• Aktualne problemy pedagogiczne. Konteksty i wyzwania

Zachodzące wokół nas systemowe zmiany w ekonomii, polityce, gospodarce, cywilizacji technicznej wywierają znaczący wpływ na funkcjonowanie jednostek i grup społecznych. Pojawiające się zjawiska oraz problemy edukacyjne wymagają pogłębionej refleksji i stają się pilnym wyzwaniem zarówno dla pedagogów - teoretyków, jak i dla szerokiej rzeszy pedagogów - praktyków. Niezwykle ważna staje się rzetelna i komplementarna diagnoza stanowiąca podstawę tworzenia skutecznych działań profilaktycznych oraz naprawczych. Konieczne dla współczesnej praktyki pedagogicznej jest nie tylko rozwiązywanie zaistniałych problemów, ale także właściwe przygotowanie do pracy przyszłych nauczycieli, terapeutów, wychowawców. Osoby podejmujące pracę w instytucjach kształcących i wychowujących będą zmuszone sprostać licznym trudnościom i wyzwaniom pedagogicznym, typowym dla obecnej i przyszłej rzeczywistości. Wyposażanie ich w trakcie studiów w określone umiejętności i kompetencje staje się możliwe poprzez wprowadza

Podtytuł Aktualne problemy pedagogiczne. Konteksty i wyzwania
Autor Daria Becker-Pestka, Elżbieta Kowalik (red.)
Rok wydania 2016
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 264
69.00
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7556-893-6
Zachodzące wokół nas systemowe zmiany w ekonomii, polityce, gospodarce, cywilizacji technicznej wywierają znaczący wpływ na funkcjonowanie jednostek i grup społecznych. Pojawiające się zjawiska oraz problemy edukacyjne wymagają pogłębionej refleksji i stają się pilnym wyzwaniem zarówno dla pedagogów - teoretyków, jak i dla szerokiej rzeszy pedagogów - praktyków. Niezwykle ważna staje się rzetelna i komplementarna diagnoza stanowiąca podstawę tworzenia skutecznych działań profilaktycznych oraz naprawczych.

Konieczne dla współczesnej praktyki pedagogicznej jest nie tylko rozwiązywanie zaistniałych problemów, ale także właściwe przygotowanie do pracy przyszłych nauczycieli, terapeutów, wychowawców. Osoby podejmujące pracę w instytucjach kształcących i wychowujących będą zmuszone sprostać licznym trudnościom i wyzwaniom pedagogicznym, typowym dla obecnej i przyszłej rzeczywistości. Wyposażanie ich w trakcie studiów w określone umiejętności i kompetencje staje się możliwe poprzez wprowadzanie zmodyfikowanych metod kształcenia.

Niniejsza monografia stanowi pewną kontynuację wydanej w poprzednim roku publikacji. Do dyskusji i wymiany poglądów oraz doświadczeń zaproszeni zostali zarówno teoretycy, jak i praktycy. Zgromadzony materiał ma charakter interdyscyplinarny. Podjęta problematyka jest niezwykle szeroka i pozwala odbiorcy na poszerzenie zasobu wiedzy, jak również podjęcie refleksji nad współczesnymi problemami pedagogicznymi.

Wstęp 9

1. Możliwości wykorzystania planu daltońskiego w procesie kształcenia przyszłych pedagogów - Jolanta Kruk 13
1.1. Plan daltoński, kształcenie kontraktowe, metoda laboratoryjna 14
1.2. Praktyczny profil kształcenia jako rama dla kontraktów studenckich 16
1.3. Wykorzystanie planu daltońskiego w doskonaleniu kompetencji przyszłych pedagogów 17
1.3.1. Założenia planu, struktura zadań i warunki realizacji kontraktu 19
1.3.2. Fazy opracowania kontraktu 20
1.3.3. Wybrane przykłady kontraktów 21
Streszczenie/Summary 24
Bibliografia 25

2. Zadania inicjujące uczenie się uczniów i studentów - Teresa Bauman 27
2.1. Zadania jako polecenia i pytania 29
2.2. Zadania prorozwojowe i nierozwojowe 35
Streszczenie/Summary 41
Bibliografia 42

3. Odpowiedzialność wychowawcza rodziców i jej uwarunkowania - Tomasz Biernat 43
3.1. Odpowiedzialność rodzicielska a wychowawcza 44
3.2. Istota odpowiedzialności wychowawczej 45
3.3. Przyczyny braku odpowiedzialności wychowawczej 47
Streszczenie/Summary 52
Bibliografia 53

4. Przygotowanie dzieci i młodzieży do uczestnictwa w kulturze. Edukacja literacka - Katarzyna Jędrys 55
4.1. Kulturowe aspekty wychowania literackiego 56
4.2. Transformacje pojęcia „kultura literacka" 58
4.3. Edukacyjny wymiar literatury 59
4.3.1. Kształcenie literackie 59
4.3.2. Wpływ literatury na rozwój człowieka 60
4.3.3. Edukacyjne wartości utworów literackich 61
4.3.4. Wychowanie literackie w XIX i XX wieku 62
4.4. Uczestnictwo w kulturze w świetle badań własnych 64
4.4.1. Uwarunkowania stosunku dziecka do literatury 65
4.4.2. Edukacja literacka a kultura 67
Streszczenie/Summary 70
Bibliografia 71

5. Ludyczny wymiar szkół wyższych. Współczesna akademia widziana z perspektywy gier - Magdalena Bielenia-Grajewska 73
5.1. Współczesna akademia - cechy charakterystyczne 74
5.1.1. Ekonomiczny wymiar akademii 74
5.1.2. Technologiczny wymiar akademii 74
5.1.3. Językowy wymiar akademii
5.1.4. Interdyscyplinarny wymiar akademii 76
5.1.5. Autonomiczny wymiar akademii 76
5.1.6. Ludyczny wymiar akademii 77
5.2. Gra - ujęcie konceptualne 78
5.2.1. Gra - miejsce 78
5.2.2. Gra - charakterystyka 78
5.2.3. Gra - relacje uczestników 79
5.2.4. Gry - uczestnicy 80
Streszczenie/Summary 82
Bibliografia 82

6. Edukacyjne aspekty opowiadania cyfrowych historii w przestrzeni miejskiej - Laura Szczepaniak-Sobczyk 85
6.1. Pedagogika miejsca 85
6.2. Cyfrowe historie 88
6.3. Technologie mobilne w edukacji 90
Streszczenie/Summary 99
Bibliografia 99

7. Karta pracy - narzędzie w praktyce zawodowej wychowawcy - Katarzyna Krella, Rafał Jan Krause 101
7.1. Pierwsze karty pracy 102
7.2. Karty pracy w dziennej placówce interwencyjnej (DPI) 103
7.3. Znaczenie praktyczne karty pracy w placówce edukacyjno-wychowawczej 106
7.4. Cele krótkoterminowe i długoterminowe w pracy z młodzieżą zagrożoną w Indywidualnym Programie Edukacyjno-Terapeutycznym (IPET) 112
7.5. Jak i kiedy analizować zapisy karty pracy? 114
7.6. Analiza „0÷1", czyli katalogi wychowawcze i przedmiotowe. Bilans otwarcia i zamknięcia 116
Streszczenie/Summary 122
Bibliografia 124

8. Rola szkoły i Związku Ukraińców w Polsce w przekazie kultury narodowej młodemu pokoleniu pomorskich Ukraińców w okresie transformacji ustrojowej - Lidia Burzyńska-Wentland 125
8.1. Nowe wyzwania dla szkolnictwa i Związku Ukraińców w Polsce po 1989 roku 127
8.2. Obchody ważnych rocznic związanych z historią i kulturą narodu ukraińskiego 129
8.3. Formy przekazu kultury narodowej 132
Streszczenie/Summary 135
Bibliografia 136

9. Rola aktywności obywatelskiej w procesie rozwiązywania problemów społecznych - Svitlana Lizakowska 139
9.1. Ustalenia i rezultaty 140
9.2. Problem nierówności społecznej w państwie 141
9.3. Główne problemy społeczne związane z rozwojem społeczeństwa obywatelskiego 142
Streszczenie/Summary 150
Bibliografia 151

10. Zjawiska patologii społecznej wśród młodzieży w Polsce - przegląd zagadnień - Daria Becker-Pestka 153
10.1. Analiza najważniejszych pojęć 154
10.2. Zjawiska patologii społecznej wśród młodzieży w Polsce 156
Streszczenie/Summary 167
Bibliografia 168

11. Perspektywy polskich uczelni w zakresie kształcenia na rzecz transportu lotniczego - Jakub Marszałkiewicz 171
11.1. Perspektywy rozwoju inżynierii lotniczej w Polsce 172
11.2. Potencjalne możliwości wdrażania i rozwoju inżynierii lotniczej na polskich politechnikach 179
Streszczenie/Summary 182
Bibliografia 182

12. Przyczyny i konsekwencje zmieniającej się roli ojca - Magdalena Giers, Jarosław Kowal 185
12.1. Historyczne i kulturowe konteksty wizerunku ojca 186
12.2. Przyczyny dezaktualizacji stereotypu „surowego ojca" 190
12.3. Współczesny ojciec w konflikcie z konserwatywnym społeczeństwem 192
12.4. Potrzeby współczesnych ojców w relacji z dziećmi 194
Streszczenie/Summary 196
Bibliografia 197

13. Diagnostyka edukacyjna w edukacji wczesnoszkolnej - Elżbieta Kowalik 199
13.1. Diagnostyka edukacyjna jako istotna składowa warsztatu pracy nauczyciela 199
13.2. Dziedziny zdobywania informacji o uczniach w edukacji wczesnoszkolnej 200
13.3. Metody diagnostyczne na użytek nauczyciela w edukacji wczesnoszkolnej 202
13.4. Diagnostyka edukacyjna a ocenianie szkolne 205
13.4.1. Ocena opisowa 205
13.4.2. Ocena zachowania 205
13.4.3. Ocenianie wewnątrzszkolne - wspierające ucznia 206
13.4.4. Pomiar dydaktyczny w edukacji wczesnoszkolnej na przykładzie badań OBUT 207
13.5. Opinie uczniów, rodziców i nauczycieli o ocenianiu szkolnym w edukacji wczesnej 208
Streszczenie/Summary 211
Bibliografia 211

14. Pomiar motywacji uczniów wobec środowiska przyrodniczego i zdrowia - Liliana Hoppe 213
14.1. Znaczenie motywacji w edukacji 213
14.2. Metodologiczne podstawy badań własnych. Zastosowane techniki i narzędzia badawcze 215
14.2.1. Kwestionariusz ankiety Moje zachowanie wobec środowiska 215
14.2.2. Kwestionariusz ankiety Moje zachowanie wobec zdrowia 216
14.2.3 Analiza dokumentów 216
14.2.4. Organizacja badań 216
14.3. Analiza wyników osiągnięć motywacyjnych w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego i zdrowia 217
Streszczenie/Summary 232
Bibliografia 233

15. Trudności wychowawcze w zespole Aspergera i zaburzeniu paranoidalnym w kontekście trudności diagnostycznych tych zaburzeń - Lucyna Bobkowicz-Lewartowska 235
15.1. Funkcjonowanie psychospołeczne osób z zespołem Aspergera 236
15.2. Charakterystyka zaburzenia paranoidalnego 238
Streszczenie/Summary 245
Bibliografia 246

16. Psychologiczna charakterystyka opiekunów osób z chorobą Alzheimera - Beata Maria Pawlik 247
16.1. Cel badań i wykorzystane metody badawcze 249
16.2. Wyniki badań 250
16.3. Omówienie przeprowadzonego badania 256
Steszczenie/Summary 260
Bibliografia 262

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku