• Międzynarodowe i wewnętrzne uwarunkowania bezpieczeństwa w Polsce. Tom 33

Bezpieczeństwo to najważniejsza wartość, potrzeba psychiczna i społeczna, priorytetowy cel zarówno w odniesieniu do państwa, bloków państw, jak i poszczególnych jednostek. Zapewnienie bezpieczeństwa państwa jest następstwem nie tylko skutecznej ochrony granic, terytorium oraz życia ludzi go zamieszkujących i ich mienia, ale też właściwego zabezpieczenia ich interesów. Jest to więc zdolność państwa i społeczeństwa do stworzenia warunków służących przetrwaniu i rozwojowi politycznej organizacji państwa, wspólnoty obywatelskiej i narodowej, integralności terytorialnej i niezależności politycznej, stabilności wewnętrznej oraz odpowiedniej jakości życia. Szeroko rozumiane bezpieczeństwo kojarzone jest też z bezpieczeństwem publicznym, które związane jest z ochroną ładu prawnego stojącego na straży norm funkcjonowania państwa i jego obywateli. Pojęcie bezpieczeństwa ewoluowało przez wieki, szczególnie przez ostatnich kilkadziesiąt lat. W przeszłości sprowadzano je najczęściej do bezpieczeńst

Podtytuł Międzynarodowe i wewnętrzne uwarunkowania bezpieczeństwa w Polsce. Tom 33
Autor Artur R. Kozłowski, Ewa Polak (red.)
Rok wydania 2014
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 240
24.00
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7556-083-1

Bezpieczeństwo to najważniejsza wartość, potrzeba psychiczna i społeczna, priorytetowy cel zarówno w odniesieniu do państwa, bloków państw, jak i poszczególnych jednostek. Zapewnienie bezpieczeństwa państwa jest następstwem nie tylko skutecznej ochrony granic, terytorium oraz życia ludzi go zamieszkujących i ich mienia, ale też właściwego zabezpieczenia ich interesów. Jest to więc zdolność państwa i społeczeństwa do stworzenia warunków służących przetrwaniu i rozwojowi politycznej organizacji państwa, wspólnoty obywatelskiej i narodowej, integralności terytorialnej i niezależności politycznej, stabilności wewnętrznej oraz odpowiedniej jakości życia. Szeroko rozumiane bezpieczeństwo kojarzone jest też z bezpieczeństwem publicznym, które związane jest z ochroną ładu prawnego stojącego na straży norm funkcjonowania państwa i jego obywateli.

Pojęcie bezpieczeństwa ewoluowało przez wieki, szczególnie przez ostatnich kilkadziesiąt lat. W przeszłości sprowadzano je najczęściej do bezpieczeństwa militarnego w przypadku państwa oraz przeciwdziałania patologiom społecznym i sytuacjom kryzysowym w przypadku społeczeństwa. Współcześnie zakres tego pojęcia ulega rozszerzeniu. Rozwojowi kulturowo-cywilizacyjnemu towarzyszy też zmiana rozłożenia akcentów dotycząca określenia bezpieczeństwa. Wyłoniło się więc np. bezpieczeństwo ekologiczne, ekonomiczne, socjalne, energetyczne, informacyjne, informatyczne, kulturowe, zdrowotne. Jest to konsekwencja zmian cywilizacyjnych i znak naszych czasów - początku XXI wieku. Prezentowana monografia poświęcona jest wybranym aspektom bezpieczeństwa i skoncentrowana jest na zagadnieniach pozamilitarnych.

Wstęp 7

1. Bezpieczeństwo a procesy przemian globalnych świata - Andrzej Chodubski 11
Streszczenie/Summary . 21
Bibliografia 22

2. Bezpieczeństwo publiczne w opinii i doświadczeniu Polaków - stan i tendencje zmian w świetle danych empirycznych - Jarosław Załęcki . 25
2.1. Przestępczość pospolita w oficjalnych statystykach . 27
2.2. Subiektywne poczucie bezpieczeństwa . 28
2.3. Bezpieczeństwo w Internecie 31
2.4. Poczucie zagrożenia terroryzmem 36
2.5. Ocena oraz zaufanie do instytucji bezpieczeństwa publicznego . 39
Streszczenie/Summary . 42
Bibliogafia 43

3. Przedsięwzięcia przeciwpowodziowe na przykładzie „Budowy zintegrowanego systemu powiadamiania i alarmowania ludności oraz zintegrowanej łączności na potrzeby systemu ratownictwa w gminach Pruszcz Gdański, Cedry Wielkie, Suchy Dąb i Stegna" - Grzegorz Pietrek . 45
3.1. Projekt - założenia . 47
3.2. Realizacja projektu . 50
Streszczenie/Summary . 53
Bibliografia 54
4. Działalność społeczności międzynarodowej w celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym - Andrzej Stanek . 55
4.1. Działania Unii Europejskiej dla ustanowienia wspólnej polityki transportowej . 56
4.2. Działania o charakterze prawnym w zakresie poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym 59
4.3. Działania programowe w zakresie kształtowania bezpieczeństwa w ruchu drogowym 62
4.4. Instrumenty finansowe jako środek oddziaływania na poprawę bezpieczeństwa 65
4.5. Działania informacyjno-edukacyjne dla poprawy bezpieczeństwa 67
4.6. Działalność Organizacji Narodów Zjednoczonych dla poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego . 69
Streszczenie/Summary . 72
Bibliografia 72

5. Stadiony piłkarskie - bezpieczne świątynie futbolu czy bastiony chuligaństwa? - Radosław Kossakowski 75
5.1. Wprowadzenie - stadiony jako centra rozrywki 75
5.2. Raport Taylora i transformacja brytyjskiej piłki . 78
5.3. Zapewnienie bezpieczeństwa podczas mistrzostw Europy w piłce nożnej EURO 2012 . 80
5.4. Bezpieczeństwo imprez sportowych 82
5.5. Co mówi statystyka? . 86
5.6. Kontrowersyjna ustawa czy zasadne reguły? 88
Streszczenie/Summary . 91
Bibliografia 92

6. Możliwość zderzeń kulturowych wynikających z napływu do Polski imigrantów - Maria Giedz 95
6.1. Mniejszości narodowe i etniczne oraz obcokrajowcy żyjący w Polsce 97
6.2. Polska polityka migracyjna 101
6.3. Polityka unijna dotycząca imigrantów . 103
6.4. Stosunek społeczeństwa polskiego do imigrantów . 105
6.5. Integracja i asymilacja czy izolacja . 108
6.6. Zderzenie cywilizacji jako podłoże konfliktogenne . 110
Streszczenie/Summary 114
Bibliografia . 115

7. Migracje a system bezpieczeństwa państwa - Rafał Majewski . 119
Streszczenie/Summary 130
Bibliografia . 130

8. Rosyjska polityka energetyczna w państwach wschodniego obrzeża UE ze szczególnym uwzględnieniem konfliktu ukraińskiego - Łukasz Makowski, Sylwia W. Żechowska 133
8.1. Specyfika polityki energetycznej Federacji Rosyjskiej wobec Białorusi, Ukrainy oraz państw bałtyckich 133
8.2. Konflikt Ukraiński . 141
Streszczenie/Summary 147
Bibliografia . 148

9. Zabezpieczenie społeczne jako instrument realizacji bezpieczeństwa socjalnego - Marek Bednarz . 151
9.1. Pojęcie i definicje zabezpieczenia społecznego 151
9.2. Techniki zabezpieczenia społecznego 154
9.3. Struktura zreformowanego systemu ubezpieczeń społecznych w Polsce 156
9.4. Problem zabezpieczenia warunków życia ludności w społeczeństwie postindustrialnym . 163
Streszczenie/Summary 168
Bibliografia . 168

10. Działalność kapitału ponadnarodowego a bezpieczeństwo państwa - Ewa Polak . 171
10.1. Korporacje ponadnarodowe w liczbach 172
10.2. Aspiracje korporacji ponadnarodowych 174
10.3. Korporacje ponadnarodowe a szanse i zagrożenia dla państwa . 177
10.4. Promocja neoliberalizmu i podejścia mikroekonomicznego 180
10.5. Strategie korporacji ponadnarodowych 181
10.6. Przywileje kapitału ponadnarodowego . 182
10.7. Wpływ korporacji na polityków. Oligarchizacja władzy . 184
10.8. Wirtualizacja gospodarki i jej konsekwencje. Instytucje finansowe 187
10.9. Korporacje ponadnarodowe czy narodowe? 189
Wyjaśnienia . 191
Streszczenie/Summary 194
Bibliografia . 195

11. Bezpieczeństwo a aterytorialność cyberprzestrzeni - Anna Górska . 197
11.1. Definicja cyberprzestrzeni 198
11.2. Kwalifikacja cyberprzestrzeni 200
11.3. Zasada terytorialności 201
11.4. Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni . 202
Streszczenie/Summary 205
Bibliografia . 206

12. Anti-Terrorism and National Security Newspeak - Andrzej Kołłątaj 209
12.1. Newspeak as a Sociolinguistic Phenomenon 209
12.2. Jargon and Newspeak 213
12.3. Newspeak of the Cold War 214
12.4. Anti-Terrorism and National Security Newspeak of the Post-September 11 Era 219
Summary/Streszczenie 227
Bibliography 227

13. Introducing the Slang of Espionage - Małgorzata Kowalczyk . 229
13.1. Terms . 230
13.2. Forms . 231
13.3. Meanings 233
13.4. Themes 234
13.5. Uses . 236
Summary/Streszczenie 239
Bibliografia . 239

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku