• Banki centralne wobec kryzysu. Niestandardowe narzędzia polityki pieniężnej (wyd. II)

Polityka pieniężna i narzędzia stosowane przez banki centralne są od dawna przedmiotem szczegółowych badań i analiz. Wzrost zainteresowania tą problematyką przypada na ostatnie lata. Jest to wynik wysokiej aktywności banków centralnych w reakcji na kryzys na rynku finansowym i w sferze realnej gospodarki. Zaburzenia na globalnych rynkach zmieniły warunki działania władz monetarnych. Stanęły one przed wyzwaniem związanym z nieskutecznością dotychczas stosowanych instrumentów polityki pieniężnej. Odpowiedzią było wypracowanie i wdrożenie nowych narzędzi. Efekty ich zastosowania ciągle jeszcze nie są do końca rozpoznane, a przed badaczami staje wiele problemów do rozwiązania: W publikacji autorka stara się znaleźć odpowiedź na niektóre z nich • Czy prowadzona przed wybuchem kryzysu finansowego polityka pieniężna była skuteczna? • Jak zareagowały banki centralne na zaburzenia na rynkach finansowych? • Jakie nowe instrumenty zostały wypracowane w reakcji na nieefektywność dotychczas stosowanych narzędzi polityki pieniężnej? • Jaka jest skuteczność wdrożenia niestandardowych instrumentów polityki pieniężnej? • Czy i na jakich zasadach jest możliwy powrót do przedkryzysowej, konwencjonalnej polityki pieniężnej? • Czy doświadczenia banków centralnych związane ze stosowaniem niestandardowych instrumentów polityki pieniężnej mogą być przydatne dla Polski? Książka zawiera przegląd aktualnej wiedzy na temat reakcji banków centralnych na zaburzenia na rynkach finansowych oraz uruchamianych niestandardowych instrumentów polityki pieniężnej. Publikacja przeznaczona jest dla szerokiego kręgu odbiorców. Jest przydatna zarówno dla pracowników naukowych, jak i studentów oraz dla wszystkich osób zainteresowanych problematyką rynku finansowego, bankowości centralnej i polityki pieniężnej.

Podtytuł Banki centralne wobec kryzysu. Niestandardowe narzędzia polityki pieniężnej (wyd. II)
Autor Ilona Skibińska-Fabrowska
Rok wydania 2022
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 230
60.00 42.00
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
42
szt. Do przechowalni
ISBN 978-83-8102-568-3
Polityka pieniężna i narzędzia stosowane przez banki centralne są od dawna przedmiotem szczegółowych badań i analiz. Wzrost zainteresowania tą problematyką przypada na ostatnie lata. Jest to wynik wysokiej aktywności banków centralnych w reakcji na kryzys na rynku finansowym i w sferze realnej gospodarki. Zaburzenia na globalnych rynkach zmieniły warunki działania władz monetarnych. Stanęły one przed wyzwaniem związanym z nieskutecznością dotychczas stosowanych instrumentów polityki pieniężnej. Odpowiedzią było wypracowanie i wdrożenie nowych narzędzi. Efekty ich zastosowania ciągle jeszcze nie są do końca rozpoznane, a przed badaczami staje wiele problemów do rozwiązania:

W publikacji autorka stara się znaleźć odpowiedź na niektóre z nich
• Czy prowadzona przed wybuchem kryzysu finansowego polityka pieniężna była skuteczna?
• Jak zareagowały banki centralne na zaburzenia na rynkach finansowych?
• Jakie nowe instrumenty zostały wypracowane w reakcji na nieefektywność dotychczas stosowanych narzędzi polityki pieniężnej?
• Jaka jest skuteczność wdrożenia niestandardowych instrumentów polityki pieniężnej?
• Czy i na jakich zasadach jest możliwy powrót do przedkryzysowej, konwencjonalnej polityki pieniężnej?
• Czy doświadczenia banków centralnych związane ze stosowaniem niestandardowych instrumentów polityki pieniężnej mogą być przydatne dla Polski?

Książka zawiera przegląd aktualnej wiedzy na temat reakcji banków centralnych na zaburzenia na rynkach finansowych oraz uruchamianych niestandardowych instrumentów polityki pieniężnej. Publikacja przeznaczona jest dla szerokiego kręgu odbiorców. Jest przydatna zarówno dla pracowników naukowych, jak i studentów oraz dla wszystkich osób zainteresowanych problematyką rynku finansowego, bankowości centralnej i polityki pieniężnej.

Wstęp 9

Rozdział 1
Polityka pieniężna - zagadnienia wprowadzające 13
1.1. Nowa synteza neoklasyczna - podstawa dla prowadzenia współczesnej polityki pieniężnej 14
1.2. Strategia bezpośredniego celu inflacyjnego 23
1.3. Instrumenty współczesnej polityki pieniężnej 28
1.3.1. Standardowe instrumenty polityki pieniężnej 28
1.3.2. Niestandardowe instrumenty polityki monetarnej 38
1.4. Kanały transmisji impulsów monetarnych do gospodarki realnej 41
1.5. Skuteczność przedkryzysowej polityki pieniężnej 48

Rozdział 2
Globalny kryzys finansowy - przyczyny i przebieg 55
2.1. Przyczyny wybuchu kryzysu finansowego 56
2.1.1. Polityka pieniężna Systemu Rezerwy Federalnej na przełomie XX i XXI wieku 58
2.1.2. Ekspansja gospodarcza krajów azjatyckich - globalna nierównowaga bilansów płatniczych 61
2.1.3. Niewystarczający nadzór nad systemem finansowym 66
2.2. Wybuch kryzysu w Stanach Zjednoczonych 67
2.2.1. Kryzys na rynku subprime 68
2.2.2. Problemy instytucji finansowych 70
2.2.3. Kryzys zaufania na rynku finansowym 73
2.2. Zaburzenia na europejskim rynku finansowym i ich skutki dla sfery realnej 75
2.3.1. Zaburzenia na europejskim rynku finansowym 76
2.3.2. Europejski kryzys zadłużenia 78

Rozdział 3
Działania Systemu Rezerwy Federalnej wobec kryzysu finansowego 83
3.1. Zadania i organizacja Systemu Rezerwy Federalnej 84
3.2. Standardowe instrumenty polityki monetarnej SRF 88
3.3. Działania podjęte w reakcji na kryzys finansowy 89
3.4. Efekty prowadzonej w warunkach kryzysu polityki pieniężnej 100

Rozdział 4
Polityka Banku Anglii w reakcji na globalny kryzys finansowy 105
4.1. Cele, zadania i organizacja Banku Anglii 105
4.2. Standardowe instrumenty polityki pieniężnej Banku Anglii 108
4.3. Niestandardowe instrumenty polityki pieniężnej, jako reakcja Banku Anglii na globalny kryzys finansowy 110
4.4. Ocena skuteczności wdrożonych rozwiązań 118

Rozdział 5
Europejski Bank Centralny w obliczu kryzysu finansowego i zadłużeniowego 125
5.1. Europejski System Banków Centralnych - ramy organizacyjne i zadania 126
5.2. Przedkryzysowe instrumenty polityki pieniężnej EBC 130
5.3. Reakcja EBC na kryzys finansowy i zadłużeniowy w Europie 131
5.4. Makroekonomiczne skutki przyjętych rozwiązań 142

Rozdział 6
Narodowy Bank Polski i jego reakcja na globalny kryzys finansowy 147
6.1. Narodowy Bank Polski - cel, zadania, organizacja 149
6.2. Instrumenty polityki pieniężnej wykorzystywane przez NBP 151
6.3. Programy kryzysowe NBP 154
6.4. Ocena skutków polityki pieniężnej NBP po 2008 r. 169

Rozdział 7
Doświadczenia wynikające ze stosowania niestandardowych instrumentów polityki pieniężnej 173
7.1. Polityka pieniężna w warunkach zerowych stóp procentowych 174
7.2. Niestandardowe instrumenty polityki pieniężnej - czynniki implementacji i skutki wdrożenia 181
7.2.1. Instrumenty quantitative easing 182
7.2.2. Instrumenty qualitative easing 187
7.2.3. Instrumenty credit easing 189
7.3. Przegląd dyskusji na temat bezpiecznej strategii wyjścia z niestandardowej polityki pieniężnej 194

Podsumowanie 199
Bibliografia 209
Spis tabel 225
Spis rysunków 229

Recenzent: prof. dr hab. Wiesława Przybylska-Kapuścińska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku