• Efektywność i skuteczność wdrażania systemów IT w administracji publicznej

Książka stanowi omówienie sposobu wdrażania systemów IT i skuteczność ich działania w publicznych służbach zatrudnienia. W sektorze publicznym efektywność powinna być głównym determinantem sposobu realizacji systemów IT. Praktyka wskazuje jednak, że już na etapie planowania systemów informatycznych nie uwzględnia się rzeczywistych potrzeb przyszłych użytkowników oraz nie prowadzi się rzetelnej analizy kosztów i korzyści ich wdrożenia.

Podtytuł Efektywność i skuteczność wdrażania systemów IT w administracji publicznej
Autor Tomasz Jeruzalski
Rok wydania 2009
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 208
53.00 37.10
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
37.1
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7556-180-7

 

Książka stanowi omówienie sposobu wdrażania systemów IT i skuteczność ich działania w publicznych służbach zatrudnienia.

W sektorze publicznym efektywność powinna być głównym determinantem sposobu realizacji systemów IT. Praktyka wskazuje  jednak, że już na etapie planowania systemów informatycznych nie uwzględnia się rzeczywistych potrzeb  przyszłych użytkowników oraz nie prowadzi się rzetelnej analizy kosztów i korzyści ich wdrożenia. 

Pierwsze zagadnienie związane jest z procesem tworzenia nowego systemu informatycznego. Przez odpowiednie zaprojektowanie systemu informa­tycznego można zwiększyć efektywność oraz skuteczność procesów biznesowych dzięki oprogramowaniu, które wspomaga urzędników w podejmo­waniu decyzji. 

Sposób realizacji systemów informatycznych w ramach projektów powinien uwzględniać projektowanie procesów biznesowych, które będą wspoma­gane przez oprogramowanie, powiązanie celów tworzonego oprogramowania z wyznaczoną strategią dla obszaru rynku pracy oraz ocenę efektywno­ści wykorzystanych nakładów i skuteczności osiągnięcia celów projektu w trakcie jego trwania oraz po jego zakończeniu.

Drugie zagadnienie dotyczy wpływu sposobu wykorzystania już istniejącego systemu informatycznego na efektywność realizacji procesów bizneso­wych publicznych służb zatrudnienia. Skoro oprogramowanie w urzędach pracy nie jest tak samo wykorzystywane przy wspomaganiu realizacji iden­tycznych działań, to różny może być tego wpływ na efektywność procesów.

Wprowadzenie 7

Rozdział 1
Specyfika instytucjonalna publicznych służb zatrudnienia 13
1.1. Instytucje rynku pracy 13
1.2. System publicznych służb zatrudnienia 14
1.3. Zmiany struktury organizacyjnej oraz systemu publicznych służb zatrudnienia w wyniku reformy administracyjnej 17
1.4. Stan i struktura zatrudnienia w publicznych służbach zatrudnienia 24
1.5. Źródła finansowania publicznych służb zatrudnienia 27

Rozdział 2
Systemy informatyczne w publicznych służbach zatrudnienia 39
2.1. Systemy informatyczne, projekty i programy rynku pracy w publicznych służbach zatrudnienia 39
2.2. ALSO - pierwszy projekt informatyczny w publicznych służbach zatrudnienia 59
2.3. SYRIUSZ jako program informatyzacji w publicznych służbach zatrudnienia 60
2.4. Uwarunkowania realizacji systemów informatycznych w publicznych służbach zatrudnienia 68

Rozdział 3
Efektywność oraz skuteczność procesów biznesowych w publicznych służbach zatrudnienia 99
3.1. Ewaluacja procesów, projektu informatycznego i programu rynku pracy 101
3.2. Charakterystyka podejścia procesowego i jego znaczenie dla efektywności oraz skuteczności działań publicznych służb zatrudnienia 115
3.3. Zarządzanie strategiczne projektem informatycznym i programem rynku pracy z wykorzystaniem Zrównoważonej Karty Wyników 126
3.4. Interpretacja wyników 143

Rozdział 4
Analiza efektywności realizacji procesów biznesowych w publicznych służbach zatrudnienia 147
4.1. Sposób przeprowadzenia analizy 147
4.2. Charakterystyka danych użytych w badaniu 149
4.3. Metoda analizy danych 158
4.4. Interpretacja wyników analizy wskaźników efektywności procesów biznesowych w zależności od sposobu wykorzystania systemu informatycz­nego 178
4.5. Wnioski 194

Zakończenie 197
Bibliografia 201

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku