• Polski rynek kredytów w okresie światowego kryzysu finansowego

Podtytuł Polski rynek kredytów w okresie światowego kryzysu finansowego
Autor Bogdan Włodarczyk
Rok wydania 2012
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 174
49.00 34.30
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
34.3
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7556-084-8
Funkcjonowanie polskiego sektora bankowego w warunkach światowego kryzysu finansowego, a szczególnie jego bezpośrednie i pośrednie oddziały­wanie na sytuację makroekonomiczną kraju stało się podstawą do sformułowania zagadnienia niniejszej książki. Autor poszukiwał odpowiedzi na pyta­nie: czy światowy kryzys finansowy istotnie wpłynął na polski sektor bankowy, a jeśli tak, to na jakie elementy sektora i co się zmieniło w polityce kredy­towej banków na rynku?
W książce omówiono teorie wzrostu gospodarczego oraz przedstawiono istotę i przyczyny kryzysu finansowego zarówno w ujęciu historycznym, jak i teoretycznym. Przeanalizowano rynek kredytów i jego znaczenie dla sektora niefinansowego gospodarki narodowej w okresie światowego kryzysu fi­nansowego, a w konsekwencji jego wpływ na wzrost gospodarczy. Podjęto próbę wyjaśnienia, w jakim stopniu światowy kryzys finansowy wpłynął na zmianę poziomu podaży kredytów dla sektora niefinansowego w polskim systemie bankowym, ze szczególnym uwzględnieniem struktury kapitału własnościowego banków, oraz jak podaż ta oddziaływała na wzrost gospodarczy w Polsce?
Książka Bogdana Włodarczyka stanowi dobry podręcznik uzupełniający dla studentów studiów ekonomicznych. Z pewnością zainteresuje ona także in­ne osoby chcące lepiej zrozumieć mechanizmy funkcjonowania rynku kredytów bankowych w okresie światowego kryzysu finansowego.

Z recenzji prof. dr. hab. Ryszarda Wierzby
Wprowadzenie 5
Rozdział 1

Wzrost gospodarczy w świetle teorii ekonomii 7

1.1. Teorie wzrostu gospodarczego 7

1.2. Determinanty wzrostu gospodarczego 11

1.3. PKB jako miernik wzrostu gospodarczego 14

1.4. Wpływ systemu finansowego na wzrost gospodarczy 20
Rozdział 2

Teoretyczne i historyczne aspekty światowych kryzysów finansowych 29

2.1. Istota kryzysu gospodarczego w perspektywie zmian kulturowo-cywilizacyjnych oraz głównych nurtów teorii ekonomii 29

2.2. Sytuacja kryzysowa w ujęciu interpretacyjnym 38

2.3. Historia kryzysów finansowych 41

2.4. Przyczyny i następstwa kryzysów finansowych w gospodarce narodowej 48
Rozdział 3

Polski system bankowy jako element krajowego i międzynarodowego systemu finansowego 57

3.1. Charakterystyka systemu finansowego 57

3.2. Regulacje prawne i nadzór w systemie finansowym 60

3.3. Działania dostosowawcze polskiego systemu bankowego do standardów UE 68

3.4. Liberalizacja i protekcjonizm w systemie bankowym 78
Rozdział 4

Kondycja sektora bankowego w Polsce w okresie ostatniego światowego kryzysu finansowego 83

4.1. Ryzyko w działalności bankowej 83

4.2. Zarządzanie ryzykiem bankowym a wyniki krajowego sektora bankowego 87

4.3. Aktywność kredytowa krajowego sektora bankowego i zmiany ryzyka w latach 2005-2009 95

4.4. Stan krajowego sektora bankowego na tle europejskich rynków bankowych 113
Rozdział 5

Analiza wpływu kapitału bankowego i podaży kredytów na krajowy wzrost gospodarczy w latach 1996-2009 121

5.1. Wprowadzenie w metodykę badań 121

5.2. Zmiany na rynkach finansowych a sektor finansowy w Polsce 124

5.3. Zmiany podaży kredytów dla sektora niefinansowego z uwzględnieniem struktury podmiotowej i przedmiotowej 128

5.4. Związek między wielkością kapitału w sektorze bankowym oraz podażą kredytów a poziomem krajowego PKB w latach 1996-2009 135

5.5. Wpływ struktury kapitałowej w sektorze bankowym na podaż kredytów i tempo wzrostu gospodarczego 139
Podsumowanie i wnioski 147

Bibliografia 153

Załączniki 161
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku