• Holistyczna ocena bezpieczeństwa - aspekt współczesny. Tom 31

Publikacja reprezentuje nowoczesną formułę szerokiego spektrum postrzegania współczesnego bezpieczeństwa. W książce Autorzy omawiają bezpieczeństwo państwa i regionu w kontekście zagrożeń wewnętrznych oraz zewnętrznych. W publikacji są przedstawione w sposób syntetyczny czynniki wpływające na poziom bezpieczeństwa państwa z perspektywy Unii Europejskiej oraz poszczególnych podmiotów społeczności międzynarodowej, a także szeroki wachlarz interesujących poglądów dotyczących stabilności państwa w aspekcie prawa wewnętrznego oraz międzynarodowego. W publikacji są przedstawione także współczesne, niepokojące zjawiska związane z dostępem do zasobów naturalnych oraz zapewnieniem bezpieczeństwa energetycznego w horyzoncie perspektywicznym. Książka jest odpowiedzią intelektualną jej Autorów na wieloaspektowe zagrożenia występujące we współczesnym świecie oraz oczekiwania środowisk studentów, ekspertów i komentatorów zajmujących się szeroko rozumianym środowiskiem bezpieczeństwa wewnętrznego i m

Podtytuł Holistyczna ocena bezpieczeństwa - aspekt współczesny. Tom 31
Autor Michał Będźmirowski, Józef Zawadzki (red.)
Rok wydania 2014
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 333
24.00
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7556-674-1

Publikacja reprezentuje nowoczesną formułę szerokiego spektrum postrzegania współczesnego bezpieczeństwa.

W książce Autorzy omawiają bezpieczeństwo państwa i regionu w kontekście zagrożeń wewnętrznych oraz zewnętrznych. W publikacji są przedstawione w sposób syntetyczny czynniki wpływające na poziom bezpieczeństwa państwa z perspektywy Unii Europejskiej oraz poszczególnych podmiotów społeczności międzynarodowej, a także szeroki wachlarz interesujących poglądów dotyczących stabilności państwa w aspekcie prawa wewnętrznego oraz międzynarodowego.

W publikacji są przedstawione także współczesne, niepokojące zjawiska związane z dostępem do zasobów naturalnych oraz zapewnieniem bezpieczeństwa energetycznego w horyzoncie perspektywicznym.

Książka jest odpowiedzią intelektualną jej Autorów na wieloaspektowe zagrożenia występujące we współczesnym świecie oraz oczekiwania środowisk studentów, ekspertów i komentatorów zajmujących się szeroko rozumianym środowiskiem bezpieczeństwa wewnętrznego i międzynarodowego.
Prof. nadzw. dr hab. Józef Zawadzki

Wstęp 9

Część I

1. Terenowe organa administracji wojskowej w systemie bezpieczeństwa państwa. Historia, diagnoza, perspektywy. Aspekt analityczno-koncepcyjny - Edward Pałka 13
1.1. Rys historyczny polskiej administracji wojskowej 14
1.2. Aktualna formuła terenowych organów administracji wojskowej 18
1.3. Subiektywnie o wizji TOAW 20
Streszczenie/Summary 25
Bibliografia 26

2. Struktura zarządzania kryzysowego w administracji publicznej Rzeczypospolitej Polskiej na terenie powiatu - Michał Będźmirowski 27
2.1. Lokalne zarządzanie kryzysowe w Polsce 27
2.2. Bezpieczeństwo na terenie powiatu 29
2.3. Formalnoprawne regulacje funkcjonowania powiatu w systemie zarządzania kryzysowego 31
2.4. Organizacja i działanie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego 33
Streszczenie/Summary 40
Bibliografia 40

3. Rola administracji w ochronie infrastruktury krytycznej - Sylwia Jaśkiewicz-Kamińska 41
3.1. Ochrona infrastruktury krytycznej 41
3.2. Perspektywa unijna - europeizacja ochrony infrastruktury krytycznej 44
3.3. Perspektywa krajowa - decentralizacja administracji a ochrona infrastruktury krytycznej 47
Streszczenie/Summary 51
Bibliografia 52

4. Bezpieczeństwo Imprez Masowych - casus profilu uczestników imprez masowych a aspekt liczby i jakości służb porządkowych i informacyjnych - Józef Zawadzki 55
Streszczenie/Summary 65
Bibliografia 66

5. Bezpieczeństwo wewnętrzne kraju w kontekście zagrożeń ekologicznych Morza Bałtyckiego - Tadeusz Kasperek 67
5.1. Pojęcie i rodzaje bezpieczeństwa 67
5.2. Bezpieczeństwo ekologiczne 69
5.3. Charakterystyka Morza Bałtyckiego 70
5.3.1. Historia Morza Bałtyckiego 70
5.3.2. Batymetria 71
5.3.3. Fauna i flora 72
5.3.4. Morfometria 73
5.3.5. Hydrologia 74
5.3.6. Zasolenie 74
5.3.7. Zasoby naturalne 74
5.4. Zanieczyszczenia Morza Bałtyckiego 75
5.4.1. Substancje biogenne (biogeniczne) 77
5.4.2. Pierwiastki i związki toksyczne 78
5.4.3. Skażenia mikrobiologiczne 78
5.4.4. Substancje ropopochodne 79
5.4.5. Bojowe środki trujące, amunicja oraz wraki 79
5.4.6. Substancje promieniotwórcze 80
5.5. Przeciwdziałanie degradacji środowiska naturalnego morza 81
5.5.1. Akty prawne i organizacje proekologiczne 81
5.5.2. Edukacja proekologiczna 84
Streszczenie/Summary 85
Bibliografia 86

6. Administracja „przeciwpowodziowa" w województwie. Wnioski i postulaty po powodzi 2010 roku - Grzegorz Pietrek 87
6.1. Teoretyczne aspekty ochrony powodziowej 88
6.2. Charakterystyka powodzi w 2010 r. 91
6.3. Wybrane elementy systemu przeciwpowodziowego w województwie - administracja publiczna 97
6.3.1. Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej 97
6.3.2. Wojewódzkie Zarządy Melioracji i Urządzeń Wodnych 98
Streszczenie/Summary 102
Bibliografia 103

7. Czynniki wpływające na poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce - Andrzej Stanek 105
7.1. Skala problemu 106
7.2. Czynniki wpływające na bezpieczeństwo ruchu drogowego 108
7.3. Kierujący pojazdami jako sprawcy wypadków drogowych 109
7.4. Piesi sprawcami wypadków drogowych 111
7.5. Rowerzyści, motorowerzyści i motocykliści jako sprawcy wypadków drogowych 112
7.6. Warunki powstawania wypadków drogowych 114
7.7. Wpływ miejsca na powstawanie wypadków drogowych 116
7.8. Wypadki z powodu niesprawności pojazdu 120
Streszczenie/Sumary 121
Bibliografia 122

8. Procesy autoregulacji emocjonalnej funkcjonariuszy policji. Poziom kontroli emocjonalnej oraz odczuwanego stresu policjantów pionu kryminalnego i prewencyjnego - Ewa Magier-Łakomy, Maciej Żarnowski 123
8.1. Charakterystyka pracy w policji 124
8.1.1. Charakterystyka służby w pionie prewencji 124
8.1.2. Charakterystyka służby w pionie kryminalnym 125
8.2. Problem badawczy 126
8.3. Charakterystyka metody badawczej 128
8.4. Charakterystyka próby badawczej 129
8.5. Wyniki 130
8.5.1. Kontrola emocjonalna 130
8.5.2. Poziom odczuwalnego stresu 134
Streszczenie/Summary 136
Bibliografia 137

9. Antykolizyjne systemy bezpieczeństwa w transporcie lotniczym - Jakub Marszałkiewicz 139
9.1. Przykładowe urządzenia PCAS (Portale Collision Avoidance System) dla samolotów lekkich 140
9.2. Systemy TCAS/ACAS 143
9.3. Systemy ostrzegające o bliskości ziemi GPWS i TAWS 147
Streszenie/Summary 149
Bibliografia 150

10. Bezpieczeństwo narodowe jako zbiór wartości wewnętrznych państwa - Mirosław Karwan 151
10.1. Znaczenie bezpieczeństwa w rozwoju człowieka 152
10.2. Znaczenie bezpieczeństwa ekonomicznego państwa 155
10.3. Znaczenie bezpieczeństwa militarnego 155
10.4. Znaczenie bezpieczeństwa społecznego 158
10.5. Znaczenie bezpieczeństwa ekologicznego 159
10.6. Znaczenie bezpieczeństwa kulturowego 162
10.7. Znaczenie bezpieczeństwa informacyjnego 165
10.8. Terroryzm a bezpieczeństwo narodowe 167
10.9. Globalizacja a bezpieczeństwo narodowe 167
Streszczenie/Summary 170
Bibliografia 172

Część II

11. Unia Europejska i Federacja Rosyjska - gazowe partnerstwo do roku 2020 - Katarzyna Wardin 177
11.1. Założenia polityki energetycznej FR do roku 2030 w aspekcie eksportu gazu ziemnego 179
11.2. Założenia polityki energetycznej Unii Europejskiej w zakresie wykorzystania gazu i jego importu 182
11.3. Czynniki działające stabilizująco i destabilizująco w utrzymaniu pozycji lidera na dostawy gazu do UE przez FR 184
11.3.1. Czynniki stabilizujące 184
11.3.2. Czynniki destabilizujące zewnętrzne 186
11.3.3. Czynniki destabilizujące wewnętrzne 187
Streszczenie/Summary 189
Bibliografia 190

12. Bezpieczeństwo społeczne w dobie kryzysu gospodarki światowej - Marek Bednarz 191
12.1. Systemy emerytalno-rentowe 192
12.2. Reformy systemów opieki zdrowotnej 198
12.3. Świadczenia rodzinne 201
Streszczenie/Summary 204
Bibliografia 205

13. Marynarka Wojenna w strategii bezpieczeństwa - Dariusz Nawrot 207
Streszczenie/Summary 220
Bibliografia 221

14. Адаптация деятельности банковской системы Российской Федерации и её региональных подразделений к требованиям нормативов Всемирной торговой организации - Сербулов А.В., Енина Е.С. 223
Список использованных источников 232

15. Koncepcja Human Security - Zdzisław Brodecki, Aleksandra Brodecka 233
15.1. Od bezpieczeństwa państwa do bezpieczeństwa ludzi 233
15.2. Konieczność zrozumienia nowej koncepcji bezpieczeństwa 236
15.3. Paradoksy polityki bezpieczeństwa 239
15.4. W kierunku filozofii bezpieczeństwa 241
Streszczenie/Summary 242
Bibliografia 242

16. Terytorium jako podstawa współczesnego bezpieczeństwa i stabilności państwa w prawie międzynarodowym - Ewa Tamara Szuber-Bednarz 245
16.1. Terytorium a bezpieczeństwo - rozważania terminologiczne 246
16.2. Zmiany terytorialne a stabilność państwa w prawie międzynarodowym 253
Streszczenie/Abstract 255
Bibliografia 255

17. Komunikat z badań - Bezpieczna Szkoła - Małgorzata Kochańska 257
17.1. Przedmiot badań 257
17.1.1. Podmiot badań 257
17.1.2. Zakres badań 258
17.1.3. Metoda badań 258
17.2. Założenia 258
17.3. Wyniki 258
Streszczenie/Summary 267
Bibliografia 268

18. Konflikty o zasoby naturalne - ograniczone zasoby wody i związane z tym problemy - Ewa Polak 269
18.1. Poglądy na temat wyczerpywania się zasobów naturalnych 270
18.2. Przyczyny i konsekwencje deficytu zasobów naturalnych 271
18.3. Zasoby i dostępność wody pitnej 273
18.4. Konsekwencje deficytu wody - konflikty o wodę 275
18.5. Przyczyny „wodnych" konfliktów - studia przypadków 277
18.6. Inne konsekwencje niedoboru wody 282
18.7. Próby rozwiązania problemu 282
Streszczenie/Summary 283
Bibliografia 284

19. Oddziaływanie informacyjne a sterowanie zbiorowością - Bohdan Pac 287
19.1. Podstawowe pojęcia i terminologia 289
19.2. Koncepcje zarządzania relacjami ze zbiorowością, grupą społeczną lub jednostką 294
19.3. Wybrane metody sterowania i oddziaływania na organizacje i zbiorowości 297
19.4. Implementacja prezentowanych rozwiązań 301
Streszczenie/Summary 304
Bibliografia 305

20. Kwestie bezpieczeństwa w regionie Morza Bałtyckiego w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku - Miłosz Gac 307
20.1. Polityka odprężenia i negocjacji w stosunkach Wschód-Zachód 310
20.2. Wzrost napięć w stosunkach radziecko-amerykańskich i ich wpływ na region Morza Bałtyckiego 316
Streszczenie/Summary 320
Bibliografia 321

21. Samospalenia tybetańczyków - już terroryzm czy jeszcze nie? - Kornel Bielawski 323
Streszczenie/Summary 331
Bibliografia 332

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku