Zapobieganie i zarządzanie kryzysem finansowym

Autorzy: Joanna Żabińska, Krystyna Mitręga-Niestrój, Blandyna Puszer (red.)
Rodzaj
Zapobieganie i zarządzanie kryzysem finansowym
Wydawca: CeDeWu
ISBN:978-83-7556-477-8
Data dodania:2014-05-21
Format: 165x235
Oprawa: Miękka
Podtytuł: Zapobieganie i zarządzanie kryzysem finansowym
Rok wydania: 2012
Stron: 204


Głównym celem niniejszej publikacji jest identyfikacja przyczyn rosnącego ryzyka systemowego oraz ocena działań podejmowanych w skali międzynaro­dowej, aby to ryzyko minimalizować, a w konsekwencji zapobiegać kryzysom finansowym lub ograniczać ich skutki.
Szczególna uwaga została poświęcona następującym kwestiom:

- inicjatywom podejmowanym przez G20 w celu zapobiegania, rozprzestrzeniania się i łagodzenia skutków kryzysów finansowych,

- przedstawieniu przedsięwzięć umożliwiających minimalizację zagrożeń związanych z funkcjonowaniem wielkich i systemowo ważnych instytucji fi­nansowych,

- znaczeniu systemów wczesnego ostrzegania w przeciwdziałaniu występowania kryzysów finansowych,

- roli rekomendacji Komitetu Bazylejskiego (Bazylea III) w zapobieganiu i minimalizowaniu skutków kryzysów finansowych,

- działalności Międzynarodowej Organizacji Komisji Papierów Wartościowych (IOSCO) przyczyniającej się do ograniczenia skutków kryzysu i poprawy stabilności na rynkach finansowych,

- ewolucji podejścia do zarządzania kryzysem finansowym w UE i Eurosystemie,

- przedstawienia roli Europejskiego Banku Centralnego w zapobieganiu i łagodzeniu skutków kryzysów finansowych.

Wstęp 7
Rozdział 1

Reformy i inicjatywy G20 na rzecz przeciwdziałania kryzysom finansowym - Joanna Żabińska, Aneta Sarnik-Sawicka 11

Wprowadzenie 11

1.1. Liberalizacja, deregulacja, globalizacja a powstanie G20 13

1.2. Inicjatywy podejmowane przez G20 na rzecz stabilnego rozwoju świata w latach 2000-2007 22

1.3. Światowy kryzys gospodarczy a inicjatywy G20 w latach 2008-2011 33

Podsumowanie 50
Rozdział 2

Znaczenie działań zmierzających do ograniczenia ryzyka systemowego związanego z funkcjonowaniem ważnych (istotnych) systemowo instytucji fi­nansowych (SIFI) - Joanna Żabińska 51

Wprowadzenie 51

2.1. Ryzyko systemowe, jego istota i skutki 52

2.2. Makroostrożnościowe podejście - ryzyko systemowe związane z funkcjonowaniem wielkich, silnie powiązanych instytucji finansowych 57

2.3. Metody identyfikacji systemowo ważnych (istotnych) instytucji finansowych 62

2.4. Działania podjęte w zakresie uporządkowanego procesu likwidacji SIFI 70

Podsumowanie 73
Rozdział 3

Systemy wczesnego ostrzegania w przeciwdziałaniu kryzysom finansowym - Joanna Gąska 75

Wprowadzenie 75

3.1. Systemy wczesnego ostrzegania jako narzędzia zapobiegania kryzysom finansowym 79

3.2. Systemy wczesnego ostrzegania jako narzędzie percepcji w dynamicznie zmieniającej się sytuacji w międzynarodowym systemie finansowym 86

3.3. Systemy wczesnego ostrzegania w zarządzaniu sytuacją kryzysową 89

3.4. Systemy wczesnego ostrzegania i stabilność finansowa 91

3.5. Wady systemow wczesnego ostrzegania 95

Podsumowanie 98
Rozdział 4

Rekomendacje Komitetu Bazylejskiego (Bazylea III) w zapobieganiu i minimalizowaniu skutków kryzysów finansowych - Małgorzata Zielińska-Bieniek 101

Wprowadzenie 101

4.1. Na drodze do Bazylei III - raport grupy roboczej de Larosiere?a 102

4.2. Bazylea III - podstawowe założenia 105

4.3. Luki Bazylei III 111

4.4. Analiza skutkow makroekonomicznych - koszty i korzyści wdrożenia Bazylei III 113

4.5. Transpozycja Bazylei III na prawo unijne - projekt dyrektywy CRD IV 117

4.6. Dostosowanie bankow do wymogow Bazylei III 120

Podsumowanie 123
Rozdział 5

Działania podejmowane przez IOSCO dla wzmocnienia międzynarodowego systemu finansowego na tle globalnego kryzysu finansowego - Blandyna Pu­szer 125

Wprowadzenie 125

5.1. Cele działalności IOSCO 126

5.2. Przedmiot regulacji IOSCO 129

5.3. IOSCO a agencje ratingowe 134

5.4. Rola IOSCO w zapobieganiu kryzysom finansowym 138

5.5. Znaczenie wymiany informacji dla zapobiegania kryzysom finansowym z punktu widzenia IOSCO 144

Podsumowanie 148
Rozdział 6

Zarządzanie kryzysem finansowym w strefie euro - Krystyna Mitręga-Niestrój 151

Wprowadzenie 151

6.1. Zarządzanie kryzysem finansowym przed wybuchem kryzysu subprime 152

6.2. Zarządzanie kryzysem finansowym w UE w latach 2007-2009 160

6.3. Aktualny stan prac nad ramami zarządzania kryzysem finansowym w Unii Europejskiej 166

Podsumowanie 171
Rozdział 7

Rola Europejskiego Banku Centralnego w zapobieganiu i łagodzeniu kryzysów finansowych - Łukasz Szewczyk 173

Wprowadzenie 173

7.1. Polityka pieniężna Europejskiego Banku Centralnego w czasie globalnego kryzysu finansowego 174

7.2. Działania EBC w ramach programu zakupu papierów wartościowych 180

7.3. Działania Europejskiego Banku Centralnego na rzecz przeciwdziałania kryzysom finansowym 183

7.4. Porównanie działań Europejskiego Banku Centralnego i Systemu Rezerwy Federalnej w kryzysie finansowym 187

Podsumowanie 191
Bibliografia 193

Opinie i oceny (0)

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Komentarze i opinie mogą dodawać tylko zalogowani Klienci.
Oprogramowanie sklepu internetowego SKY-SHOP Sklep internetowy
Proszę czekać ...

Informacja

Zalogowano poprawnie

Produkt został dodany do koszyka

Do Twojego koszyka została dodana wybrana ilość sztuk produktu. Podczas realizacji zamówienia będzie można ją zmienić.

Szczegółowa zawartość koszyka znajduje się u góry strony pod ikoną koszyka.

Informacja

Produkt został dodany do przechowalni

Dział handlowy

- Tel: 22 396 15 00 
- Mob. 53 396 15 00

- E-mail:

hurt@cedewu.pl
dystrybucja@cedewu.pl

imagedystrybucja.cedewu