• Potencjał innowacyjny i marketingowy współczesnych przedsiębiorstw. Problemy - Motywy - Dylematy. Tom 49

Współczesny rynek, niezwykle turbulentny i często nieprzewidywalny, stwarza obecnie przedsiębiorstwom nieograniczone możliwości ukierunkowywania działań na uwolnienie potencjału innowacyjnego i marketingowego. Dyskusja na ten temat generuje rosnące zapotrzebowanie na wiedzę z zakresu rozwoju innowacji i mechanizmów marketingowych, która została podjęta w niniejszym zbiorze artykułów. Zebrane i omówione materiały zostały pogrupowane przez pryzmat dwóch domen tematycznych: innowacji i wiedzy oraz marketingu i relacji. Na stronach niniejszej publikacji Autorzy prezentują zarówno wyniki dociekań teoretycznych, jak i badań empirycznych w przekonaniu, że przyczynią się one do poszerzenia wiedzy i kreowania nowych koncepcji służących podniesieniu poziomu innowacyjności współczesnych przedsiębiorstw. Omawiane zagadnienia zostały ujęte bardzo różnorodnie, co przyczynia się do tego, że prezentowana publikacja może być przydatna szerokiemu gronu odbiorców.

Podtytuł Potencjał innowacyjny i marketingowy współczesnych przedsiębiorstw. Problemy - Motywy - Dylematy. Tom 49
Autor Monika Zajkowska (red.)
Rok wydania 2017
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 198
60.00
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-8102-014-5
Współczesny rynek, niezwykle turbulentny i często nieprzewidywalny, stwarza obecnie przedsiębiorstwom nieograniczone możliwości ukierunkowywania działań na uwolnienie potencjału innowacyjnego i marketingowego. Dyskusja na ten temat generuje rosnące zapotrzebowanie na wiedzę z zakresu rozwoju innowacji i mechanizmów marketingowych, która została podjęta w niniejszym zbiorze artykułów.

Zebrane i omówione materiały zostały pogrupowane przez pryzmat dwóch domen tematycznych: innowacji i wiedzy oraz marketingu i relacji. Na stronach niniejszej publikacji Autorzy prezentują zarówno wyniki dociekań teoretycznych, jak i badań empirycznych w przekonaniu, że przyczynią się one do poszerzenia wiedzy i kreowania nowych koncepcji służących podniesieniu poziomu innowacyjności współczesnych przedsiębiorstw.

Omawiane zagadnienia zostały ujęte bardzo różnorodnie, co przyczynia się do tego, że prezentowana publikacja może być przydatna szerokiemu gronu odbiorców.

Wstęp 7


Część I
Innowacje i wiedza

1. Innowacje jako istotny czynnik transformacji społecznej i rozwoju gospodarczego - Monika Kidyba, Łukasz Makowski 15
1.1. Uwarunkowania zmiany społecznej 15
1.2. Przyczyny zmian społecznych 19
Streszczenie/Summary 25
Bibliografia 25

2. Twórczy model biznesu - założenia metodologiczne - Adam Jabłoński 27
2.1. Model biznesu jako kluczowy, wielowymiarowy konstrukt w zarządzaniu strategicznym przedsiębiorstw - przegląd pojęć 28
2.2. Twórczość w zarządzaniu strategicznym przedsiębiorstw - istota i logika 30
2.3. Środowisko sieciowe jako środowisko twórcze kreujące twórcze modele biznesu - wymiar strategiczny 34
2.4. Przyjęta metodologia badań naukowych - badania longitudinalne twórczych modeli biznesu przedsiębiorstw 35
2.5. Twórczy model biznesu jako specyficzny, wielowymiarowy konstrukt - założenia metodologiczne 37
2.6. Zalecenia strategiczne i występujące ograniczenia badawcze w logice rozważań Naukowych 39
Streszczenie/Summary 40
Bibliografia 40

3. W poszukiwaniu modelu organizacji zarządzającej innowacjami w formule „open innovation" - studium przypadku - Zenon Pokojski 45
3.1. Koncepcja modelu biznesowego open innovation 46
3.2. W poszukiwaniu koncepcji zarządzania innowacjami w Polsce 51
3.3. Grupa Azoty Puławy - koncepcja modelu zarządzania innowacjami 55
Streszczenie/Summary 60
Bibliografia 61

4. Zarządzanie wiedzą klienta (Customer Knowledge Management) a innowacyjność przedsiębiorstwa - Monika Zajkowska 63
4.1. Znaczenie wiedzy klientów dla przedsiębiorstwa 65
4.2. Determinanty wykorzystania Customer Knowledge Management w innowacjach 67
4.3. Formy i style Customer Knowledge Management 70
4.4. Bariery i wyzwania implementacji Customer Knowledge Management 74
Streszczenie/Summary 77
Bibliografia 79

5. Kody kolorystyczne w architekturze jako narzędzie zarządzania w opinii pracowników - Krzysztof Ludwin, Janusz Rymaniak 81
5.1. Kody kolorystyczne jako przedmiot badań 82
5.1.1. Teoretyczne aspekty kodów kolorystycznych w architekturze 82
5.1.2. Ewolucja zastosowania w praktyce organizacyjnej 85
5.2. Wyniki badań opinii pracowników 88
5.2.1. Metodyka badań 88
5.2.2. Dyskusja nad wynikami badań 89
Streszczenie/Summary 95
Bibliografia 95

6. Odpowiedzialność w kontekście zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa - Dorota Jaźwińska 97
6.1. Zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa i społeczna odpowiedzialność biznesu 98
6.2. Orientacje w zrównoważonym rozwoju przedsiębiorstwa 100
6.3. System ekozarządzania i audytu (EMAS) - działania organizacji w Polsce 105
Streszczenie/Summary 108
Bibliografia 108


Część II
Marketing i relacje

7. Analysis of the Advertising in Poland and Slovak Cinemas - Jaroslav Ďaďo, Monika Boguszewicz-Kreft, David Régi 113
7.1. Way of Cinema to the Advertising Road 114
7.2. Methodology of the Research 115
7.3. Comparative Analyses of the Slovak and Polish Cinema Industries 116
7.4. Content of Cinema Advertising 127
7.5. Summarization 137
Abstract 139
Bibliography 139

8. Wybrane aspekty zachowań nabywców w punkcie sprzedaży i ich wpływ na organizację przestrzeni w sklepie - Kamila Szymańska 141
8.1. Marketingowe i pozamarketingowe czynniki wpływające na zachowania nabywców 142
8.2. Metodyka badań własnych 146
8.3. Wybrane obszary zachowań badanych klientów w miejscu sprzedaży 148
8.4. Wnioski ze zrealizowanych obserwacji własnych 151
8.5. Istotne aspekty organizacji przestrzeni sklepowej jako odpowiedź na zwyczaje konsumenckie 152
Streszczenie/Summary 154
Bibliografia 156

9. Efektywność relacji marketingowych - Janusz Dworak 159
9.1. Metoda badawcza, problem badawczy, hipoteza, cel 160
9.2. Badania relacji marketingowych w małych firmach 161
Streszczenie/Summary 168
Bibliografia 169

10. Sprzedaż akwizycyjna produktów zaspokajających podstawowe potrzeby konsumenta - studium przypadku - Krzysztof Tokarski 171
10.1. Akwizycja jako metoda aktywnej sprzedaży 171
10.2. Produkty zaspokajające podstawowe potrzeby konsumenta 173
10.3. Przebieg eksperymentu 174
10.4. Wyniki eksperymentu 176
Streszczenie/Summary 178
Bibliografia 179

11. Klient wewnętrzny. Analiza dotychczasowych kierunków i nurtów badawczych - Bolesław Goranczewski 181
11.1. Analiza ilościowa istniejących źródeł literaturowych. Przegląd i systematyka dotychczasowego dorobku 182
11.2. Analiza treści wybranych publikacji badawczych 188
11.3. Krytyka dotychczasowego dorobku 192
Streszczenie/Summary 196
Bibliografia 197

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku