• Katalaktyka instytucji finansowych rynku emerytalnego w Polsce w perspektywie efektywności inwestowania

Podtytuł Katalaktyka instytucji finansowych rynku emerytalnego w Polsce w perspektywie efektywności inwestowania
Autor Jarosław Poteraj
Rok wydania 2010
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 324
53.00 38.69
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
37.1
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7556-252-1
Katalaktyka to teoria wymiany. Książek o katalaktyce, a na pewno z katalaktyką w tytule, jak dotąd, nie publikowano. To banalne stwierdzenie jest chyba najważniejszym powodem do tego, żeby zająć się katalaktyką, dziedziną wiedzy nieznaną albo co najmniej, z perspektywy używania właściwego na­zewnictwa, zapomnianą. Powszechnie za twórcę pojęcia uważa się Whatley'a i jego pracę z roku 1831, w której określił katalaktykę jako naukę o wymia­nie. Literatura, dotycząca katalaktyki w języku polskim, jest ograniczona do tłumaczeń dwóch książek autorów, wywodzących się ze szkoły austriackiej w ekonomii - von Misesa i von Hayeka. Niewiele szerszy jest katalog pozycji literaturowych w języku angielskim, podejmujących w naukach ekonomicz­nych wątek katalaktyki.W pracy udało się zaprezentować dorobek literaturowy dotyczący katalaktyki, jak również zaproponować autorskie rozwinięcie zakresu zainteresowa­nia katalaktyki, jako samodzielnej dziedziny naukowej w ramach nauk ekonomicznych. Omówiono podstawowe pojęcia związane z funkcjonowaniem ka­talaktyki, zaproponowano autorską propozycję nowego podziału nauk ekonomicznych na ekonomikę, merkatologię i katalaktykę, doprecyzowano zakres pojęciowy odnoszący się do katalaktyki, odróżniając naukę katalaktyki, będącą domeną katalaktyków, od obszaru aktywności gospodarczej człowieka zajmującego się wymianą, nazwanego katalaksją, a zagospodarowywanego przez praktyków katalaktyki, czyli katali. Przedstawiono także określenie stosunku katalaktyki do podstawowych paradygmatów obecnych w naukach ekonomicznych oraz zasadniczych kategorii zasobowych. Dokonano wreszcie autorskiej próby klasyfikacji katalaktyki jako dyscypliny naukowej na subdyscypliny naukowe, nazwane katalaktyką handlową, finansową i pu­bliczną. Na koniec rozważań teoretycznych omówiono odniesienia katalaktyki do instytucji finansowych, wskazując na szczególne w nich miejsce w ostatnich latach instytucji finansowych rynku emerytalnego.Cześć empiryczna pracy stanowi merytorycznie uzasadnione i twórcze wykorzystanie arsenału poznawczego katalaktyki do opracowania dynamiki pol­skiego rynku emerytalnego, funkcjonującego od przełomu lat 1998/1999, w perspektywie efektywności inwestowania. Autor odkrywa przed czytelni­kiem nieznany szerzej świat inwestowania w powszechne towarzystwa emerytalne, jako instytucje zarobkowo zarządzające w Polsce otwartymi fun­duszami emerytalnymi. Podjęta w pracy próba modelowania ekonometrycznego została wzbogacona weryfikacją trzech niebanalnych hipotez, dotyczą­cych optymalnych nakładów inwestycyjnych, najlepszego czasu wchodzenia z inwestycją na rynek emerytalny i zróżnicowania skuteczności inwesty­cji pierwotnych i wtórnych. Dogłębna analiza prowadzi do sformułowania kilkunastu syntetycznych wniosków o uwarunkowaniach skutecznego inwe­stowania na rynku emerytalnym w Polsce.

Zagadnienia wstępne 7


Rozdział 1
Problematyka pracy w świetle literatury 29
1.1. Katalaktyka ? pojęcie i istota 29
1.2. Instytucje finansowe ? aspekty teoretyczne i prawne 33
1.3. Rynek emerytalny ? kreacja i działanie 45
1.4. Efektywność inwestowania ? zagadnienia metodologiczne 54


Rozdział 2
Katalaktyka ? podstawy teoretyczne 83
2.1. Katalaktyka w naukach ekonomicznych 83
2.2. Katalaktyka handlowa 101
2.3. Katalaktyka finansowa 103
2.4. Katalaktyka publiczna 104Rozdział 3
Katalaktyka a inwestowanie w instytucje finansowe
rynku emerytalnego w Polsce 111
3.1. Instytucje finansowe w perspektywie katalaktyki 111
3.2. Katalaktyka finansowa instytucji finansowych rynku emerytalnego 118
3.3. Powszechne towarzystwa emerytalne jako instytucje finansowe
rynku emerytalnego w Polsce w optyce prawnej 122
3.4. Powstawanie rynku emerytalnego w Polsce 126


Rozdział 4
Efektywność inwestowania w instytucje finansowe rynku emerytalnego 141
4.1. Czynniki wpływające na efektywność inwestowania
w powszechne towarzystwa emerytalne 141
4.2. Nakłady inwestycyjne 147
4.3. Efekty poczynionych inwestycji 159
4.4. Próba modelowego sposobu pomiaru efektywności inwestowania
w powszechne towarzystwa emerytalne ? model ?E? 177
4.5. Weryfikacja hipotez badawczych 190


Podsumowanie i wnioski 217Załączniki 233
Załącznik nr 1. Rozwój historyczny koncepcji emerytalnych na świecie 233
Załącznik nr 2. Współczesne rozwiązania emerytalne na świecie 237
Załącznik nr 3. Ewolucja polskiego systemu emerytalnego 243
Załącznik nr 4. Przegląd definicji pojęcia ?inwestycja?
w literaturze przedmiotu 253
Załącznik nr 5. Analiza zmian prawnych i aktów wykonawczych do ustawy
o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych 255
Załącznik nr 6. Zestawienie zmian zaangażowania poszczególnych
inwestorów na rynku powszechnych towarzystw emerytalnych
w Polsce w latach 1999-2008 260
Załącznik nr 7. Wykaz inwestycji pierwotnych na rynku emerytalnym
w Polsce w latach 1998-2008 265
Ząłcznik nr 8. Zestawienie transakcji przejęć akcji, znajdujących się dotąd
w posiadaniu innych inwestorów w ramach tego samego PTE 269
Załącznik nr 9. Zestawienie transakcji przejęcia akcji przez nowych
inwestorów od dotychczasowych ich posiadaczy 270Aneks 283Bibliografia 299

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku