• Kontrakty budowlane. Ryzyka, waloryzacja, ubezpieczenia

Kontrakty budowlane opisane w niniejszej książce, głównie z ekonomicznego punktu widzenia, to niezwykle złożone i wielopłaszczyznowe porozumienia między stronami dotyczące przygotowania i realizacji określonego projektu, których skutki są w praktyce często odczuwane przez długie lata od zakończenia budowy nie tylko przez strony tej umowy, ale także przez wiele innych podmiotów, które stykają się z danym obiektem na różnych etapach jego życia. Powtarzająca się cyklicznie fala ożywienia i spowolnienia rynkowego powoduje, że wynegocjowanie z dużym wyprzedzeniem warunków kontraktowych przez strony jest niezwykle trudnym i ryzykownym zadaniem ze względu na długi termin realizacji inwestycji. W monografii szukano odpowiedzi na pytanie nie tyle czy główni uczestnicy procesu inwestycyjnego są skazani na ryzyko inwestycyjne, ale jakie są mechanizmy i przyczyny powstawania napięć w stosunkach między podmiotami zaangażowanymi w przygotowanie i realizację projektów inwestycyjnych oraz jakie są m

Podtytuł Kontrakty budowlane. Ryzyka, waloryzacja, ubezpieczenia
Autor Ewa Siemińska
Rok wydania 2020
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 182
55.00 39.05
Do końca promocji pozostało:
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-8102-315-3
Kontrakty budowlane opisane w niniejszej książce, głównie z ekonomicznego punktu widzenia, to niezwykle złożone i wielopłaszczyznowe porozumienia między stronami dotyczące przygotowania i realizacji określonego projektu, których skutki są w praktyce często odczuwane przez długie lata od zakończenia budowy nie tylko przez strony tej umowy, ale także przez wiele innych podmiotów, które stykają się z danym obiektem na różnych etapach jego życia.

Powtarzająca się cyklicznie fala ożywienia i spowolnienia rynkowego powoduje, że wynegocjowanie z dużym wyprzedzeniem warunków kontraktowych przez strony jest niezwykle trudnym i ryzykownym zadaniem ze względu na długi termin realizacji inwestycji.

W monografii szukano odpowiedzi na pytanie nie tyle czy główni uczestnicy procesu inwestycyjnego są skazani na ryzyko inwestycyjne, ale jakie są mechanizmy i przyczyny powstawania napięć w stosunkach między podmiotami zaangażowanymi w przygotowanie i realizację projektów inwestycyjnych oraz jakie są możliwości zmniejszania różnych rodzajów zagrożeń w trakcie trwania całego procesu inwestycyjno-budowlanego.

W opracowaniu podjęto bardzo aktualny i niezwykle ważny problem kontraktów budowlanych z punktu widzenia czterech głównych uwarunkowań, a mianowicie:
- szeroko rozumianego otoczenia prawno-rynkowego i społecznego,
- źródeł ryzyk projektów inwestycyjnych,
- mechanizmów i zasad waloryzacji kontraktów,
- gwarancji i ubezpieczeń ryzyk inwestycyjnych.

Książka przeznaczona jest do szerokiego grona odbiorców zainteresowanych problematyką kontraktów budowlanych, niezależnie od tego czy reprezentują oni sektor publiczny czy prywatny oraz czy specjalizują się w prawnych, technicznych czy ekonomiczno-społecznych aspektach tych umów. Jak wykazano bowiem na kartach tej monografi i, często wysoką cenę za źle przygotowane i realizowane kontrakty budowlanych płaci całe społeczeństwo.

Wprowadzenie 7

Rozdział 1
Znaczenie i specyfika działalności inwestycyjno-budowlanej 11
1.1. Budownictwo a gospodarka narodowa 11
1.2. Specyfika projektów inwestycyjnych 16
1.3. Uwarunkowania działalności inwestycyjno-budowlanej 22

Rozdział 2
Ryzyka kontraktowe w budownictwie 33
2.1. Istota kontraktów budowlanych 33
2.2. Źródła ryzyka kontraktów budowlanych 37
2.3. Materializacja ryzyka kontraktów budowlanych 45
2.4. Roszczenia i spory w sektorze budowlanym 75

Rozdział 3
Problem (braku) waloryzacji kontraktów budowlanych 87
3.1. Istota waloryzacji 87
3.2. Uwarunkowania prawne waloryzacji kontraktów 89
3.3. Zmiana cen czynników produkcji w budownictwie a problem waloryzacji kontraktów 104
3.4. Mechanizm „koszyka waloryzacyjnego" 109
3.5. Skutki braku waloryzacji kontraktów budowlanych - ujęcie syntetyczne 117

Rozdział 4
Gwarancje i ubezpieczenia ryzyka inwestycyjnego 137
4.1. Istota zabezpieczania projektów inwestycyjnych 137
4.2. Główne rodzaje gwarancji i ubezpieczeń kontraktów budowlanych 146
4.3. Kilka uwag na temat funkcjonowania rynku ubezpieczeń kontraktowych 157

Podsumowanie 163
Bibliografia 165
Spis wykresów 177
Spis rysunków 179
Spis tabel 181

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku