• Polski transport drogowy ładunków w Unii Europejskiej. Stan obecny i perspektywy

Trwająca od kilkunastu lat ekspansja przedsiębiorstw polskiego transportu drogowego ładunków na unijnym rynku usług doprowadziła do osiągnięcia przez niego pozycji lidera w Unii Europejskiej. Potwierdzeniem sukcesu gospodarczego w tym sektorze są tysiące samochodów ciężarowych polskich przewoźników codziennie przemierzających drogi wszystkich krajów europejskich. Rozwój polskiego transportu samochodowego był możliwy dzięki jego specyficznym cechom, umożliwiającym płynne przejście przedsiębiorców do działania w warunkach gospodarki rynkowej i przynależności Polski do Unii Europejskiej. Proponowana książka, będąca studium rozwoju polskiego międzynarodowego transportu drogowego, stanowi doskonały przykład korzyści płynących z integracji gospodarczej, a także ciężkiej pracy przedsiębiorców. Autorzy podjęli się w niej omówienia przyczyn tego sukcesu i jego uwarunkowań, określenia perspektyw rozwoju transportu drogowego ładunków w Unii Europejskiej w warunkach zmian prawnych regulujących dzi

Podtytuł Polski transport drogowy ładunków w Unii Europejskiej. Stan obecny i perspektywy
Autor Irena Łącka, Błażej Suproń
Rok wydania 2020
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 330
79.00 55.30
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
51.35
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-8102-348-1
Trwająca od kilkunastu lat ekspansja przedsiębiorstw polskiego transportu drogowego ładunków na unijnym rynku usług doprowadziła do osiągnięcia przez niego pozycji lidera w Unii Europejskiej. Potwierdzeniem sukcesu gospodarczego w tym sektorze są tysiące samochodów ciężarowych polskich przewoźników codziennie przemierzających drogi wszystkich krajów europejskich. Rozwój polskiego transportu samochodowego był możliwy dzięki jego specyficznym cechom, umożliwiającym płynne przejście przedsiębiorców do działania w warunkach gospodarki rynkowej i przynależności Polski do Unii Europejskiej. Proponowana książka, będąca studium rozwoju polskiego międzynarodowego transportu drogowego, stanowi doskonały przykład korzyści płynących z integracji gospodarczej, a także ciężkiej pracy przedsiębiorców. Autorzy podjęli się w niej omówienia przyczyn tego sukcesu i jego uwarunkowań, określenia perspektyw rozwoju transportu drogowego ładunków w Unii Europejskiej w warunkach zmian prawnych regulujących działalność samochodowych przewoźników ładunków po wprowadzeniu pakietu mobilności, oddziaływania zmian na rynku pracy oraz wyzwań wynikających z nowej polityki transportowej i ekologicznej.

Zalety książki, wyróżniające ją spośród innych, poświęconych podobnej tematyce to:
• nowe, bardziej kompleksowe spojrzenie na polski sektor transportu drogowego ładunków, jego przeszłość, stan obecny i perspektywy, a także wkład w gospodarkę Polski i Unii Europejskiej
• przedstawienie pozycji polskich przedsiębiorstw transportu drogowego ładunków w Unii Europejskiej oraz ich szans i zagrożeń na tym rynku
• zaprezentowanie rzadko opisywanych w literaturze zjawisk oddziałujących na transport drogowy ładunków, uwarunkowań regulacyjnych wynikających z polityki UE wobec transportu drogowego ładunków, rynku pracy i innych, mających istotne znaczenie dla konkurencyjności polskich przedsiębiorstw działających w tym sektorze
• przydatność informacji zawartych w książce zarówno dla kadry akademickiej, jak i praktyków zainteresowanych poszerzeniem swojej wiedzy
• możliwość szczegółowego zapoznania się ze wszystkimi aspektami funkcjonowania tej gałęzi polskiej gospodarki na podstawie studium przypadku przewoźników międzynarodowych z woj. zachodniopomorskiego.

Publikacja jest przeznaczona dla studentów kierunków ekonomicznych i technicznych (ekonomii, logistyki, transportu), menedżerów przedsiębiorstw transportu drogowego ładunków, spedycyjnych, przedstawicieli firm konsultingowych, pracowników instytucji publicznych powiązanych z funkcjonowaniem transportu drogowego i jego infrastruktury. Być może zainteresuje także naukowców zajmujących się problematyką ekonomiki transportu drogowego i zagadnieniami wpływu sektora transportu drogowego ładunków na gospodarkę.

Wstęp 9

Rozdział 1
Ekonomiczne i organizacyjne aspekty transportu drogowego ładunków 13
1.1. Krótka historia rozwoju transportu drogowego 13
1.2. Transport - podstawowe pojęcia, klasyfikacja i znaczenie w procesach gospodarczych 19
1.2.1. Pojęcie transportu 19
1.2.2. Klasyfikacja transportu oraz miejsce transportu drogowego w tej klasyfikacji 21
1.3. Ekonomiczne znaczenie i funkcje transportu w gospodarce 26
1.4. Ogólna charakterystyka transportu drogowego 29
1.5. Organizacja transportu drogowego ładunków 38
1.6. Rynek usług transportu drogowego ładunków i jego elementy 42
1.6.1. Pojęcie i rodzaje rynków 42
1.6.2. Popyt na rynku transportu drogowego ładunków oraz jego determinanty 47
1.6.3. Podaż usług drogowego przewozu ładunków i jej uwarunkowania 53
1.7. Koszty w działalności podmiotów transportu drogowego ładunków 58
1.8. Ceny na rynku usług przewozu drogowego ładunków 62

Rozdział 2
Wpływ transportu drogowego ładunków na polską gospodarkę 67
2.1. Transport drogowy ładunków i jego funkcje gospodarcze 67
2.2. Wkład transportu drogowego ładunków w PKB i jego wpływ na wzrost gospodarczy 69
2.3. Oddziaływanie przewozu drogowego ładunków na rynek pracy 81
2.4. Korzyści budżetowe z transportu drogowego ładunków 83
2.5. Transport drogowy ładunków a negatywne efekty zewnętrzne 86

Rozdział 3
Analiza stanu przewozu drogowego ładunków w Polsce 89
3.1. Charakterystyka sytuacji polskiego samochodowego przewozu ładunków w latach 1989-2007 89
3.2. Charakterystyka podmiotów transportu samochodowego ładunków w Polsce na tle Unii Europejskiej w latach 2008-2016 96
3.3. Analiza przewożonych ładunków - wielkość, struktura, kierunki przewozu 110
3.4. Zmiany wielkości i rodzaju taboru przewozowego 123
3.5. Zatrudnienie, wynagrodzenia i sytuacja finansowa 133

Rozdział 4
Uwarunkowania rozwojowe przedsiębiorstw i branży transportu drogowego w Polsce 143
4.1. Determinanty ekonomiczne wpływające na rozwój przedsiębiorstw transportu drogowego 143
4.2. Rynek pracy 148
4.3. Finansowanie działalności podmiotów gospodarczych 164
4.4. Infrastruktura drogowa i jej finansowanie 172
4.5. Wdrażanie postępu techniczno-organizacyjnego i innowacji 185
4.6. Oddziaływanie regulacji unijnych 190
4.7. Koniunktura gospodarcza w kraju i na świecie 203
4.8. Ceny usług transportowych 214

Rozdział 5
Studium przypadku - transport drogowy ładunków w województwie zachodniopomorskim 221
5.1. Charakterystyka przeprowadzonego badania 221
5.2. Zatrudnienie i wynagrodzenia 226
5.3. Sytuacja finansowa i majątkowa 235
5.4. Koszty badanych przedsiębiorstw 254
5.5. Uregulowania prawne 262
5.6. Dostęp do rynku i infrastruktura 265
5.7. Podsumowanie i wnioski 273

Rozdział 6
Perspektywy rozwojowe polskich przedsiębiorstw na unijnym rynku transportu drogowego ładunków 281
6.1. Możliwości rozwoju polskich przedsiębiorstw transportowych wobec wprowadzenia pakietu mobilności i trudności na rynku pracy 281
6.2. Wyzwania dla transportu drogowego w związku z nową polityką transportową i polityką ekologiczną Unii Europejskiej 287
6.3. Prognozy rozwoju polskich przedsiębiorstw przewozowych 296

Podsumowanie 303
Bibliografia 307
Spis rysunków 323
Spis tabel 327

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku