• Potencjał kulturowy i społeczny oraz zasoby ludzkie w procesach zarządzania. Tom 41

We współczesnym podejściu do procesów zarządzania wiodącą rolę zasadnie przypisuje się zagadnieniom społecznym. Wyjaśnianie i przewidywanie procesów zarządzania w oparciu o społeczne mechanizmy generuje nowy rodzaj wiedzy i przyczynia się do wzmocnienia naukowego statusu nauk o zarządzaniu. Na stronach niniejszej publikacji Czytelnik znajdzie treści dotyczące istotnych i aktualnych zagadnień związanych z wielokulturowością w zarządzaniu, zarządzaniem potencjałem społecznym, zarządzaniem zasobami ludzkimi oraz efektywnością procesów zarządzania uwarunkowanych zasobami ludzkimi. Autorzy prezentują zagadnienia przyjmując zarówno odmienne perspektywy teoretyczne, jak i podejmując empiryczne próby odpowiedzi na zróżnicowane pytania badawcze.

Podtytuł Potencjał kulturowy i społeczny oraz zasoby ludzkie w procesach zarządzania. Tom 41
Autor Ewa Magier-Łakomy (red.)
Rok wydania 2015
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 216
52.00
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7556-790-8

We współczesnym podejściu do procesów zarządzania wiodącą rolę zasadnie przypisuje się zagadnieniom społecznym. Wyjaśnianie i przewidywanie procesów zarządzania w oparciu o społeczne mechanizmy generuje nowy rodzaj wiedzy i przyczynia się do wzmocnienia naukowego statusu nauk o zarządzaniu.

Na stronach niniejszej publikacji Czytelnik znajdzie treści dotyczące istotnych i aktualnych zagadnień związanych z wielokulturowością w zarządzaniu, zarządzaniem potencjałem społecznym, zarządzaniem zasobami ludzkimi oraz efektywnością procesów zarządzania uwarunkowanych zasobami ludzkimi.

Autorzy prezentują zagadnienia przyjmując zarówno odmienne perspektywy teoretyczne, jak i podejmując empiryczne próby odpowiedzi na zróżnicowane pytania badawcze.

Wprowadzenie 9


Część I. Wielokulturowość w zarządzaniu

1. Transgraniczne współdziałanie gospodarcze jako źródło różnorodności kulturowej - perspektywy badawcze - Agnieszka Połomska-Jasienowska 15
1.1. Pojęcia współdziałania, transgranicznego współdziałania oraz współpracy transgranicznej - różnice i podobieństwa 15
1.2. Wpływy kulturowe 18
1.3. Typologie i wymiary kultur narodowych a twg 19
1.4. Stereotypy narodowe 25
Streszczenie/Summary 27
Bibliografia 28

2. The Influence of National Culture on the Organizational Culture - the Dimension of Values - Joanna Szydło 29
2.1. National culture 30
2.2. Organizational culture 30
2.3. The conditions of organisational culture 31
2.4. Orientations of organizational cultures 32
2.5. Theories of values and their empirical verification 33
2.6. Axiological picture of the organizational culture 34
2.7. Results and analysis of the research 35
Summary/Streszczenie 40
Bibliography 41


Część II. Zarządzanie potencjałem społecznym i zasobami ludzkimi

3. Założenia do wyodrębnienia myśli o zarządzaniu potencjałem społecznym jako paradygmatu nauk o zarządzaniu - Marian Mroziewski 45
3.1. Działalność człowieka jako podstawa ontologiczna paradygmatów nauk o zarządzaniu 46
3.2. Zarządzanie potencjałem społecznym jako kluczowa kategoria nowego paradygmatu 53
3.3. Koncepcja struktury myśli o zarządzaniu potencjałem społecznym 60
Streszczenie/Summary 63
Bibliografia 64

4. Bariery w wykorzystywaniu wiedzy w przedsiębiorstwach, w których zidentyfikowano pracowników wiedzy - Michał Igielski 67
4.1. Nowe trendy w zarządzaniu 68
4.2. Pojęcie wiedzy i zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach 70
4.3. Istota pracowników wiedzy 74
4.4. Bariery w identyfikacji pracowników wiedzy i w zarządzaniu wiedzą w przedsiębiorstwach 76
Streszczenie/Summary 80
Bibliografia 81

5. Sposoby pozyskiwania zewnętrznych pracowników wiedzy do małych przedsiębiorstw usług szkoleniowych - Iwona Małgorzata Kutzner 83
5.1. Rynek usług szkoleniowych w Polsce 83
5.2. Rozwój funkcji personalnej 85
5.3. Rekrutacja i selekcja pracowników jako kluczowy etap zarządzania zasobami ludzkimi 86
5.4. Badania empiryczne 89
5.5. Wnioski z przeprowadzonych badań empirycznych 90
Streszczenie/Summary 99
Bibliografia 100

6. Motywacja - Tendencje rozwoju - Jarosław Lewandowski 106
6.1. Główne teorie motywacji oraz ich twórcy. 106
6.2. Grywalizacja - chwilowa moda czy nowy trend 110
Streszczenie/Summary 112
Bibliografia 113

7. Świadomość zagrożeń - zdrowotnych, rodzinnych i organizacyjnych - wynikających z pracoholizmu - Magdalena Giers 115
7.1. Psychologiczne aspekty w zarządzaniu a pracoholizm 116
7.2. Przyczyny - psychologiczne podłoże pracoholizmu 119
7.3. Zagrożenia wynikające z pracoholizmu 120
7.3.1. Zagrożenia zdrowotne 120
7.3.2. Zagrożenia w sferze społeczno-rodzinnej 121
7.3.3. Konsekwencje organizacyjne 123
7.4. Świadomość zagrożeń płynących z nadmiernego zaangażowania w pracę - wyniki badań własnych 124
Streszczenie/Summary 131
Bibliografia 132

8. Współczesna praca a praktyki zarządzania zasobami ludzkimi w opiniach pracowników sądownictwa - Janusz Rymaniak, Beata Surmacz 133
8.1. Teoretyczne aspekty praktyk ZZL oraz przemian pracy 134
8.1.1. Praktyki Zarządzania Zasobami Ludzkimi (ZZL) 134
8.1.2. Charakterystyka wymiarów pracy 136
8.2. Metody i wyniki badań 140
8.2.1. Metodyka badań 140
8.2.2. Dyskusja nad wynikami 140
Streszczenie/Summary 144
Bibliografia 144


Część III. Efektywność procesów zarządzania

9. Productive Time and Success Rates: Their Causes and Effects in Polish Firms - Ryszard Kłeczek 149
9.1. NPV and fi nancial value drivers 150
9.2. Controlling how employees contribute to NPV - Financial value drivers as key performance indicators (KPI) 151
9.3. Non-fi nancial value drivers 153
9.4. Research questions 155
9.5. Method 156
9.6. Analysis (replications) 157
9.7. Reduction of unproductive time: its causes and financial effects 157
9.8. Increase of success ratios of employees' work: its causes and financial effects .....158
9.9. Managerial implications 159
9.10. Limitations and future research 159
Summary/Streszczenie 160
Bibliography 163

10. Model flexicurity w polityce zatrudnienia jako determinanta deregulacji i uelastyczniania rynku pracy - Justyna Suska 165
10.1. Elastyczne formy zatrudnienia w ujęciu teoretycznym 166
10.2. Rozumienie flexicurity 168
10.3. Polskie doświadczenia związane z flexibility 169
10.4. Analiza przeprowadzonego badania w zakresie korzystania z leasingu pracowniczego 172
Streszczenie/Summary 176
Bibliografia 177

11. Kreowanie wizerunku wymiaru sprawiedliwości a sądowe sieci międzyorganizacyjne - Katarzyna Majchrzak, Przemysław Banasik 179
11.1. Tożsamość, wizerunek, reputacja wymiaru sprawiedliwości - wzajemne implikacje 180
11.2. Kreowanie wizerunku wymiaru sprawiedliwości 183
11.3. Pilotaż wdrażania nowoczesnych metod zarządzania w sądach powszechnych 186
11.3.1. Opis dobrej praktyki Poprawa wizerunku sądu 187
11.3.2. Wdrożenie dobrej praktyki Poprawa wizerunku sądu w Sądzie Okręgowym w Gdańsku oraz pozostałych sądach pilotażowych 191
Streszczenie/Summary 194
Bibliografia 195

12. Relacje interpersonalne w cyberprzestrzeni - Ewa Podlewska 197
12.1. Organizacje w cyberprzestrzeni 198
12.2. Wymiar relacji interpersonalnych w cyberprzestrzeni 199
12.3. Menedżer w cyberprzestrzeni 200
12.4. Metody badawcze 201
12.5. Wyniki badania 202
Streszczenie/Summary 204
Bibliografia 205

13. Podjęcie próby utworzenia nowego stanowiska pracy - konsultant ds. zakupów - Ewa Waliczek 207
13.1. Przedstawienie supermarketu biorącego udział w badaniu marketingowym 208
13.2. Cechy dobrego handlowca 209
13.3. Charakterystyka nowego stanowiska pracy 210
13.4. Podjęcie próby wdrożenia konsultanta ds. zakupów jako nowego pracownika 211
Streszczenie/Summary 214
Bibliografia 215

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku