• Klimat organizacyjny jako narzędzie (de)motywowania pracowników

Praca i jej miejsce w systemie wartości pracownika ma niezwykle ważny wpływ na jego postawę - aktywność, przeciętność, bierność lub negację. Kluczowym wyznacznikiem sposobu postrzegania miejsca pracy jest charakterystyczny dla każdej organizacji swoisty klimat organizacyjny. Zrozumienie istoty tego pojęcia wymaga głębokiej eksploracji, dostarczającej wielu pytań inspirujących do podejmowania kolejnych rozważań. Obraz klimatu organizacyjnego kreowany jest przez szereg determinant, wpływających nań zarówno pozytywnie, jak i negatywnie, niekiedy skutecznie prowadząc do sukcesywnego kostnienia i zmniejszania umiejętności dynamicznego reagowania na zmiany w organizacji. Niniejsza książka jest syntetycznym ujęciem pojęcia klimat organizacyjny - o dużym znaczeniu zarówno dla teoretyków, jak i praktyków, reprezentujących różnorodne dyscypliny naukowe. Autorki zawarły w książce wyczerpujące odpowiedzi m.in. na poniższe pytania: • Co stanowi istotę klimatu organizacyjnego oraz jakie jego skład

Podtytuł Klimat organizacyjny jako narzędzie (de)motywowania pracowników
Autor Anna Wziątek-Staśko, Olena Krawczyk-Antoniuk
Rok wydania 2020
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 208
69.00 46.92
Do końca promocji pozostało:
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-8102-447-1
Praca i jej miejsce w systemie wartości pracownika ma niezwykle ważny wpływ na jego postawę - aktywność, przeciętność, bierność lub negację. Kluczowym wyznacznikiem sposobu postrzegania miejsca pracy jest charakterystyczny dla każdej organizacji swoisty klimat organizacyjny. Zrozumienie istoty tego pojęcia wymaga głębokiej eksploracji, dostarczającej wielu pytań inspirujących do podejmowania kolejnych rozważań. Obraz klimatu organizacyjnego kreowany jest przez szereg determinant, wpływających nań zarówno pozytywnie, jak i negatywnie, niekiedy skutecznie prowadząc do sukcesywnego kostnienia i zmniejszania umiejętności dynamicznego reagowania na zmiany w organizacji.

Niniejsza książka jest syntetycznym ujęciem pojęcia klimat organizacyjny - o dużym znaczeniu zarówno dla teoretyków, jak i praktyków, reprezentujących różnorodne dyscypliny naukowe.

Autorki zawarły w książce wyczerpujące odpowiedzi m.in. na poniższe pytania:
• Co stanowi istotę klimatu organizacyjnego oraz jakie jego składniki identyfikuje międzynarodowe środowisko badaczy?
• Jaka jest różnica między klimatem organizacyjnym a kulturą organizacyjną?
• W jaki sposób klimat organizacyjny oddziałuje na poziom efektywności organizacyjnej?
• Jak kształtują się zależności między elementami klimatu organizacyjnego i jaki mają one wpływ na praktykę biznesową?
• Jaka jest specyfika relacji występującej między klimatem organizacyjnym a poziomem motywacji pracownika?
• Wobec jakich wyzwań związanych z kreowaniem klimatu organizacyjnego stoi współczesny menedżer, operujący w świecie VUCA?

Wstęp 7

Rozdział 1
Klimat organizacyjny pochodną kultury organizacyjnej 11
1.1. Klimat organizacyjny - próba egzemplifikacji pojęcia 11
1.2. Typy klimatu organizacyjnego 21
1.3. Klimat organizacyjny a kultura organizacyjna - w gąszczu wzajemnych zależności 34

Rozdział 2
Różnorodność elementów klimatu organizacyjnego i ich charakterystyka 47
2.1. Elementy klimatu organizacyjnego na podstawie przeglądu literatury zagranicznej 47
2.2. Elementy klimatu organizacyjnego na podstawie przeglądu literatury polskiej 75
2.3. Identyfikacja i analiza relacji występujących między elementami klimatu organizacyjnego 91

Rozdział 3
Klimat organizacyjny czynnikiem determinującym poziom efektywności organizacyjnej 111
3.1. Efektywność organizacyjna - wieloznaczność kategorii badawczej 111
3.2. Elementy klimatu organizacyjnego wpływające na poziom efektywności organizacyjnej 123
3.3. Reduktory siły oddziaływania proefektywnościowych składników klimatu organizacyjnego 134

Rozdział 4
Klimat organizacyjny czynnikiem determinującym poziom motywacji ludzi do pracy 151
4.1. Zrozumieć istotę motywacji pracowniczej 151
4.2. Motywacja a budowa poczucia szczęścia 156
4.3. Motywowanie w świecie VUCA 168
4.4. Menedżer kluczową postacią w procesie kreacji motywującego klimatu organizacyjnego 176

Zakończenie 183
Bibliografia 185
Spis tabel 205
Spis rysunków 207

Anna Wziątek-Staśko - dr hab. nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu. Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Aktualnie pracuje w Katedrze Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zainteresowania naukowe autorki koncentrują się na zagadnieniach dotyczących zarządzania kapitałem ludzkim, zachowań organizacyjnych, przywództwa oraz problemów ZKL w kontekście wirtualizacji przestrzeni biznesowej. Autorka oraz współautorka ok. 130 międzynarodowych publikacji naukowych.

Olena Krawczyk-Antoniuk - dr nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości, prawnik, mediator, arbiter w sądach arbitrażowych, pełnomocnik ds. systemu zarządzania jakością, audytor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji. Przez ponad 15 lat obejmowała stanowiska związane z zarządzaniem pracownikami w jednostkach państwowych i samorządowych. Prowadzi własną firmę doradczo-szkoleniową, obsługując krajowe i zagraniczne podmioty gospodarcze. Świadczy usługi w zakresie doradztwa prawnego, podatkowego, księgowego oraz szkoleniowe.

Recenzja: dr hab. Magdalena Kraczla, prof. Akademii WSB
dr hab. Ewa Mazur-Wierzbicka, prof. Uniwersytetu Szczecińskiego

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku