• Doradztwo finansowe w Polsce

OSTATNIE EGZEMPLARZE. WYDANIE ZASTĄPIONE NOWYM: https://cedewu.pl/Doradztwo-finansowe-w-Polsce-wyd-III-zmienione-i-uaktualnione-p2624

Podtytuł Doradztwo finansowe w Polsce
Autor Krzysztof Waliszewski
Rok wydania 2010
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 320
49.00 33.81
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
33.81
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7556-268-2

OSTATNIE EGZEMPLARZE. WYDANIE ZASTĄPIONE NOWYM: https://cedewu.pl/Doradztwo-finansowe-w-Polsce-wyd-III-zmienione-i-uaktualnione-p2624

Książka „Doradztwo finansowe w Polsce" jest pierwszą publikacją w kraju kompleksowo przedstawiającą doradztwo finansowe i doradców finan­sowych oraz zarządzanie finansami osobistymi przez gospodarstwa domowe.


Podjęta próba pionierskiego opracowania na ten temat ma swoje źródło w rosnącej roli pośredników w dystrybucji kredytów hipotecznych w Polsce (pod koniec 2010 roku 30% kredytów zostało sprzedanych przez banki za pośrednictwem firm doradztwa finansowego). Zmiana optyki działalności bi­znesowej instytucji finansowych (ze sprzedaży produktów kredytowych na indywidualne doradztwo i optymalizację finansów konsumentów) stwarza szansę na poszerzenie działalności tych instytucji nie tylko na gruncie doradztwa kredytowego, ale również consultingu inwestycyjnego, ubezpieczenio­wego, a także w zakresie produktów emerytalnych, których znaczenie będzie rosło wraz z pogłębianiem się zjawiska starzenia społeczeństw.

W książce Autor porusza zagadnienia dotyczące zarządzania finansami osobistymi w Polsce oraz przedstawia udział doradców finansowych w tym procesie. Prezentuje także genezę, tendencje i normalizację działalności doradców finansowych w Polsce, w tym również próby poddania ich pracy re­gulacjom nadzorczym ze strony KNF oraz oddolne inicjatywy samoregulacji branży. Dokumentuje również wpływ kryzysu finansowego na działalność doradców i nakreśla perspektywy jej rozwoju. W odniesieniu do poszczególnych podmiotów Autor opisuje ich historię, wyniki finansowe i sprzedażo­we, rozwój sieci placówek oraz specjalistów zatrudnionych w branży.

Książka jest adresowana zarówno do studentów, jak i pracowników naukowodydaktycznych wyższych uczelni ekonomicznych, w szczególności ka­tedr finansów, bankowości i rynków finansowych, a także praktyków gospodarczych  -  kadry kierowniczej i innych pracowników spółek doradztwa fi­nansowego oraz osób, które wiążą swoją karierę zawodową z branżą doradztwa finansowego.

Wprowadzenie 9

Rozdział 1
Finanse osobiste jako obszar działania doradców finansowych 13
1.1. Gospodarstwo domowe jako podmiot gospodarujący - istota i cele działalności gospodarstwa domowego 13
1.2. Decyzje finansowe podejmowane przez gospodarstwa domowe 17
1.3. Istota finansów gospodarstw domowych 30
1.4. Istota zarządzania finansami gospodarstw domowych 35
1.5. Bilans, rachunek wyników, przepływy pieniężne gospodarstwa domowego jako narzędzia zarządzania finansami osobistymi 40
1.6. Edukacja i świadomość ekonomiczno-finansowa a zarządzanie finansami osobistymi 48
1.7. Gospodarstwo domowe na rynku usług finansowych 52
1.8. Finanse gospodarstw domowych w Polsce 66
1.8.1. Ogólna charakterystyka sytuacji ekonomiczno-finansowej gospodarstw domowych w Polsce w okresie transformacji 66
1.8.2. Kształtowanie się oszczędności i inwestycji gospodarstw domowych w Polsce 70
1.8.3. Kredytowanie gospodarstw domowych w Polsce 77
1.8.4. Wykorzystywanie ubezpieczeń przez gospodarstwa domowe w Polsce 83
1.8.5. Planowanie emerytalne w finansach gospodarstw domowych w Polsce 84
1.8.6. Planowanie finansowe i zarządzanie finansami przez gospodarstwa domowe w Polsce 90

Rozdział 2
Teoretyczne i praktyczne aspekty działalności doradców finansowych 99
2.1. Doradztwo finansowe dla klientów indywidualnych jako działalność gospodarcza 99
2.2. Miejsce doradztwa finansowego we współczesnym pośrednictwie finansowym 109
2.3. Definicja i funkcje doradców finansowych 124
2.4. Model biznesowy doradcy finansowego 138
2.5. Rodzaje doradców finansowych 139
2.6. Doradcy finansowy w przestrzeni wirtualnej (e-doradcy, cyberdoradcy) 142
2.7. Pożądane cechy doradców finansowych i instytucji doradztwa finansowego 146
2.8. Doradca finansowy a pośrednik kredytowy - analiza porównawcza 148
2.9. Rola doradców finansowych we wspomaganiu procesu zarządzania finansami osobistymi 150

Rozdział 3
Rozwój instytucji doradztwa finansowego w Polsce 157
3.1. Geneza instytucji doradztwa finansowego w Polsce 157
3.2. Rozwój instytucji doradztwa finansowego w Polsce 162
3.3. Regulacja działalności doradców finansowych w Polsce 179
3.4. Samoregulacja działalności doradców finansowych w Polsce 187
3.5. Doradcy finansowi w Polsce a kryzys gospodarczy 191
3.6. Dobrowolna certyfikacja doradców finansowych w Polsce 196
3.7. Badania nad instytucjami doradztwa finansowego w Polsce 202
3.8. Kongresy Doradców Finansowych w Polsce 206
3.9. Perspektywy rozwoju doradztwa finansowego w Polsce na tle doświadczeń międzynarodowych 216

Rozdział 4
Charakterystyka wybranych spółek doradztwa finansowego w Polsce 221
4.1. Aspiro Sp. z o.o. (dawniej emFinanse Sp. z o.o.) 222
4.2. AWD Sp. z o.o. 226
4.3. A-Z Finanse S.A. 230
4.4. Credit House Polska Doradcy Kredytowi Spółka z o.o. i Wspólnicy Spółka Komandytowa 237
4.5. Dom Kredytowy Notus S.A. 238
4.6. Doradcy 24 S.A. 243
4.7. Expander Advisors Sp. z o.o. (dawniej Expander S.A) 255
4.8. Finamo S.A. 262
4.9. Goldenegg S.A. 270
4.10. Gold Finance Sp. z o.o. 275
4.11. Money Expert S.A. 279
4.12. Open Finance S.A. 284
4.13. Gryglas Jakubowska Real Finance Spółka Komandytowa 288
4.14. Wealth Solutions S.A. 290
4.15. Xelion. Doradcy Finansowi Sp. z o.o. 294

Aneks 299
Bibliografia 301

Krzysztof Waliszewski jest doktorem nauk ekonomicznych. Specjalizuje się w finansach, bankowości, pośrednictwie finansowym, pośrednictwie kredy­towym. Jest pracownikiem naukowym Katedry Bankowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie. Obronił doktorat w 2008 r. na temat Związki kapitałowe banków i pośredników kredytowych na tle rozwoju rynku consu­mer finance w Polsce. Laureat I miejsca w konkursie Fundacji Akademii Ekonomicznej w Poznaniu na najlepsze prace magisterskie za pracę Procesy kon­solidacyjne w polskim sektorze bankowym na tle tendencji światowych (na przykładzie procedur w operacjach fuzji i przejęć w wybranym banku). Prele­gent w licznych konferencjach branży pośrednictwa kredytowego. Zawodowo wiceprezes zarządu spółki deweloperskiej. Jest autorem licznych publi­kacji na temat pośrednictwa finansowego, doradztwa finansowego i pośrednictwa kredytowego.

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku