charakter pionierski. Istotną wartością opracowania jest model analizy skonsolidowanych sprawozdań finansowych, który zbogaca literaturę w tym zakresie, jak i również może być wzięty pod uwagę przy dokonywaniu analizy finansowej przez biegłych rewidentów. Książka stanowi oryginalny i wartościowy wkład Autorki w teorię finansów korporacyjnych, a szczególnie w system funkcjonowania cen transferowych.

Publikacja jest adresowana do studentów uczelni ekonomicznych, słuchaczy studiów podyplomowych z zakresu finansów korporacyjnych, kadry menedżerskiej, analityków finansowych, biegłych rewidentów, doradców podatkowych oraz głównych księgowych.

Wstęp 9

Rozdział 1
Ekonomiczne i prawne podstawy tworzenia i funkcjonowania złożonych struktur kapitałowych 13
1.1. Problemy koncentracji kapitału we współczesnej gospodarce rynkowej 13
1.2. Identyfikacja złożonych struktur kapitałowych 19
1.3. Zasady tworzenia złożonych struktur kapitałowych 40
1.4. Szanse i zagrożenia wynikające z łączenia się przedsiębiorstw 47
1.5. Tradycyjne i nowoczesne źródła finansowania transakcji łączenia się przedsiębiorstw 53

Rozdział 2
Rodzaje wewnętrznych powiązań finansowych i ich wpływ na funkcjonowanie złożonych struktur kapitałowych 61
2.1. Charakterystyka modeli współzależności podmiotów gospodarczych w ramach złożonych struktur kapitałowych 61
2.2. Zakres uprawnień wewnętrznych ośrodków decyzyjnych w złożonych strukturach kapitałowych 68
2.3. Identyfikacja wewnętrznych powiązań finansowych w złożonych strukturach kapitałowych 75
2.4. Specyfika wewnątrzgrupowego finansowania 81
2.4.1. Wewnętrzna sprzedaż dóbr majątkowych 81
2.4.2. Wewnętrzne świadczenie usług 85
2.4.3. Przekazywanie praw majątkowych w ramach złożonych struktur kapitałowych i ich konsekwencje finansowe 88
2.4.4. Faktoring jako forma finansowania działalności spółek zależnych przez spółkę dominującą 90
2.4.5. Konsekwencje finansowe podwyższania kapitału własnego podmiotów powiązanych 94
2.4.6. Wewnętrzne pożyczki, poręczenia i gwarancje kredytowe 98]
2.5. Wewnętrzny system rozliczeń należności i zobowiązań 103
2.6. Skonsolidowane sprawozdania finansowe jako podstawa prezentacji wewnętrznych powiązań kapitałowych i finansowych w złożonych strukturach kapitałowych 107
2.7. Model analizy efektywności wewnętrznych powiązań finansowych w złożonych strukturach kapitałowych 114

Rozdział 3
Ceny transferowe jako element wewnętrznych powiązań finansowych w złożonych strukturach kapitałowych 127
3.1. Istota i funkcje cen transferowych 127
3.2. Podstawy polityki kształtowania cen transferowych 132
3.3. Polskie regulacje prawne oraz standardy międzynarodowe kształtowania cen transferowych 137
3.4. Wpływ cen transferowych w złożonych strukturach kapitałowych na rozliczenia z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych 144
3.5. Optymalizacja cen transferowych w ramach wewnętrznych ośrodków decyzyjnych 148
3.6. Wpływ cen transferowych na transakcje zawierane między podmiotami powiązanymi 151

Rozdział 4
Praktyczna analiza wewnętrznych powiązań finansowych w złożonych strukturach kapitałowych. Studia przypadku 163
4.1. Identyfikacja obszaru badań i metod badawczych 163
4.2. Analiza i ocena rzeczywistych powiązań finansowych w wybranych grupach kapitałowych 165
4.3. Szczegółowa analiza wewnętrznych powiązań finansowych w Grupie Kapitałowej Węglokoks S.A. (studium przypadku) 175
4.3.1. Specyfika funkcjonalna i ekonomika Grupy Kapitałowej Weglokoks S.A. 175
4.3.2. Analiza wpływu wewnętrznych transakcji na efektywność działania Grupy Kapitałowej Węglokoks S.A. 182
4.3.3. Próba wyznaczenia optymalnych cen transferowych w ośrodkach odpowiedzialności Grupy Kapitałowej Węglokoks S.A. 195
4.3.4. Wpływ cen transferowych na rozliczenia z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych w sytuacji Grupy Kapitałowej Węglokoks S.A. 206
4.3.5. Wpływ wyłączeń podmiotowych i przedmiotowych na wiarygodność i kompletność skonsolidowanego bilansu i rachunku zysków i strat grupy Kapitałowej Węglokoks S.A. 214
4.3.6. Analiza wpływu cen transferowych na sytuację majątkowo-finansową Grupy Kapitałowej Węglokoks S.A. 223
4.4. Kontrowersje w obszarze cen transferowych w świetle wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego i urzędów kontroli skarbowej 239
4.5. Synteza i wnioski z przeprowadzonych badań 243

Zakończenie 247
Bibliografia 255
Spis tabel 269
Spis wykresów 272
Spis rysunków 273
Załączniki 275

Dr Danuta Kozłowska-Makóś - adiunkt w Katedrze Finansów Przedsiębiorstw i Ubezpieczeń Gospodarczych Wydziału Finansów i Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Autorka i współautorka licznych artykułów i monografii naukowych z zakresu finansów korporacyjnych, w tym szczególnie dotyczących kapitałowego łączenia się przedsiębiorstw i systemu cen transferowych. Wieloletni wykładowca akademicki.

Opinie i oceny (0)

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Komentarze i opinie mogą dodawać tylko zalogowani Klienci.
Oprogramowanie sklepu internetowego SKY-SHOP Sklep internetowy
Proszę czekać ...

Informacja

Zalogowano poprawnie

Produkt został dodany do koszyka

Do Twojego koszyka została dodana wybrana ilość sztuk produktu. Podczas realizacji zamówienia będzie można ją zmienić.

Szczegółowa zawartość koszyka znajduje się u góry strony pod ikoną koszyka.

Informacja

Produkt został dodany do przechowalni

Dział handlowy

- Tel: 22 396 15 00 
- Mob. 53 396 15 00

- E-mail:

hurt@cedewu.pl
dystrybucja@cedewu.pl

imagedystrybucja.cedewu