• Pokonać dekoniunkturę. Społeczna odpowiedzialność biznesu i finanse. Tom 30

Problematyka finansów to obszar nieustannych transformacji związanych z nowymi uwarunkowaniami rzeczywistości gospodarczej. Rodzi to potrzebę dostosowania prowadzonego biznesu do różnego rodzaju zmian, pojawiają się nowe, często kluczowe obszary - np. kwestia społecznej odpowiedzialności biznesu. Wszystko to wymaga ciągłego aktualizowania posiadanej wiedzy i analizowania zachodzących procesów, a także jest przedmiotem kolejnych badań i analiz naukowych. Zmiany w obszarze finansów są także wyzwaniem dla rachunkowości, mającej odzwierciedlać zachodzące w finansach procesy tak, aby być źródłem informacji zarówno dla właścicieli, jak i otoczenia przedsiębiorstwa. Pojawiają się zatem pytania o planowane zmiany w przepisach finansowo-księgowych, które mogą zmieniać postrzeganie kluczowych pozycji sprawozdawczych. Zmiany gospodarcze dotykają także gospodarstw domowych, stąd część tomu została poświęcona tym zagadnieniom. Wymienione problemy są istotne dla praktyków oraz teoretyków życia gospo

Podtytuł Pokonać dekoniunkturę. Społeczna odpowiedzialność biznesu i finanse. Tom 30
Autor Aldona Uziębło (red.)
Rok wydania 2014
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 170
24.00 18.00
Do końca promocji pozostało:
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7556-673-4

Problematyka finansów to obszar nieustannych transformacji związanych z nowymi uwarunkowaniami rzeczywistości gospodarczej. Rodzi to potrzebę dostosowania prowadzonego biznesu do różnego rodzaju zmian, pojawiają się nowe, często kluczowe obszary - np. kwestia społecznej odpowiedzialności biznesu. Wszystko to wymaga ciągłego aktualizowania posiadanej wiedzy i analizowania zachodzących procesów, a także jest przedmiotem kolejnych badań i analiz naukowych. Zmiany w obszarze finansów są także wyzwaniem dla rachunkowości, mającej odzwierciedlać zachodzące w finansach procesy tak, aby być źródłem informacji zarówno dla właścicieli, jak i otoczenia przedsiębiorstwa. Pojawiają się zatem pytania o planowane zmiany w przepisach finansowo-księgowych, które mogą zmieniać postrzeganie kluczowych pozycji sprawozdawczych. Zmiany gospodarcze dotykają także gospodarstw domowych, stąd część tomu została poświęcona tym zagadnieniom.

Wymienione problemy są istotne dla praktyków oraz teoretyków życia gospodarczego; dlatego właśnie niniejsze opracowanie skupia się na społecznej odpowiedzialności biznesu i finansach, a dokładniej na ich wybranych aspektach. Niemożliwe jest bowiem ujęcie w jednej publikacji wszystkich kierunków badań prowadzonych w tym zakresie.

Zamieszczone w monografii treści są wynikiem prowadzonych przez Autorów prac naukowych, a także efektem przemyśleń opartych na ich bogatym doświadczeniu praktycznym. Mam nadzieję, że ich lektura stanie się nie tylko inspiracją do dalszych, pogłębionych badań nad poruszaną problematyką, ale także przyczyni się do wdrażania i kreowania nowych rozwiązań w praktyce gospodarczej.

Wprowadzenie 7

Część I
Społeczna odpowiedzialność biznesu

1. Społeczna odpowiedzialność we współczesnej gospodarce - Krystyna Dziworska, Anna Górczyńska 13
1.1. Potrzeba społecznej odpowiedzialności w gospodarowaniu 14
1.2. Kontekst zrównoważonego rozwoju 16
Streszczenie/Summary 19
Bibliografi a 20

2. Przejawy wdrażania społecznej odpowiedzialności biznesu na polskim rynku finansowym - Marianna Dębniewska, Jarosław Skorwider-Namiotko 21
2.1. Zasady społecznej odpowiedzialności biznesu i ich znaczenie dla funkcjonowania rynku finansowego 22
2.2. Raportowanie pozafinansowe jako przejaw wdrażania CSR 25
2.3. Społecznie odpowiedzialne inwestycje na rynku polskim 28
Streszczenie/Summary 33
Bibliografia 33

3. Innowacje w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu - Anna Krzysztofek 35
3.1. Innowacje 36
3.2. Społeczna odpowiedzialność biznesu 38
3.3. Innowacje w kontekście koncepcji CSR 40
3.4. Innowacje wynikające z przyjęcia zasad społecznej odpowiedzialności biznesu 42
3.5. Innowacyjne projekty w obszarze CSR 44
Streszczenie/Summary 46
Bibliografia 46

Część II
Finanse jednostek samorządu terytorialnego

4. Prawne i ekonomiczne aspekty zaciągania zobowiązań przez jednostki samorządu terytorialnego - Joanna Rogalska 51
4.1. Istota i definicja długu jednostek samorządu terytorialnego 52
4.2. Podstawy prawne zaciągania zobowiązań przez jednostki samorządu terytorialnego 53
4.3. Ekonomiczne aspekty zaciągania zobowiązań 57
4.4. Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego w Polsce 58
Streszczenie/Summary 61
Bibliografia 61

5. Finansowanie usług komunalnych z budżetu miasta na przykładzie Łodzi i Kielc - Monika Stachowicz 63
5.1. Gmina jako organizator usług komunalnych 64
5.2. Wydatki na usługi komunalne w budżecie gminy 65
5.3. Sektor usług komunalnych w Łodzi i Kielcach 66
5.4. Wydatki na usługi komunalne w budżetach Łodzi i Kielc w latach 2009-2012 70
Streszczenie/Summary 77
Bibliografia 78

6. Kondycja finansowa gmin na przykładzie gmin wiejskich województwa świętokrzyskiego w latach 2007-2012 - Paweł Dziekański 79
6.1. Kondycja finansowa i jej znaczenie dla gospodarki 81
6.2. Budżet gminy jako podstawa oceny kondycji finansowej 82
6.3. Analiza budżetu gminy 83
6.4. Wskaźnik syntetyczny oceny kondycji finansowej 88
Streszczenie/Summary 93
Bibliografia 94

Część III
Rachunkowość, podatki i mikrofinansowanie

7. Rachunkowość w Polsce - spojrzenie retrospektywne i prospektywne - Agnieszka Lidzbarska, Aldona Uziębło 99
7.1. Rachunkowość w Polsce - ujęcie retrospektywne 100
7.2. Rachunkowość w Polsce - ujęcie prospektywne 104
Streszczenie/Summary 108
Bibliografia 109

8. Hybrydyzacja podmiotowości podatkowej w strategiach korporacji międzynarodowych - Małgorzata Magdalena Hybka 111
8.1. Istota hybrydyzacji podmiotowości podatkowej 112
8.2. Modele hybrydyzacji podmiotowości podatkowej 113
8.3. Hybrydyzacja podmiotowości podatkowej w Stanach Zjednoczonych 116
Streszczenie/Summary 120
Bibliografia 121

9. Mikrofinansowanie w Indiach - Tomasz Wszeborowski 123
9.1. Pojęcie i geneza mikrofinansowania 123
9.2. Model mikrofinansowania oparty na grupach samopomocowych (SHG) a model Grameen Banku 125
9.3. Instytucje w Indiach zajmujące się mikrofinansowaniem 127
Streszczenie/Summary 130
Bibliografia 131

Część IV
Finanse gospodarstw domowych

10. Zachowania oszczędnościowe wiejskich gospodarstw domowych w Małopolsce - Monika Szafrańska 135
10.1. Materiał i metody 136
10.2. Zachowania wiejskich gospodarstw domowych związane z oszczędzaniem 136
Streszczenie 143
Bibliografia 145

11. Wykorzystanie analizy korespondencji do oceny skłonności mieszkańców do spłaty zadłużeń w mieszkaniach komunalnych w Gdańsku Oruni - Zygmunta Barańska, Ewa Wycinka 147
11.1. Problem zadłużenia mieszkań komunalnych w Gdańsku 147
11.2. Charakterystyka dzielnicy Orunia 150
11.3. Charakterystyka próby 152
11.4. Metody statystyczne zastosowane w badaniu 153
11.5. Wyniki badania kwestionariuszowego 154
Streszczenie/Summary 157
Bibliografia 158

12. Datio in Solutum a stosunek prawny zajmowania lokalu bez tytułu prawnego - Michał Wdowiak 159
Streszczenie/Summary 167
Bibliografia 168

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku