• Kredytowe instrumenty pochodne w zarządzaniu ryzykiem kredytowym

Podtytuł Kredytowe instrumenty pochodne w zarządzaniu ryzykiem kredytowym
Autor Agnieszka Huterska
Rok wydania 2010
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 144
53.00 38.16
Do końca promocji pozostało:
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24h
ISBN 978-83-7556-272-9
Kredytowe instrumenty pochodne, będące bilateralną umową finansową wyodrębniającą specyficzny aspekt ryzyka kredytowego instrumentu bazowe­go na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat, stają się coraz popularniejszym instrumentem zarządzania ryzykiem kredytowym. Instrumenty te pozwoliły bankom nie tylko na dystrybucję do zewnętrznego inwestora ryzyka związanego z portfelem kredytowym oraz indywidualnie udzielonymi kredytami, ale także umożliwiły uzyskanie ekspozycji kredytowej, która dotychczas była niedostępna.Odrębny rynek derywatów kredytowych, które znacząco ułatwiły handel ryzykiem kredytowym powstał w 1992 roku, a rosnąca wykładniczo do 2007 roku liczba zawieranych transakcji spowodowała zmianę światowego rynku długu. Kredytowe instrumenty pochodne są zatem tematem względnie no­wym, często jeszcze niezrozumiałym i nieumiejętnie wykorzystywanym. Pociąga to za sobą duże ryzyko dla korzystających z nich podmiotów oraz dla całego systemu finansowego. Zagadnienie kredytowych instrumentów pochodnych nie jest jednak jeszcze zgłębione w polskiej literaturze przedmiotu. Dyskutowany jest także wpływ innowacji finansowych, jakimi są niewątpliwie pochodne kredytowe na zapoczątkowany w USA kryzys subprime i kry­zys gospodarczy z 2008 roku.Publikacja ta ma na celu zaprezentowanie w możliwie obszerny sposób struktury i zasad funkcjonowania kredytowych instrumentów pochodnych, spo­sobów ich wykorzystania oraz motywów zawierania tego typu transakcji.

Wprowadzenie 7Rozdział 1

Charakterystyka ryzyka kredytowego 11

1.1. Definicja ryzyka 11

1.2. Ryzyko a niepewność 12

1.3. Klasyfikacja ryzyka 15

1.4. Ryzyko kredytowe 19

1.4.1. Rodzaje ryzyka kredytowego 21

1.4.2. Czynniki kształtujące ryzyko kredytowe 26

1.4.3. Następstwa występowania ryzyka kredytowego 28

1.4.4. Ryzyko kredytowe a inne rodzaje ryzyka 29

1.5. Zarządzanie ryzykiem 30

1.6. Transfer ryzyka kredytowego 32Rozdział 2

Kredytowe instrumenty pochodne - zagadnienia podstawowe 39

2.1. Definicja kredytowego instrumentu pochodnego 39

2.2. Klasyfikacja kredytowych instrumentów pochodnych 40

2.3. Ryzyko związane z kredytowymi instrumentami pochodnymi 43

2.3.1. Ryzyko kredytowe 44

2.3.2. Ryzyko kontrahenta 44

2.3.3. Ryzyko prawne 45

2.3.4. Ryzyko wyceny 45

2.3.5. Ryzyko wynikające z asymetrii informacji 46

2.3.5.1. Selekcja negatywna 48

2.3.5.2. Hazard moralny 49

2.4. Rynek kredytowych instrumentów pochodnych 50

2.4.1.Geneza rynku kredytowych instrumentów pochodnych 50

2.4.2. Faza intensywnego rozwoju rynku kredytowych instrumentów pochodnych 52

2.4.3. Stan obecny rynku kredytowych instrumentów pochodnych 56

2.5. Kredytowe instrumenty pochodne a kryzys na amerykańskim rynku kredytów hipotecznych 59

2.6. Aspekty prawne związane z kredytowymi instrumentami pochodnymi 61

2.6.1. Kredytowe instrumenty pochodne w polskich regulacjach prawnych 61

2.6.2. Kredytowe instrumenty pochodne w Nowej Umowie Kapitałowej 68Rozdział 3

Kredytowe instrumenty pochodne - rodzaje i zastosowanie 73

3.1. Swapy kredytowe 73

3.1.1. Swapy na zaprzestanie obsługi długu - credit default swap (CDS) 73

3.1.2. Swap całkowitego zwrotu - total rate of return swap, total return swap (TRORS) 75

3.1.3. Transakcje zamiany marż kredytowych (credit-spread swaps) 77

3.1.4. Egzotyczne struktury swapowe 78

3.2. Opcje kredytowe 78

3.2.1. Opcje kredytowe oparte na wartości aktywów bazowych 80

3.2.2. Opcje kredytowe oparte na marżach kredytowych 83

3. Indeksy kredytowe 85

3.3.1. Definicja indeksów kredytowych 86

3.3.2. Rodzaje indeksów kredytowych 87

3.3.3. Zasady budowania indeksów kredytowych 88

3.3.4. Zastosowanie indeksów kredytowych 89

3.4. Skrypty dłużne indeksowane do zdarzeń kredytowych 90

3.4.1. Definicja skryptów dłużnych indeksowanych do zdarzeń kredytowych - credit linked notes (CLN) 90

3.4.2. Motywy zawierania skryptów dłużnych indeksowanych do zdarzeń kredytowych 92

3.4.3. Rodzaje skryptów dłużnych indeksowanych do zdarzeń kredytowych 93

3.4.3.1. Skrypty dłużne związane ze zdarzeniem kredytowym (credit default linked notes) 94

3.4.3.2. Skrypty dłużne związane z jakością kredytową bazowego długu (credi-sensitive notes) 95

3.4.3.3. Skrypty dłużne związane z indeksem kredytowym (index-linked notes) 95

3.5. Obligacje syntetyczne (collateralized loan obligations - CLO) 96

3.5.1. Rzeczywiste a syntetyczne CDO 97

3.5.2. Motywy zawierania transakcji syntetycznych CDO 100

3.6. Sekurytyzacja syntetyczna 102

3.6.1. Istota sekurytyzacji syntetycznej 102

3.6.2. Rodzaje sekurytyzacji syntetycznej 105

3.6.2.1. Sekurytyzacja syntetyczna z wykorzystaniem jednostki specjalnego przeznaczenia 105

3.6.2.2. Sekurytyzacja syntetyczna nie wykorzystująca jednostki specjalnego przeznaczenia 106Rozdział 4

Zastosowanie i perspektywy rozwoju kredytowych

instrumentów pochodnych 111

4.1. Opis zastosowanej metody badawczej 111

4.2. Charakterystyka próby badawczej 113

4.3. Wyniki badania empirycznego 114

4.3.1. Kierunki rozwoju rynku kredytowych instrumentów pochodnych 114

4.3.2. Ocena przydatności zastosowania kredytowych instrumentów pochodnych w zarządzaniu ryzykiem kredytowym 116

4.3.3. Atrakcyjność kredytowych instrumentów pochodnych w stosunku do innych narzędzi transferu ryzyka kredytowego 117

4.3.4. Kredytowe instrumenty pochodne o największych szansach rozwoju 118

4.3.5. Dostawcy ochrony kredytowej i jej użytkonicy 119

4.3.6. Możliwości powstania i rozwoju rynku kredytowych instrumentów pochodnych w Polsce 122Zakończenie 131Bibliografia 135

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku