Zarządzanie dziś i jutro. Tom 16

Autorzy: Monika Wyrzykowska-Antkiewicz (red.)
Rodzaj
Zarządzanie dziś i jutro. Tom 16
Wydawca: CeDeWu
ISBN:978-83-7556-508-9
Data dodania:2014-05-21
Format: 165x235
Oprawa: Miękka
Podtytuł: Zarządzanie dziś i jutro. Tom 16
Rok wydania: 2012
Stron: 158


Procesy gospodarcze współczesnej ekonomii charakteryzują się dużym dynamizmem, nowymi trendami w zarządzaniu, a także niebywałym rozwojem i upowszechnieniem wysokich technologii. Częste zmiany otoczenia gospodarczego skłaniają przedsiębiorstwa do gruntownych reform. Podstawowym warunkiem zapewnienia pozycji oraz ekspansji rynkowej przedsiębiorstwa jest zagwarantowanie sprawności zarządzania w dynamicznie zmieniają­cych się warunkach.
Tom szesnasty Prac Naukowych Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku poświecony został współczesnym problemom zarządzania. Został on podzielo­ny na trzy części:

- pierwsza traktuje o ewolucji teorii i sposobów zarządzania,

- w drugiej części podjęto dyskurs na temat innowacji, technologii i komunikacji w zarządzaniu,

- część trzecia opracowania poświęcona została problematyce społecznej odpowiedzialności biznesu i etyce w zarządzaniu.

Wprowadzenie 7
Część I

Ewolucja teorii i stylów zarządzania
1. Kształtowanie się teorii bankructwa - Andrzej Tokarski 11

1.1. Upadłość w teorii przedsiębiorstw 11

1.2. Pozytywna i normatywna teoria bankructwa 14

1.3. Ilościowe modele predykcji zagrożenia upadłością jako element teorii bankructwa 15

Streszczenie/Summary 17

Bibliografia 18
2. Kryzys wyzwaniem do zmiany stylu i sposobu zarządzania przedsiębiorstwem - Janusz Żurek 19

2.1. Przyczyny i skutki kryzysu finansowego w gospodarce światowej 20

2.2. Kryzys przedsiębiorstwa pochodną kryzysu w otoczeniu zewnętrznym, tj. międzynarodowym i krajowym 24

2.3. Działania jakie winny podejmować przedsiębiorstwa w obliczu kryzysu

w otoczeniu zewnętrznym, międzynarodowym i krajowym 27

Streszczenie/Summary 32

Bibliografia 33
Część II

Innowacje, technologia i komunikacja w zarządzaniu
3. Znaczenie innowacji w procesach zarządzania przedsiębiorstwem - Marcin Jakóbczyk 37

3.1. Innowacje w procesach zarządczych 38

3.2. Innowacje w zarządzaniu finansami 40

3.3. Innowacyjne rozwiązania w zarządzaniu zasobami ludzkimi 42

3.4. Innowacyjne zarządzanie wiedzą 45

Streszczenie/Summary 49

Bibliografia 50
4. Implementacja ładu informatycznego w małych firmach - Dariusz Kralewski 51

4.1. Definicja ładu informatycznego (IT Governance) 51

4.2. Ład korporacyjny (Corporate Governance) a ład informatyczny (IT Governance) 52

4.3. Implementacja ładu informatycznego 53

4.4. Kluczowe czynniki sukcesu implementacji ładu informatycznego 56

Streszczenie/Summary 60

Bibliografia 61
5. Technologie informacyjne wykorzystywane w zarządzaniu wiedzą o klientach - Dorota Buchnowska 63

5.1. Istota i znaczenie wiedzy o klientach 63

5.2. Identyfikacja technologii wspierających zarządzanie wiedzą o klientach 65

5.3. Charakterystyka technologii wspierających zarządzanie wiedzą o klientach 67

5.3.1. Systemy CRM - kompleksowe wsparcie procesów zarządzania wiedzą o klientach 67

5.3.2. Business Intelligence - odkrywanie wiedzy o klientach ze zbiorów danych 69

5.3.3. Technologie Web 2.0 - zarządzanie wiedzą pochodzącą od klientów 73

Streszczenie/Summary 74

Bibliografia 75
6. Komunikacja w zarządzaniu projektami - podejście systemowe - Magdalena Bielenia-Grajewska 77

6.1. Komunikacja w zarządzaniu projektami 77

6.1.1. Zarządzanie projektami - zagadnienia ogólne 77

6.1.2. Zarządzanie projektami - wymiar komunikacyjny 78

6.1.3. Zarządzający projektami z perspektywy komunikacyjnej 79

6.2. Podejście systemowe do komunikacji w projekcie 81

6.2.1. Systemowość współczesnych organizacji 81

6.2.2. Charakterystyka systemów komunikacyjnych w organizacji 82

Streszczenie/Summary 83

Bibliografia 84
Część III

Społeczna odpowiedzialność biznesu i etyka w zarządzaniu
7. Recepcja społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw wśród przedstawicieli związków zawodowych oraz pracodawców z obszaru wojewódz­twa pomorskiego - Rafał Raczyński 89

7.1. Przyczyny rosnącej popularności koncepcji CSR 90

7.2. CSR w ujęciu teoretycznym 91

7.3. CSR w ujęciu praktycznym 94

7.3.1. Ład korporacyjny/organizacyjny 94

7.3.2. Prawa człowieka 96

7.3.3. Praktyki w miejscu pracy (relacje pracodawcy - pracownicy) 97

7.3.4. Środowisko 99

7.3.5. Praktyki rynkowe 100

7.3.6. Kwestie konsumenckie 101

7.3.7. Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnych 102

Streszczenie/Summary 104

Bibliografia 105
8. Realizacja idei społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa w warunkach światowego kryzysu finansowego - Janusz Żurek 107

8.1. Światowy kryzys finansowy wyzwaniem do zmian systemu mechanizmów rynkowych i zachowań podmiotów gospodarczych 108

8.2. Czemu ma służyć idea społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa i jaki jest jej podstawowy cel? 112

8.3. Czy w warunkach kryzysu finansowo-gospodarczego jest miejsce dla idei społecznej odpowiedzialności? 116

Streszczenie/Summary 119

Bibliografia 121
9. Rola etyki w reklamie biznesu - Adam Strzelecki 123

9.1. Uwarunkowania etyki w biznesie 124

9.2. Narzędzie perswazji w aksjologii reklamy 128

9.3. Przeciwdziałanie nieetycznej reklamie 131

Streszczenie/Summary 138

Bibliografia 139
10. Czynniki tworzące kapitał społeczny - Janusz Dworak 141

10.1. Symbolizm 143

10.2. Reklama 144

10.3. Media 146

10.4. Retoryka 147

10.5. Niestabilność polityczna 149

10.6. Relatywizm 150

10.7. Religia 150

10.8. Wiedza i edukacja 152

10.9. Doświadczania okresu dziecięcego 154

10.10. Rodzina i wychowanie 155

Streszczenie/Summary 157

Bibliografia 157

Opinie i oceny (0)

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Komentarze i opinie mogą dodawać tylko zalogowani Klienci.
Oprogramowanie sklepu internetowego SKY-SHOP Sklep internetowy
Proszę czekać ...

Informacja

Zalogowano poprawnie

Produkt został dodany do koszyka

Do Twojego koszyka została dodana wybrana ilość sztuk produktu. Podczas realizacji zamówienia będzie można ją zmienić.

Szczegółowa zawartość koszyka znajduje się u góry strony pod ikoną koszyka.

Informacja

Produkt został dodany do przechowalni

Dział handlowy

- Tel: 22 396 15 00 
- Mob. 53 396 15 00

- E-mail:

hurt@cedewu.pl
dystrybucja@cedewu.pl

imagedystrybucja.cedewu