• Jak założyć i prowadzić działalność gospodarczą w Polsce i wybranych krajach europejskich (wyd. XI zmienione)

OSTATNI EGZEMPLARZ - WYDANIE ZASTĄPIONE NOWYM: https://cedewu.pl/Jak-zalozyc-i-prowadzic-dzialalnosc-gospodarcza-w-Polsce-i-wybranych-krajach-europejskich-wyd-XII-zmienione-i-uaktualnione-p3145

Podtytuł Jak założyć i prowadzić działalność gospodarczą w Polsce i wybranych krajach europejskich (wyd. XI zmienione)
Autor Przemysław Mućko, Aneta Sokół
Rok wydania 2021
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 224
45.00
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-8102-556-0

OSTATNI EGZEMPLARZ - WYDANIE ZASTĄPIONE NOWYM: https://cedewu.pl/Jak-zalozyc-i-prowadzic-dzialalnosc-gospodarcza-w-Polsce-i-wybranych-krajach-europejskich-wyd-XII-zmienione-i-uaktualnione-p3145

 

Niniejszy poradnik odgrywa rolę doradcy dla osób zainteresowanych założeniem i prowadzeniem działalności gospodarczej. Omówiono w nim krok po kroku wszystkie czynności, jakie należy wykonać, by prawidłowo przygotować dokumenty potrzebne do zarejestrowania firmy. Każdy etap rejestracji został przedstawiony zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem i obowiązującymi normami. Autorzy publikacji szczególną uwagę zwracają na zmiany w przepisach prawnych dotyczących ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, Kodeksu cywilnego, Kodeksu spółek handlowych oraz Kodeksu pracy. W poradniku odnaleźć można także wartościowe porady eksperta z dziedziny księgowości, który wyjaśnia zarówno najważniejsze kwestie z zakresu rozliczeń z urzędem skarbowym, jak i ZUS.

Ponadto książka zawiera odpowiedzi na m.in. następujące pytania:
• Jaki rodzaj działalności wybrać, by nowo tworzona firma w przyszłości mogła przynosić korzyści?
• Jakie czynności należy wykonać, by założyć własną firmę i gdzie poszukiwać ważnych informacji?
• Do jakich instytucji należy się zwrócić, jakie druki i jak należy wypełnić, by zarejestrować firmę?
• Jakie terminy obowiązują przyszłego przedsiębiorcę, który zakłada działalność gospodarczą?
• Jakie przepisy prawne obowiązują przyszłego przedsiębiorcę, gdzie je znaleźć, a następnie jak je zastosować?
• Jaką formę opodatkowania najlepiej wybrać, gdy uruchamiamy działalność gospodarczą?
• Jak wypełniać dokumenty księgowe, by ustrzec się kar w urzędzie skarbowym?
• Na jakich warunkach zatrudniać pracownika, jakie są jego prawa, a jakie Twoje - jako pracodawcy - obowiązki?
• Jak rozliczać się z ZUS-em - kto i kiedy?
• Co lepiej wybrać w ramach finansowania działalności: kredyt czy leasing?
• Jak sporządzić biznesplan i jakich błędów uniknąć przy planowaniu przedsięwzięć?
• W jaki sposób można prowadzić działalność przez Internet?
• Kiedy do prowadzenia przedsiębiorstwa potrzebna jest koncesja, licencja bądź zezwolenie?

Wprowadzenie 11

Rozdział 1. Rozpoczęcie działalności gospodarczej (Aneta Sokół) 13
1.1. Działalność gospodarcza i przedsiębiorca 13
1.2. Małe i średnie przedsiębiorstwa 14
1.3. Pomysł na działalność gospodarczą 17
1.4. Pozycja jednostki gospodarczej na rynku - popyt i podaż 18
1.5. Lokalizacja i obszar działania 19
1.6. Analiza otoczenia przedsiębiorstwa 21
1.7. Rola Internetu w rozwoju przedsiębiorstwa 23

Rozdział 2. Formy prawne prowadzonej działalności gospodarczej (Aneta Sokół) 27
2.1. Wybór formy prawnej działalności gospodarczej 27
2.2. Formy prawno-organizacyjne działalności gospodarczej 28
2.2.1. Jednoosobowa działalność gospodarcza prowadzona przez osoby fizyczne 29
2.2.2. Spółka cywilna 30
2.2.3. Spółki prawa handlowego 33
2.2.3.1. Spółka jawna 33
2.2.3.2. Spółka partnerska 35
2.2.3.3. Spółka komandytowa 38
2.2.3.4. Spółka komandytowo-akcyjna 39
2.2.3.5. Spółka z o.o. 41
2.2.3.6. Spółka akcyjna 46

Rozdział 3. Paneuropejskie formy przedsiębiorstw (Aneta Sokół) 53
3.1. Spółdzielnia Europejska 53
3.2. Europejska Spółka Akcyjna 56
3.3. Europejska Spółka Prywatna 59
3.4. Europejskie Zgrupowanie Interesów Gospodarczych 60

Rozdział 4. Procedura zakładania firmy (Aneta Sokół) 63
4.1. Rejestracja spółki prawa handlowego 63
4.1.1. Notariusz 64
4.1.2. Krajowy Rejestr Sądowy 64
4.1.3. Urząd Statystyczny - nadanie numeru REGON 69
4.1.4. Wybór formy opodatkowania i nadanie numeru NIP - Urząd Skarbowy 69
4.1.5. Zgłoszenie obowiązku ubezpieczenia - ZUS 71
4.1.6. Wyrobienie pieczątki firmy 73
4.1.7. Założenie konta bankowego - bank 73
4.1.8. Państwowa Inspekcja Pracy - PIP 74
4.1.9. Państwowa Inspekcja Sanitarna - SANEPID 75
4.2. Jednoosobowa działalność gospodarcza i spółka cywilna 77

Rozdział 5. Stan i kierunki rozwoju wybranych elektronicznych ułatwień zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce (Aneta Sokół) 81
5.1. Wybrane elektroniczne ułatwienia zakładania działalności gospodarczej 83
5.2. Wybrane elektroniczne ułatwienia prowadzenia działalności gospodarczej 84
5.2.1. Możliwości i perspektywy rozwoju rozliczeń z e-administracją państwową 85
5.2.2. Elektroniczne nawiązywanie współpracy i prowadzenie rozliczeń z klientami, kontrahentami i dostawcami 86
5.2.3. Wykorzystanie narzędzi gospodarki elektronicznej do prowadzenia działalności gospodarczej 87

Rozdział 6. Formy opodatkowania małej firmy w Polsce (Przemysław Mućko) 91
6.1. Karta podatkowa 92
6.1.1. Zakres przedmiotowy stosowania karty podatkowej 92
6.1.2. Warunki zastosowania opodatkowania w formie karty podatkowej 93
6.1.3. Stawki podatku 94
6.1.4. Obowiązki podatników na karcie 96
6.2. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych 96
6.2.1. Zakres stosowania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych 96
6.2.2. Stawki podatku 99
6.3. Ogólne zasady opodatkowania 103
6.3.1. Zakres opodatkowania 103
6.3.2. Przychody z działalności gospodarczej 104
6.3.3. Koszty uzyskania przychodu 106
6.3.4. Towary 111
6.3.5. Ustalanie należnego podatku 112
6.3.6. Obowiązki podatników 112
6.4. Szczególne sytuacje - podatek liniowy i uproszczenia w zaliczkach 113
6.4.1. Podatek liniowy 113
6.4.2. Zaliczki kwartalne 114
6.4.3. Uproszczona forma rozliczeń miesięcznych 115

Rozdział 7. Ewidencje podatkowe polskich małych przedsiębiorstw (Przemysław Mućko) 117
7.1. Ewidencja przychodów u podatników opodatkowanych ryczałtem 117
7.1.1. Podstawa zapisu w ewidencji przychodów 117
7.1.2. Zasady ewidencji przychodów 118
7.2. Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów 120
7.2.1. Ogólne zasady prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów 120
7.2.2. Poprawianie błędów w księdze 121
7.2.3. Układ księgi przychodów i rozchodów 122
7.2.4. Zasady ewidencji przychodów 122
7.2.5. Zasady ewidencji kosztów 124
7.3. Ewidencja majątku małego przedsiębiorcy 126
7.3.1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne 126
7.3.2. Wykaz środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych 128
7.3.3. Ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych 129
7.3.4. Ewidencja wyposażenia 130
7.4. Samochód w firmie 130
7.4.1. Samochód jako środek trwały 131
7.4.2. Samochód właściciela wykorzystywany w działalności gospodarczej 132
7.4.3. Samochód pracownika wykorzystywany do celów służbowych 132
7.5. Wypełnianie dokumentów księgowych 133
7.6. Spis z natury 137

Rozdział 8. Zatrudnienie pracowników - prawne formy zatrudnienia (Aneta Sokół) 139
8.1. Umowa o pracę 139
8.2. Umowy cywilnoprawne 141
8.2.1. Umowa zlecenie 141
8.2.2. Umowa o dzieło 144
8.2.3. Umowa agencyjna 146
8.2.4. Kontrakt menedżerski 149
8.3. Pozostałe wybrane formy pracy 151
8.3.1. Praca nakładcza 151
8.3.2. Praca tymczasowa 153
8.3.3. Telepraca 154
8.3.4. Praca na wezwanie 158

Rozdział 9. Rozliczenia z zakładem ubezpieczeń społecznych (Przemysław Mućko) 159
9.1. Zasady ogólne 159
9.2. Składki na ubezpieczenie społeczne 162
9.3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne i Fundusz Pracy 164
9.4. Formularze ZUS 165

Rozdział 10. Wybrane formy finansowania działalności gospodarczej (Aneta Sokół) 169
10.1. Źródła finansowania działalności przedsiębiorstw 169
10.2. Kredyt - jak z niego skorzystać? 172
10.3. Leasing - wady i zalety 177
10.4. Factoring jako źródło dodatkowej wartości dodanej dla przedsiębiorstwa 179
10.5. Franchising jako strategia rozwoju nowych rynków zbytu przedsiębiorstw 182

Rozdział 11
Biznesplan - jak go przygotować? (Aneta Sokół, Przemysław Mućko) 187
11.1. Definicja biznesplanu 187
11.2. Cele biznesplanu 189
11.3. Odbiorcy biznesplanu 190
11.4. Rodzaje biznesplanów 191
11.5. Korzyści wynikające ze sporządzenia biznesplanu 192
11.6. Błędy popełniane w trakcie sporządzania biznesplanu 192
11.7. Elementy biznesplanu 194

Rozdział 12
Procedura zakładania działalności gospodarczej w wybranych krajach europejskich (Aneta Sokół, Przemysław Mućko) 207
12.1. Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w Wielkiej Brytanii 207
12.1.1. Formy prawne działalności gospodarczej w Wielkiej Brytanii 207
12.1.2. Procedury związane z rozpoczęciem działalności gospodarczej 210
12.1.3. Opodatkowanie działalności gospodarczej w Wielkiej Brytanii 211
12.2. Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w Republice Irlandii 213
12.2.1. Formy prawne działalności gospodarczej w Irlandii 213
12.2.2. Procedury związane z rozpoczęciem działalności gospodarczej 213
12.3. Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w Niemczech 215
12.3.1. Formy prawne działalności gospodarczej w Niemczech 215
12.3.2. Procedury związane z rozpoczęciem działalności gospodarczej 215

Bibliografia 219

Prof. zw. dr hab. Juliusz Engelhardt

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku