• Doskonalenie zarządzania organizacją - teoria i praktyka. Tom 40

Gwałtowne, szybkie i głębokie przeobrażenia otoczenia wymuszają zmiany w zarządzaniu i organizacji współczesnych jednostek gospodarczych. Zmianom tym towarzyszy ewolucja wiedzy z zakresu organizacji i zarządzania. Niniejsze opracowanie, zawierające rezultaty indywidualnych i zbiorowych badań naukowych, stanowi element tego procesu. Celem przedstawionych rozważań jest udział w szerokiej dyskusji na temat aktualnych problemów z zakresu zarządzania, organizacji i technologii informacyjnych w przedsiębiorstwach.

Podtytuł Doskonalenie zarządzania organizacją - teoria i praktyka. Tom 40
Autor Monika Boguszewicz-Kreft, Renata Gmińska, Katarzyna Sokołowska (red.)
Rok wydania 2015
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 224
49.00 36.75
Do końca promocji pozostało:
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7556-784-7

Gwałtowne, szybkie i głębokie przeobrażenia otoczenia wymuszają zmiany w zarządzaniu i organizacji współczesnych jednostek gospodarczych. Zmianom tym towarzyszy ewolucja wiedzy z zakresu organizacji i zarządzania.

Niniejsze opracowanie, zawierające rezultaty indywidualnych i zbiorowych badań naukowych, stanowi element tego procesu.

Celem przedstawionych rozważań jest udział w szerokiej dyskusji na temat aktualnych problemów z zakresu zarządzania, organizacji i technologii informacyjnych w przedsiębiorstwach.

Wprowadzenie 9

1. Prostota struktury organizacyjnej a innowacyjność organizacji - Magdalena Hopej-Kamińska, Marian Hopej, Robert Kamiński 13
1.1. Model prostej struktury organizacyjnej 14
1.2. Organiczność struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa a jego innowacyjność 16
Streszczenie/Summary 20
Bibliografia 21

2. Determinanty zmian struktur organizacyjnych polskich przedsiębiorstw - Jacek Wysocki, Adam Kałowski 23
2.1. Struktury organizacyjne w zarządzaniu przedsiębiorstwem 24
2.2. Identyfikacja czynników wpływających na zmiany organizacyjne w polskich przedsiębiorstwach 28
Streszczenie/Summary 34
Bibliografia 34

3. Uwarunkowania przebiegu zmian organizacyjnych w jednostce samorządu terytorialnego - Justyna Zawadzka 37
3.1. Zmiana organizacyjna - istota pojęcia 38
3.2. Proces zmian organizacyjnych i jego uwarunkowania 40
3.3. Przebieg zmian organizacyjnych w jednostce samorządu terytorialnego - wyniki badań 45
Streszczenie/Summary 50
Bibliografia 51

4. Przedsiębiorca i menedżer - analiza teoretyczna i badania empiryczne - Teresa Piecuch 53
4.1. Charakterystyka przedsiębiorcy i menedżera 54
4.2. Rola menedżerów w rozwoju przedsiębiorczości w obrębie dużych przedsiębiorstw 56
4.3. Przedsiębiorca, menedżer - podobieństwa i różnice 59
4.4. Przedsiębiorczy menedżer - aspekt badawczy 61
Streszczenie/Summary 67
Bibliografia 67

5. Design thinking i zarządzanie przez wartości jako nowe, humanistyczne podejście do człowieka w organizacji - Magdalena Bartczak, Alina Śmiłowska 69
5.1. Nowe realia funkcjonowania fi rm 70
5.2. Design thinking - wielopłaszczyznowe poszukiwanie rozwiązań, w których kluczową rolę odgrywa człowiek 72
5.3. Zarządzanie przez wartości jako podeście do zarządzania organizacją, w której najwyższą wartością jest człowiek 75
5.4. Zaangażowanie i współtworzenie jako wspólny mianownik koncepcji design thinking i zarzadzania przez wartości 77
5.5. Wybrane przykłady wykorzystywania koncepcji zarzadzania przez wartości i design thinking na polskim rynku 79
Streszczenie/Summary 82
Bibliografia 83

6. Mikroprzedsiębiorstwo jako przejaw przedsiębiorczości rodzinnej a rola instytucji otoczenia biznesu w województwie pomorskim - Andrzej Sułkowski 85
6.1. Przedsiębiorstwo rodzinne 86
6.2. Instytucje otoczenia biznesu (IOB) a mikroprzedsiębiorstwa na Pomorzu 90
6.3. Metodyka badań własnych 93
6.4. Wyniki badań własnych dotyczących relacji między instytucjami otoczenia biznesu a mikrofi rmami rodzinnymi 94
Streszczenie/Summary 101
Bibliografia 101

7. Zarządzanie dyfuzją wiedzy jako elementem konkurencyjności mikroprzedsiębiorstwa - Danuta Janczewska 103
7.1. Zarządzanie wiedzą w mikroprzedsiębiorstwie 104
7.2. Kreowanie zasobów wiedzy w mikroprzedsiębiorstwie 106
7.3. Mikroprzedsiębiorstwo jako organizacja inteligentna w ujęciu teorii zasobowej 108
7.4. Cel i przedmiot badań własnych 109
Streszczenie/Summary 113
Bibliografia 114

8. Dilemmas Related to Managing a Sports Organization - Jerzy Paszkowski 117
8.1. Ownership, strategy, taking decisions, processes and procedures 118
8.2. Resources 120
8.3. Management areas and functions 121
Summary/Streszczenie 124
Bibliography 125

9. Strategia finansowa a zakres i kierunki planowania finansowego w przedsiębiorstwie - Jacek Jaworski 127
9.1. Struktura i istota strategii finansowej przedsiębiorstwa 128
9.2. Zakres planowania finansowego dla opracowania strategii finansowej przedsiębiorstwa 136
Streszczenie/Summary 142
Bibliografia 143

10. Efektywność przedsiębiorstwa w teorii kosztów transakcyjnych - Stanisław Rudolf 145
10.1. Teoria kosztów transakcyjnych 146
10.2. Wysokość kosztów transakcyjnych jako kryterium wyboru rodzaju integracji 148
10.3. Specyficzne aktywa ludzkie 150
10.4. Przykłady integracji pionowej w działalności przedsiębiorstw 152
Streszczenie/Summary 156
Bibliografia 157

11. The Role of Communication Technology and E-business Innovation in Enhancing Economic Growth - the Evidence from Tanzania - Eliphas F. Tongora, Jacek Mercik 159
11.1. Literature review 160
11.2. Small enterprises innovation induced by e-Business and ICT in Tanzania 162
11.3. Findings 162
11.3.1. The impact of ICT and e-business on small enterprises in Tanzania 165
11.3.2. ICT usage in different category of enterprises 166
11.3.3. Benefits that small enterprise could enjoy using ICT and e-Business in Tanzania 166
11.3.4. Challenges facing small business on e-business in Tanzania 167
11.3.5. ICT challenges for small businesses in Tanzania 168
11.3. Future work 168
Summary/Streszczenie 169
Bibliography 170

12. Factors Influencing Level of Information Technology Acceptance in Organization - Katarzyna Tworek 173
12.1. Information technology acceptance in organization - empirical studies 174
12.1.1. Factors potentially influencing IT acceptance 175
12.1.2. IT acceptance - statistical analisys 176
12.2. Factors influencing level of IT acceptance - empirical studies results 177
12.2.1. IT acceptance and organizational structure 177
12.2.2. IT acceptance and environmental uncertainty 178
12.2.3. IT acceptance and IT dissemination 178
Summary/Streszczenie 179
Bibliography 180

13. Big data: implikacje etyczne gromadzenia i przetwarzania informacji w organizacjach - Anna Waligórska-Kotfas 181
13.1. Informacja gospodarcza, jej cechy, rodzaje i funkcje 182
13.2. Przeciążenie informacyjne: problem współczesnych organizacji 185
13.3. Big Data: przetwarzanie danych w przedsiębiorstwach XXI w. 186
13.4. Dylematy etyczne związane z przetwarzaniem Big Data 189
Streszczenie/Summary 192
Bibliografia 192

14. Wykorzystanie metody ARIMA w prognozowaniu bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Ameryce Południowej - Krzysztof Ziółkowski 195
14.1. Ramy teoretyczne 195
14.2. Światowe trendy inwestycyjne 197
14.3. Analiza empiryczna 199
Streszczenie/Summary 205
Bibliografia 206

15. Istota i motywy podejmowania przez przedsiębiorstwa strategii reshoringu - Michał Młody 209
15.1. Pojęcie i podłoże delokalizacji przedsiębiorstwa 209
15.2. Reshoring - nowy trend delokalizacji przedsiębiorstw 213
15.3. Reshoring w sektorze usług oraz produkcji 216
Streszczenie/Summary 221
Bibliografia 222

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku