• Determinanty konkurencyjności przedsiębiorstw. Tom 37

Wiedza to najważniejszy zasób jakim dysponują współczesne przedsiębiorstwa. Można ją kupić, ale nie można jej wyprodukować w tradycyjny sposób. Jest wynikiem analizy i syntezy danych związanych z doświadczeniem, obserwacjami oraz celowymi badaniami prowadzonymi przez ludzi nauki. Powstaje między innymi w szkołach wyższych, gdzie nieustannie poszukuje się nowoczesnych rozwiązań umożliwiających rozwój społeczno-ekonomiczny kraju. Niniejsza publikacja jest przykładem tych poszukiwań. Zaproszeni do prezentacji swoich przemyśleń Autorzy przedstawiają wyniki własnych badań naukowych w przekonaniu, że zawarte w nich myśli, posłużą innym do kreowania koncepcji sprzyjających podniesieniu poziomu konkurencyjności podmiotów działających w gospodarce rynkowej.

Podtytuł Determinanty konkurencyjności przedsiębiorstw. Tom 37
Autor Janusz Dworak, Monika Boguszewicz-Kreft, Ewa Magier-Łakomy (red.)
Rok wydania 2014
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 186
24.00
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7556-686-4

Wiedza to najważniejszy zasób jakim dysponują współczesne przedsiębiorstwa. Można ją kupić, ale nie można jej wyprodukować w tradycyjny sposób. Jest wynikiem analizy i syntezy danych związanych z doświadczeniem, obserwacjami oraz celowymi badaniami prowadzonymi przez ludzi nauki. Powstaje między innymi w szkołach wyższych, gdzie nieustannie poszukuje się nowoczesnych rozwiązań umożliwiających rozwój społeczno-ekonomiczny kraju.

Niniejsza publikacja jest przykładem tych poszukiwań. Zaproszeni do prezentacji swoich przemyśleń Autorzy przedstawiają wyniki własnych badań naukowych w przekonaniu, że zawarte w nich myśli, posłużą innym do kreowania koncepcji sprzyjających podniesieniu poziomu konkurencyjności podmiotów działających w gospodarce rynkowej.

Wprowadzenie 7

1. Implementacja metodyki myślenia sieciowego w marketingowo-logistycznym zarządzaniu mikroprzedsiębiorstwem - Danuta Janczewska 13
1.1. Uwarunkowania zarządzania w mikroprzedsiębiorstwie 14
1.2. Zarządzanie marketingowo-logistyczne mikroprzedsiębiorstwem 16
1.3. Metodyka Network Thinking w zarządzaniu marketingowo-logistycznym Mikrofirmą 18
1.5. Cel i przedmiot badań własnych 20
Streszczenie/Summary 23
Bibliografia 24

2. Struktura i organizacja procesów w gospodarstwie wiejskim - Jacek Jaworski, Tomasz Kondraszuk 27
2.1. Istota organizacji procesowej 29
2.2. Procesy gospodarcze a specyfika gospodarstwa wiejskiego 31
Streszczenie/Summary 35
Bibliografia 36

3. Multimedialne instrumentarium komunikacji wsparciem procesowego zarządzania relacjami na przykładzie sieciowych przedsiębiorstw handlu detalicznego branży FMCG - Katarzyna Kolasińska-Morawska 37
3.1. Internet jako czynnik sprawczy działań współczesnych przedsiębiorstw 39
3.2. Nowy klient - e-konsument 42
3.3. Relacje między uczestnikami gry rynkowej 42
3.4. Komunikacja a interakcyjność przedsiębiorstw z otoczeniem 44
Streszczenie/Summary 49
Bibliografia 50

4. Postawy przedsiębiorców wobec rozstrzygania konfliktów na platformie ODR - Beata Krawczyk-Bryłka, Iwona Flis 53
4.1. Sposoby rozwiązywania konfliktów w polskich przedsiębiorstwach 54
4.2. Postawa polskich przedsiębiorców wobec rozwiązań IT w organizacji 57
4.3. Opinie przedsiębiorców dotyczące mediacji na platformie ODR - wyniki badań własnych 59
Streszczenie/Summary 63
Bibliografia 64

5. Zdolność do innowacji jako kompetencja elastycznego wytwórcy - od teorii do praktyki zarządzania - Bogdan Nogalski, Przemysław Niewiadomski 67
5.1. Efektywność jako determinanta innowacyjności - rozważania systematyzujące 69
5.2. Innowacyjność w kontekście nauk o zarządzaniu 71
5.3. Praktyczny wymiar innowacji według założeń i przyjętej definicji 77
Streszczenie/Summary 82
Bibliografia 83

6. Regułowy model doboru technologii informatycznych dla systemów zarządzania inteligentnymi miastami - Cezary Orłowski 85
6.1. Model zarządzania technologiami informatycznymi 86
6.2. Badanie zasadności replikatywnej modelu 88
6.3. Badanie zasadności predykcyjnej modelu 91
Streszczenie/Summary 93
Bibliografia 94

7. Polityka zrównoważonego rozwoju jako instrument przeobrażeń europejskiego transportu na przykładzie polskich portów lotniczych - Danuta Rucińska 97
7.1. Zrównoważony rozwój a transport 98
7.2. Porty lotnicze jako obiekty gałęziowej infrastruktury transportu i podmioty Gospodarcze 101
7.3. Kształtowanie zrównoważonego transportu lotniczego 105
7.4. Przeobrażenia w polskich portach lotniczych z uwzględnieniem koncepcji zrównoważonego rozwoju 108
Streszczenie/Summary 112
Bibliografia 113

8. Model elastycznej organizacji pracy w instytucji budżetowej: studium przypadku sądu rejonowego - Janusz Rymaniak 115
8.1. Założenia metodyczne 116
8.1.1. Cele zmian organizacji pracy w działach nieprodukcyjnych gospodarki 116
8.1.2. Metodyka tworzenia modelu elastycznego systemu pracy 118
8.2. Model zmian systemowych 120
8.2.1. Modele klasyczny i elastyczny 120
8.2.2. Warunki efektywnego funkcjonowania przeprojektowanego systemu pracy 124
Streszczenie/Summary 127
Bibliografia 128

9. Koncepcja podwyższania poziomu funkcjonowania gmin - Stefan Tokarski, Iwona Lubimow-Burzyńska 131
9.1. Gmina w nowej perspektywie 132
9.2. Jakość usług a podnoszenie poziomu osiąganych efektów 133
9.3. Luki percepcji w usługach publicznych 135
9.4. Model scenariusza przebiegu procesu podwyższania poziomu funkcjonowania gmin 136
Streszczenie/Summary 145
Bibliografia 145

10. Nowe technologie jako determinanta rozwoju na przykładzie polskiego rynku usług radiokomunikacyjnych - Jacek Wysocki, Łukasz Wesołowski 149
10.1. Aspekt technologiczny a konkurencyjność przedsiębiorstwa 150
10.2. Wpływ innowacyjności na rozwój rynku telefonii mobilnej 152
Streszczenie/Summary 159
Bibliografia 160

11. Zarządzanie wiedzą w małych przedsiębiorstwach oferujących wiedzochłonne usługi biznesowe - Małgorzata Zięba 163
11.1. Problematyka zarządzania wiedzą w małych i średnich przedsiębiorstwach 164
11.2. Sektor wiedzochłonnych usług biznesowych 165
11.3. Opis metody badawczej 166
11.4. Rezultaty 167
Streszczenie/Summary 171
Bibliografia 172

12. Lokalizacja działalności gospodarczej w świetle klasycznych i współczesnych teorii w warunkach globalizacji - Krzysztof Ziółkowski 173
12.1. Geneza i pojęcie globalizacji 174
12.2. Rozwój działalności gospodarczej w świetle teorii lokalizacji 176
12.3. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne jako forma rozwoju działalności gospodarczej - ujęcie teoretyczne 181
Streszczenie/Summary 184
Bibliografia 185

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku