• Kierunki racjonalizacji systemów i procesów logistycznych. Tom 15

Podtytuł Kierunki racjonalizacji systemów i procesów logistycznych. Tom 15
Autor Ryszard Miler, Adam Mytlewski, Bohdan Pac (red.)
Rok wydania 2012
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 268
24.00
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7556-495-2

Rozwój gospodarczy, rentowność przedsięwzięć biznesowych, tworzenie wartości dodanej oraz budowanie konkurencyjności wymaga od współcze­snych podmiotów gospodarczych redukowania kosztów, zainwestowanego kapitału oraz doskonalenia poziomu obsługi klienta. Takie podejście jest nie­rozłącznie związane z wdrażaniem różnych koncepcji oraz stosowaniem szerokiej gamy metod i sposobów obsługi logistycznej. Stosowane rozwiąza­nia znajdują swoje miejsce zarówno w sferze produkcyjnej, handlowej, usługowej, a także poza biznesem. Niemniej podstawowe cele, które logistyka stawia przed sobą w tych obszarach działalności są podobne.
Podstawowe funkcje logistyki, czyli funkcja obsługowa i integracyjna wymagają sprawnej organizacji i doskonale zaplanowanego działania oraz odpo­wiedniej kontroli wszystkich systemów logistycznych.
Jednym z zamierzeń autorów niniejszej publikacji było kompleksowe i przekrojowe ujęcie znaczenia wsparcia logistycznego, poczynając od zagadnień na szczeblu strategicznym, poprzez stosowane rozwiązania w zakresie różnych koncepcji tego wsparcia, na technice i technologii kończąc.
Należy pamiętać, iż na współczesną logistykę należy patrzeć przez pryzmat jej funkcjonowania wspólnie z takimi rodzajami działalności biznesowej, jak marketing, sprzedaż czy produkcja. Od dobrego logistyka oczekuje się więc dużej wiedzy interdyscyplinarnej.

Wprowadzenie 9
Część I

Pierwiastki doktryny racjonalizacji w transporcie i logistyce
1. The Main Thesis on Economic, Social and Cultural Impactm of a Well Thought Fully Integrated Transport System - Jonathan Breslin 13

1.1. Intelligent management solutions for transport 13

1.2. Funding for studies 14

1.3. Thinking the unthinkable 14
2. Security and Safety Aspects of the Maritime Logistics Chain of Supply - Ryszard K. Miler 17

2.1. Introduction to the maritime logistics chain of supply 17

2.2. The real threat to the maritime logistics chains of supply 18

2.3. Security measures 20

2.4. Safety measures 21

2.5. Maritime security operations (MSO) as an international and inter-agency response to the maritime threat 24

Summary/Streszczenie 26

Bibliografia 28
3. Symetria systemów jako warunek sprawnego działania w logistyce - Andrzej Letkiewicz 29

3.1. Podejście systemowe w funkcjonowaniu 29

3.2. Systemy logistyczne 32

3.3. Symetria w funkcjonowaniu 34

Streszczenie/Summary 37

Bibliografia 39
4. Kompetencyjne uwarunkowania skuteczności działań logistycznych - Joanna Fryca, Beata Majecka 41

4.1. Skuteczność działań logistycznych 42

4.2. Kluczowe kompetencje organizacji i ich cechy 46

4.3. Kompetencje istotne dla sprawności działań logistycznych 50

Streszczenie/Summary 53

Bibliografia 54
5. Optymalizacja procesów logistycznych - od standaryzacji przez zwinność do organizacyjnego uczenia się - Wojciech Cieśliński, Andrzej Bujak, Anna Orzeł, Alicja Gębczyńska, Katarzyna Puszko-Machowczyk 57

5.1. Systemy wspomagające procesy logistyczne 60

5.2. Modele Agile - czyli wdrażanie elastycznych mechanizmów organizacji procesów logistycznych 61

5.3. Model organizacyjnego uczenia się 62

5.4. Optymalizacja procesów logistycznych w sektorze TSL 67

Streszczenie/Summary 72

Bibliografia 73
6. Detrminanty jakości współczesnych usług logistycznych - Dorota Książkiewicz 75

6.1. Jakość jako czynnik konkurencyjności 76

6.2. Jakość w strategiach przedsiębiorstw logistycznych 78

6.3. Wnioski z badania 80

Streszczenie/Summary 81

Bibliografia 82
Część II

Organizacyjne formy racjonalizacji działań logistycznych
7. Konfiguracja łańcuchów logistycznych w międzynarodowych militarnych i kryzysowych operacjach na morzu - Bohdan Pac, Dariusz Rębiś 87

7.1. Koncepcja zabezpieczenia logistycznego w operacjach międzynarodowych 88

7.2. Optymalizacja procesów zabezpieczenia logistycznego w ramach rozwiązań wielonarodowych 91

7.3. Koncepcja zabezpieczenia logistycznego prowadzenia operacji wielonarodowych na morzu 94

Streszczenie/Summary 101

Bibliografia 102
8. Rola operatorów transportu multimodalnego w kształtowaniu oferty usług logistycznych - Joanna Schomburg, Aleksandra Szuścicka 103

8.1. Koncepcja kompleksowej obsługi transportu 103

8.2. Istota działalności operatora transportu multimodalnego 105

8.3. Logistyczne uwarunkowania działalności operatorów transportu multimodalnego 108

8.4. Rola operatorów transportu multimodalnego w działalności centrów logistycznych 109

8.5. Rola operatorów transportu multimodalnego w zarządzaniu łańcuchem dostaw 111

Streszczenie/Summary 113

Bibliografia 114
9. Efektywność lądowo-morskich łańcuchów transportowych - Tomasz Nowosielski 117

9.1. Charakterystyka lądowo-morskich łańcuchów transportowych 118

9.2. Warunki osiągnięcia efektywności lądowo-morskich łańcuchów transportowych 124

Streszczenie/Summary 127

Bibliografia 128
10. Szanse i zagrożenia outsourcingu wojskowych usług logistycznych w kontekście bezpieczeństwa państwa - Jarosław Teska 129

10.1. Potrzeba bezpieczeństwa 129

10.2. Środki zaspokajania potrzeby bezpieczeństwa 133

10.3. Outsourcing w zaspokajaniu potrzeby bezpieczeństwa 134

10.4. Outsourcing usług logistycznych w siłach zbrojnych 136

Streszczenie/Summary 142

Bibliografia 143
11. Siły zbrojne na rynku usług logistycznych w Polsce - Tomasz Jałowiec 145

11.1. Rynek usług logistycznych - ujęcie teoretyczne 145

11.2. Siły zbrojne jako podmiot rynku usług logistycznych 149

11.3. Perspektywy rozwoju systemu kontraktowania usług logistycznych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej 152

Streszczenie/Summary 154

Bibliografia 155
12. Operatorzy logistyczni w kształtowaniu efektywności przedsiębiorstw - Jagienka Rześny-Cieplińska 157

12.1. Działalność operatorów logistycznych na rynku usług TSL 157

12.2. Outsourcing usług logistycznych w przedsiębiorstwach 159

12.3. Kryteria wyboru operatora logistycznego 161

12.4. Wpływ korzystania z usług operatora logistycznego na efektywność działania usługobiorcy 163

Streszczenie/Summary 167

Bibliografia 168
Część III

Techniki racjonalizacji systemów i procesów logistycznych oraz ich zastosowania
13. Technologia bezprzewodowej identyfikacji radiowej w pocztowych systemach logistycznych - Marek Gogołkiewicz 171

13.1. Technologia RFID - ogólna charakterystyka 171

13.2. Electronic Product Code - EPC 172

13.3. Zalety i wady technologii RFID 173

13.4. Obszary zastosowania technologii RFID 175

13.5. Przykłady wdrożenia technologii RFID 177

13.6. RFID w systemach logistycznych operatorów pocztowych 178

13.7. Perspektywy wykorzystania technologii RFID 180

Streszczenie/Summary 184

Bibliografia 185
14. Analiza „make or buy" w decyzjach zaopatrzenia w biomasę małych producentów energii cieplnej. Studium przypadku przedsiębiorstwa PERIG - Adam Mytlewski 187

14.1. Proces zaopatrzenia w tworzeniu wartości dodanej przedsiębiorstw 188

14.2. Kluczowe czynniki decyzyjne w procesie zaopatrzenia materiałowego 189

14.3. Biomasa jako źródło zaopatrzenia producentów energii cieplnej 192

14.4. Zastosowanie analizy „make or buy" w procesach zaopatrzenia w biomasę małego producenta energii cieplnej PERIG Sp. z o.o. 194

Streszczenie/Summary 200

Bibliografia 201
15. Systemowe i procesowe podejście do systemu logistycznego operatora pocztowego - Marek Gogołkiewicz, Konrad Michalski 203

15.1. Systemy logistyczne 203

15.2. System logistyczny operatora pocztowego 206

15.3. Podejście systemowe i procesowe do systemu logistyki pocztowej 208

15.4. Podejście procesowe 213

Streszczenie/Summary 217

Bibliografia 218
16. Systemy logistyczne w handlu międzynarodowym - Monika Wyrzykowska 219

16.1. Systemy logistyczne i ich kategorie 219

16.2. Rola systemów logistycznych w handlu międzynarodowym 226

Streszczenie/Summary 229

Bibliografia 230
17. Logistyka w działalności operacyjnej PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. - Bartłomiej Buczek 233

17.1. Istota i cele logistyki w przedsiębiorstwach 234

17.2. Charakterystyka działalności operacyjnej PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. (PKP SKM) 238

17.3. Identyfikacja procesów podstawowych w systemie logistycznym PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. 242

17.4. Logistyka działalności operacyjnej PKP SKM 248

Streszczenie/Summary 253

Bibliografia 254
18. Kształtowanie oferty podażowej na polskim rynku usług transportu lotniczego - Dariusz Tłoczyński 255

18.1. Kształtowanie podaży usług 255

18.2. Analiza podaży usług transportu lotniczego w Polsce w latach 2009-2010 258

Streszczenie/Summary 266

Bibliografia 268

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku