• Jak założyć i prowadzić własną firmę. Praktyczny poradnik z przykładami (wyd. XI zmienione)

Poradnik „Jak założyć i prowadzić własną firmę" (stan prawny na 1 stycznia 2020 r.) pełni rolę doradcy dla osób zainteresowanych uruchomieniem działalności gospodarczej, a następnie jej prowadzeniem. Omówiono w nim krok po kroku wszystkie czynności, jakie należy wykonać by prawidłowo przygotować dokumenty potrzebne do rejestracji firmy. Każdy etap procedury rejestracyjnej został zaprezentowany zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem i obowiązującymi normami. Autorzy publikacji szczególną uwagę poświęcili zmianom w zakresie prawa dotyczącego Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, Kodeksu cywilnego, Kodeksu spółek handlowych, Kodeksu pracy. W poradniku odnaleźć można także wartościowe porady eksperta z dziedziny księgowości, który wyjaśnia najważniejsze kwestie z zakresu rozliczeń zarówno z urzędem skarbowym, jak i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. W poradniku można odnaleźć odpowiedzi m.in. na następujące pytania: • Jaki rodzaj działalności wybrać, by nowo tworzona firma w przyszłości przynosiła zyski, a nie straty? • Jakie czynności należy wykonać, by założyć własną firmę oraz gdzie poszukiwać ważnych informacji? • Jakie druki i jak należy je wypełnić by dokonać rejestracji firmy? • Jakie terminy obowiązują przyszłego przedsiębiorcę, który zakłada działalność gospodarczą? • Do jakich instytucji należy się zwrócić, aby uruchomić własną firmę? • Jakie normy prawne obowiązują przyszłego przedsiębiorcę? • Jak i gdzie odnaleźć przepisy prawa, a następnie jak je zastosować? • Jaką formę opodatkowania najlepiej wybrać, gdy uruchamiamy działalność gospodarczą? • Czego należy unikać i jak wypełnić dokumenty księgowe, by ustrzec się kar w urzędzie skarbowym? • Na jakich warunkach zatrudniać pracownika, jakie są jego prawa, a jakie obowiązki pracodawcy? • Kto, jak i kiedy powinien rozliczać się z ZUS-em? • Co lepiej wybrać - kredyt czy leasing w ramach finansowania działalności?

Podtytuł Jak założyć i prowadzić własną firmę. Praktyczny poradnik z przykładami (wyd. XI zmienione)
Autor Przemysław Mućko, Aneta Sokół
Rok wydania 2021
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 172
Brak towaru
40.00 27.20
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
26
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-8102-530-0
Poradnik „Jak założyć i prowadzić własną firmę" (stan prawny na 1 stycznia 2020 r.) pełni rolę doradcy dla osób zainteresowanych uruchomieniem działalności gospodarczej, a następnie jej prowadzeniem. Omówiono w nim krok po kroku wszystkie czynności, jakie należy wykonać by prawidłowo przygotować dokumenty potrzebne do rejestracji firmy. Każdy etap procedury rejestracyjnej został zaprezentowany zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem i obowiązującymi normami. Autorzy publikacji szczególną uwagę poświęcili zmianom w zakresie prawa dotyczącego Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, Kodeksu cywilnego, Kodeksu spółek handlowych, Kodeksu pracy. W poradniku odnaleźć można także wartościowe porady eksperta z dziedziny księgowości, który wyjaśnia najważniejsze kwestie z zakresu rozliczeń zarówno z urzędem skarbowym, jak i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

W poradniku można odnaleźć odpowiedzi m.in. na następujące pytania:
• Jaki rodzaj działalności wybrać, by nowo tworzona firma w przyszłości przynosiła zyski, a nie straty?
• Jakie czynności należy wykonać, by założyć własną firmę oraz gdzie poszukiwać ważnych informacji?
• Jakie druki i jak należy je wypełnić by dokonać rejestracji firmy?
• Jakie terminy obowiązują przyszłego przedsiębiorcę, który zakłada działalność gospodarczą?
• Do jakich instytucji należy się zwrócić, aby uruchomić własną firmę?
• Jakie normy prawne obowiązują przyszłego przedsiębiorcę?
• Jak i gdzie odnaleźć przepisy prawa, a następnie jak je zastosować?
• Jaką formę opodatkowania najlepiej wybrać, gdy uruchamiamy działalność gospodarczą?
• Czego należy unikać i jak wypełnić dokumenty księgowe, by ustrzec się kar w urzędzie skarbowym?
• Na jakich warunkach zatrudniać pracownika, jakie są jego prawa, a jakie obowiązki pracodawcy?
• Kto, jak i kiedy powinien rozliczać się z ZUS-em?
• Co lepiej wybrać - kredyt czy leasing w ramach finansowania działalności?

Wprowadzenie 9

Rozdział 1. Rozpoczęcie działalności gospodarczej (Aneta Sokół) 11
1.1. Działalność gospodarcza i przedsiębiorca 11
1.2. Małe i średnie przedsiębiorstwa 12
1.3. Pomysł na działalność gospodarczą 16
1.4. Pozycja jednostki gospodarczej na rynku - popyt i podaż 17
1.5. Lokalizacja i obszar działania 18
1.6. Analiza otoczenia przedsiębiorstwa 20
1.7. Rola Internetu w rozwoju przedsiębiorstwa 22

Rozdział 2. Formy prawne prowadzonej działalności gospodarczej (Aneta Sokół) 27
2.1. Wybór formy prawnej działalności gospodarczej 27
2.2. Formy prawno-organizacyjne działalności gospodarczej 28
2.2.1. Jednoosobowa działalność gospodarcza prowadzona przez osoby fizyczne 29
2.2.2. Spółka cywilna 30
2.2.3. Spółki prawa handlowego 33
2.2.3.1. Spółka jawna 33
2.2.3.2. Spółka partnerska 35
2.2.3.3. Spółka komandytowa 37
2.2.3.4. Spółka komandytowo-akcyjna 39
2.2.3.5. Spółka z o.o. 40
2.2.3.6. Spółka akcyjna 43
2.2.4. Paneuropejskie formy przedsiębiorstw 47
2.2.4.1. Spółdzielnia europejska 48
2.2.4.2. Europejska spółka akcyjna 49
2.2.4.3. Europejska spółka prywatna 50
2.2.4.4. Europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych 51

Rozdział 3. Procedura zakładania firmy (Aneta Sokół) 53
3.1. Rejestracja Spółki Kodeksu Handlowego 53
3.1.1. Notariusz 54
3.1.2. Krajowy Rejestr Sądowy 54
3.1.3. Urząd Statystyczny - nadanie numeru REGON - co to jest? 58
3.1.4. Wybór formy opodatkowania i nadanie numeru NIP - Urząd Skarbowy 59
3.1.5. Zgłoszenie obowiązku ubezpieczenia - ZUS 61
3.1.6. Wyrobienie pieczątki firmy 62
3.1.7. Założenie konta bankowego - Bank 62
3.1.8. Państwowa Inspekcja Pracy - PIP 63
3.1.9. Państwowa Inspekcja Sanitarna - SANEPID 65
3.2. Jednoosobowa działalność gospodarcza i spółka cywilna 66

Rozdział 4. Formy opodatkowania małej firmy (Przemysław Mućko) 71
4.1. Karta podatkowa 72
4.1.1. Zakres przedmiotowy stosowania karty podatkowej 72
4.1.2. Warunki zastosowania opodatkowania w formie karty podatkowej 73
4.1.3. Stawki podatku 74
4.1.4. Obowiązki podatników na karcie 76
4.2. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych 76
4.2.1. Zakres stosowania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych 76
4.2.2. Stawki podatku 78
4.2.3. Obowiązki podatnika zryczałtowanego podatku od przychodów ewidencjonowanych 81
4.3. Ogólne zasady opodatkowania 82
4.3.1. Zakres opodatkowania 82
4.3.2. Przychody z działalności gospodarczej 83
4.3.3. Koszty uzyskania przychodu 85
4.3.4. Towary 90
4.3.5. Ustalanie należnego podatku 91
4.3.6. Obowiązki podatników 92
4.4. Szczególne sytuacje: podatek liniowy i uproszczenia w zaliczkach 92
4.4.1. Podatek liniowy 92
4.4.2. Zaliczki kwartalne 93
4.4.3. Uproszczona forma rozliczeń miesięcznych 94

Rozdział 5. Ewidencje niezbędne do rozliczeń z fiskusem (Przemysław Mućko) 97
5.1. Ewidencja przychodów dla opodatkowanych ryczałtem 97
5.1.1. Podstawa zapisu w ewidencji przychodów 97
5.1.2. Zasady ewidencji przychodów 98
5.2. Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów 100
5.2.1. Ogólne zasady prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów 100
5.2.2. Poprawianie błędów w księdze 101
5.2.3. Układ księgi przychodów i rozchodów 102
5.2.4. Zasady ewidencji przychodów 102
5.2.5. Zasady ewidencji kosztów 104
5.3. Ewidencja majątku małego przedsiębiorcy 106
5.3.1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne 106
5.3.2. Wykaz środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych 108
5.3.3. Ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 109
5.4. Samochód w firmie 110
5.4.1. Samochód jako środek trwały 111
5.4.2. Samochód właściciela wykorzystywany w działalności gospodarczej 112
5.4.3. Samochód pracownika wykorzystywany do celów służbowych 112
5.5. Wypełnianie dokumentów księgowych 113
5.6. Spis z natury 117

Rozdział 6. Zatrudnienie pracowników - prawne formy zatrudnienia (Aneta Sokół) 119
6.1. Umowa o pracę 119
6.2. Umowy cywilnoprawne 121
6.2.1. Umowa zlecenie 121
6.2.2. Umowa o dzieło 124
6.2.3. Umowa agencyjna 126
6.2.4. Kontrakt menedżerski 129
6.3. Pozostałe wybrane formy pracy 131
6.3.1. Praca nakładcza 131
6.3.2. Praca tymczasowa 132
6.3.3. Telepraca 134
6.3.4. Praca na wezwanie 138

Rozdział 7. Rozliczenia z zakładem ubezpieczeń społecznych (Przemysław Mućko) 139
7.1. Zasady ogólne 139
7.2. Składki na ubezpieczenie społeczne 142
7.3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne i Fundusz Pracy 145
7.4. Formularze ZUS 145

Rozdział 8. Wybrane formy finansowania działalności gospodarczej (Aneta Sokół) 149
8.1. Źródła finansowania działalności przedsiębiorstw 149
8.2. Kredyt - jak z niego skorzystać? 154
8.3. Leasing - wady i zalety 158
8.4. Factoring jako źródło dodatkowej wartości dodanej dla przedsiębiorstwa 160
8.5. Franchising jako strategia rozwoju nowych rynków zbytu przedsiębiorstw 164

Bibliografia 169

Prof. zw. dr hab. Juliusz Engelhardt

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku