• Giełdowe instrumenty pochodne

Podtytuł Giełdowe instrumenty pochodne
Autor Ewelina Wiśniewska
Rok wydania 2007
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 182
47.00
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-60089-59-0
Instrumenty pochodne służą zabezpieczaniu np. przedsiębiorstw, instytucji itp. przed skutkami ryzyka w ich działalności. Nieprzewidziane zmiany cen mogą nie tylko wpłynąć na wyniki finansowe przedsiębiorstw, ale nawet zaważyć na ich przetrwaniu. Bardzo ważne jest zatem, aby osoby, które zaj­mują się zawodowo biznesem posiadały przynajmniej podstawową wiedzę na ich temat.

Inwestorzy, którzy posiądą wiedzę na ich temat i nie obawiają się ryzyka, mogą je skutecznie wykorzystać do powiększenia posiadanego kapitału. Istru­menty te dostępne są już w Polsce. Aby zacząć inwestować na giełdzie, należy posiadać rachunek papierów wartościowych. Samo założenie rachun­ku inwestycyjnego jest niesłychanie proste. Wystarczy udać się do wybranego biura maklerskiego z dowodem tożsamości, podpisać umowę o świad­czenie usług brokerskich i - po wpłaceniu pieniędzy - można rozpocząć inwestowanie.

Dzięki tej książce poznasz podstawowe informacje o instrumentach pochodnych oraz sposoby ich wykorzystania. Publikację cechuje znaczna jasność prezentacji wielu ważnych - często skomplikowanych -zagadnień obejmujących problematykę instrumentów pochodnych. Przedstawione zostały w niej także najnowsze tendencje, ujawniające kierunki dalszego rozwoju tego segmentu rynku kapitałowego.

Wprowadzenie

Rozdział 1. Charakterystyka rynku terminowego oraz jego instrumentów
1.1. Geneza rynku transakcji terminowych
1.2. Rynek instrumentów pochodnych w strukturze rynku finansowego
1.3. Definicje instrumentów pochodnych
1.4. Rodzaje instrumentów pochodnych
1.4.1. Forward
1.4.2. Future
1.4.3. Opcja
1.4.4. Swap
1.4.5. Warrant
1.5. Klasyfikacja instrumentów pochodnych
1.6. Istota i główne motywy zawierania transakcji terminowych

Rozdział 2. Giełdowy rynek finansowych instrumentów pochodnych
2.1. Rozwój giełdowego rynku finansowych instrumentów pochodnych
2.2. Giełdowy i pozagiełdowy rynek instrumentów pochodnych
2.3. Uczestnicy giełdowego rynku finansowych instrumentów pochodnych
2.4. Metody zawierania giełdowych transakcji terminowych
2.5. Finansowe kontrakty futures na rynku giełdowym
2.5.1. Kontrakty futures na stopy procentowe
2.5.1.1. Kontrakty futures na instrumenty rynku kapitałowego
2.5.1.2. Kontrakty futures na instrumenty rynku pieniężnego
2.5.2. Walutowe kontrakty futures
2.5.3. Kontrakty futures na indeksy
2.5.4. Kontrakty futures na akcje
2.6. Funkcjonowanie giełdowego rynku opcji
2.7. Rodzaje finansowych opcji giełdowych
2.7.1. Opcje na akcje
2.7.2. Opcje na indeksy
2.7.3. Opcje walutowe
2.7.4. Opcje na stopy procentowe
2.7.5. Opcje wbudowane w hipoteczne papiery wartościowe
2.7.6. Opcje na kontrakty futures a kontrakty futures
2.8. Wycena opcji
2.8.1. Wartość wewnętrzna a wartość czasowa opcji

Rozdział 3. Rola instrumentów pochodnych w zarządzaniu ryzykiem
3.1. Ryzyko i jego rodzaje
3.2. Klasyfikacja ryzyka
3.3. Istota procesu zarządzania ryzykiem
3.4. Pomiar ryzyka
3.5. Istota i cel stosowania strategii inwestycyjnych
3.5.1. Hedging
3.5.2. Spekulacja
3.5.3. Arbitraż
3.6. Strategie inwestowania w instrumenty pochodne
3.6.1. Podstawowe pozycje w kontraktach futures
3.6.2. Podstawowe pozycje w opcjach
3.6.2.1. Strategie bez osłony przed ryzykiem
3.7. Złożone strategie opcyjne
3.7.1. Transakcje z osłoną przed ryzykiem
3.7.2. Strategie typu kombinacje i rozpiętości
3.8. Syntetyczne instrumenty złożone z opcji i kontraktów futures

Rozdział 4. Tendencje zmian światowego giełdowego rynku instrumentów pochodnych
4.1. Obecny stan światowego giełdowego rynku instrumentów pochodnych
4.2. Tendencje zmian światowego giełdowego rynku instrumentów pochodnych
4.3. Rozwój giełdowego rynku innowacyjnych instrumentów pochodnych
4.3.1. Rozwój rynku instrumentów pochodnych typu Exchange Traded Funds
4.3.2. Rozwój rynku pochodnych instrumentów pogodowych
4.4. Giełdowy rynek instrumentów pochodnych w Polsce
4.4.1. Instrumenty pochodne na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
4.4.2. Czynniki rozwoju rynku instrumentów pochodnych w Polsce
4.4.3. Rozwój giełdowego rynku instrumentów pochodnych w Polsce w kontekście integracji z europejskim rynkiem kapitałowym

Rozdział 5. Perspektywy rozwoju giełdowego rynku finansowych instrumentów pochodnych w Polsce
5.1. Wpływ zarządzania ryzykiem na wartość przedsiębiorstwa
5.1.1. Wyniki przeprowadzonych badań ankietowych przedsiębiorstw polskich
5.1.2. Rodzaje ryzyka działalności przedsiębiorstw
5.1.3. Rodzaje instrumentów pochodnych wykorzystywanych przez przedsiębiorstwa w Polsce
5.1.4. Instrumenty pochodne w działalności amerykańskich i niemieckich przedsiębiorstw
5.1.5. Motywy stosowania instrumentów pochodnych przez polskie przedsiębiorstwa
5.1.6. Motywy stosowania instrumentów pochodnych przez amerykańskie i niemieckie przedsiębiorstwa
5.1.7. Bariery stosowania instrumentów pochodnych przez polskie przedsiębiorstwa
5.1.8. Bariery stosowania instrumentów pochodnych przez amerykańskie i niemieckie przedsiębiorstwa
5.2. Rynek instrumentów pochodnych w świetle badań opinii społecznej
5.2.1. Giełda jako miejsce osiągania dochodów
5.2.2. Rezultaty inwestowania na giełdzie w opinii Polaków
5.2.3. Instrumenty finansowe służące zabezpieczeniu się przed stratami
5.2.4. Skojarzenia ze słowem instrument pochodny
5.2.5. Przyczyny braku inwestowania w instrumenty pochodne
2.5.6. Postawy Polaków wobec ryzyka
5.3. Pozostałe wybrane badania dotyczące rynku instrumentów pochodnych w Polsce

Zakończenie
Bibliografia

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku