• Cele i uwarunkowania funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw. Tom 3

---Towar w stanie outletowym.--- Wartość merytoryczna kompletna. Przykładowe uszkodzenia towarów: porysowana, pogięta, rozerwana, lub brudna okładka. Nie podlega wymianie na towar pełnowartościowy! Liczba egzemplarzy ograniczona.!

Podtytuł Cele i uwarunkowania funkcjonowania współczesnych przedsiębiorst
Autor Tadeusz Falencikowski, Janusz Dworak (red.)
Rok wydania 2009
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 314
39.00
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7556-210-1

KSIĄŻKA NOSI ŚLADY MAGAZYNOWANIA - OSTATNIE EGZEMPLARZE - STAN TECHNICZNY NIE PODLEGA REKLAMACJI

Nauka o organizacji i zarządzaniu w obecnym czasie skupia swoja uwagę przede wszystkim na opracowaniu nowatorskich rozwiązań, dzięki którym współczesne przedsiębiorstwo będzie mogło konkurować na różnych rynkach. Specyfika polskiej gospodarki zmusza do poszukiwań, które pozwolą jej na szybkie dostosowanie się do zdarzeń, jakie niosq z sobą procesy globalizacji i integracji. Wymaga to od ośrodków akademickich czynnego włączenia się w nurt tych poszukiwań. Wyrazem tych działań jest niniejsza publikacja, w której można znaleźć treści związane m.in. z:
-zarządzaniem przedsiębiorstwem w kryzysie,
-odpowiedzialnością kadry kierowniczej,
-oddziaływaniem instytucji publicznych na rozwój gospodarki,
-przesłankami do tworzenia organizacji sieciowych,
-teorią motywacji i postaw.

Autorzy prac mają nadzieję, że ich lektura zainspiruje czytelników nie tylko do wdrażania teoretycznych aspektów badań w zakładach pracy, ale rów­nież do śledzenia prac nad celami i uwarunkowaniami funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw jakie prowadzą pracownicy i współpracowni­ków Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku.

Wprowadzenie

Część I Cele współczesnych przedsiębiorstw

1. Cele i uwarunkowania strategiczne dealerów samochodów osobowych w województwie pomorskim - Wojciech Machel, Bogdan Nogalski
1.1. Myślenie strategiczne - analiza konkurencji
1.2. Myślenie strategiczne - wyznaczanie celów
Bibliografia

2. Paradygmat celu zagregowanego w funkcjonowaniu przedsiębiorstw - Aleksandra Szuścicka
2.1. Istota i miejsce paradygmatu celu w przedsiębiorstwie
2.2. Charakterystyka celów w funkcjonowaniu przedsiębiorstw
2.3. Maksymalizacja wartości przedsiębiorstwa jako nadrzędny cel współczesnych podmiotów gospodarczych
2.4. Kształtowanie wartości rynkowej w ramach realizacji zagregowanego celu przedsiębiorstw
2.5. Rola celu zagregowanego w funkcjonowaniu podmiotów gospodarczych
Bibliografia

3. Praktyczne sposoby rangowania i analizy celów na przykładzie firmy ZK - Grzegorz Wudarzewski
3.1. Znaczenie problematyki rangowania w budowaniu i analizowaniu systemu celów
3.2. Struktura celów Firmy ZK na lata 2008-2012
3.3. Rangowanie celów przedmiotowych Firmy ZK
3.4. Rangowanie strategicznych celów efektywnościowych Firmy ZK
Bibliografia

4. Zarządzanie współczesnym przedsiębiorstwem przez cele - Julianna Bartosewicz
4.1. Cele przedsiębiorstwa w interpretacji ogólnej
4.1.1. Przydatność i rola celów w zarządzaniu współczesnym przedsiębiorstwem
4.1.2. Rodzaje celów w zarządzaniu
4.1.3. Cele określane przez przedsiębiorstwo
4.1.4. Cechy celów przedsiębiorstwa
4.2. Zarządzanie przez cele
4.2.1. Założenia systemu zarządzania przez cele
4.2.2. Składowe systemu zarządzania przez cele oraz ich wewnętrzna korelacja
4.3. Propozycja poprawy sposobu realizacji celów współczesnego przedsiębiorstwa
4.3.1. Propozycja zastosowania modelu ścieżki do celu
4.3.2. Zmiana planowa w realizacji celów przedsiębiorstwa
4.3.3. Świadomość zarządzających oraz społeczna a realizacja celów przedsiębiorstwa
4.3.4. Podejście do pracowników oraz modyfikacja zachowań pracowniczych
4.3.5. Dodatkowa propozycja sposobu realizacji celów współczesnego przedsiębiorstwa
Bibliografia

Część II Uwarunkowania organizacyjne funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw

5. Aspekty ontologiczne odpowiedzialności kierowniczej - Tadeusz Faleiicikowski
5.1. Pojęcie odpowiedzialności kierowniczej
5.2. Charakter ontologiczny odpowiedzialności kierowniczej
5.2.1. Cechy ontologiczne odpowiedzialności kierowniczej
5.2.2. Momenty bytowe odpowiedzialności kierowniczej
5.2.3. Fundament bytowy i nosiciel odpowiedzialności kierowniczej
Bibliografia

6. Controlling w odniesieniu do systemu produkcyjnego - Renata Stasiak-Betlejewska, Stanisław Borkowski
6.1. Zarządzanie przez controlling
6.2. Charakterystyka obiektu badawczego
6.3. Controlling w strukturze zadań zakładu produkcyjnego
Bibliografia

7. Ewolucja modelu biznesu na przykładzie Zoho.com - Wojciech A. Kubiak
7.1. Modele biznesu w branży producentów oprogramowania
7.2. Analiza modelu Zoho.com
7.2.1. Wartość oferowana klientowi, zakres oferty, polityka cenowa
i źródła przychodów
7.2.2. Umiejętności firmy, trwałość przewagi konkurencyjnej,
realizacja modelu
Bibliografia

8. Restrukturyzacja przedsiębiorstw połowowych - Joanna Schomburg
8.1. Istota restrukturyzacji przedsiębiorstw
8.2. Przyczyny restrukturyzacji
8.3. Cele i rodzaje restrukturyzacji
8.4. Proces restrukturyzacji
8.5. Uwarunkowania restrukturyzacji sektora rybołówstwa morskiego
Bibliografia

9. Rola długofalowego planowania w nieprzewidywalnej współczesnej gospodarce - Andrzej Kaleta
Bibliografia

10. Strategia "Rzeczpospolitej" - w sprzecznościach misji, celów i otoczenia marketingowego - Jan Kreft
10.1. Pozycja "Rzeczpospolitej" na rynku czytelniczym i reklamowym
Otoczenie marketingowe
10.3. Pozycja rynkowa, misja i cel
10.4. Strategie konkurencji
10.5. Siła medium
Bibliografia

11. Struktura firm wiedzy - Krzysztof Łobos
11.1. Cel
11.2. Konstrukcja organizacji
11.3. Obszary zastosowania, efekty
Bibliografia

12. Teorie motywacji i postaw - Tomasz Wszeborowski
12.1. Pojęcie motywu
12.2. Teorie motywu
12.3. Pojęcie postawy
12.4. Elementy postawy
12.5. Właściwości postawy
Bibliografia

13. Wielowariantowe strategie rozwoju - przykład Fabryki Mebli FORTE SA - Gabriela Osiecka
13.1. Fundamenty strategii rozwoju FORTE SA
13.2. Prezentacja poszczególnych strategii rozwoju FORTE SA
13.2.1. Usprawnienie przepływu informacji
13.2.2. Pozyskanie obecnych pracowników dla celów FORTE SA
13.2.3. Wprowadzenie funkcji managera produktu (MP)
13.2.4. Organizacja Centrum Logistycznego (CL)
13.2.5. Organizacja służb controllingowych
13.2.6. Optymalizacja zatrudnienia ukierunkowana na wzrost produktywności
13.2.7. Optymalizacja stanów magazynowych w magazynach materiałowych i magazynach elementów gotowych
13.2.8. Budowa struktury i relacji między poszczególnymi jej elementami
13.3. Pozostałe cele strategiczne FORTE SA
13.3.1. Zdobycie silnej (partnerskiej) pozycji w stosunkach z istniejącymi i przyszłymi organizacjami w kraju i za granicą
13.3.2. Wypracowanie zysku dzięki systematycznemu rozwojowi i finansowanie go z tego źródła
13.3.3. Sojusz strategiczny z innymi producentami mebli
Bibliografia

14. Wykorzystanie pozycjonowania w procesie budowy strategii konkurencyjności firm - Janusz Dworak
14.1. Pozycjonowanie dwuwskaźnikowe
14.2. Pozycjonowanie trajektorii strategicznych przedsiębiorstw
14.3. Pozycjonowanie wielowymiarowe
Bibliografia

15. Zarządzanie przedsiębiorstwem w kryzysie - alians jako sposób na przetrwanie i rozwój - Zbigniew Małara
15.1. W poszukiwaniu recepty na udany alians
15.2. Alianse strategiczne w praktyce organizacyjnej
Bibliografia

16. Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwach jako kryterium przetrwania w warunkach globalnych -Jagienka Rześny-Cieplińska
16.1. Znaczenie zarządzania strategicznego w przedsiębiorstwach
16.2. Systematyka rodzajów strategii funkcjonalnych przedsiębiorstw
16.3. Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwach w warunkach globalnych
Bibliografia

Część III Uwarunkowania rynkowe funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw

17. An Enterprise\'s Size And Technological Innovations. Economies Of Scalę And Seope In The Polish Enterprises - Teresa Kamińska, Grzegorz Dzwonnik
17.1. Concepts of economies of scalę and economies of scope as concerns IT utilization
17.2. Methodological approach
17.3. Are large firms able to make better use of IT than smaller ones with reference to economies of scalę and economies of scope?
17.3.1. Internal integration
17.3.2. Business processes reengineering
17.3.3. Business network reengineering
References

18. Analiza porównawcza efektywności powszechnych towarzystw emerytalnych na przykładach firm z grup kapitałowych PZU i AIG - Jarosław Poteraj
18.1. Powszechne towarzystwa emerytalne
18.1.1. Informacje ogólne
18.1.2. Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU SA
18.1.3. AIG Powszechne Towarzystwo Emerytalne SA
18.2. Efektywność wykorzystania powierzonego kapitału
18.2.1. Wskaźnik rentowności netto kapitału własnego
18.2.2. Obliczenia wartości wskaźnika rentowności netto kapitału własnego
18.2.3. Interpretacja otrzymanych rezultatów
18.3. Efektywność inwestycji dla akcjonariuszy
18.3.1. Wartość bieżąca netto oraz wewnętrzna stopa zwrotu
18.3.1.1. Wartość bieżąca netto
18.3.1.2. Wewnętrzna stopa zwrotu
18.3.2. Wykorzystanie metod wartości bieżącej netto oraz wewnętrznej stopy zwrotu do oceny zrealizowanych projektów inwestycyjnych w PTE grup PZU i AIG
Bibliografia

19. Klastry morskie jako czynnik konkurencyjności polskiej gospodarki morskie - Tomasz Nowosielski
19.1. Koncepcja klastrów w gospodarce
19.2. Wpływ klastrów na kształtowanie konkurencyjności przedsiębiorstw
19.3. Charakterystyka klastrów morskich - rozwiązania zrealizowane
19.4. Klastry morskie w Polsce - założenia koncepcyjne i ich realizacja
19.5. Efekty funkcjonowania klastrów morskich
Bibliografia

20. Nowe kanały dystrybucji kart kredytowych jako innowacje marketingowe współczesnych przedsiębiorstw handlowych - Adam Rudzewicz
20.1. Hipermarkety
20.2. Karta kredytowa
20.3. Dystrybucja produktów bankowych
20.4. Analiza kart kredytowych oferowanych w hipermarketach
20.5. Efekty partnerstwa banku i hipermarketu
Bibliografia

21. Oddziaływanie inwestycji publicznych na inwestycje przedsiębiorstw prywatnych w Polsce w latach 1995-2007 - Tomasz Landsberg
21.1. Istota procesu inwestycyjnego
21.1.1- Teoretyczne podstawy pojęcia inwestycji i kapitału
21.1.2. Rola państwa w gospodarce
21.1.3. Podstawowe różnice między inwestycjami prywatnymi, a publicznymi.
21.2. Inwestycje w ujęciu statystycznym
Bibliografia

22. Rynkowe uwarunkowania lokalizacji centrum logistycznego w Gdańsku - Adam Mytlewski, Andrzej Jezierski
22.1. Funkcje centrum logistycznego
22.2. Atrybuty lokalizacyjne Gdańska
22.3. Uwarunkowania popytowe lokalizacji centrum logistycznego
22.4. Uwarunkowania podażowe lokalizacji centrum logistycznego w Gdańsku
Bibliografia

23. Udział instytucji rządowej w działaniach na rzecz rozwoju regionu innowacyjnego na przykładzie Wschodniej Anglii - Adam Wasiołka
23.1. Innowacyjność regionów europejskich
23.1.1. Istota regionu innowacyjnego Wschodniej Anglii
23.1.2. Wschodnia Anglia jako węzeł transportowy
23.1.3. Wspieranie badań i rozwoju Wschodniej Anglii
23.2. Systemy innowacyjne a wzrost gospodarczy
23.2.1. Czynniki determinujące siłę systemów innowacyjnych
23.3. Wspieranie innowacyjności na przykładzie East of England Development Agency (EEDA)
23.3.1. Regionalna promocja i wdrażanie technologii informatyczno-komunikacyjnych (ICT)
23.3.2. Obszary działania ICT w ramach EEDA
Bibliografia

24. Zmiany w gospodarce jako przesłanki tworzenia organizacji sieciowych - Krzysztof Niestrój
24.1. Zmiany w charakterze pracy ludzi
24.2. Odchodzenie od hierarchii
24.3. Ograniczenia reinżynieringu
24.4. Prosumentyzm
24.5. Dostrzeżenie zagrożeń związanych z cyklem "drgającego stanu równowagi"
24.6. Złożoność otoczenia uniemożliwiająca prognozowanie
24.7. Wirtualizacja
Bibliografia

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku