• Finanse i polityka gospodarcza. Wybrane aspekty. Tom 43 - OUTLET

---Towar w stanie outletowym.--- Wartość merytoryczna kompletna. Przykładowe uszkodzenia towarów: porysowana, pogięta, rozerwana, lub brudna okładka. Nie podlega wymianie na towar pełnowartościowy! Liczba egzemplarzy ograniczona.!

Podtytuł Finanse i polityka gospodarcza. Wybrane aspekty
Autor Marcin Kalinowski, Michał Pronobis (red.)
Rok wydania 2016
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 202
39.00
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7556-864-6

KSIĄŻKA NOSI ŚLADY MAGAZYNOWANIA - OSTATNIE EGZEMPLARZE - STAN TECHNICZNY NIE PODLEGA REKLAMACJI

W ostatniej dekadzie w naukach ekonomicznych następuje istotne przeformułowanie i doprecyzowanie istniejących dotychczas paradygmatów. Rzeczywistość ekonomiczna zmusza do nowego spojrzenia zarówno na zależności występujące w całej gospodarce, jak i w poszczególnych jej segmentach. W tym kontekście zauważalna jest rosnąca rola finansów, w tym szczególnie rynków finansowych, w utrzymywaniu stabilności światowej gospodarki. Wydaje się zatem celowa ciągła i bieżąca analiza sytuacji w gospodarce światowej prowadząca do doskonalenia wiedzy z zakresu nauk ekonomicznych.

Celem niniejszej pracy zbiorowej jest próba oceny funkcjonowania wybranych elementów współczesnej rzeczywistości ekonomicznej, w szczególności w zakresie gospodarki, polityki ekonomicznej, finansów przedsiębiorstw oraz bankowości i rynków finansowych. Intencją autorów jest prezentacja wyników badań w tym obszarze, a co za tym idzie - lepsze rozpoznanie i zrozumienie zdarzeń dziejących się w sferze gospodarki i rynków finansowych.

Wprowadzenie 7


Część I. Gospodarka i polityka ekonomiczna

1. Niestandardowa polityka pieniężna w odpowiedzi na globalny kryzys finansowy na przykładzie amerykańskiego banku centralnego - problem rezerw nadwyżkowych - Hetmańczuk Adam 11
1.1. Polityka banków centralnych po wybuchu globalnego kryzysu finansowego 12
1.2. Polityka ultraniskich stóp procentowych 17
1.3. Problem zakumulowanych rezerw nadwyżkowych na kontach w amerykańskim banku centralnym 19
Streszczenie/Summary 28
Bibliografia 29

2. Kursowe uwarunkowania modelu niestandardowych instrumentów polityki pieniężnej Europejskiego Banku Centralnego - Tadeusz Miruszewski 31
2.1. Triada celów dla ekspansywnej polityki monetarnej w unii walutowej 32
2.2. Kursowy kanał transmisji w warunkach ekspansji monetarnej a płynność 34
Streszczenie/Summary 38
Bibliografia 39

3. Wpływ rozwoju gospodarczego na wzrost wydatków B+R i innowacji - Szczepaniak Krzysztof 41
3.1. Definicja, klasyfikacja i znaczenie innowacji 41
3.2. Wydatki na działalność badawczo-rozwojową 44
3.3. Powiązania pomiędzy wzrostem gospodarczym a innowacjami 44
3.4. Wydatki na badania i rozwój w Polsce na tle wybranych państw 45
3.5. Wzajemne oddziaływanie nakładów B+R i wzrostu gospodarczego 48
Streszczenie/Summary 51
Bibliografia 52

4. Forecasting Foreign Direct Investment Inflow in the Association of Southeast Asian Nations - Ziółkowski Krzysztof 55
4.1 Theoretical overview of FDI's 56
4.2. Methodology of research 58
4.3. Forecasting FDI in the Association of Southeast Asian Nations using Autoregressive Integrated Moving Average model 61
Summary/Streszczenie 65
Bibliography 66

5. Współczesne problemy inwestowania w infrastrukturę miejską - Dziworska Krystyna, Górczyńska Anna 69
5.1 Infrastruktura - wprowadzenie 70
5.2. Rozwój miasta zrównoważonego 74
Streszczenie/Summary 86
Bibliografia 87


Część II. Finanse przedsiębiorstw

6. Finansowanie innowacji w dużych przedsiębiorstwach - Turek Marian 91
6.1. Teoria finansowania innowacji 93
6.2. Finanse i innowacje w dużych przedsiębiorstwach 94
6.2.1. Ograniczenia finansowe i innowacje 94
6.2.2. Znaczenie finansowania innowacji przez banki 96
6.2.3. Koszty związane z byciem spółką publiczną: kwestie kariery kierowniczej i inne koszty przedstawicielstwa 97
6.2.4. Wewnętrzne rynki kapitałowe i umowy o pracę 99
6.2.5. Środowisko prawne i instytucjonalne oraz innowacje 101
Streszczenie/Summary 104
Bibliografia 105

7. Financial analysis as a risk management tool in smes - Kristofik Peter 107
7.1. Financial analysis as an important part of financial management 108
7.2. Financial risk management in SMEs 109
7.3. A bankruptcy model 110
Summary/Streszczenie 115
Bibliography 116

8. Współzależność składników bilansu w szpitalach w województwie kujawsko-pomorskim - Wyszkowska Zofia, Serwatka-Bober Sylwia 117
8.1. Szpital jako źródło informacji finansowych 118
8.2. Rachunkowość jako system informacyjny 118
8.3. Wyniki badań 121
Streszczenie/Summary 126
Bibliografia 127

9. Decyzje menedżerów dotyczące wyboru źródeł finansowania - aspekt behawioralny - Musialik Grażyna, Musialik Rafał 129
9.1. Źródła finansowania działalności przedsiębiorstwa 129
9.2. Decyzje dotyczące wyboru źródeł finansowania 130
9.3. Optymalizacja struktury kapitału - ujęcie teoretyczne 131
9.4. Czynniki wpływające na kształtowanie struktur kapitałowych 133
9.5. Skłonność do podejmowania ryzyka jako determinanta wyboru finansowania 134
9.6. Ocena dokonana przez praktyków 135
Streszczenie/Summary 137
Bibliografia 138

10. Wykorzystanie instrumentów rynku terminowego do optymalizacji dochodu w gospodarstwach rolnych - Brożek Anna 139
10.1. Odbiorcy produkcji rolniczej 139
10.2. Procesy integracyjne w rolnictwie 141
10.3. Strategia zarządzania płodami rolnymi w gospodarstwach indywidualnych 143
Streszczenie/Summary 149
Bibliografia 150


Część III. Bankowość i rynki finansowe

11. Bancassurance as a financial products consolidation in local government - Dylewski Marek 153
11.1. The risk in the management process in local government units 154
11.2. Analysis of the possibility of the consolidation of the banking service and insurance 157
Summary/Streszczenie 161
Bibliography 161

12. Poziom efektywności sektorów bankowych w wybranych krajach Europy przy zastosowaniu analizy wskaźnikowej danych ze sprawozdań finansowych - Kubiszewska Katarzyna 163
12.1. Problem efektywności w literaturze przedmiotu 163
12.2. Metodologia badań 165
12.3. Efektywność sektorów bankowych - wyniki badań 166
Streszczenie/Summary 172
Bibliografia 172

13. Strategia inwestowania kontrariańskiego a nadmierna reakcja inwestorów na warszawskim parkiecie - Dębniewska Marianna, Wojtowicz Karol 175
13.1. Efektywność informacyjna rynku 176
13.2. Efekt „przegrani - zwycięzcy" 178
13.3. Skuteczność strategii kontrariańskiej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 179
Streszczenie/Summary 186
Bibliografia 186

14. Polityka informowania w zakresie dywidendy - Horbaczewska Bożena, Próchniak Mariusz 189
14.1. Polityka dywidendy w literaturze 190
14.2. Polityka dywidendy w badanej grupie polskich spółek giełdowych 192
Streszczenie/Summary 200
Bibliografia 201

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku