• Analiza i ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa z wykorzystaniem rachunku przepływów pieniężnych

Niniejsza publikacja jest rozwinięciem i kontynuacją badań przybliżających możliwości wykorzystania rachunku przepływów pieniężnych w analizie sytuacji finansowej jednostek gospodarczych oraz w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw. W opracowaniu zaprezentowano budowę rachunku przepływów pieniężnych w oparciu o Krajowy Standard Rachunkowości Nr 1 oraz w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Rachunkowości Nr 7. Przybliżono możliwości wykorzystania cash flow w analizie i ocenie kondycji finansowej przedsiębiorstw oraz w predykcji ich upadłości. Rozważania teoretyczne zostały skonfrontowane z analizą kształtowania się mierników wykorzystujących rachunek przepływów pieniężnych wśród podmiotów gospodarczych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. „Sądzę, że praca, po opublikowaniu będzie znakomitą lekturą zarówno dla naukowców zajmujących się finansami przedsiębiorstw, praktyków - finansistów i księgowych, jak również dla zaawansowanych w finansach studentów, dzien

Podtytuł Analiza i ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa z wykorzystaniem rachunku przepływów pieniężnych
Autor Tomasz Maślanka, Iwona Mazur-Maślanka
Rok wydania 2021
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 244
59.00
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-8102-342-9
Niniejsza publikacja jest rozwinięciem i kontynuacją badań przybliżających możliwości wykorzystania rachunku przepływów pieniężnych w analizie sytuacji finansowej jednostek gospodarczych oraz w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw.

W opracowaniu zaprezentowano budowę rachunku przepływów pieniężnych w oparciu o Krajowy Standard Rachunkowości Nr 1 oraz w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Rachunkowości Nr 7. Przybliżono możliwości wykorzystania cash flow w analizie i ocenie kondycji finansowej przedsiębiorstw oraz w predykcji ich upadłości. Rozważania teoretyczne zostały skonfrontowane z analizą kształtowania się mierników wykorzystujących rachunek przepływów pieniężnych wśród podmiotów gospodarczych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.


„Sądzę, że praca, po opublikowaniu będzie znakomitą lekturą zarówno dla naukowców zajmujących się finansami przedsiębiorstw, praktyków - finansistów i księgowych, jak również dla zaawansowanych w finansach studentów, dziennikarzy gospodarczych, a nawet niektórych polityków gospodarczych".
Z recenzji prof. dr. hab. Sławomira Bukowskiego - Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

Wstęp 9

Rozdział 1
Budowa rachunku przepływów pieniężnych w świetle standardów rachunkowości 15
1.1. Miejsce rachunku przepływów pieniężnych w sprawozdawczości finansowej 15
1.2. Podstawowe pojęcia związane z rachunkiem przepływów pieniężnych 21
1.3. Metoda bezpośrednia sporządzania rachunku przepływów pieniężnych 28
1.4. Metoda pośrednia prezentowania przepływów środków pieniężnych z działalności operacyjnej 36

Rozdział 2
Wstępna analiza rachunku przepływów pieniężnych 45
2.1. Memoriałowe i kasowe ujęcie procesów gospodarczych zachodzących w przedsiębiorstwie 45
2.2. Podstawowe pojęcia związane z wykorzystaniem przepływów pieniężnych w zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa 52
2.3. Analiza źródeł operacyjnych przepływów pieniężnych w podmiotach gospodarczych 58
2.4. Ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa z wykorzystaniem sald z poszczególnych rodzajów działalności 65

Rozdział 3
Przepływy pieniężne w analizie wskaźnikowej 77
3.1. Wybrane wskaźniki wykorzystujące rachunek przepływów pieniężnych 77
3.2. Wykorzystanie rachunku przepływów pieniężnych w ocenie płynności finansowej 87
3.3. Analiza i ocena kasowych stóp zwrotu z działalności 96
3.4. Ocena zdolności obsługi zobowiązań z wykorzystaniem cash flow 104

Rozdział 4
Przepływy pieniężne w podmiotach zagrożonych upadłością 111
4.1. Sygnały świadczące o zagrożeniu kontynuacji działalności 111
4.2. Wykorzystanie przepływów pieniężnych w przewidywaniu upadłości - wybrane badania światowe 115
4.3. Wykorzystanie rachunku przepływów pieniężnych w przewidywaniu upadłości w gospodarce polskiej 125

Rozdział 5
Analiza wstępna spółek notowanych na GPW w Warszawie z wykorzystaniem rachunku przepływów pieniężnych 131
5.1. Próba badawcza i zastosowane metody badawcze 131
5.2. Analiza źródeł operacyjnych przepływów pieniężnych 132
5.3. Ocena spółek notowanych na GPW w Warszawie z wykorzystaniem sald z poszczególnych rodzajów działalności 140

Rozdział 6
Ocena płynności, rentowności oraz zadłużenia podmiotów notowanych na GPW w Warszawie przez pryzmat cash flow 149
6.1. Próba badawcza i zastosowane metody badawcze 149
6.2. Analiza i ocena płynności z wykorzystaniem rachunku przepływów pieniężnych 152
6.3. Analiza i ocena rentowności w ujęciu memoriałowym i kasowym 158
6.4. Analiza i ocena zadłużenia poprzez pryzmat strumieni pieniężnych podmiotów notowanych na GPW w Warszawie 164

Rozdział 7
Kształtowanie się przepływów pieniężnych w podmiotach zagrożonych upadłością notowanych na GPW w Warszawie 171
7.1. Próba badawcza i zastosowane metody badawcze 171
7.2. Wybrane narzędzia analityczne wykorzystujące rachunek przepływów pieniężnych w podmiotach zagrożonych upadłością 179
7.3. Ocena zdolności predykcyjnych wybranych narzędzi analitycznych wykorzystujących rachunek przepływów pieniężnych 192

Zakończenie 205
Bibliografia 209
Spis tabel 219

Tomasz Maślanka - doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse, pracownik Katedry Finansów Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu. Zainteresowania naukowe Autora koncentrują się wokół zagadnień związanych z pomiarem i oceną płynności finansowej, weryfikacji zagrożenia kontynuacji działalności podmiotów gospodarczych oraz możliwości wykorzystania w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw rachunku przepływów pieniężnych. Autor i współautor licznych publikacji z zakresu finansów przedsiębiorstw, analizy finansowej oraz przewidywania upadłości jednostek gospodarczych.

Iwona Mazur-Maślanka - biegły rewident, pracownik Katedry Rachunkowości Finansowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Zainteresowania naukowe Autorki koncentrują się wokół problematyki budowy i badania sprawozdań finansowych przedsiębiorstw oraz weryfikacji zagrożenia kontynuacji działalności podmiotów gospodarczych. Autorka i współautorka licznych publikacji z zakresu rewizji finansowej oraz analizy sprawozdań finansowych jednostek gospodarczych.

Recenzja: Prof. dr hab. Sławomir I. Bukowski, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku