Wymiary logistyki - Ujęcie holistyczne

Autorzy: Ryszard Miler, Adam Mytlewski, Bohdan Pac (red.)
Rodzaj
48.00 34.56
Wymiary logistyki - Ujęcie holistyczne
Wydawca: CeDeWu
ISBN:978-83-7556-168-5
Data dodania:2014-10-17
Format: 165x235
Oprawa: Miękka
Podtytuł: Wymiary logistyki - Ujęcie holistyczne
Rok wydania: 2014
Stron: 222


Oddając do rąk Czytelników kolejną publikację Katedry Logistyki Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, głównym zadaniem, jakie postawił przed sobą zespół redakcyjny było przedstawienie szerokiego wachlarza zagadnień, w których dominują lub można spotkać elementy zarządzania logistycznego.

Na logistykę, jako dziedzinę, której celem jest dążenie do jak największej skuteczności i efektywności prowadzonych działań wpływa szereg czynników w różnych obszarach życia. Aspekty finansowe, materiałowe, informacyjne, ale też społeczne czy edukacyjne są ściśle ze sobą powiązane i tylko ich synergia zapewni osiągnięcie założonych rezultatów. Inaczej mówiąc, nie ma jednego czynnika decydującego o powodzeniu danego przedsięwzięcia. Człowiek, jego kompetencje i poziom wykształcenia oraz kondycja psychiczna z jednej strony, z drugiej zaś stosowane procedury, standardy logistyczne oraz pozostające w dyspozycji zasoby, umiejętnie wykorzystane i zarządzane, stanowią podwalinę sukcesu w biznesie. Dlatego też, w działalności logistycznej należy zwrócić uwagę na wszystkie wspomniane aspekty. Rozwiązując problemy należy patrzeć na nie całościowo, gdyż powiązane są one między sobą na zasadzie przyczynowo-skutkowej.

Zespół redakcyjny, zdając sobie sprawę ze skali i zakresu problemów, którymi logistyka się zajmuje oraz jakie na logistykę wpływają, starał się w sposób usystematyzowany przedstawić pewne zagadnienia, chociaż z wiadomych względów można to było zrobić tylko w sposób wyrywkowy. Mamy jednak nadzieję, że publikacja przybliży Czytelnikom obraz logistyki, jako większej całości, obejmującej różne obszary działalności człowieka.

Wprowadzenie 7

Część I. Zarządzanie łańcuchem dostaw

1. Koncepcja społecznie odpowiedzialnego łańcucha dostaw - Anna Krzysztofek 13
1.1. Społeczna odpowiedzialność biznesu 14
1.2. Łańcuch dostaw 15
1.3. Odpowiedzialny biznes w łańcuchu dostaw 16
1.4. Korzyści odpowiedzialnego zarządzania łańcuchem dostaw 20
1.5. Przykłady stosowania społecznie odpowiedzialnego łańcucha dostaw 21
Streszczenie/Summary 23
Bibliografia 24

2. Technologie automatycznej identyfikacji wspomagające funkcjonowanie logistycznego łańcucha dostaw - Anna Baj-Rogowska 25
2.1. Logistyczny łańcuch dostaw i jego potrzeby informacyjne 26
2.2. System informacyjny logistyki, jako narzędzie usprawniające obieg informacji 27
2.3. Technologie automatycznej identyfikacji 30
2.3.1. Kody kreskowe 31
2.3.2. Technologia RFID 34
2.4. Korzyści wynikające z automatycznej identyfikacji w łańcuchu dostaw 38
Streszczenie/Summary 40
Bibliografia 41

3. Jak obecnie przedsiębiorstwa branży żywnościowej i kosmetycznej realizują traceability na polskim rynku? - Grzegorz Sokołowski 43
3.1. Wymagania prawne, czyli wyzwania dla firmy 44
3.2. System traceability - jak interpretować wymagania 45
3.3. Rozwiązania, czyli jak sobie radzić z wymogami traceability 46
3.4. Badania nad realizacją traceability przez firmy w Polsce 49
3.5. Aktualna sytuacja - jak obecnie firmy radzą sobie z systemem traceability? 50
Streszczenie/Summary 53
Bibliografia 54

4. Reengineering jako determinanta doskonalenia zarządzania logistycznego w siłach zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej - Tomasz Jałowiec 55
4.1. Reengineering jako współczesna koncepcja zarządzania 56
4.2. Przykłady wykorzystania reengineeringu w środowisku wojskowym 59
4.3. Empiryczna ocena aspektów reengineeringowych w procesie doskonalenia zarządzania logistycznego w SZ RP 62
Streszczenie/Summary 67
Bibliografia 67

5. Znaczenie teorii lokalizacji w logistyce - Krzysztof Ziółkowski 69
5.1. Ramy teoretyczne 70
5.2. Czynniki lokalizacji centrów logistycznych we współczesnej gospodarce światowej 73
Streszczenie/Summary 79
Bibliografia 80

6. Zarządzanie bezpieczeństwem i ochroną w usługach logistycznych - Jerzy Kubicki 81
6.1. Uwarunkowania rozwoju koncepcji usług logistycznych 82
6.2. Problemy bezpieczeństwa i ochrony w funkcjonowaniu logistycznych łańcuchów dostaw 87
6.3. Ochrona przed zagrożeniami zewnętrznymi w usługach logistycznych 90
6.4. Koncepcja zarządzania bezpieczeństwem i ochroną w usługach logistycznych 93
6.4.1. Strategia podmiotów gospodarczych świadczących usługi logistyczne 93
6.4.2. Zarządzanie bezpieczeństwem w usługach logistycznych 94
6.4.3. Zarządzanie ochroną w usługach logistycznych 95
6.4.4. Metody i instrumenty zarządzania bezpieczeństwem i ochroną w usługach logistycznych 96
Streszczenie/Summary 98
Bibliografia 98

Część II. Logistyka w przedsiębiorstwie

7. Wykorzystanie inwentaryzacji w działalności logistycznej podmiotu gospodarczego - Konrad Stańczyk 103
7.1. Istota i cel inwentaryzacji 104
7.2. Metody i formy inwentaryzacji 106
7.3. Różnice inwentaryzacyjne 108
Streszczenie/Summary 112
Bibliografia 113

8. Logistyczna obsługa klientów sklepów internetowych przez przedsiębiorstwa TSL 115 - Joanna Dyczkowska 115
8.1. E-handel - znaczenie i struktura sprzedaży 116
8.2. Proces obsługi klienta (B2C) w Internecie 118
8.3. Ocena logistycznej obsługi klienta 122
Streszczenie/Summary 125
Bibliografia 126

9. Klient wyznacznikiem jakości współczesnego przedsiębiorstwa transportowo-spedycyjnego - Agata Miszczak 127
9.1. Identyfikacja logistycznej obsługi klienta w przedsiębiorstwie prowadzącym działalność gospodarczą 129
9.2. Ocena zakresu wykorzystania działań podwyższających jakość logistycznej obsługi klienta na przykładzie przedsiębiorstwa transportowo-spedycyjnego 133
9.3. Postulowane sposoby zwiększania wykorzystania znajomości preferencji klientów w procesie poprawy jakości logistycznej obsługi klienta przez przedsiębiorstwo transportowo-spedycyjne 137
Streszczenie/Summary 142
Bibliografia 142

10. Model alokacji kosztów w obsłudze procesów produkcji energii cieplnej - Adam Mytlewski, Tomasz Nowosielski 143
10.1. Zarządzanie procesami produkcyjnymi w przedsiębiorstwach 144
10.2. Kosztochłonność procesów jako wyzwanie systemów ewidencyjnych 148
10.3. Modelowanie alokacji kosztów procesów produkcyjnych - studium przypadku przedsiębiorstwa ciepłowniczego PERIG 151
Streszczenie/Summary 155
Bibliografia 156

Część III. Aspekty edukacyjne, psychologiczne i społeczne logistyki

11. Model „7 W" w kształceniu logistycznym - Ryszard Miler, Bohdan Pac 159
11.1. Interesariusze 162
11.2. Profil kształcenia 164
11.3. Student - czy na pewno tylko „klient" na rynku usług dydaktycznych? 167
11.4. Właściwe miejsce - odpowiednia baza dydaktyczna 168
11.5. Moduły tematyczne i czas ich realizacji 170
11.6. Oferta specjalnościowa 171
11.7. Jakość i koszty kształcenia 172
Streszczenie/Summary 175
Bibliografia 176

12. Psychologiczne aspekty logistyki - stres kierowcy zawodowego - Magdalena Giers, Julita Adamiak 177
12.1. Logistyka a psychologia 178
12.2. Bezpieczeństwo i higiena pracy kierowcy zawodowego 179
12.3. Specyfika pracy kierowcy transportu drogowego 181
12.4. Stres i czynniki stresogenne związane z pracą kierowcy 181
12.5. Wyniki przeprowadzonych badań 184
12.6. Przeciwdziałanie czynnikom stresogennym w pracy kierowcy 189
Streszczenie/Summary 191
Bibliografia 191

13. Społeczna odpowiedzialność biznesu w logistyce - koncepcja przyszłości czy przejściowy trend - Marek Gogołkiewicz 193
13.1. Pojęcie społecznej odpowiedzialności biznesu 193
13.1.1. Wprowadzenie 193
13.1.2. Teoretyczne obszary oddziaływania CSR w organizacji 194
12.3. Rzeczywistość społeczno-gospodarcza 196
12.3.1. Problematyka w ujęciu ogólnym 196
13.2.2. Wyniki badania ankietowego 197
13.2.3. Obszar CSR w działalności operatorów pocztowych 198
13.2.4. Druga strona medalu 204
Streszczenie/Summary 206
Bibliografia 206

14. Lingwistyczna tożsamość portów lotniczych - Magdalena Bielenia-Grajewska 209
14.1. Lotniska z perspektywy lingwistycznej 210
14.1.1. Komunikacja, kompetencje i szkolenia językowe 210
14.1.2. Lingwistyczny branding 211
14.1.3. Liczebniki w kreowaniu tożsamości lingwistycznej lotnisk 212
14.1.4. Metafory organizacyjne 212
14.1.5. Neurolingwistyczny wymiar tożsamości portów lotniczych 217
Streszczenie/Summary 219
Bibliografia 219

Opinie i oceny (0)

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Komentarze i opinie mogą dodawać tylko zalogowani Klienci.
Oprogramowanie sklepu internetowego SKY-SHOP Sklep internetowy
Proszę czekać ...

Informacja

Zalogowano poprawnie

Produkt został dodany do koszyka

Do Twojego koszyka została dodana wybrana ilość sztuk produktu. Podczas realizacji zamówienia będzie można ją zmienić.

Szczegółowa zawartość koszyka znajduje się u góry strony pod ikoną koszyka.

Informacja

Produkt został dodany do przechowalni

Dział handlowy

- Tel: 22 396 15 00 
- Mob. 53 396 15 00

- E-mail:

hurt@cedewu.pl
dystrybucja@cedewu.pl

imagedystrybucja.cedewu