• Makroekonomia behawioralna. Jak wyjaśniać zjawiska makroekonomiczne z wykorzystaniem ekonomii behawioralnej (wyd. II)

Makroekonomia behawioralna wyjaśniania zjawiska ekonomiczne o wielkiej skali, uwzględniając błędy i odstępstwa od racjonalności w ekonomicznym funkcjonowaniu ludzi. Tak jak i w każdej innej sferze, ludzie często podejmują nie w pełni racjonalne lub wręcz całkowicie nieracjonalne decyzje dotyczące finansów osobistych. Powszechne jest podejmowanie decyzji inwestycyjnych pod wpływem emocji, niewystarczający poziom oszczędzania na emeryturę czy też wpadanie w pułapki zastawiane przez specjalistów od marketingu i sprzedawców. Do błędów decyzyjnych prowadzą zwykle nieumiejętna ocena ryzyka, uleganie sugestiom, zachowania altruistyczne oraz chęć odwzajemnienia przysług.

Podtytuł Makroekonomia behawioralna. Jak wyjaśniać zjawiska makroekonomiczne z wykorzystaniem ekonomii behawioralnej (wyd. II)
Autor Krzysztof Orlik
Rok wydania 2020
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 222
66.00
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-8102-398-6

Makroekonomia behawioralna wyjaśniania zjawiska ekonomiczne o wielkiej skali, uwzględniając błędy i odstępstwa od racjonalności w ekonomicznym funkcjonowaniu ludzi. Tak jak i w każdej innej sferze, ludzie często podejmują nie w pełni racjonalne lub wręcz całkowicie nieracjonalne decyzje dotyczące finansów osobistych. Powszechne jest podejmowanie decyzji inwestycyjnych pod wpływem emocji, niewystarczający poziom oszczędzania na emeryturę czy też wpadanie w pułapki zastawiane przez specjalistów od marketingu i sprzedawców. Do błędów decyzyjnych prowadzą zwykle nieumiejętna ocena ryzyka, uleganie sugestiom, zachowania altruistyczne oraz chęć odwzajemnienia przysług.

Te błędne decyzje podejmowane przez jednostki w pewnych warunkach stają się zjawiskiem zbiorowym i wpływają – w skali makro – m.in. na: bezrobocie, inflację, kierunek polityki pieniężnej, poziom oszczędzania i konsumpcji, nadmierną zmienność cen akcji, nieruchomości i innych aktywów. Rosnące bańki cenowe mogą prowadzić do zaburzenia cyklu ekonomicznego, a w najbardziej skrajnej formie – do kryzysu ekonomicznego i recesji w skali ogólnokrajowej lub globalnej.

Podczas gdy klasyczna ekonomia opiera się na założeniu istnienia racjonalnego decydenta, ekonomia behawioralna dopuszcza błędy poznawcze, ograniczenia ludzkiego umysłu w przetwarzaniu ogromnej ilości danych, presję czasu czy też po prostu pewne lenistwo ludzkiego umysłu. Książka opisuje rezultaty ponad trzech dekad badań w tej dziedzinie.

Wstęp 9

Rozdział 1
Przedmiot i metody badawcze ekonomii behawioralnej 13
1.1. Ekonomia behawioralna - definicje 13
1.2. Ekonomia a psychologia 15
1.3. Racjonalność ekonomiczna w ujęciu behawioralnym 18
1.4. Wykorzystanie metod badawczych nauk psychologicznych w ekonomii 23
1.4.1. Wykorzystanie metodologii nauk psychologicznych 23
1.4.2. Neuroekonomia 24
1.5. Nurty ekonomii behawioralnej 26
1.6. Krytyka ekonomii behawioralnej ze strony ekonomistów głównego nurtu 29

Rozdział 2
Działania ekonomiczne jednostek i grup w ujęciu ekonomii behawioralnej 33
2.1. Dwa systemy przetwarzania informacji w umyśle człowieka 33
2.2. Ograniczenia poznawcze jednostki i heurystyki 37
2.2.1. Reprezentatywność i inne błędy w ocenie statystycznej 38
2.2.2. Powrót do średniej 42
2.2.3. Zakotwiczenie i efekt torowania 42
2.2.4. Dostępność umysłowa 45
2.2.5. Dominacja reakcji emocjonalnych 46
2.2. Nadmierny optymizm i dążenie do spójności poglądów 48
2.2.1. Błąd atrybucji 56
2.3. Behawioralne podejście do procesów decyzyjnych 57
2.3.1. Teoria perspektywy 57
2.3.2. Efekty uzasadniane teorią perspektywy 62
2.3.3. Mentalne księgowanie i hedoniczne kadrowanie 65
2.3.4. Preferencje czasowe 68
2.4. Preferencje społeczne 72
2.4.1. Egoizm i altruizm 72
2.4.2. Uczciwość 75
2.4.3. Asymetria informacyjna 79
2.4.4. Zaufanie i wzajemność 80

Rozdział 3
Wykorzystanie ekonomii behawioralnej w analizie zjawisk makroekonomicznych 83
3.1. Bezrobocie 84
3.1.1. Natura bezrobocia 88
3.1.2. Istnienie niedobrowolnego bezrobocia 91
3.1. Zależność inflacji i bezrobocia 100
3.2. Efektywność polityki monetarnej 104
3.3. Poziom konsumpcji i oszczędzanie 111
3.4. Nadmierna zmienność rynków finansowych w stosunku do fundamentalnej wartości aktywów 121
3.4.1. Finanse behawioralne a teoria rynków efektywnych 122
3.5. Nadmierna zmienność na rynku aktywów 124
3.6. Mechanizmy transmisji ze skali mikro do skali makro 130
3.7. Wykluczenie społeczne i mniejszości społeczne 143
3.7. Wzrost gospodarczy i dobrobyt 146

Rozdział 4
Kryzys ekonomiczny w ujęciu ekonomii behawioralnej 151
4.1. Pojęcie cyklu koniunkturalnego 151
4.2. Kryzysy ekonomiczne i finansowe w historii 153
4.3. Przyczyny i przebieg globalnego kryzysu ekonomicznego na przykładzie wydarzeń rozpoczętych w latach 2007-2008 163
4.3.1. Przebieg globalnego kryzysu ekonomicznego na przykładzie wydarzeń rozpoczętych w latach 2007-2008 163
4.3.2. Przyczyny globalnego kryzysu ekonomicznego na przykładzie wydarzeń rozpoczętych w latach 2007-2008 167
4.4. Wykorzystanie narzędzi ekonomii behawioralnej do analizy przebiegu kryzysów ekonomicznych 178

Zakończenie 203
Wykaz literatury 207
Spis tabel 219
Spis rysunków 221

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku