• Pomiar i ocena płynności finansowej podmiotu gospodarczego (wyd. II)

Płynność finansowa stanowi najczulszy barometr sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Prawidłowe funkcjonowanie i rozwój każdego podmiotu gospo­darczego wymagają, bowiem zachowania odpowiednich relacji w obrębie aktywów i pasywów, a także między nimi. Właściwe przestrzeganie tych re­lacji sprzyja utrzymaniu równowagi ekonomiczno-finansowej podmiotu, natomiast najmniejsze zakłócenie płynności finansowej jest dostrzegane przez je­go otoczenie i wywołuje negatywne konsekwencje dla przedsiębiorstwa. Treści zawarte w niniejszej książce nie wyczerpują wszystkich kwestii związanych z płynnością finansową. Temat ten jest bowiem niezwykle szeroki, przez co doczekał się wielu publikacji, w których autorzy skupiają się na wybranych aspektach płynności finansowej. Niniejsze opracowanie dedykowa­ne jest przede wszystkim zagadnieniom dotyczącym pomiarowi i ocenie płynności finansowej. W publikacji omówiono między innymi: - sprawozdania finansowe jako źródła informacji o płynności finansowej oraz i

Podtytuł Pomiar i ocena płynności finansowej podmiotu gospodarczego (wyd. II)
Autor Andrzej Tokarski, Maciej Tokarski, Magdalena Mosionek-Schweda
Rok wydania 2017
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 160
46.00 34.96
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
31.28
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7556-989-6
Płynność finansowa stanowi najczulszy barometr sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Prawidłowe funkcjonowanie i rozwój każdego podmiotu gospo­darczego wymagają, bowiem zachowania odpowiednich relacji w obrębie aktywów i pasywów, a także między nimi. Właściwe przestrzeganie tych re­lacji sprzyja utrzymaniu równowagi ekonomiczno-finansowej podmiotu, natomiast najmniejsze zakłócenie płynności finansowej jest dostrzegane przez je­go otoczenie i wywołuje negatywne konsekwencje dla przedsiębiorstwa.

Treści zawarte w niniejszej książce nie wyczerpują wszystkich kwestii związanych z płynnością finansową. Temat ten jest bowiem niezwykle szeroki, przez co doczekał się wielu publikacji, w których autorzy skupiają się na wybranych aspektach płynności finansowej. Niniejsze opracowanie dedykowa­ne jest przede wszystkim zagadnieniom dotyczącym pomiarowi i ocenie płynności finansowej.

W publikacji omówiono między innymi:
- sprawozdania finansowe jako źródła informacji o płynności finansowej oraz ich użyteczność w analizie płynności finansowej przedsiębiorstwa,
- pojęcie i rodzaje płynności finansowej,
- czynniki kształtujące płynność finansową,
- skutki utraty płynności finansowej,
- sposoby poprawy płynności finansowej,
- monitoring płynności finansowej,
- wybrane instrumenty zarządzania płynnością finansową przedsiębiorstwa,
- statyczne i dynamiczne wskaźniki oceny płynności finansowej,
- skorygowane i dodatkowe wskaźniki oceny płynności finansowej,
- charakterystykę strategii płynności finansowej w ujęciu dochód-ryzyko.

Książka adresowana jest do studentów kierunków ekonomicznych oraz menedżerskich, a także do praktyków życia gospodarczego, w szczególności do pracowników służb finansowych i analityków finansowych, którzy chcą pogłębić wiedzę dotyczącą zagadnień płynności finansowej.

Wstęp 5

Rozdział 1
Sprawozdanie finansowe źródłem informacji o płynności finansowej 7
1.1. Bilans 8
1.2. Rachunek zysków i strat 19
1.3. Informacja dodatkowa 24
1.4. Zestawienie zmian w kapitale własnym 25
1.5. Rachunek przepływów pieniężnych 27
1.6. Sprawozdanie z działalności jednostki 31

Rozdział 2
Płynność finansowa w przedsiębiorstwie 35
2.1. Pojęcie i rodzaje płynności finansowej 35
2.2. Cechy płynności finansowej 38
2.3. Czynniki kształtujące płynność finansową 41
2.4. Analiza krótkoterminowej i długoterminowej płynności finansowej 46
2.5. Skutki utraty płynności finansowej 52
2.6. Sposoby poprawy płynności finansowej 57
2.7. Monitoring płynności finansowej 58
2.8. Wybrane instrumenty zarządzania płynnością finansową przedsiębiorstwa 63

Rozdział 3
Mierniki płynności finansowej 91
3.1. Płynność finansowa aktywów i pasywów przedsiębiorstwa 91
3.2. Statyczne wskaźniki płynności finansowej 93
3.3. Dynamiczne wskaźniki płynności finansowej 100
3.4. Skorygowane wskaźniki płynności finansowej 106
3.5. Dodatkowe metody pomiaru płynności finansowej 110

Rozdział 4
Charakterystyka strategii płynności finansowej w ujęciu dochód-ryzyko 113
4.1. Istota strategii zarządzania płynnością finansową w ujęciu dochód-ryzyko 113
4.2. Rodzaje strategii płynności finansowej w ujęciu dochód-ryzyko 114
4.3. Procedura tworzenia strategii płynności finansowej w ujęciu dochód-ryzyko 124
4.4. Wyznaczanie całkowitej strategii płynności finansowej w ujęciu dochód-ryzyko 131

Rozdział 5
Pomiar płynności finansowej podmiotu gospodarczego - analiza case study 133
5.1. Dynamiczne i statyczne wskaźniki płynności finansowej przedsiębiorstwa z branży chemicznej 133
5.2. Strategia płynności finansowej w ujęciu dochód-ryzyko przedsiębiorstwa produkcyjno-handlowego 136
5.3. Monitoring płynności finansowej w oparciu o wybrane informacje o przepływach pieniężnych - analiza modelu ośmiu przypadków 145

Zakończenie 149
Bibliografia 151

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku