• Motywacyjne kształtowanie wynagrodzeń za pracę. Teoria i wnioski dla praktyki

Wzrost wydajności pracy, rozumianej jako ilość zadań lub jednostek produktu przypadających na jednostkę czasu albo jednego zatrudnionego, jest istotnym warunkiem rozwoju każdego podmiotu gospodarczego. Tylko wówczas możliwe jest powiększenie zysku, który osiągnie właściciel, oraz wynagrodzeń przypadających pracownikom. Na wydajność pracy wpływa wiele czynników, takich jak: wielkość zaangażowanego kapitału, wiedza, doświadczenie, umiejętności i postawy pracowników, a także ich motywacja do pracy. Z tego powodu każdy pracodawca i menedżer chciałby dysponować pracownikami zmotywowanymi do osiągania wysokich wyników pracy. Tymczasem pracownicy mogą znacznie różnić się pod tym względem, a intuicyjne działania pracodawców i menedżerów oprócz tego, że mogą nie przynieść oczekiwanych efektów, to mogą nawet spowodować spadek motywacji zatrudnionych do pracy. Aby tego uniknąć, niezbędna jest najnowsza, rzetelna, naukowa wiedza na temat motywowania pracowników. W książce przedstawiono wyniki analizy czterech teorii psychologicznych i jednej ekonomicznej, wskazujących, jak można motywować pracowników za pomocą wynagrodzeń. Poza założeniami teorii, omówiono ich rozwój aż do poziomu aktualnego stanu wiedzy, a także praktyczne, konkretne wskazówki dla pracodawców i menedżerów ułatwiające skuteczne motywowanie pracowników. Czytelnik znajdzie w książce m.in. odpowiedzi na następujące pytania: • Jak przebiega proces motywowania pracowników? • Jakie czynniki mają wpływ na motywację do wykonywania pracy? • W jaki sposób należy motywować pracowników do wzrostu wydajności pracy za pomocą wynagrodzeń? • Jakie działania nie spowodują motywacji do wzrostu wydajności pracy u zatrudnionych?

Podtytuł Motywacyjne kształtowanie wynagrodzeń za pracę. Teoria i wnioski dla praktyki
Autor Wiesław Golnau
Rok wydania 2021
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 136
50.00 34.00
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
32.5
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-8102-387-0
Wzrost wydajności pracy, rozumianej jako ilość zadań lub jednostek produktu przypadających na jednostkę czasu albo jednego zatrudnionego, jest istotnym warunkiem rozwoju każdego podmiotu gospodarczego. Tylko wówczas możliwe jest powiększenie zysku, który osiągnie właściciel, oraz wynagrodzeń przypadających pracownikom. Na wydajność pracy wpływa wiele czynników, takich jak: wielkość zaangażowanego kapitału, wiedza, doświadczenie, umiejętności i postawy pracowników, a także ich motywacja do pracy. Z tego powodu każdy pracodawca i menedżer chciałby dysponować pracownikami zmotywowanymi do osiągania wysokich wyników pracy. Tymczasem pracownicy mogą znacznie różnić się pod tym względem, a intuicyjne działania pracodawców i menedżerów oprócz tego, że mogą nie przynieść oczekiwanych efektów, to mogą nawet spowodować spadek motywacji zatrudnionych do pracy. Aby tego uniknąć, niezbędna jest najnowsza, rzetelna, naukowa wiedza na temat motywowania pracowników.

W książce przedstawiono wyniki analizy czterech teorii psychologicznych i jednej ekonomicznej, wskazujących, jak można motywować pracowników za pomocą wynagrodzeń. Poza założeniami teorii, omówiono ich rozwój aż do poziomu aktualnego stanu wiedzy, a także praktyczne, konkretne wskazówki dla pracodawców i menedżerów ułatwiające skuteczne motywowanie pracowników.

Czytelnik znajdzie w książce m.in. odpowiedzi na następujące pytania:
• Jak przebiega proces motywowania pracowników?
• Jakie czynniki mają wpływ na motywację do wykonywania pracy?
• W jaki sposób należy motywować pracowników do wzrostu wydajności pracy za pomocą wynagrodzeń?
• Jakie działania nie spowodują motywacji do wzrostu wydajności pracy u zatrudnionych?

Wstęp 7

Rozdział 1
Teoria oczekiwań 11
1.1. Założenia teorii oczekiwań 13
1.2. Rozwój teorii oczekiwań 19
1.3. Wnioski dla praktyki motywacyjnego kształtowania wynagrodzeń za pracę 23

Rozdział 2
Teoria sprawiedliwości 27
2.1. Założenia teorii sprawiedliwości 29
2.2. Rozwój teorii sprawiedliwości 37
2.3. Wnioski dla praktyki motywacyjnego kształtowania wynagrodzeń za pracę 50

Rozdział 3
Teoria wzmocnienia 57
3.1. Założenia teorii wzmocnienia 59
3.2. Rozwój teorii wzmocnienia 66
3.3. Wnioski dla praktyki motywacyjnego kształtowania wynagrodzeń za pracę 69

Rozdział 4
Teoria ustalania celów 73
4.1. Założenia teorii ustalania celów 75
4.2. Rozwój teorii ustalania celów 81
4.3. Wnioski dla praktyki motywacyjnego kształtowania wynagrodzeń za pracę 84

Rozdział 5
Teoria agencji 87
5.1. Założenia teorii agencji 89
5.2. Rozwój teorii agencji 95
5.3. Wnioski dla praktyki motywacyjnego kształtowania wynagrodzeń za pracę 114

Zakończenie 117
Bibliografia 121
Spis tabel i rysunków 133

Recenzja: dr hab. Wojciech Jarecki, prof. Uniwersytetu Szczecińskiego

Aamodt M.G., Industrial/Organizational Psychology: An Applied Approach, Eight Edition, Cengage Learning, Boston 2015.

Ackere van A., The Principal/Agent Paradigm: Its Relevance to Various Functional Fields, „European Journal of Operational Research”, 1993, Vol. 70.

Adam E.E., W.E. Scott, The Application of Behavioral Conditioning Procedures to the Problems of Quality Control, „The Academy of Management Journal”, 1971, Vol. 14, No. 2.

Adams J.S., Inequity in Social Exchange, [w:] Advances in Experimental Social Psychology, L. Berkowitz (Ed.), Vol. 2, Academic Press, New York 1965.

Adams J.S., S. Freedman, Equity Theory Revisited: Comments and Annotated Bibliography, [w:] Equity Theory: Toward a General Theory of Social Interaction, L. Berkowitz, E. Walster (Eds), Academic Press, New York 1976.

Adams J.S., Toward an Understanding of Inequity, „Journal of Abnormal and Social Psychology”, 1963, Vol. 67, No. 5.

Ante R., J.S. Demski, The Controllability Principle in Responsibility Accounting, „The Accounting Review”, 1988, Vol. 63, No. 4.

Arrow K.J., The Economics of Agency, [w:]Principals and Agents: The Structure of Business, J.W. Pratt, R.J. Zeckhauser (Eds), Harvard Business School Press, Boston 1991.

Arya A., J. Fellingham, J. Glover, Teams, Repeated Tasks, and Implicit Incentives, „Journal of Accounting and Economics”, 1997, Vol. 23, Issue 1.

Atkinson J.W., Towards Experimental Analysis of Human Motivation in Terms of Motives, Expectancies, and Incentives, [w:] J.W. Atkinson (Ed.), Motives in Fantasy, Action, and Society, D. Van Nostrand Company, Princeton 1958.

Baker D.D., R. Ravichandran, D.M. Randall, Exploring Contrasting Formulations of Expectancy Theory, „Decision Sciences”, 1989, Vol. 20, Issue 1.

Baker G., Distortion and Risk Optimal Incentive Contracts, „Journal of Human Resources”, 2002, Vol. 37, No. 4.

Bandura A., Social Foundations of Thought and Action: A Social Cognitive Theory, Prentice-Hall, Englewood Cliffs 1986.

Bandura A., Social Learning Theory, Prentice-Hall, Englewood Cliffs 1977.

Banker R.D., Ch.F. Kemerer, Performance Evaluation Matrices for Information Systems Development: A Principal-Agent Model, „Information Systems Research”, 1992, Vol. 3, No. 4.

Banker R.D., S.M. Datar, Sensitivity, Precision and Linear Aggregation of Signals for Performance Evaluation, „Journal of Accounting Research”, 1989, Vol. 27, No. 1.

Belcher D.W., Pay and Performance, „Compensation and Benefits Review”, 1980, Vol. 12, Issue 3.

Berle A.A. Jr., G.C. Means, The Modern Corporation and Private Property, Macmillan, New York 1933.

Bies R.J., Are Procedural Justice and Interactional Justice Conceptually Distinct? [w:]Handbook of Organizational Justice, J. Greenberg, J.A. Colquitt (Eds), Erlbaum, Mahwah 2005.

Bies R.J., Interactional (In)justice: The Sacred and the Profane, [w:] Advances in Organization Justice, J. Greenberg, R. Cropanzano (Ed.), Stanford University Press, Palo Alto 2001.

Bies R.J., Interactional Justice: Looking Backward, Looking Forward, [w:]The Oxford Handbook of Justice in the Workplace, R.S. Cropanzano. M.L. Ambrose (Eds), Oxford University Press, New York 2015.

Bies R.J., J.S. Moag, Interactional Justice: Communication Criteria of Fairness, [w:]Research on Negotiation in Organizations, R.J. Lewicki, B.A. Sheppard, M.H. Bazerman (Eds), Vol. 1, JAI Press, Greenwich 1986.

Bobocel D.R., L. Gosse, Procedural Justice: A Historical Review and Critical Analysis, [w:]The Oxford Handbook of Justice in the Workplace, R.S. Cropanzano. M.L. Ambrose (Eds), Oxford University Press, New York 2015.

Bonner S.E., G.B. Sprinkle, The Effects of Monetary Incentives on Effort and Task Performance: Theories, Evidence, and a Framework for Research, „Accounting, Organizations and Society”, 2002, Vol. 27, Issue 4-5.

Colquitt J.A., D.E. Conlon, M.J. Wesson, Ch.O.L.H. Porter, K.Y. Ng, Justice at the Millennium: A Meta-Analytic Review of 25 Years of Organizational Justice Research, „Journal of Applied Psychology”, 2001, Vol. 86, No. 3.

Colquitt J.A., J.B. Rodell, Measuring Justice and Fairness, [w:]The Oxford Handbook of Justice in the Workplace, R.S. Cropanzano, M.L. Ambrose (Eds), Oxford University Press, New York 2015.

Colquitt J.A., On the Dimensionality of Organizational Justice: A Construct Validation of a Measure, „Journal of Applied Psychology”, 2001, Vol. 86, No. 3.

Colquitt J.A., Organizational Justice, [w:]The Oxford Handbook of Organizational Psychology, S.W.J. Kozlowski (Ed.), Vol. 1, Oxford University Press, New York 2012.

Conte J.M., F.J. Landy, Work in the 21st Century: An Introduction to Industrial and Organizational Psychology, Sixth Edition, Wiley, Hoboken 2019.

Cropanzano R., C.A. Prehar, P.Y. Chen, Using Social Exchange Theory to Distinguish Procedural from Interactional Justice, „Group and Organization Management”, 2002, Vol. 27, No. 3.

Cropanzano R., D.E. Bowen, S.W. Gilliland, The Management of Organizational Justice, „Academy of Management Perspectives”, 2007, Vol. 21, Issue 4.

Cuevas-Rodriguez G., L.R. Gomez-Mejia, R.M. Wiseman, Has Agency Theory Run its Course?: Making the Theory more Flexible to Inform the Management of Reward Systems, „Corporate Governance: An International Review”, 2012, Vol. 20, No. 6.

Dachler H.P., W.H. Mobley, Construct Validation of an Instrumentality-Expectancy-Task-Goal Model of Work Motivation: Some Theoretical Boundary Conditions, „Journal of Applied Psychology”, 1973, Vol. 58, No. 3.

Dalton G.W., Motivation and Control in Organizations, [w:] Motivation and Control in Organizations, G.W. Dalton, P.R. Lawrence (Eds), Richard D. Irvin and the Dorsey Press, Homewood 1971.

Datar S., S. Cohen Kulp, R.A. Lambert, Balancing Performance Measures, „Journal of Accounting Research”, 2001, Vol. 39, No. 1.

Davidson D., P. Suppes, S. Siegel, Decision Making: An Experimental Approach, Stanford University Press, Stanford 1957.

Davidson H.K., M.N. Bing, The Multidimensionality of the Equity Sensitivity Construct: Integrating Separate Benevolence and Entitlement Dimensions for Enhanced Construct Measurement, „Journal of Managerial Issue”, 2008, Vol. 20, No. 1.

Davis J.H., F.D. Schoorman, L. Donaldson, Toward a Stewardship Theory of Management, „Academy of Management Review”, 1997, Vol. 22, No. 1.

Demski J.S., Uncertainty and Evaluation Based on Controllable Performance, „Journal Accounting Research”, 1976, Vol. 14, No. 2.

Edwards W., The Theory of Decision Making, „Psychological Bulletin”, 1954, Vol. 51, No. 4.

Eisenberger R., J. Cameron, Detrimental Effects of Reward. Reality or Myth, “American Psychologist”, 1996, Vol. 51, No. 11.

Eisenhardt K.M., Agency- and Institutional – Theory Explanations: The Case of Retail Sales Compensation, „The Academy of Management Journal”, 1988, Vol. 31, No. 3.

Eisenhardt K.M., Agency Theory: An Assessment and Review, „Academy of Management Review”, 1989, Vol. 14, No. 1.

Eisenhardt K.M., Control: Organizational and Economic Approaches, „Management Science”, 1985, Vol. 31, No. 2.

Fama E.F., M.C. Jensen, Separation of Ownership and Control, „The Journal of Law and Economics”, 1983, Vol. 26, No. 2.

Feldman J.M., H.J. Reitz, R.J. Hilterman, Alternatives to Optimization in Expectancy Theory, „Journal of Applied Psychology”, 1976, Vol. 61, No. 6.

Feltham G.A, J. Xie, Performance Measure Congruity and Diversity in Multi-Task Principal/Agent Relations, „Accounting Review”, Vol. 69, No. 3.

Ferster C.B., B.F. Skinner, Schedules of Reinforcement, Prentice-Hall, Englewood Cliffs 1957.

Festinger L., A Theory of Cognitive Dissonance, Row and Peterson, Evanston 1957.

Fischer M.F., The Application of the Controllability Principle and Managers’ Responses. A Role Theory Perspective, Gabler Verlag, Wiesbaden 2010.

Folger R., J. Greenberg, Procedural – Justice: An Interpretive Analysis of Personnel Systems, [w:]Research in Personnel and Human Resource Management, K.M. Rowland, G.R. Ferris, (Eds), JAI Press, Greenwich 1985.

Folger R., R. Cropanzano, Organizational Justice and Human Resource Management, Sage Publications, Thousand Oaks 1998.

Frederickson J.R., Relative Performance Information: The Effects of Common Uncertainty and Contract Type on Agent Effort, „Accounting Review”, 1992, Vol. 67, No. 4.

Garibaldi P., Personnel Economics in Imperfect Labour Markets, Oxford University Press, Oxford 2006.

Georgopoulos B.S., G.M. Mahoney, N.W. Jones, Jr., A Path-Goal Approach to Productivity, „Journal of Applied Psychology”, 1957, Vol. 41, No. 6.

Gerhart B., S.L. Rynes, Compensation: Theory, Evidence, and Strategic Implications, SAGE Publications, Thousand Oaks 2003.

Golnau W., Wynagradzanie pracowników, [w:]Zarządzanie zasobami ludzkimi, praca zbiorowa pod red. W. Golnau, wydanie 3, CeDeWu, Warszawa 2012.

Goodman P.S., An Examination of Referents Used in the Evaluation Of Pay, „Organizational Behavior and Human Performance”, 1974, Vol. 12, Issue 2.

Grean G., Instrumentality Theory of Work Motivation: Some Experimental Results and Suggested Modifications, „Journal of Applied Psychology Monograph”, 1969, Vol. 53, Issue 2.

Greenberg J., A Taxonomy of Organizational Justice Theories, „Academy of Management Review”, 1987, Vol. 12, No. 1.

Greenberg J., Organizational Justice: Yesterday, Today, and Tomorrow, „Journal of Management”, 1990, Vol. 16, No. 2.

Greenberg J., R. Folger, Procedural Justice, Participation, and the Fair Process Effect in Groups and Organizations, [w:]Basic Group Processes, P.B. Paulus (Ed.), Springer-Verlag, New York 1983.

Greenberg J., The Social Side of Fairness: Interpersonal and Informational Classes of Organizational Justice, [w:]Justice in the Workplace: Approaching Fairness in Human Resource Management, R. Cropanzano (Ed.), Erlbaum, Hillsdale 1993.

Gupta N., J.D. Shaw, Let the Evidence Speak: Financial Incentives Are Effective, „Compensation and Benefits Review”, 1998, Vol. 30, Issue 2.

Halachmi A., M. Holzer, Merit Pay, Performance Targeting, and Productivity, „Review of Public Personnel Administration”, 1987, Vol. 7, No. 2.

Hamner W.C., E.P. Hamner, Behavior Modification on the Bottom Line, „Organizational Dynamics”, 1976, Vol. 4, No. 4.

Hamner W.C., Reinforcement Theory and Contingency Management in Organizational Settings, [w:]Organizational Behavior and Management: A Contingency Approach, H.L. Tosi, W.C. Hamner (Eds), St. Clair Press, Chicago 1974.

Harris M., A. Raviv, Optimal Incentive Contracts with Imperfect Information, „Journal of Economic Theory”, 1979, Vol. 20, Issue 2.

Hellriegel D., Slocum, Jr. J.W., Organizational Behavior, Thirteenth Edition, South-Western Cengage Learning, Mason 2011.

Holmstrӧm B., Agency Costs and Innovation, „Journal of Economic Behavior and Organizations”, 1989, Vol. 12, Issue 3.

Holmstrӧm B., Managerial Incentive Problems: A Dynamic Perspective, „Review of Economic Studies”, 1999, Vol. 66, Issue 1.

Holmstrӧm B., Moral Hazard and Observability, „The Bell Journal of Economics, 1979, Vol. 10, No. 1.

Holmstrӧm B., Moral Hazard in Teams, „The Bell Journal of Economics”, 1982, Vol. 13, No. 2.

Holmstrӧm B., P. Milgrom, Aggregation and Linearity in the Provision of International Incentives, „Econometrica”, 1987, Vol. 55, No. 2.

Holmstrӧm B., P. Milgrom, Multitask Principal-Agent Analyses: Incentive Contracts, Asset Ownership, and Jobs Design, „Journal of Law Economics and Organization”, 1991, Vol. 7, Special Issue.

Holmstrӧm B., Pay for Performance and Beyond, „American Economic Review”, 2017, Vol. 107, No. 7.

Homans G.C., Social Behavior: Its Elementary Forms, Harcourt, Brace, New York 1961.

House R.J., H.J. Shapiro, M.A. Wahba, Expectancy Theory as a Predictor of Work Behavior and Attitude: A Re-Evaluation of Empirical Evidence, „Decision Sciences”, 1974, Vol. 5, Issue 3.

Huseman R.C., J.D. Hatfield, E.W. Miles, A New Perspective on Equity Theory: The Equity Sensitivity Construct, „Academy of Management Review”, 1987, Vol. 12, No. 2.

Hyclak T., G. Johnes, R. Thornton, Fundamentals of Labor Economics, Houghton Mifflin Company, Boston 2005.

Indjejikian R.J., Performance Evaluation and Compensation Research: An Agency Perspective, „Accounting Horizons”,1999, Vol. 13, No. 2.

Jensen M.C., Organization Theory and Methodology, „The Accounting Review”, 1983, Vol. 58, No. 2.

Jensen M.C., W.H. Meckling, Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure, „Journal of Financial Economics”, 1976, Vol. 3, Issue 4

Kaplan R.S., The Evolution of Management Accounting, „The Accounting Review”, 1984, Vol. 59, No. 3.

King W.C., Jr., E.W. Miles, D.D. Day, A Test and Refinement of the Equity Sensitivity Construct, „Journal of Organizational Behavior”, 1993, Vol. 14.

Komaki J.L., T. Coombs, S. Schepman, Motivational Implications of Reinforcement Theory, [w:]Motivation and Work Behavior, R.M. Steers, L.W. Porter (Eds), 5th Edition, McGraw-Hill, New York 1991.

Kopelman R.E., Across-Individual, Within-Individual and Return on Effort Versions of Expectancy Theory, „Decision Sciences”, 1977, Vol. 8, Issue 4.

Kreitner R., F. Luthans, A Social Learning Approach to Behavioral Management: Radical Behaviorists “Mellowing out”, „Organizational Dynamics”, 1984, Vol. 13, Issue 2.

Kulik C.T., M.L. Ambrose, Personal and Situational Determinants of Referent Choice, „Academy of Management Review”, 1992, Vol. 17, No. 2.

Lambert L.A., Contracting Theory and Accounting, „Journal of Accounting and Economics”, 2001, Vol. 32.

Lambert R.A., D.F. Larcker, An Analysis of the Use of Accounting and Market Measures of Performance in Executive Compensation Contracts, „Journal of Accounting Research”, 1987, Vol. 25.

Lambert R.A., Long-Term Contracts and Moral Hazard, „The Bell Journal of Economics”, 1983, Vol. 14, No. 2.

Latham G.P., Baldes J.J., The “Practical Significance” of Locke’s Theory of Goal Setting, „Journal of Applied Psychology”, 1975, Vol. 60, No. 1.

Latham G.P., Kinne S.B., Improving Job Performance through Training in Goal Setting, „Journal of Applied Psychology”, 1974, Vol. 59, No. 2.

Latham G.P., Locke E.A., New Developments in and Directions for Goal Setting Research, „European Psychologist”, 2007, Vol. 12, No. 4.

Latham G.P., Motivate Employee Performance through Goal Setting, [w:]Handbook of Principles of Organizational Behavior: Indispensable Knowledge for Evidence-Based Management, E.A. Locke (Ed.), Second Edition, Wiley, Chichester 2009.

Latham G.P., The Motivational Benefits of Goal Setting, „Academy of Management Executive”, 2004, Vol. 18, No. 4.

Latham G.P., Work Motivation: History, Theory, Research, and Practice, Sage Publications, Thousand Oaks 2007.

Latham G.P., Yukl G., Assigned Versus Participative Goal Setting with Educated and Uneducated Woods Workers, „Journal of Applied Psychology”, 1975, Vol. 60, No. 3.

Laventhal G.S., What Should Be Done with Equity Theory? New Approaches to the Study of Fairness in Social Relationships, [w:]Social Exchange: Advances in Theory and Research, K.J. Gergen, M.S. Greenberg, R.J. Willis (Eds), Plenum Press, New York 1980.

Lawer E.E., Motivation in Work Organizations, Brooks/Cole Publishing Company, Monterey 1973.

Lawler E.E., J. Suttle, Expectancy Theory and Job Behavior, „Organizational Behavior and Human Performance”1973, Vol. 9, No. 3.

Lawler E.E., L.W. Porter, Antecedent Attitudes of Effective Managerial Performance, „Organizational Behavior and Human Performance”, 1967, Vol. 2.

Lawler E.E., L.W. Porter, The Effect of Performance on Job Satisfaction, „Industrial Relations”, 1967, Vol. 7, Issue 1.

Lawler E.E., Pay and Organizational Effectiveness: A Psychological View, McGraw-Hill, New York 1971.

Lazear E.P., Salaries and Piece Rates, „Journal of Business”, 1986, Vol. 59, No. 3.

Levine J.M., R.L. Moreland, Social Comparison and Outcome Evaluation in Group Contexts, [w:] Social Comparison, Social Justice, and Relative Deprivation: Theoretical, Empirical, and Policy Perspectives, J.C. Masters, W.P. Smith (Eds), Lawrence Erlbaum, Hillsdale 1987.

Lewin K., Dembo T., Festinger L., Sears P.S., Level of Aspiration, [w:]Personality and the Behavior Disorders, J. McVicker Hunt (Ed.), Vol. 1, Ronald Press, New York 1944.

Lewin K., The Conceptual Representation and the Measurement of Psychological Forces, Duke University Press, Durham 1938.

Locke E.A., Latham G.P., A Theory of Goal Setting and Task Performance, Prentice Hall, Englewood Cliffs 1990.

Locke E.A., Latham G.P., Building a Practically Useful Theory of Goal Setting and Task Motivation: A 35-Year Odyssey, „American Psychologist”, 2002, Vol. 57, No. 9.

Locke E.A., Latham G.P., Goal Setting Theory, 1990, [w:]New Developments in Goal Setting and Task Performance, E.A. Locke, G.P. Latham (Eds), Routledge, New York 2013.

Locke E.A., Latham G.P., New Directions in Goal-Setting Theory, „Current Directions in Psychological Science”, 2006, Vol. 15, No. 5.

Locke E.A., Latham G.P., Work Motivation and Satisfaction: Light at the End of the Tunnel, „Psychological Science”, 1990, Vol. 1, No. 4.

Locke E.A., Linking Goals to Monetary Incentives, „Academy of Management Executive”, 2004, Vol. 18, No. 4.

Locke E.A., Motivation Through Conscious Goal Setting, „Applied and Preventive Psychology”, 1996, Vol. 5, Issue 2.

Locke E.A., Saari L.M., Shaw K.M., Latham G.P., Goal Setting and Task Performance: 1969-1980, „Psychological Bulletin”, 1981, Vol. 90, No. 1.

Locke E.A., Saari L.M., Shaw K.N., Latham G.P., Goal Setting and Task Performance: 1969-1980. Psychol. Bull. 90: 125-52, 1981, „Citation Classic”, 1992, No. 32, 10 August.

Locke E.A., The Relationship of Intentions to Level of Performance, „Journal of Applied Psychology”, 1966, Vol. 50, No. 1.

Locke E.A., Toward a Theory of Task Motivation and Incentives, „Organizational Behavior and Human Performance”, 1968, Vol. 3, Issue 2.

Locke E.A., Toward a Theory of Task Motivation and Incentives. Organ. Behav. Hum. Perform. 3: 157-89, 1968, „Citation Classic”, 1982, No. 16, 19 April.

Luthans F., A.D. Stajkovic, Reinforce for Performance: The Need to Go Beyond Pay and Even Rewards, „Academy of Management Executive”, 1999, Vol. 13, No. 2.

Luthans F., B.C. Luthans, K.W. Luthans, Organizational Behavior: An Evidence-Based Approach Information, 14th Edition, Information Age Publishing, Charlotte 2021.

Luthans F., D.D. White, Behavioral Modification: Application to Manpower Management, „Personnel Administration”, 1971, Vol. 34, No. 4.

Luthans F., Organizational Behavior, McGraw-Hill, New York 1973.

Mace C.A., Incentives: Some Experimental Studies, Industrial Health Research Board, Report No. 72, London 1935.

Merchant K.A., W.A. Van der Stede, Management Control Systems, Fourth Edition, Pearson, Harlow 2017.

Miles E.W., J.D. Hatfield, R.C. Huseman, The Equity Sensitivity Construct: Potential Implications for Worker Performance, „Journal of Management”, 1989, Vol. 15, No. 4.

Miner J.B., Organizational Behavior 1: Essential Theories of Motivation and Leadership, M.E. Sharpe, Armonk 2005.

Mitchell T.R., Expectancy Models of Job Satisfaction, Occupational Preference and Effort: A Theoretical, Methodological, and Empirical Appraisal, „Psychological Bulletin”, 1974, Vol. 81, No. 12.

Mitnick B.M., The Theory of Agency. The Policing “Paradox” and Regulatory Behavior, „Public Choice”, 1975, Vol. 24, Issue 1.

Moscatelli S., F. Albarello, F. Prati, M. Rubini, Badly off or Better off Than Them? The Impact of Relative Deprivation and Relative Gratification on Intergroup Discrimination, „Journal of Personality and Social Psychology”, 2014, Vol. 107, No. 2.

Mowday R.T., Equity Theory Predictions of Behavior in Organizations, [w:]Motivation and Leadership at Work, R.M. Steers, L.W. Porter (Eds), 5th Edition, McGraw-Hill, New York 1991.

Mullins L.J., Management and Organisational Behaviour, Ninth Edition, Pearson, Harlow 2010.

Nadler D.A., E.E. Lawler, Motivation: A Diagnostic Approach, [w:] J.R Hackman, E.E. Lawler, L.W. Porter (Eds), Perspectives on Behavior in Organizations, McGraw-Hill, New York 1977.

Nord W.R., Beyond the Teaching Machine: The Neglected Area of Operant Conditioning in the Theory and Practice of Management, „Organizational Behavior and Human Performance”, 1969, Vol. 4, Issue 4.

Parnell J.A., S.E. Sullivan, When Money Isn’t Enough: The Effects of Equity Sensitivity on Performance-Based Pay Systems, „Human Resource Management Review”, 1992, Vol. 2, No. 2.

Patten T., Employee Compensation, and Incentive Plans, The Free Press, New York 1977.

Perrow Ch., Complex Organizations: A Critical Essay, Third Edition, McGraw-Hill, New York 1986.

Pinder C.C., Work Motivation in Organizational Behavior, Second Edition, Rutledge, New York 2016.

Porter L.W., E.E. Lawler, Managerial Attitudes and Performance, Irwin, Homewood 1968.

Prendergast C., The Provision of Incentive in Firms, „Journal of Economic Literature”, 1999, Vol. 37, No. 1.

Pritchard R.D., Equity Theory: A Review and Critique, „Organizational Behavior and Human Performance”, 1969, Vol. 4.

Rachlin H., Introduction to Modern Behaviorism, Second Edition, W.H. Freeman, San Francisco 1976.

Ronan W.W., Latham G.P., Kinne S.B., Effects of Goal Setting and Supervision on Worker Behavior in an Industrial Situation, „Journal of Applied Psychology”, 1973, Vol. 58, No. 3.

Ross S.A., The Economic Theory of Agency: The Principal’s Problem, „The American Economic Review”, 1973, Vol. 63, No. 2.

Rotter J.B., The Role of the Psychological Situation in Determining the Direction of Human Behavior, [w:] M.R. Jones (Ed.), Nebraska Symposium on Motivation, University of Nebraska Press, Lincoln 1955.

Runciman W.G., Relative Deprivation and Social Justice: A Study of Attitudes to Social Inequality in Twentieth-Century England, Routledge, Kegan Paul, London 1966.

Ryan T.A., Drives, Tasks, and the Initiation of Behavior, „American Journal of Psychology”, 1958, Vol. 71.

Ryan T.A., Intentional Behavior: An Approach to Human Motivation, Ronald Press, New York 1970.

Ryan T.A., Smith P.C., Principles of Industrial Psychology, Ronald Press, New York 1954.

Schmidt F.L., Implications of a Measurement Problem for Expectancy Theory Research, „Organizational Behavior and Human Performance”, 1973, Vol. 10, Issue 2.

Shapiro S.P., The Social Control of Impersonal Trust, „American Journal of Sociology”, 1987, Vol. 93, No. 3.

Skinner B.F., Contingencies of Reinforcement: A Theoretical Analysis, Appleton-Century-Crofts, New York 1969.

Skinner B.F., Science and Human Behavior, The Free Press, New York 1953.

Skinner B.F., Pavlov’s Influence on Psychology in America, „Journal of the History of Behavioral Sciences”, 1981, Vol. 17.

Smith A., An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, Nelson T. and Sons, London 1852, Book V.

Sorcher M., A Behavior Modeling Approach to Supervisory Training, „Professional Psychology”, 1971, Vol. 2.

Stouffer S.A., E.A. Suchman, L.C. De Vinney, S.A. Star, R.M. Williams, Jr., The American Soldier: Adjustment During Army Life, Vol. 1, Princeton University Press, Princeton 1949.

Stroh L.K., J.M. Brett, J.P. Baumann, A.H. Reilly, Agency Theory and Variable Pay Compensation Strategies, „Academy of Management Journal”, 1996, Vol. 39, No. 3.

Sussmann M., R.P. Vecchio, Conceptualizations of Valence and Instrumentality: A Fourfold Model, „Organizational Behavior and Human Decision Processes”, 1985, Vol. 36, Issue 1.

Thibaut J., L. Walker, Procedural Justice: A Psychological Analysis, Lawrence Erlbaum, Hillsdale 1975.

Thorndike E.L., Animal Intelligence: Experimental Studies, The Macmillan Company, New York 1911.

Tolman E.C., A Psychological Model, [w:]Toward a General Theory of Action, T. Parsons, E.A. Shils (Eds), Harvard University Press, Cambridge 1951.

Vroom V.H., Work and Motivation, Jossey-Bass Publishers, San Francisco 1995.

Wahba M.A., R.J. House, Expectancy Theory in Work and Motivation: Some Logical and Methodological Issues, „Human Relations”, 1974, Vol. 27, No. 2.

Walster E., E. Berscheid, G.W. Walster, New Directions in Equity Research, „Journal of Personality and Social Psychology”, 1973, Vol. 25, No. 2.

Wiseman R.M., G. Cuevas-Rodriguez, L.R. Gomez-Mejia, Towards a Social Theory of Agency, „Journal of Management Studies”, 2012, Vol. 49, No. 1.

Wright P.M., Goal Setting and Monetary Incentives: Motivational Tools that Can Work Too Well, „Compensation and Benefits Review”1994, Vol. 26, Issue 3.

Yukl G.A., G.P. Latham, E.D. Pursell, The Effectiveness of Performance Incentives Under Continuous and Variable Ratio Schedules of Reinforcement, Personnel Psychology”, 1976, Vol. 29.

Zajac E.J., CEO Selection, Succession, Compensation and Firm Performance: A Theoretical Integration and Empirical Analysis, „ Strategic Management Journal”, 1990, Vol. 11, No. 3.

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku