• Kultura a ekonomia

Podtytuł Kultura a ekonomia
Autor Marian Noga
Rok wydania 2014
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 152
39.00
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24h
ISBN 978-83-7556-621-5
Dopóki na polskim rynku wydawniczym funkcjonował termin „ekonomika kultury", wszystko było jasne. Jest to bowiem dyscyplina naukowa zajmująca się jedną z branż gospodarki, czyli sektorem kultury. Gdy natomiast na tym rynku pojawiły się prace określane jako „ekonomia kultury", które w dalszym ciągu zajmowały się organizacją i zarządzaniem sektora kultury, płacami artystów, subsydiowaniem kultury, mecenatem kultury, polityką kulturalną pań­stwa, to nastąpiło zamienne używanie określeń „ekonomika kultury" i „ekonomia kultury" w sposób nieuprawomocniony. Autor zdecydowanie odróżnia ekonomikę kultury od ekonomii kultury. O ile ekonomika kultury, jako ekonomika branżowa, zajmuje się sektorem kultury albo - jak współcześnie mówią - przemysłami kreatywnymi, wśród których są przemysły kultury, to ekonomia kultury zajmuje się wpływem kultury na gospodarowanie i gospodarkę, a tym samym na dobrobyt jednostki i społeczeństwa. Termin „ekonomia kultury" nie bardzo mi się podoba, bo jest to kalka „socjologii kultury", a przecież kultura jest podstawowym obiektem badań socjologii, czyli w pewnym uproszczeniu, kultura jest socjologią, a socjologia kulturą. Ponadto w języku po­tocznym ekonomia może być synonimem oszczędzania. Stąd zbitka „ekonomia kultury" niczego nie wyjaśnia, a wręcz zaciemnia to, co chcielibyśmy wy­jaśnić. Dlatego też nazwałem tę monografię „Kultura a ekonomia", dowodząc w niej, że na progu XXI wieku nie wystarczy zadbać o ciągły, zrównowa­żony rozwój i wzrost gospodarczy, ale trzeba koniecznie przejść z peryferiów do centrum światowego systemu gospodarczego, gdzie nastąpi pełna samorealizacja jednostki i społeczeństwa. To przejście nie może odbyć się bez udziału kultury i dotyczy to także Polski.

Wprowadzenie 7

Rozdział 1
Kultura w życiu człowieka 15
1.1. Geneza pojęcia kultura 15
1.2. Defi niowanie kultury 19
1.3. System społeczny: gospodarka - polityka - kultura Talcotta Parsonsa 22
1.4. Kultura jako źródło cierpień w ujęciu Sigmunda Freuda 25
1.5. Taoizm i konfucjanizm jako źródło kształtowania się kultury Wschodu 26
1.6. Kultura a społeczna nauka Kościoła rzymsko-katolickiego 28

Rozdział 2
Ekonomia - powstanie, rozwój i poważne problemy z predykcją 35
2.1. Geneza nazwy ekonomia 36
2.2. Homo oeconomicus Johna Stuarta Milla a ekonomia 39
2.3. Definicja ekonomii według Lionela Robbinsa 45
2.4. Prawa ekonomiczne a prawa przyrodnicze 48
2.5. Paradygmat ekonomii głównego nurtu a trudności z predykcją 53

Rozdział 3
Współczesne determinanty rozwoju gospodarczego 59
3.1. Determinanty i czynniki wzrostu gospodarczego oraz rozwoju gospodarczego 59
3.2. Kultura i kapitał społeczny jako determinanty współczesnego wzrostu i rozwoju gospodarczego 68
3.3. Kultura organizacyjna i kultura organizacji 74
3.4. Rola kultury w kształtowaniu nowoczesnej gospodarki 78

Rozdział 4
Kultura a dobrobyt społeczny 83
4.1. Ekonomia kultury a ekonomika kultury 83
4.2. Sektor kultury a przemysły kreatywne 98
4.3. Czas wolny a kultura 114
4.4. Pomiar wzrostu gospodarczego z pełnym udziałem kultury 121

Zakończenie 141
Bibliografia 145

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku