• Praktyczny kurs SQL. Wydanie III (przepakowanie)

Trzecie wydanie tej książki traktuje o języku SQL w wersji dla SQL Server firmy Microsoft. Autorzy szybko przeprowadzą Cię od instalacji serwera bazodanowego, przez najróżniejsze operacje na przykładowej, niewielkiej bazie AdventureWorksLT, aż po kwestie związane z tworzeniem własnej bazy i nadawaniem uprawnień jej użytkownikom. Ponadto znajdziesz tu ważne (i nowe!) informacje o partycjonowaniu danych i wydajności zapytań. Bezcennym wsparciem w trakcie nauki będą dla Ciebie zadania - ich rozwiązanie pozwoli Ci poczuć się pewniej i sprawdzić swoje wiadomości w praktyce. Jeśli chcesz rozpocząć swoją przygodę z bazami danych albo odświeżyć swoje informacje, trafiłeś doskonale!

Podtytuł Praktyczny kurs SQL. Wydanie III (przepakowanie)
Autor Marcin Szeliga
Rok wydania 2022
Oprawa Miękka
Format 158x235
Stron 336
Wydawnictwo Helion
59.00
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-283-9236-6


Pobieranie i modyfikowanie informacji, czyli jak porozumieć się z relacyjną bazą danych
Tworzenie baz danych, czyli jak wcielić w życie własną koncepcję centrum informacji
Uprawnienia użytkowników, czyli kto i po co może korzystać z Twojej bazy danych
SQL to dziś właściwie jedyny poważny język używany do tworzenia i obsługi relacyjnych baz danych, niezależnie od tego, czy są to bazy Microsoftu, Oracle czy Sun Microsystems. I choć nie wszędzie działa dokładnie tak samo, bez jego znajomości nie ma co marzyć o swobodnym korzystaniu z bazy, nie mówiąc już o jej stworzeniu. Jeśli więc taka baza jest Ci potrzebna, jeśli chcesz zorientować się, jak ułożyć dane w sposób najwygodniejszy dla siebie albo precyzyjnie wysegregować to, czego akurat szukasz, musisz opanować SQL - inaczej serwer bazodanowy nijak Cię nie zrozumie.

Trzecie wydanie tej książki traktuje o języku SQL w wersji dla SQL Server firmy Microsoft. Autorzy szybko przeprowadzą Cię od instalacji serwera bazodanowego, przez najróżniejsze operacje na przykładowej, niewielkiej bazie AdventureWorksLT, aż po kwestie związane z tworzeniem własnej bazy i nadawaniem uprawnień jej użytkownikom. Ponadto znajdziesz tu ważne (i nowe!) informacje o partycjonowaniu danych i wydajności zapytań. Bezcennym wsparciem w trakcie nauki będą dla Ciebie zadania - ich rozwiązanie pozwoli Ci poczuć się pewniej i sprawdzić swoje wiadomości w praktyce. Jeśli chcesz rozpocząć swoją przygodę z bazami danych albo odświeżyć swoje informacje, trafiłeś doskonale!

Trochę teorii, czyli modele baz danych i standardy języka SQL
Odczytywanie danych z wybranej tabeli
Wybieranie i grupowanie wierszy
Łączenie tabel i wyników zapytań
Partycjonowanie wierszy oraz funkcje rankingu, analityczne i okienkowe
Podzapytania i wydajność zapytań
Transakcje i współbieżność
Bazy danych i tabele
Widoki i indeksy
Nadawanie i odbieranie uprawnień

Spis treści książki
Wstęp
Serwery bazodanowe
O książce
SQL Server firmy Microsoft
Instalacja
Przykładowa baza danych
Konwencje i oznaczenia
Część I Trochę teorii, czyli modele i standardy
Rozdział 1. Relacyjny model baz danych
Tabele jako zbiory danych
Kolumny mają niepowtarzalne nazwy i zawierają określone typy danych
Wiersze powinny być unikatowe
Kolejność kolumn jest bez znaczenia
Kolejność wierszy jest bez znaczenia
Bazy danych
Trzy modele baz danych: relacyjny, obiektowy i jednorodny
Model jednorodny
Model relacyjny
Diagram E/R przykładowej bazy danych
Model obiektowy
Założenia relacyjnego modelu baz danych
Postulaty Codda dotyczące struktury danych
Postulaty Codda dotyczące przetwarzania danych
Postulaty Codda dotyczące integralności danych
Normalizacja
Pierwsza postać normalna
Druga postać normalna
Trzecia postać normalna
Postać Boycea-Codda
Czwarta postać normalna
Podsumowanie
Zadania
Rozdział 2. Standardy języka SQL
Strukturalny język zapytań
Przetwarzanie zbiorów a przetwarzanie pojedynczych danych
Język strukturalny a język proceduralny
Język interpretowany a język kompilowany
Składnia języka SQL
Identyfikatory
Literały
Operatory
Słowa kluczowe
Komentarze
Dialekty języka SQL
Standardy ANSI
Historia
SQL3
Klasy instrukcji
Typy danych
Wartość NULL
Poziomy zgodności
Podsumowanie
Zadania
Część II Pobieranie danych,czyli instrukcja SELECT
Rozdział 3. Odczytywanie danych z wybranej tabeli
Klauzula FROM
W pełni kwalifikowane nazwy obiektów
Wybieranie kolumn
Eliminowanie duplikatów
Wyrażenia
Operatory arytmetyczne
Łączenie danych tekstowych
Funkcje systemowe
Funkcje arytmetyczne
Funkcje znakowe
Funkcje daty i czasu
Konwersja typów
Specjalna funkcja CASE
Formatowanie wyników
Aliasy
Stałe (literały)
Sortowanie wyników
Sortowanie danych tekstowych
Podsumowanie
Zadania
Rozdział 4. Wybieranie wierszy
Logika trójwartościowa
Wartość NULL
Operatory logiczne
Operator NOT
Operator OR
Operator AND
Klauzula WHERE
Standardowe operatory porównania
Operatory SQL
Operator IN
Operator BETWEEN ... AND
Operator LIKE
Operator IS NULL
Złożone warunki logiczne
Hierarchia operatorów
Klauzula TOP
Stronicowanie wierszy
Podsumowanie
Zadania
Rozdział 5. Łączenie tabel i wyników zapytań
Złączenia naturalne i nienaturalne
Klucze obce
Aliasy
Złączenia równościowe i nierównościowe
Złączenia zewnętrzne
Złączenie lewostronne
Złączenie prawostronne
Złączenie obustronne
Złączenie krzyżowe (iloczyn kartezjański)
Złączenia wielokrotne
Określanie kolejności złączeń
Złączenie tabeli z nią samą
Eliminacja duplikatów
Klucze obce w obrębie jednej tabeli
Łączenie wyników zapytań
Suma
Część wspólna
Różnica
Łączenie wierszy i wyników funkcji tabelarycznych
Operator APPLY
Podsumowanie
Zadania
Rozdział 6. Grupowanie wierszy
Funkcje grupujące
Funkcja COUNT()
Zliczanie wierszy
Funkcje SUM() i AVG()
Funkcje MIN() i MAX()
Inne funkcje grupujące
Wyrażenia
Zagnieżdżanie funkcji grupujących
Klauzula GROUP BY
Kolejność wykonywania klauzuli GROUP BY
Operatory CUBE i ROLLUP
Funkcje GROUPING i GROUPING_ID
Operator GROUPING SETS
Operatory PIVOT i UNPIVOT
PIVOT
UNPIVOT
Klauzula HAVING
Podsumowanie
Zadania
Rozdział 7. Partycjonowanie wierszy oraz funkcje rankingu, analityczne i okienkowe
Partycjonowanie
Klauzula OVER
Partycjonowanie danych
Porządkowanie danych
Funkcje rankingu
Okienka
Funkcje okienkowe
Funkcje analityczne
Podsumowanie
Zadania
Rozdział 8. Podzapytania
Czym są podzapytania?
Podzapytania jako zmienne
Podzapytania niepowiązane
Podzapytania zwracające listę wartości
Podzapytania niezwracające żadnych wartości
Zagnieżdżanie podzapytań
Podzapytania powiązane
Podzapytania a złączenia
Podzapytania jako źródła danych
Tabele pochodne
CTE
Proste CTE
Rekurencyjne CTE
Wyznaczanie trendów
Operatory
Operator EXISTS
Operator ANY lub SOME
Operator ALL
Podsumowanie
Zadania
Rozdział 9. Wydajność zapytań
Wykonywanie zapytań przez serwery bazodanowe
Kolejność wykonywania klauzul zapytania
Plany wykonania zapytań
Wydajne wyszukiwanie danych za pomocą argumentów SARG
Poprawa wydajności złączeń
Wydajne grupowanie i partycjonowanie danych
Podsumowanie
Zadania
Część III Modyfikowanie danych, czyli instrukcje INSERT, UPDATE, DELETE oraz MERGE
Rozdział 10. Modyfikowanie danych
Wstawianie danych
Klucze podstawowe
Wartości domyślne
Wartość NULL
Konstruktor wierszy
Wstawianie wyników zapytań
Instrukcja SELECT INTO
Instrukcja INSERT INTO SELECT
Usuwanie danych
Instrukcja DELETE
Usuwanie wyników podzapytań
Instrukcja TRUNCATE TABLE
Aktualizowanie danych
Jednoczesne aktualizowanie wielu kolumn
Wyrażenia
Aktualizowanie danych wybranych na podstawie danych z innych tabel
Aktualizowanie danych za pomocą wyrażeń odwołujących się do innych tabel
Instrukcja MERGE
Podsumowanie
Zadania
Rozdział 11. Transakcje i współbieżność
Właściwości transakcji
Transakcyjne przetwarzanie danych
Tryb jawnego zatwierdzania transakcji
Rozpoczynanie transakcji
Wycofywanie transakcji
Zatwierdzanie transakcji
Zagnieżdżanie transakcji
Punkty przywracania
Współbieżność
Blokady
Tryby blokad
Zakresy blokad
Zakleszczenia
Poziomy izolowania transakcji
Read Uncommitted
Read Committed
Repeatable Read
Serializable
Model optymistyczny
Model pesymistyczny
Podsumowanie
Zadania
Część IV Tworzenie baz danych, czyli instrukcje CREATE, ALTER i DROP
Rozdział 12. Bazy danych i tabele
Tworzenie i usuwanie baz danych
Tworzenie i usuwanie tabel
Schematy
Zmiana struktury tabeli
Ograniczenia
NOT NULL
Klucz podstawowy
Generowanie wartości kluczy podstawowych
Kompozytowe klucze podstawowe
Niepowtarzalność
Wartość domyślna
Warunek logiczny
Klucz obcy
Klucz obcy powiązany z kluczem podstawowym tej samej tabeli
Kaskadowe usuwanie i aktualizacja powiązanych danych
Ograniczenia a wydajność instrukcji modyfikujących i odczytujących dane
Podsumowanie
Zadania
Rozdział 13. Widoki i indeksy
Widoki
Tworzenie i usuwanie widoków
Klauzula ORDER BY
Modyfikowanie widoków
Korzystanie z widoków
Odczytywanie danych poprzez widoki
Zagnieżdżone widoki
Widoki grupujące dane
Modyfikowanie danych poprzez widoki
Zalety widoków
Indeksy
Tworzenie, modyfikowanie i usuwanie indeksów
Opcje indeksów
Porządkowanie indeksów
Podsumowanie
Zadania
Część V Uprawnienia użytkowników, czyli instrukcje GRANT i REVOKE
Rozdział 14. Nadawanie i odbieranie uprawnień
Konta użytkowników
Zakładanie i usuwanie kont użytkowników
Role
Tworzenie i usuwanie ról
Przypisywanie ról do użytkowników
Specjalna rola Public
Uprawnienia
Nadawanie i odbieranie uprawnień
Odbieranie uprawnień w serwerze SQL
Dziedziczenie uprawnień
Przekazywanie uprawnień
Zasada minimalnych uprawnień
Podsumowanie
Zadania
Dodatki
Dodatek A Rozwiązania zadań
Zadania z rozdziału 1.
Zadanie 1.
Zadanie 2.
Zadanie 3.
Zadania z rozdziału 2.
Zadanie 1.
Zadanie 2.
Zadanie 3.
Zadania z rozdziału 3.
Zadanie 1.
Zadanie 2.
Zadanie 3.
Zadanie 4.
Zadanie 5.
Zadania z rozdziału 4.
Zadanie 1.
Zadanie 2.
Zadanie 3.
Zadania z rozdziału 5.
Zadanie 1.
Zadanie 2.
Zadanie 3.
Zadania z rozdziału 6.
Zadanie 1.
Zadanie 2.
Zadanie 3.
Zadania z rozdziału 7.
Zadanie 1.
Zadanie 2.
Zadanie 3.
Zadania z rozdziału 8.
Zadanie 1.
Zadanie 2.
Zadanie 3.
Zadania z rozdziału 9.
Zadanie 1.
Zadanie 2.
Zadanie 3.
Zadania z rozdziału 10.
Zadanie 1.
Zadanie 2.
Zadanie 3.
Zadania z rozdziału 11.
Zadanie 1.
Zadanie 2.
Zadanie 3.
Zadania z rozdziału 12.
Zadanie 1.
Zadanie 2.
Zadanie 3.
Zadania z rozdziału 13.
Zadanie 1.
Zadanie 2.
Zadanie 3.
Zadania z rozdziału 14.
Zadanie 1.
Zadanie 2.

Marcin Szeliga - Freelancer data scientist, na co dzień pracuje z SQL Server i Azure, a także szkoli w tym zakresie. Od 2006 roku nieprzerwanie wyróżniany tytułem Microsoft Most Valuable Professional; jeden z dwóch Polaków, którzy otrzymali ten tytuł w kategorii AI. Prelegent na wielu europejskich konferencjach, takich jak Machine Learning Prague, Data Science Summit, SQLDay, 4Developers, SQL Nexus, SQL Saturday, Sphere.it, Claudyna czy Microsoft Technology Summit. Wykładowca akademicki, autor książek i artykułów poświęconych platformie danych Microsoft.

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku